B65D 90/54

Uzáver zásobníka na prepravu a skladovanie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1648

Dátum: 08.10.1997

Autori: Bregula Andrzej, Kasprzak Edward, Gabrielczyk Marek, Kuliberda Jan, Pieprzyca Józef

MPK: B65D 90/54, B65D 88/28

Značky: skladovanie, materiálov, uzáver, prepravu, sypkých, zásobníka

Text:

...puzdrách umiestnených na vonkajšej strane valcového výstupného otvoru. Tesnost uzáveru sa dosiahne otočením tyče tak, že vačka príslušnou silou pritláća daný segment k tesneniu umiestnenému dookola vysýpacieho otvoru. Otvorenie vysýpacieho otvoru sa vykonáva otočením tyče o asi 45 OC na uvoľnenie pritlaćnej sily daného segmentu a potom vysunutim tyče smerom von až k zavedeniu vačky do puzdra nachádzajúceho sa mimo výstupného otvoru zásobníka....

Dnová výpusť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1376

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/54, B67D 3/02

Značky: dnová, výpusť

Text:

...ventílu §. Operná doska 1 dnového ventilu § je ucnytená pomocou troch stĺpíkov gg v b 1 okovejprírube Ä, ktoré súčasne upevňujú sećlo g dnového,ventilu §, ktorý je opatrený prítlačnou pružinou gg, Eloková prírušäýšĺivarená k pléšťšłí železničnej cisterny. Ovládacia tyč g je pevne spojená s tlačnon tyčou gg vo vnútri vlnovca l, ktorá je vedená vo vodítku ll, pričom je ovládaná cez páku g tlačným trňom gg, ktorý je uchytený spoločne s pákou...

Stredový dnový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1295

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 39/02, B65D 90/54, B65D 90/62...

Značky: dnový, středový, výpusť

Text:

...ktoré je tvorené ventilovou prirubou g a valcovým nosičom1 so štyrmi otvormi gg, ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok,pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilovésedlo 5 prískrutkované zo spodnej strany k ventílovej prírube 2a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami 2 je priskrut 2kovaná operná vodiace doska §, v ktorej je uložený dnový ventil 1 s pružinou §. K ventílovej prírube g je nezapustenými...

Zariadenie na upevnenie trecej vložky na jadre viečka viečkového uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: 278694

Dátum: 16.09.1992

Autori: Hanicot Jean-pierre, Royen Jean-claude

MPK: F16K 1/34, B65D 90/54

Značky: trecej, viečka, viečkového, vložky, uzávěru, upevnenie, jadre, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na upevnenie trecej vložky na jadre viečka viečkového uzáveru, obliatom ochranným materiálom, kde jadro obsahuje najmenej jedno lôžko na uloženie uvedenej vložky, pričom trecia vložka (7) je vybavená deformovateľnými výstupkami.

Uzávěr víka pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269471

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kult Jaroslav, Exner Milan, Frey Augustín, Lode Jiří

MPK: B65D 90/54, F16J 13/00

Značky: tlakově, uzáver, víka, nádoby

Text:

...Vyšší ůčínek řešení podle vynálezu lze epetřovet v jednoduche koncepci, unožñující snížení výrobních nákladů, zjednodušení výrobní technologie, enednou montáž e demontáž uzevírecích eegnentů ne tlakovouPříkled provedení bejonetováho uzúvěru podle vynálezu je znázornčn ne výkreeu, kde Je ne obr. l čelní pohled na víko nádoby e bejonetovýn uzávěren n na obr. 2 je řez uze vírecíI elementem.Na obr. l je víko g, ktoré ne ne obvodu výetupky §, na...

Nádržkový přepravník acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262378

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chrobok Viktor, Motyčka Eduard

MPK: B65D 90/54, B65D 81/00, B65D 88/12...

Značky: acetylénu, přepravník, nádržkový

Text:

...obsluhy.Toto zařízení snižuje prscnost ve srovnání s distribuci v lahvích až o ll směn a hmotnost obalu o 9.7 tun na tunu vyrobeného a převáženého acetylenu.Ve etrojírenských závodoch zásobovaných vlastní výrobou acetylenu ve vysokotlakých sítových stanicích lze záměnou za toto zařízení uspořit 27 0 výrobních nákladů a téměř 50 S pořizkovacích nákladů, nehledä k úspoře 2 až 4 pracovních sil.Příkladné provedení nádriovsného přepravníku...

Přepravník pro leteckou přepravu zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 260053

Dátum: 15.11.1988

Autori: Suris Leonid, Ivanov Jurij, Artemov Konstantin, Zajcev Nikolaj

MPK: B65D 90/54

Značky: zboží, prepravu, leteckou, přepravník

Text:

...konoích čepú 1 a l 7 jsou pevné nasnzeny uznvírací páky 2() s 21, ktoré mohou při ovládání rukoječmi 18 a 1 g vykonávat omezené nątâčecí pohyby. Uzavírací páky gg s g jsou na svých koncíoh opatřeny válcovýmí hlavícemi Q a Q, zepadajícími do dutiny 1 zástrčky lg, přípndně do dutiny l zástrčky l 1, K zástrčce lg přivrácený konec 31 zástrčky ll je profilovaný e je opetřen dvojici dosedaoích ploch 3 n lg. K druhé zâstrčce ll přlvráoený konec...

Rychlouzávěr pro horizontálně uložené nádoby velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255108

Dátum: 15.02.1988

Autori: Přikryl Petr, Vavřinec Ladislav, Kos Miloslav

MPK: B65D 90/54

Značky: veľkých, průměru, nádoby, horizontálně, rychlouzávěr, uložené

Text:

...v otevřené poloze, jehož podstata spočívá v tom, že prstehec ve tvaru U, je na straně nosné příruby opatřen vodicími segmenty a je svoji vnitřní plochou uložen na nosné přírubě otočně na kuličkách uložených V drážce a vodicímí segmenty dosedá na vodicí plochu nosné příruby. 3 Zařízení podle vynálezu umožňuje snadné a rychlé otevírání a zavírání nádoby s ohledemna potřeby technologických procesů a aplikaci standardních hydraulických prvků...

Zařízení k uzavírání zavážecího otvoru tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254983

Dátum: 15.02.1988

Autori: Finsterriegler Wolfgang, Ivanovski Pavle

MPK: B65D 90/54, F16J 13/06

Značky: otvorů, zařízení, zavážecího, tlakově, nádoby, uzavírání

Text:

...představuje svislý osový řez tlakovou nádobou se zaväžecím žlabem,o-br. 2 půdorysný pohled na víko a na obr. 3 příčný řez kloubovým uložením víka na okraji zavážecího otvoru tlakové nádoby.Tlakové nádoba 1, například autokláv má na své horní straně zavážecí otvor 2, který je opatřen víkem 3, které je na okraji 4 zavážecího otvoru 2 pomocí čepu 5 Výkyvné klouvbovitě uloženo, přičemž otevřená dolní poloha 3 je znázorněna čárkovaně. Na stěně El...