B65G 1/02

Systémová paleta na skladovanie a prepravu dvojkolesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7484

Dátum: 01.07.2016

Autori: Bednarčík Ján, Zavacký Ondrej, Domanický František

MPK: B65D 81/17, B65G 1/02

Značky: prepravu, dvojkolesí, skladovanie, systémová, paleta

Text:

...Háky sú na spojovacích tyčiach usporiadané tak, že pri spojení dvoch stabilizačných častí, stabilizačné tyče zapadnú do hákov a háky sami sebe neprekážajú. Stabilizačná časť alebo stabilizačné časti sú umiestniteľné na vrchnú časť dvojkolesia, ktoré sú pripevnené k podlahe alebo podvozku. Na stabilizačné časti sú umiestniteľné ďalšie dvojkolesia, pričom na krajne dvojkolesia potom na každé druhé V rade je umiestená fixačná časť, pričom...

Regál so strediacimi kladkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14956

Dátum: 03.05.2011

Autor: Kemperdick Artur

MPK: B65G 1/02

Značky: kladkami, regál, strediacimi

Text:

...kladiek a predovšetkým končia zošikmenia vo výške v smere kolmo na os kladiek a paralelne k opornej ploche vnútri polomeru kladiek vztiahnuté na osi kladiek. Inými slovami je teda na regáli vzhľadom k traverzám, na ktoré má byť usadený nakladací nosič,vľavo a vpravo vždy vytvorené zošikmenie, na ktorého spodnom ukončení sa nachádza voľne otočná kladka. Videné v smere na nakladací nosič, končí pri tom spodná hrana zošikmenia vo výške bočne k...

Priechodzí regál s oporným rámom na upevnenie dopravnej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12598

Dátum: 22.06.2010

Autori: Gassner Okten, Kemperdick Arthur

MPK: B65G 1/02

Značky: lišty, upevnenie, regál, rámom, dopravnej, priechodzí, oporným

Text:

...vybrania. Výhodne je prvým upevňovacím prvkom spojka na prvku opomého rámu aprvé vybranie na dopravnej lište je vyhotovené tak, aby vytvorilo so spojkou spojenie tvarovým stykom. Prñdadne tak môže byťdopravná lišta upevnená z odoberacej strany na prvku opomého rámu.Podľa foriem uskutočnenia vynálezu má prvé vybranie prednú oblasť, ktorá je vytvorená v smere od podávacej strany k odoberacej strane tak, že sa zužuje. Prvý upevňovací prvok je...

Regálový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13017

Dátum: 02.03.2010

Autori: Kemperdick Arthur, Gassner Okten

MPK: B65G 1/02

Značky: systém, regálový

Text:

...regálu na čisto priebežný regál pre kusový tovar tým, že sa medzi pozdĺžne traverzy vkladajú vkladacie segmenty, a to tak, že nie je nutné demontovať operné rámy a/alebo pozdĺžne traverzy.0014 Uskutočnenia vynálezu sú zvlášť výhodné, pretože čisto paletový regál sa môže prestavovať na regál, ktorý má ako oblasť paletového regálu, tak aj oblasť priebežného regálu pre kusový tovar. Ktomu sa vkladajú vkladacie segmenty medzi protilahlé pozdĺžne...

Zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov v skladových zónach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11614

Dátum: 06.10.2009

Autori: Joyeux Jean-pierre, Coutier Charles

MPK: E01F 7/04, B65G 1/02, F16P 1/02...

Značky: zaistenie, skladových, zariadenie, zónách, stohovaných, predmetov

Text:

...celku je totiž časť energie vytváranej pádom padajúceho predmetu alebo predmetov tlmená pružnou deformáciou siete, ale táto deformácia nie je dostatočné, aby účinne zabrzdila pád tohto predmetu alebo týchto predmetov.0010 Ďalšie zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov podľa úvodnej časti nároku 1 je známe z dokumentu US 2005/000928.0011 Cieľom tohto vynálezu je vytvorit zariadenie na zaistenie stohovaných predmetov určené po...

Policová plocha pre úložný regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8679

Dátum: 15.01.2009

Autor: Lörsch Andreas

MPK: B65G 1/02

Značky: policová, úložný, plocha, regál

Text:

...mrežoviny je možné použit ako policový plošný prvok tiež priebežný plech, v kto rom sú hranené otvory výhodne vylisovane vyrazením.Príklad vyhotovenia vynálezu bude ďalej bližšie vysvetlený na základe výkresov. Na nichpredstavuje obr. 1 perspektívne znázornenie policovej plochy pre úložný regál, obr. 2 perspektívne čiastkové znázornenie policovej plochy z obr. l v pohľade zhora na dosa dílCĺLl oblast priečneho nosníka.obr. 3...

Valčeková dráha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1692

Dátum: 15.10.2005

Autor: Mueller Rolf

MPK: B65G 13/00, B65G 1/02, B65G 39/10...

Značky: valčeková, dráha

Text:

...detailnom uskutočnení druhého aspektu predloženého vynálezu je materiálom použitým na vytvorenie nosnej lišty pozinkovaná oceľ. V ešte detailnejšom uskutočnení krok spájania ďalej zahŕňa nasledovne kroky spojenie minimálne jednej osky s každým z viacerých valčekov, kde oska je spojená s valčekom cez stred valčeka a je schopná sa otáčať voči val.čeku spojenie osky s minimálne jednou jednotkou oskového uloženia a pozdĺžne nasunutie...

Skladovací regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3193

Dátum: 24.08.2005

Autor: Hänel Karl-bruno

MPK: B65G 1/02, A47B 57/00

Značky: skladovací, regál

Text:

...správnej polohy by pri privádzaní nosičov skladovaného materiálu,ktoré sú často opatrené veľkými záťažami, vedie na vzpričenie a vkladanie nosičov skladovanehomateriálu by sťažovalo alebo znemožňovalo.Úlohou Vynálezu preto je vytvoriť skladovací regál, pri ktorom je zaistené presnéNa vyriešenie tejto úlohy sa pri skladovacomregála obsahovali vodorovne vyčnievajúce čapy, ktoré zasahujú do dutín úložných rebier.vynález je založený na myšlienke,...

Nosný systém pre výsuvné police

Načítavanie...

Číslo patentu: E 384

Dátum: 29.07.2002

Autor: Grainger Allan

MPK: A47B 88/04, A47F 5/00, A47B 46/00...

Značky: výsuvné, systém, nosný, police

Text:

...pripojovací prvok, ktorého čapový hriadeľ obopina ložisko nesené podperou, pričom podpery sú namontované na podkladové základne rotačným spôsobom tak, aby viedli spojovacie prvky tak, spomínané spolupôsobenie na podperyze pri použití je zaťaženie valcov prenesené cezd) predlohový hriadeľ, ktorého každý koniec je teleskopicky V zábere s voľnými koncami čapových hriadeľov, a e) jednu alebo viac súčiastok na zabránenie relatívnej rotacie medzi...

Stromečkový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 260594

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zvánovec Jan, Forejt Václav, Novák Josef

MPK: B65G 1/02

Značky: stromečkový, regál

Text:

...pohled na řadu stromečkových regálů tvořenou třemi regálovými stojany, na obr. č. 3 představujeřez A-A dle obr. č. l a na obr. č. 4 je řez B-B podle obr. č. 1. Podle obr. Č. l a 2 se řady stromečkových regálů l sastavují z regálových stojanu 3 v řadě spojených nahoře tyčí gg adole v příčnám i podélném směru pomocí spojovacích äroubů ll. Regálový stojan 3 je tvořen sloupem g se základnou 5 a přestsvitelnými nosníky 5. Sloup Q sestává 2 jedne...

Prostorová regálová konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265030

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pelikán Jan, Devátý František, Fiala Jiří, Lukáš Josef, Klimeš Vladislav, Antošová Jaromíra, Rieger Miloš

MPK: B65G 1/02

Značky: regálová, konstrukce, prostorová

Text:

...vodorovné účinky, vznikojící od bočních rázů zekládačů na celý dilatoční celek haly. Výhodou je taká to, že konstrukce umožňuje vytvorit optimální členění podpor střechy, to je vzdálenosti vazníků a rozpätí veznic, což vede k úspořc materiálu konstrukce. Rovněž je výhodou to, že větší polovina vnitřmich sloupů. je bez Šp cä při zachování prostorovćho spojeni sloupä. Düslcdkem je dalsiisnížení spotšcby materiálu konstrukce 2 rovnàž snížení...

Stromečkový regál zejména pro dlouhé a rozměrné materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 258086

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kuruc Jozef, Sehoř Karel, Broda Otakar, Strakoš Milan

MPK: B65G 1/02

Značky: materiály, regál, dlouhé, rozměrné, zejména, stromečkový

Text:

...při snížených nárocíoh na mohotnost a hmotnost jeho konstrukce. Jinou výhodou jo větší výška a větší vyložení ramen při větší nosnosti regálu. Další výhodou Je usnądněná orien~tace obsluhy a zlepšení přehlednosti ve skladě. Výhodou je také .to, že pořadí zątěžování ramen regálu je libovolné, omezené jen povolenou nosnosti roman. Rovněž je výhodou to, že regál je možno řešit 1 jako dvojstranný a rovnoměrným i nerovnőměrným vyložením ramen....

Kontaktní snímač palety v regálové buňce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255670

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tesař Rudolf, Kopečný Jiří, Sajvald Vojtěch, Novotný Zdeněk

MPK: B66F 17/00, B65G 1/02

Značky: palety, snímač, kontaktní, buňce, regálové

Text:

...snímače jsou oproti svislému rameni tvarového snímače a oproti sobě kolmá přičemž horní rameno s tvarovaným koncem je ovladatelné paletou a mikrospínsče umístěné na vodorovné desce jsou ovladatelné spodním ramenem tvarového snímače. svislé rameno, tvarového snímače zhotoveného z pružinového drátu, je v drážce svislé desky předepnuto příchytkou.Z kontaktů mlkrospínačůlze snímat přímé signály potřebné pro automatické řízení. Snímaný...

Zařízení pro operační manipulaci s nástrojovými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253197

Dátum: 15.10.1987

Autor: Němec Bohumír

MPK: B23Q 3/155, B65G 1/02

Značky: jednotkami, nástrojovými, manipulaci, operační, zařízení

Text:

...spojinami lg a vodítky lg.Na boku rámu ll je upevněn horní závěs gg a spodní závěs lg. Závěsy ll, gg jsou otočné uloženy V konzolách gg a ll pevně spojených s bočnicí zásobníku ll. Na horní části rámu gg je z vnější strany v ose závěsü gl a 3 upevněna vačka gl polohovacího zařízení gg s naráž kami pro ovládání koncových spínačú 37.Dále je na horní části rámu 33 nárazník gg, který při otevření sekce gg do polohy ručního plnění je v kontaktu s...

Samostavitelná mezivložka úložného místa regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252145

Dátum: 13.08.1987

Autor: Dlabaja Petr

MPK: B65G 1/02

Značky: úložného, mezivložka, samostavitelná, regálu, místa

Text:

...omačkány a zspříčiňují nepřeenost ukládání s odebírání technolog. palet z úložného místa. Dále dochází k závedám na programu řízení provozu e k nutnosti záaahd do uvedeného programu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje samoetevitelná mezivloika úložného místa usazená na stsvěcím ároubu, určená pro ukládání technologických palet regálovým zakladečemjejiž podstatou je, že její neprůohozí otvor je ukončen funkční plochou pro doaednutí na kulovou...

Zařízení pro čištění a ukládání obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251389

Dátum: 16.07.1987

Autori: Horák Jiří, Hlava Jaroslav

MPK: B65G 1/02, B26D 7/18

Značky: obrobků, ukládání, zařízení, čištění

Text:

...osy z s spoáonýs přovodos s druhou nskláplcí Jodnotbou spoJonou s rásos čistící stanice. Os X s z Jsou no ssbo vsájssnł kolsá.Výhody vynálosu spočívojí v tss, Is čistící stanica Jo sshudovása do rogálovdho sásobníku tochnologiských pslot bos nároku nsdollí sostsvčnou plochu kolos stroja. vyulívá doprsvník třísok s prscovního prostoru stroao a ssnipulátor rogálováho sásobníku obslumjo i čistící stanici. sokláplní obrobku v čistící stanici...

Stromečkový regál s přestavitelnými podlažními příčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 234073

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hubálek Jan, Novák Josef, Doksanský Vladimír

MPK: B65G 1/02

Značky: přestavitelnými, příčkami, regál, podlažními, stromečkový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je vytvoření variabilní výšky regálové buňky podle velikosti průřezu svazku tyčového materiálu, jeho hmotnosti, podélné tuhosti a druhu obsluhy stromečkového regálu. Uvedeného účelu je dosaženo stavebnicovou konstrukcí stromečkového regálu s možností snadného přestavení rozteče, podlažních příček, jejich zdvojení v případě zvýšení hmotnosti břemene a dosažení libovolné regálové šířky podle podélné tuhosti zakládaného materiálu....