B65F

Zariadenie na zber kvapalných odpadov vykazujúcich ionizujúce žiarenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7506

Dátum: 01.08.2016

Autori: Uhrík Vladimír, Grigar Jaroslav, Mojžíš Jaroslav

MPK: B65D 25/04, B65D 81/15, B65F 1/00...

Značky: zariadenie, ionizujúce, žiarenie, odpadov, kvapalných, vykazujúcich

Text:

...na výkresochObrázok 1 predstavuje konštrukčné riešenie zariadenia na zber kvapalných odpadov vykazujúcich ionizujúce žiarenie.Navrhované konštrukčné riešenie vychádza z požiadavky riešenia zberu, uskladnenia a transportu kontaminovaného kvapalného odpadu vykazujúceho ionizujúce žiarenie pre mobilné laboratórium.Konštrukčné riešenie zariadenia vychádza z fyzikálnej podstaty zachytávaného kontaminovaného kvapalného odpadu. Hermeticky uzatvorené...

Mechanická výstuž kontajnera komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7072

Dátum: 01.04.2015

Autor: Pavelka Jozef

MPK: B65F 1/14

Značky: kontajnera, komunálneho, výstuž, odpadů, mechanická

Text:

...pôsobením úderu zdvíhacieho mechanizmu pri zdvíhaní a vyprázdňovaní kontajnera - odstraňuje mechanická výstuž kontajnera podľa úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že teleso plechového kontajnera s objemom 110 l je z vnútornej aj z vonkajšej strany v kritickej výške opásané pásovinou z konštrukčnej ocele a obidve pásoviny sú k telesu kontajnera pripevnené a navzájom spojené príložkou a tromi skrutkami.Podobný princíp mechanickej...

Spôsob lisovania odpadkov pre smetné nádoby na komunálny a separovaný odpad a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288047

Dátum: 07.03.2013

Autor: Baráth Peter

MPK: B65F 1/14, B30B 9/04, B09B 3/00...

Značky: odpad, lisovania, zariadenie, smetné, vykonávanie, spôsobu, komunálny, separovaný, spôsob, odpadkov, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Princíp lisovacieho zariadenia na odpadky spočíva v tom, že do zariadenia sa vloží štandardná smetná nádoba (8) cez hlavné dvierka (2). Smetná nádoba je vedená koľajničkami (10) a zafixovaná do rámu zariadenia (11), zo spodku vystužená podporným rámom (11) na vyrovnanie tlaku. Po vložení smetnej nádoby (8) je zariadenie pripravené na prevádzku. Vhadzovací priestor na odpadky (4) je uzavretý posuvnými dvierkami (3). Po vhodení odpadkov do...

Zásobník kontajnerov na komunálny odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5849

Dátum: 04.10.2011

Autori: Jirsák Otakar, Široký Vojtech

MPK: B65F 1/14, B65F 1/00

Značky: kontajnerov, odpad, komunálny, zásobník

Text:

...stlpiku g, horná stena zásobníka je vystužená rovnako ako jeho bočné steny, zásobník má šikrnú striešku. Zámok Q je napájaný zo zdroja elektrického prúdu cez prívodný komponent prechádzajúci spojnicou g zadného stlpika g s predným stlpikom g, na ktorom je zámok Q umiestnený. Bránka 4 pozostáva z vodorovne vystuženého rámu, na ľavej strane má puzdrá pántov 5 a na protiľahlej strane má umiestnený komponent elektromagnetického zámku Q na...

Spôsob lisovania odpadkov pre smetné nádoby na komunálny a separovaný odpad a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5596

Dátum: 08.11.2010

Autor: Stuchlíková Denisa

MPK: B30B 9/00, B65F 1/14

Značky: odpad, nádoby, smetné, separovaný, zariadenie, spôsob, odpadkov, lisovania, spôsobu, vykonávanie, komunálny

Text:

...B a činnosti zariadenia sú manipulačné dvierka 2 a dvierka na vhadzovanie odpadu 3 zaistené a pri dvierkach na vhadzovanie odpadu 3 signalizuje prevádzku zariadenia červené svetlo.Posuvný hydraulický valec 7 poháňaný hydraulickým agregátom 16 odsúva lisovaciu platňu 5 z polohy A spod vhadzovacieho priestoru 4 do polohy B. Smeti gravitačnou silou prepadnú do smetnej nádoby 8. Následne hydraulický valec 7 zasunie lisovaciu platňu 5 do...

Spôsob zberu, manipulácie a prepravy odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5301

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65F 5/00, B09B 5/00

Značky: prepravy, zberu, odpadů, manipulácie, spôsob

Text:

...V tom, že u aspoň jedného zákazníka sa na transportný prostriedok do prepravného kontajnera s meracím zariadením po analýze vzorky odpadu uloží triedený odpad jedného druhu. Po odobratí odpadu alebo vyvážení transportného prostriedku sa transportný prostriedok prepraví k vlakovej súprave, kde sa z transportného prostriedku preloží prepravný kontajner na vagón vlakovej súpravy. Vlaková súprava sa prepraví na ďalšie miesto odberu...

Taška

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5264

Dátum: 05.11.2009

Autor: Rašla Juraj

MPK: B65F 1/00, B65D 30/00

Značky: taška

Text:

...môže byť naďalej aj nosičom bežnej reklamy, najmä reklamy obchodu, ktorý bude tašku rozdávať.Pre zjednodušenie recyklácie je veľmi výhodné, ak taška bude vyhotovená z materiálu, ktorý je recyklovateľný spôsobom príslušným pre daný druh odpadu, vyznačený farbou a/alebo symbolom. Ak teda bude taška opatrená symbolom pre zber papierového odpadu, bude vyrobená z papiera, alebo z buničinovej hmoty,aby sa v nej nachádzajúci odpad dal spracovať...

Otočný prípravok pre nádoby na odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5136

Dátum: 05.03.2009

Autori: Pokorná Katarína, Rotheneder Heinz Leopold

MPK: B65F 1/14, B65F 1/00

Značky: otočný, prípravok, nádoby, odpad

Text:

...na odpad. Prípravok je uzavretý voči vonkajšiemu prostrediu krycou platňou. Môže byť manuálne alebo automaticky otočené o 180 °, kedy nádoby na odpad sú presunutć mimo nehnuteľnosť, pričom otvor v plote alebo stene je uzatvorený.Vďaka uzamykaciemu zariadeniu môže byť otočný tanier zabezpečený proti nežiaducemu otočeníu zariadenia v akomkoľvek smere, čím je zaistená bezpečnosť.Veľkost prípravku môže byť prispôsobená požadovanému množstvu a...

Vozidlo na manipuláciu so sypkým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12850

Dátum: 13.11.2008

Autor: Bernd Ostermeyer

MPK: B60P 1/32, B60P 1/04, A01D 90/00...

Značky: materiálom, sypkým, vozidlo, manipuláciu

Text:

...do vysýpacej polohy.-3 0025 Výhodne korba zahŕňa základňu alebo podlahu tvoriacu dno dolnej korby, ktorá môže byť zakrivená (napríklad tvaru misky) a môže byť usporiadaná, aby vytvorila dole naklonený žľab na jednu stranu podvozku, aby zaujala vysýpaciu polohu. Výhodne, základňa korby je otočne spojená so zvyškom korby pozdĺž osi rovnobežnej s pozdĺžnou hranou korby vzdialenou od boku podvozku,cez ktorý sa vysýpa obsah korby.0026 Výhodne...

Zostava veka pre nádobu na kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13535

Dátum: 23.04.2008

Autori: Lang Martin, Henkel Christoph

MPK: B65F 1/16

Značky: zostava, nádobu, kvapaliny

Text:

...následne ako dodatočný diel. Dodatočné zabezpečenie pred nežiaducim otvorením veka, predovšetkým z dôvodu zaťaženia pochádzajúceho zo striekania kvapaliny proti veku, je možné zabezpečiť prostredníctvom minimálne jedného upínacieho ramena.0011 V konkrétnom prevedení môže zostava veka zahŕňať obrubu, ktorá prekrýva nádobu. V konkrétnom prevedení môže byť obruba upevnená na vnútornú stenu nádoby. Obruba, ktorá vybieha do nádoby, slúži ako...

Kapsa na zachytávanie odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4989

Dátum: 05.02.2008

Autor: Herman Juraj

MPK: B65F 1/02, E04F 17/00

Značky: zachytávanie, odpadů, kapsa

Text:

...pásov pridaných ku kapse dodatočne. Materiál z ktorého je kapsa vyrobená je zo skupiny materiálov akými sú papier, textil, plastické fólie, lamináty papiera a/alebo textilu.Príklad 2 Kapsa na zachytávanie odpadu ako bola opísaná v príklade l, pričom na zadnej strane zadnej steny2 je pripevnený obojstranne lepiací adhézny pás 4, prelqytý krycím materiálom, ktorý sa pred použitím kapsy odstráni. Vo výhodnom prevedení je kapsa vyrobená z...

Jednorazové vrecko na hygienické výrobky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18182

Dátum: 23.08.2007

Autor: Enlund Lina

MPK: A61F 13/551, A61F 13/20, B65D 30/10...

Značky: vrecko, výrobky, hygienické, spôsob, výroby, jednorázové

Text:

...jednorazové vrecko S, ktoré pozostáva z jednoduchého štvorcového plastového hárku lb s podobným štvorcovým plastovým hárkom 2 b, na ňom umiestneným. Tieto dva hárky sú navzájom zvarené alebo zlepené len na dvoch stranách 10 a a 10 b na vytvorenie jednorazového vrecka S.0008 Plastový hárok alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý je nepremokavý a zamedzuje šírenie zápachu, je dostatočne tuhý na to, aby zostal pri vkladaní tampónu v...

Spôsob a zariadenie na prehľadávanie odpadu po kovových zložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9309

Dátum: 09.05.2006

Autor: Maier Hans Jürgen

MPK: B65F 3/00

Značky: prehľadávanie, kovových, zložkách, spôsob, zariadenie, odpadů

Text:

...Týmto je možné rozpoznať, kedy sa ukončila séria meraní amôže nasledovaťJednoduché vyhodnotenie nameraných hodnôt sa môže uskutočniť vtedy, ak sú namerané hodnoty zaznamenané kovovou sondou uložené, predovšetkýmvýhodnejšie sa namerané hodnoty časovo triedia a uskutoční sa časovozávislé vyhodnotenie nameraných hodnôt. Na zaistenie pokiaľ možno spolahlivej detekcíe kovov je potrebné nájsť optimálnu dobu merania. Toto znamená, že musia byť včas...

Plávajúci kryt na zakrytie tekutého, polotekutého alebo tuhého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4307

Dátum: 03.11.2005

Autor: Rudinský Ján

MPK: B65F 5/00

Značky: plávajúci, polotekutého, odpadů, tuhého, zakrytie, tekutého

Text:

...výrobných odpadov alebo aj z odpadných surovín nachádzajúcich sa priamo na skládke. Hydroízolácía zabraňuje prieniku vonkajšej vody do skládkovej nádrže. Liatie vrstvy vzduchom odľahčenej hmoty na hladinu alebo povrch odpadu na skládke zabezpečí zatesnenie skládky na dotyku krytu s brehmi.Na prekrytie skládok, na ktorých sa nachádzajú chemicky agresívne látky je možné časť krytu, ktorá je v styku s týmito agresívnymi látkami, opatrít...

Nakladacia konštrukcia pre dopravné kontajnery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7409

Dátum: 11.10.2005

Autor: Frankel Nathan

MPK: B65G 67/02, B65D 88/00, B65F 9/00...

Značky: kontajnery, nakladacia, dopravné, konštrukcia

Text:

...čo prítlačná doska nesená plošinouudržiava stohovaný náklad v kontajneri.Patent USA č. 3040914 publikuje systém na nakladanie kontajnerov,v ktorom vysokozdvižný vozík naloží stohovaný tovar do kontajnera pomocou trojstenného zásobníka s bariérovou stenou, ktorý je vopred naložený stohovaným tovarom a ktorý vysokozdvižný vozik zdvihne a presunie do kontajnera a potom ho vyloží zo zásobníka pomocou baranidla, ktoré tlači bariérovú stenu a...

Systém na zber odpadu so spájacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3756

Dátum: 16.08.2005

Autor: Achterberg Willem Jan

MPK: B65F 1/14, B65F 3/02

Značky: systém, odpadů, zariadením, spájacím

Text:

...vedenie rotaćných členov do ich správnej polohy vzhľadom na uvedene výrezy.0006 Zásobník môže mať na hornej časti najmenej dva prírubové okraje, z ktorých každý obsahuje snímací člen. V prípade zdvíhacích mechanizmov majú dve zodpovedajúco umiestnene rotačnéčleny. Ďalej, rotačné členy môžu mať hlavicu, vzhľadom ku ktorejrotačne členy vyčnievajú. Stabilné spojenie medzi zdvíhacím mechanizmom a zásobníkom je možné dosiahnuť pomocou...

Blokovacie zariadenie na zdvíhacie mechanizmy usporiadané vedľa seba

Načítavanie...

Číslo patentu: 284656

Dátum: 20.07.2005

Autor: Šilhavý František

MPK: B65F 3/04

Značky: mechanizmy, blokovacie, vedľa, zdvíhacie, usporiadané, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané blokovacie zariadenie (18) na vedľa seba usporiadané zdvíhacie mechanizmy (12, 15) preklápacích alebo zdvíhacích mechanizmov. Na jednoduché ovládanie blokovacieho zariadenia (18), keď zdvíhacie mechanizmy majú byť zablokovateľné tak pri používaní výkyvných ramien (6), ako aj pri používaní hrebeňových príchytiek, je na ovládanie blokovacieho prvku (1) tento blokovací prvok (1) spojený cez diaľkovo premenný, v dvoch polohách (a, b)...

Spôsob a zariadenie na zabezpečenie pracovného priestoru vyprázdňovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3392

Dátum: 16.06.2005

Autor: Driesbach Christian

MPK: B65F 3/02, F16P 3/00

Značky: pracovného, vyprázdňovacích, priestoru, zabezpečenie, zariadenie, zariadení, spôsob

Text:

...vykazuje aspoň jedno pákové rameno, ktoré je na jednej strane spojené s bariérovým prvkom a na druhej strane vykazuje otočné uloženie, ktoré je usporiadané naupevňovacom prvku. Aby sa predišlo zraneniam osôb, napr. pri výjazde bariérového zariadenia alebo prinabehnutí osôb, je aspoň jeden bariérový prvok pokrytý tlmiacim prvkom. Pri kovovej rúre to môže byť napríklad penovo-pryžová izolácia, ktorá je na rúru natiahnutá.Tlmiaci prvok...

Spôsob a zariadenie na prepravovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6905

Dátum: 02.03.2005

Autor: Sundholm Göran

MPK: B01D 47/00, B65F 5/00, B65G 53/04...

Značky: spôsob, materiálů, prepravovanie, zariadenie

Text:

...ktoré umožňuje zintenzívnenienasávania ejektorového zariadenia. Ďalšou úlohou je dosiahnuťtaké riešenie ejektora, ktoré znižuje požiadavky na energiu.0005 Hlavným Charakteristickým znakom spôsobu podľa vynálezu je, že sa ako hnacie medium ejektorového zariadenia využívakvapalná hmla, najmä vodná kvapalná hmla.0006 Navyše sa spôsob podľa vynálezu vyznačuje tým, co sa0007 Zariadenie podľa vynálezu sa Vyznačuje tým, že ejektorové...

Spôsob a zariadenie na dopravu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7664

Dátum: 02.03.2005

Autor: Sundholm Göran

MPK: B65G 53/00, B65F 5/00, B01D 47/00...

Značky: zariadenie, spôsob, dopravu, materiálů

Text:

...zintenzívnenie0005 Hlavná charakteristika spôsobu podľa Vynálezu je tá, že sa do ejektorového zariadenia privádza druhé médium, najma kvapalne alebo kvapalne a plynné médium na zintenzívnenieodsávacieho účinku ejektorového zariadenia.0006 Ďalej, spôsob podľa Vynálezu je charakterizovaný tým,čo je uvedené V nárokoch 2 až 12. Pre zariadenie podľa Vynálezu je charakteristické to, že zariadenie obsahuje prostriedky na privádzanie druheho...

Bytový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4061

Dátum: 04.02.2005

Autor: Vendel Rastislav

MPK: B65F 1/04, B65F 1/00

Značky: bytový, separátor

Text:

...z nosnej vonkajšej samostatnej časti. Zadný štít slúži na spevnenie nosných častí. Samotná nádoba má Výklopné veko s rúčkou a nápisom druhu odpadu, ktorá slúži na vysunutie nádoby a prenášanie. Nádoba je zaopatrená aj zatváracím vekom, ktoré sa uzavrie až pri úplnom vyňati zo samostatnej nosnej časti. Riešenie rieši uloženie piatich nádob do samostatného nosného stojana, ktorý sa dá uložit horizontálne, alebo vertikálne, podľa priestorových...

Zásobník na znečistené a/alebo kontaminované materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 283931

Dátum: 03.05.2004

Autor: Studer Hans-jörg

MPK: B65F 1/14, B65F 1/16

Značky: znečištěné, materiály, kontaminované, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Znečistené a/alebo kontaminované predmety sa musia často zhromažďovať predtým, než sa špecifickým spôsobom zlikvidujú. S cieľom zamedziť upchávanie odtokových potrubí sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch sa v týchto priestoroch používa zásobník (1) s bezdotykovou prevádzkou, pričom tento zásobník má veko (2), ktoré sa otvorí v prípade, že sa ruka užívateľa alebo iný objekt priblíži k detektoru (50) reagujúcemu na priblíženie....

Zariadenie na ručný zber odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3711

Dátum: 03.02.2004

Autor: Široký Ján

MPK: B65F 1/00

Značky: zariadenie, odpadov, ručný

Text:

...obr. l je znázomený axonometrický pohľad na jeden z možných príkladov vyhotovenia čeľustí v uzatvore nom stave a na obr. 2 axonometrický pohľad na tie isté čeľuste v otvorenom stave. Na obr. 3 až 5 je znázomená manipulácia so zariadením podľa technického riešenia. Na obr. 6 a 7 sú schematicky znázomené čeľuste vytvorené lisovaním z pružného plastu, ktoré sú v statickom stave otvorené a zatvárajú sa pôsobením sily ruky. Na obr. 8 až 10 sú...

Odpadkový kôš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3707

Dátum: 03.02.2004

Autor: Babiak Peter

MPK: B65F 1/00

Značky: kôš, odpadkový

Text:

...nádobu rovnakého tvaru ako je vonkajší tvar zbemej nádoby. Na vonkajšiu konštrukciu nosnej nádoby môžeme použiť oceľový perforovaný plech s rôznym typom a veľkosťou otvorov (kruh, obdĺžnik, štvorec, elipsa, ), ktorý je pevne uložený v nosnom ráme z oceľových profilov. V tejto konštrukcii je voľne vsunutá vlastná zbemá pozinkovaná celoplechová nádoba, ktorá sa dá voľne vyberať (po naplnení odpadom vysypať). Nosná konštrukcia je upevnená,...

Skládka odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283434

Dátum: 24.06.2003

Autor: Sklenárová Daniela

MPK: B09B 3/00, B65F 5/00

Značky: skládka, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Skládka odpadu má základný stupeň (10) odpadu s drenážnymi rúrami pod úrovňou terénu. Prvý stupeň (11) a každý ďalší stupeň odpadu má obvodový izolačný val (4) lichobežníkového prierezu, na jeho vonkajšom svahu je rekultivačná vrstva (5) a na jeho hornej vodorovnej ploche je spevnená cesta (80). Prvý stupeň (11) a každý ďalší stupeň má v spodnej časti vrstvu zeminy (3), v ktorej sú štrkovým lôžkom (6) obsypané rúry priečnej drenáže (21), ich...

Zariadenie na zber a dočasné uchovávanie psích výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3501

Dátum: 02.05.2003

Autori: Danihelová Andrea, Danihelová Miroslava, Danihel Miloslav

MPK: B65F 1/00

Značky: výkalov, zariadenie, psích, uchovávanie, dočasné

Text:

...so sklopným elementom umiestneným na dolnom spevnenom ráme dutćho telesa pri pevnom 3 hornom kryte.Obr. 12 znázorňuje schematicky postavenie klopeného elementu.Obr. 13 schematicky znázorňuje ďalší variant otvárania prednej časti dutého telesa.Obr. 14 znázorňuje schematicky postavenie klopeného elementu pri inom spôsobe otvárania.Obr. 15 znázorňuje vrecko pre zber výkalov v tvare rukavice - boxerky.Obr. 16 fotografia jednoduchého...

Spôsob prichytenia a vyprázdnenia nádob na odpadky do zbernej nádoby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283328

Dátum: 02.05.2003

Autor: Zhang Haiping

MPK: G01V 8/10, B65F 3/02

Značky: vyprázdnenia, spôsobu, nádob, prichytenia, vykonávanie, odpadky, spôsob, zariadenie, nádoby, tohto, zbernej

Zhrnutie / Anotácia:

Zaistenie miesta podávača medzi priehradkami (6, 7), ktoré sú namontované na bočné zaistenie vyprázdňovacích zariadení (2) na vozidlách (1) na odvoz odpadkov, sa realizuje tak, že najmenej počas časového úseku vyprázdňovacieho procesu je miesto podávača medzi priehradkami (6, 7) zaistená prostredníctvom najmenej jednej svetelnej závory (18), ktorá pri prerušení svetelnej závory preruší vyprázdňovací proces alebo zabráni jeho realizovaniu. Po...

Zariadenie na zadržiavanie kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 658

Dátum: 04.04.2003

Autori: Heyberg Jürgen, Delle Klaus, Mocek Ulrich

MPK: B65F 3/02

Značky: kontajnerov, zariadenie, zadržiavanie

Text:

...intervale, napríklad po začatí procesu3 vyprázdňovania, odovzdá signál hnaciemu zariadeniu na uvoľnenie zadržiavacieho prvku. So zadržiavacím prvkom je v zábere napínací mechanizmus, ktorý zadržiavací prvok po jeho uvoľnení hnacím zariadením presunie do jeho príslušnej zadržiavacej po|ohy.Hnacie zariadenie zahrnuje podľa druhu pohonu nielen vlastný pohon,ale aj prívody so spínačmi, ventilmi alebo podobne.Hnacie zariadenie výhodne zahrnuje...

Zber, preprava a bezpečné odstraňovanie dokumentov a nosičov údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3373

Dátum: 05.11.2002

Autor: Huber Hansjörg

MPK: B65F 1/14, B65F 1/12, B65F 1/10...

Značky: odstraňovanie, preprava, dokumentov, bezpečné, zběr, nosičov, údajov

Text:

...Úlohou vynálezu je vykryť prípadné medzery pri likvidácii dôverných dokumentov a nosičov dát, aby sa zabránilo odcudzenlu a neoprávnenému použitiu. Za materiály na likvidáciu sa považujú v prvom rade decentrálne vznikajúce spisy, plány, fólie a nosiče dát s obsahom, ktorý je hodný ochrany. 0008 Táto úloha je vyriešená spôsobom podľa nároku 1 a systémom likvidácie s kontrolným zariadením podľa nároku 2.Obr. 1 zabezpečenú zbernú nádobu v rôznych...

Prepravná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 607

Dátum: 10.07.2002

Autor: Wölfinger Ulla

MPK: B65D 25/20, G09F 3/08, B65F 1/14...

Značky: prepravná, nádoba

Text:

...zdrojov privážajú pomerne veľké množstvá čistiacich súkien určených na vyčistenie, môže byť pritom na pomerne stesnanom. priestore koncentrovaný pomerne veľký početzaistené bezproblémové logistické uskutočňovanie čistenia čistiacich súkien, ktoré označuje status príslušných obsiahnutých čistiacich súkien. Pritonl môže byť na príslušnej prepravnej nádobe nalepené označenie, ktoré udáva, že sa 1 obsahu jedná o nevyčistené čistiace súkna, a...

Viackomorový kontajner na separovaný komunálny odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282054

Dátum: 24.08.2001

Autor: Podžuban Milan

MPK: B65F 1/02

Značky: kontajner, odpad, viackomorový, komunálny, separovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Viackomorový kontajner na separovaný komunálny odpad (1) pozostáva zo štyroch komôr (2) vybavených otvormi na vhadzovanie odpadu (5), (6) a poklopmi (2a) zavesenými na závesoch (3). Poklopy (2a) sú istené proti otvoreniu mechanizmami (7) pozostávajúcimi zo segmentu (14) otočného okolo osi (16), predpruženého ťažnou pružinou (15) a spojeného systémom oko - hák (22) - (23) s tyčou (17), ktorá je vedená krúžkami (20) a vybavená segmentmi (24)...

Spôsob zmeny kvality materiálov na prekladacej stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 281708

Dátum: 14.05.2001

Autori: Kulíšek Zdeněk, Kurajda Pavol, Duda Petr, Lóšková Helena, Schneider Petr, Lóška Pavol

MPK: B65F 9/00

Značky: materiálov, prekladacej, stanici, spôsob, kvality, změny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zmeny kvality tuhého komunálneho odpadu na prekladacej stanici uskutočnený tým, že nájazdové rampy a časť spevnených plôch potrebných na prekonanie výškového rozdielu pri premiestnení obsahu maloobjemových či účelových vozidiel do veľkoobjemových kontajnerov, sú nahradené kombináciou dopravných systémov s technickými prostriedkami. Technické prostriedky zabezpečujú počas prekládky podstatnú zmenu kvality prekladaného tuhého komunálneho...

Pôdny substrát obsahujúci humus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2693

Dátum: 09.10.2000

Autori: Pastorek Ladislav, Tomeš Milan, Tomková Darina, Franzenová Drahomíra

MPK: B65F 5/00

Značky: substrát, pôdny, humus, obsahujúci

Text:

...10 rokovskládkovania. Separáciu rnineralizovaného komunálneho odpadu realizujeme viacerými spôsobmi, zktorých je najvýhodnejší rotačný bubnový triedič, zaradený vzostave technologickej linky, prípadne viacstupňové preosievanie mineralizovaných odpadov. Chemický rozpad komunálneho odpadu možno urýchliť aplikáciou katalyzačných biochemických metód. iVýhodou navrhovaného technického riešenia je zvýšenie životnosti prevádzkovanej skládky,...

Zbernica pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2639

Dátum: 12.09.2000

Autori: Žila Ľubomír, Lešinský Daniel

MPK: G07F 9/00, A47G 23/02, B65F 1/00...

Značky: zbernica, pohárov

Text:

...konštrukciou odolná voči znečisteniu alebo poškodeniu, esteticky pozitívne dotvára priestor. Bez problémov je možné ju vyrobiť v rôznych veľkostiach a tak prispôsobiť rôzne veľkým pohárom.PREHĽAD OBÁZKOV NA VÝKRESOCHNa obr.1 je zobrazený základný model Zbemice. Na obr.2 je zobrazená Závesná forma Zbemice.(Obr. 1) Kostra nosnej konštrukcie základného modelu Zbemice pohárov je tvorená rebrami l,2.,3 a prstencami 5,6. Rebrá 1,g,3 sú zvarené...

Skládka odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2543

Dátum: 11.07.2000

Autor: Brtáňová Daniela

MPK: B65F 5/00

Značky: odpadů, skládka

Text:

...smerom k zberným šachtám priesakovej vody je s výhodou do 4.Výhodné je ked nad sebou umiestnené zberné šachty priesakovej vody sú navzájom spojené kanalizačnými rúrami, ktoré sú uložené v obvodovomizolačnom vale a ked vedľa seba umiestnené zberné šachty priesakovej vody sú tiež navzájom spojené kanalizačnými rúrami.Skládka odpadu môže byť svýhodou usporiadaná tak, že na vonkajšom úpätí prvého stupňa a každého ďalšieho stupňa odpadu sú po...

Zostava skládky odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2340

Dátum: 10.12.1999

Autori: Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav

MPK: B65F 5/00

Značky: skládky, odpadů, zostava

Text:

...označením O, I., II. Podľa katalogu odpadov, umožňujú skládkovat rôzne kategorie odpadov najednej skládke.Výhodou novej zostavy skádky odpadom je, že umožňuje zvýšiť životnosť skádky a dokonalejším využitím druhotných surovín lepšie chránit životne prostredie lokality skládky. Týmto spôsobom máme možnost ovplyvniť doterajší systém budovania skládok KO, pretože vytvoríme možnost oddeleného, navzájom sa neovplyvňujúceho skládkovania...

Zariadenie na vyprázdňovanie nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 279434

Dátum: 04.11.1998

Autori: Saftig Rolf, Reck Herbert

MPK: B65F 3/04

Značky: nádob, vyprázdňovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyprázdňovanie nádob, najmä nádob na odpadky, do zberných nádob je vybavené najmenej jedným zdvíhacím a vyklápacím mechanizmom (1), ktoré má zachytávací mechanizmus pre uchopenie nádoby na odpadky, a poháňacím mechanizmom (6) tlakového prostredia s elektricky riadiacim mechanizmom (4), ktoré automaticky riadi najmenej časť celého zdvíhacieho a vyklápacieho mechanizmu (1). Na zachytávacom mechanizme je upravený najmenej jeden...

Bezpečnostné spínacie zariadenie zdvíhacieho ústrojenstva s vyklápaním alebo vyklápacieho ústrojenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278898

Dátum: 08.04.1998

Autor: Pieperhoff Hans Joachim

MPK: B65F 3/04

Značky: zdvíhacieho, zariadenie, bezpečnostné, vyklápacieho, spínacie, vyklápaním, ústrojenstva

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné spínacie zariadenie pozostáva zo spínacieho zariadenia (210), medzi ktorým a zdrojom (23) prúdu je usporiadaný aspoň jeden núdzový spínač (1a, 2a) zastavenia, ktorý je zapojený do série s núdzovým spínačom (1, 2), a zo spoločného automatického riadiaceho zariadenia (30), ktoré je elektricky spojené s ovládacími kontaktmi alebo spínačmi (11, 16), ktoré sú pripojené na prúdový kontrolný obvod (25), ktorý je spojený jednako so...

Skládka odpadov v terénnej depresii

Načítavanie...

Číslo patentu: 281529

Dátum: 04.02.1998

Autori: Bakoš Dušan, Franzenová Drahomíra

MPK: B65F 5/00, B65G 3/02

Značky: odpadov, terénnej, skládka, depresií

Zhrnutie / Anotácia:

Skládka je členená vo vertikálnej rovine tak, že prvé podlažie (1) je využívané na skládkovanie odpadov, ktorých toxicita v danej litológii podložia nevyžaduje väčšie stavebné a izolačné úpravy. Druhé podlažie (2) je izolované izolačnými prvkami v predpísanej zostave, prípadne doplnené o ekologickú ochranu sorbentom (8). Tvarovo stabilizujúci pružný efekt vnútorného priestoru skládky na druhom podlaží sa dosiahne kontaktným uložením starých...

Zásobník biologického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1457

Dátum: 07.05.1997

Autori: Danihel Miloslav, Danihelová Andrea

MPK: B65F 1/00

Značky: zásobník, biologického, odpadů

Text:

...prepáäka je s výhodou odpruäená. Hute telesozásobníka biologickeho odpadu je prostredníctvom klopnéhoelementu v ďalšom uskutočnení spojená s krytom. kryt, alebo duté teleso je opatrene fikačným elementom. Hute teleso s vreckom a krytom je upevnené na stojke, ktorá je spojená so základom. Vrchná- časť duteho telesa zásobníka biologickeho odpadu je opatrená aspoň z Časti vodiacou drážkoudo ktorej zasahuje horný okraj vrecka a upevňovací...