B65F 5/00

Spôsob zberu, manipulácie a prepravy odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5301

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65F 5/00, B09B 5/00

Značky: prepravy, zberu, manipulácie, spôsob, odpadů

Text:

...V tom, že u aspoň jedného zákazníka sa na transportný prostriedok do prepravného kontajnera s meracím zariadením po analýze vzorky odpadu uloží triedený odpad jedného druhu. Po odobratí odpadu alebo vyvážení transportného prostriedku sa transportný prostriedok prepraví k vlakovej súprave, kde sa z transportného prostriedku preloží prepravný kontajner na vagón vlakovej súpravy. Vlaková súprava sa prepraví na ďalšie miesto odberu...

Plávajúci kryt na zakrytie tekutého, polotekutého alebo tuhého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4307

Dátum: 03.11.2005

Autor: Rudinský Ján

MPK: B65F 5/00

Značky: zakrytie, tekutého, odpadů, plávajúci, tuhého, polotekutého

Text:

...výrobných odpadov alebo aj z odpadných surovín nachádzajúcich sa priamo na skládke. Hydroízolácía zabraňuje prieniku vonkajšej vody do skládkovej nádrže. Liatie vrstvy vzduchom odľahčenej hmoty na hladinu alebo povrch odpadu na skládke zabezpečí zatesnenie skládky na dotyku krytu s brehmi.Na prekrytie skládok, na ktorých sa nachádzajú chemicky agresívne látky je možné časť krytu, ktorá je v styku s týmito agresívnymi látkami, opatrít...

Spôsob a zariadenie na prepravovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6905

Dátum: 02.03.2005

Autor: Sundholm Göran

MPK: B01D 47/00, B65F 5/00, B65G 53/04...

Značky: zariadenie, prepravovanie, spôsob, materiálů

Text:

...ktoré umožňuje zintenzívnenienasávania ejektorového zariadenia. Ďalšou úlohou je dosiahnuťtaké riešenie ejektora, ktoré znižuje požiadavky na energiu.0005 Hlavným Charakteristickým znakom spôsobu podľa vynálezu je, že sa ako hnacie medium ejektorového zariadenia využívakvapalná hmla, najmä vodná kvapalná hmla.0006 Navyše sa spôsob podľa vynálezu vyznačuje tým, co sa0007 Zariadenie podľa vynálezu sa Vyznačuje tým, že ejektorové...

Spôsob a zariadenie na dopravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7664

Dátum: 02.03.2005

Autor: Sundholm Göran

MPK: B65F 5/00, B65G 53/00, B01D 47/00...

Značky: spôsob, dopravu, zariadenie, materiálů

Text:

...zintenzívnenie0005 Hlavná charakteristika spôsobu podľa Vynálezu je tá, že sa do ejektorového zariadenia privádza druhé médium, najma kvapalne alebo kvapalne a plynné médium na zintenzívnenieodsávacieho účinku ejektorového zariadenia.0006 Ďalej, spôsob podľa Vynálezu je charakterizovaný tým,čo je uvedené V nárokoch 2 až 12. Pre zariadenie podľa Vynálezu je charakteristické to, že zariadenie obsahuje prostriedky na privádzanie druheho...

Skládka odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283434

Dátum: 24.06.2003

Autor: Sklenárová Daniela

MPK: B09B 3/00, B65F 5/00

Značky: odpadů, skládka

Zhrnutie / Anotácia:

Skládka odpadu má základný stupeň (10) odpadu s drenážnymi rúrami pod úrovňou terénu. Prvý stupeň (11) a každý ďalší stupeň odpadu má obvodový izolačný val (4) lichobežníkového prierezu, na jeho vonkajšom svahu je rekultivačná vrstva (5) a na jeho hornej vodorovnej ploche je spevnená cesta (80). Prvý stupeň (11) a každý ďalší stupeň má v spodnej časti vrstvu zeminy (3), v ktorej sú štrkovým lôžkom (6) obsypané rúry priečnej drenáže (21), ich...

Pôdny substrát obsahujúci humus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2693

Dátum: 09.10.2000

Autori: Tomeš Milan, Tomková Darina, Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav

MPK: B65F 5/00

Značky: humus, substrát, obsahujúci, pôdny

Text:

...10 rokovskládkovania. Separáciu rnineralizovaného komunálneho odpadu realizujeme viacerými spôsobmi, zktorých je najvýhodnejší rotačný bubnový triedič, zaradený vzostave technologickej linky, prípadne viacstupňové preosievanie mineralizovaných odpadov. Chemický rozpad komunálneho odpadu možno urýchliť aplikáciou katalyzačných biochemických metód. iVýhodou navrhovaného technického riešenia je zvýšenie životnosti prevádzkovanej skládky,...

Skládka odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2543

Dátum: 11.07.2000

Autor: Brtáňová Daniela

MPK: B65F 5/00

Značky: skládka, odpadů

Text:

...smerom k zberným šachtám priesakovej vody je s výhodou do 4.Výhodné je ked nad sebou umiestnené zberné šachty priesakovej vody sú navzájom spojené kanalizačnými rúrami, ktoré sú uložené v obvodovomizolačnom vale a ked vedľa seba umiestnené zberné šachty priesakovej vody sú tiež navzájom spojené kanalizačnými rúrami.Skládka odpadu môže byť svýhodou usporiadaná tak, že na vonkajšom úpätí prvého stupňa a každého ďalšieho stupňa odpadu sú po...

Zostava skládky odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2340

Dátum: 10.12.1999

Autori: Pastorek Ladislav, Franzenová Drahomíra

MPK: B65F 5/00

Značky: zostava, skládky, odpadů

Text:

...označením O, I., II. Podľa katalogu odpadov, umožňujú skládkovat rôzne kategorie odpadov najednej skládke.Výhodou novej zostavy skádky odpadom je, že umožňuje zvýšiť životnosť skádky a dokonalejším využitím druhotných surovín lepšie chránit životne prostredie lokality skládky. Týmto spôsobom máme možnost ovplyvniť doterajší systém budovania skládok KO, pretože vytvoríme možnost oddeleného, navzájom sa neovplyvňujúceho skládkovania...

Skládka odpadov v terénnej depresii

Načítavanie...

Číslo patentu: 281529

Dátum: 04.02.1998

Autori: Bakoš Dušan, Franzenová Drahomíra

MPK: B65F 5/00, B65G 3/02

Značky: depresií, odpadov, skládka, terénnej

Zhrnutie / Anotácia:

Skládka je členená vo vertikálnej rovine tak, že prvé podlažie (1) je využívané na skládkovanie odpadov, ktorých toxicita v danej litológii podložia nevyžaduje väčšie stavebné a izolačné úpravy. Druhé podlažie (2) je izolované izolačnými prvkami v predpísanej zostave, prípadne doplnené o ekologickú ochranu sorbentom (8). Tvarovo stabilizujúci pružný efekt vnútorného priestoru skládky na druhom podlaží sa dosiahne kontaktným uložením starých...

Komora na skladovanie a manipuláciu s plastami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 98

Dátum: 07.07.1993

Autori: Prokop František, Dostál Martin, Mec Jan

MPK: B65F 5/00

Značky: plášťami, skladovanie, komora, manipuláciu

Text:

...dŕevotťískovou deskou. Jejich ovládání je mechanizováno elektromotorem s převodovkou, ze které vystupuje svisle uložený otočný šroub s trapezoedrickým závitem oprůměru 50 mm. Sroub zasahuje do pevné matky, uložené v rámu vrat. Podlesmyslu otáčení šroubu se dosahuje otevření nebo uzavření vrat. Podlaha komory je vytvořena plošinou z ocelového plechu, ve ktere se v podélných rýhách posunují l řetězy, vedené přes poháněcí kola a napínací kladky....