B65D 90/62

Uzáver zásobníka na prepravu a skladovanie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1704

Dátum: 14.01.1998

Autori: Gabrielczyk Marek, Pieprzyca Józef, Kasprzak Edward, Kuliberda Jan, Bregula Andrzej

MPK: B65D 90/62

Značky: zásobníka, prepravu, uzáver, materiálov, sypkých, skladovanie

Text:

...suport v reze pozdĺž čiary A-A vyznačenej na obr. 1, obr. 3 ćast suportu vo vodorovnom reze pozdĺž čiary B-B vyznačenej na obr. 2 a obr. 4 tá istá ćast suportu vo zvislom reze pozdĺž čiary C-C vyznačenej na obr. 3.Príklad uskutočnenia technického riešeniaUzáver V podobe posúvača 1 je pripevnený na spodnej častizásobníka g k jeho kužeľovitému výstupu 3 a je umiestnený ajv kryte 4. V súlade so vzorom má posúvač lregulačno-prítlačný suport...

Stredový dnový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1295

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/54, B65D 90/62, B65D 39/02...

Značky: dnový, výpusť, středový

Text:

...ktoré je tvorené ventilovou prirubou g a valcovým nosičom1 so štyrmi otvormi gg, ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok,pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilovésedlo 5 prískrutkované zo spodnej strany k ventílovej prírube 2a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami 2 je priskrut 2kovaná operná vodiace doska §, v ktorej je uložený dnový ventil 1 s pružinou §. K ventílovej prírube g je nezapustenými...

Otáčivý uzávěr tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256933

Dátum: 15.04.1988

Autori: Borovikov Vasilij, Mochov Ivan

MPK: B65D 90/62

Značky: uzáver, nádoby, tlakově, otáčivý

Text:

...13,14, 15 H l 6, nocpencwaon xoTopmx nonocru cooömamrcn c cncreuoä noaqu cxaroro noayxa (Ha qepTexe ne noxasanm) H c 3 nacTHqHwMu repmerusupymmmun Tpy 5 KaMH 9.Sawnop paőoraew ćneymmwu oöpason.Sarnop saxpur (mur. 2). Kauan 14 cooömaewcn c arMocmepoñ. Cxawuü nosyx qepes Kanan 13 3 anonHneT nonocTh 11 H qepea Kauan 15 Tpyóxu 9. Hpn STOM no 5 nacmb 8 nonepnyra no ynopa n paarpyaoqnoe omnepcwae 7 5 őapaöane 6 pacnonoxeno nepneaxxynspno npoeuau...