B65D 90/32

Nevýbušné a životné prostredie chrániace plniace zariadenie na olej (plyn)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20199

Dátum: 03.02.2008

Autor: Huang Xiaodong

MPK: B65D 90/32, F17C 13/12, B60S 5/02...

Značky: plniace, prostredie, životné, plyn, zariadenie, nevýbušné, chrániace

Text:

...technické predmety predkladaného vynálezu sú dosiahnuté prostredníctvom technických riešení opísaných nasledovneNevýbušné a životné prostredie chrániace tankovacie prísušenstvo na olej prinajmenšom zahŕňa skladovaciu nádrž na olej, ktorá je spojená s výdajným stojanom. Touto skladovacou nádržou na olej je atmosférická nádrž s dvojitou stenou. Vysoko porézny Iamelárny materiál je inštalovaný ako výplňový materiál v medzivrstve medzi...

Signalizačné zariadenie na zavzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2480

Dátum: 12.06.2000

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/32, B61D 5/00

Značky: ventil, zariadenie, signalizacné, zavzdušňovací

Text:

...tiahla 11 je naskrutkovaný unášač 22 , ktorý je kinematicky spojený čapom Q cez dvojdielnú páku gel a väzbovú páku 15 s otočným ramenom g§ pevne spojeným so signalizačným hriadeľom 12 uloženým otočne V nosiči 28 na nosnom ramene l a na oboch bočných stranách železničnej cisterny v čelných doskách 12 , kde sú k nemu uchytene ukazovatele Q prekrývajúce signalizačné okienkág v čelných doskách Ľ , v ktorých je uložený aj ovládací hriadel Q s...

Poistný integrovaný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1448

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 17/00, B65D 90/32

Značky: integrovaný, ventil, poistný

Text:

...Č a sedlo § pretlakového hrncového ventilu 7 tesnené vočiblokovej prirube l tesnením 8 a opatrené tesniacim krúžkom 9 pretesnenie taniera lg pretlakového hrncového ventilu 7, ktorý je vedenýnajmenej troma vodiacimi plochami ll sedla Q, pričom je dotláčaný nastavitelnou pružinou lg cez dno lg, ktorá je predpätá cez dotláčací disk li s otvormi lg pomocou dotláčacej matice lâ v hlavnom opernom disku 1. Dno lg pretlakového hrncového ventila 1...

Odvzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1445

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 17/00, B65D 90/32

Značky: ventil, odvzdušňovací

Text:

...časť odvzdušňovacieho ventilu s pomocnou blokovou prírubou.Odvzdušňovecí ventil podľa obr.l pozostáva z ventilového telesa lmenej dvoma otvormi 4 tvoriacimi spoločne jeden celok, Zo spodu voventilovej prirube g je osadené ventilové sedlo Ž priskrutkované skrutkami ll z hornej strany k ventílovej prírube g. K spodnej častiktoré je tvorené ventilovou prírubou 2 a valcovým nosičom 1 s naj valcového nosiča 3 úchytnými pätkami § je...

Zapojení pojistného ventilu při pneumatické dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265727

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šlapák Miroslav, Porč Alois

MPK: B65D 90/32

Značky: zapojení, pojistného, pneumatické, dopravě, ventilu

Text:

...zvýše~materiálu. přenosu při překonávání dopravní vzdálenosti ipodmínek přepravní nádoby, tj. dodržení max. dovoleného přetlaku, ní hladiny přetlaku ve stoupací větvi dopravního potrubí, což je pro intenzitu a rychlostvyprazdňování rozhodující. Přetlak je pak requlován odpouštěním z přívodního potrubí oddmychadla a nedochází tím k neüměrnému kolísání tlaku ve výtlačné větvi dopravního potrubí a tím jeho možnému zanášení. Konečným výsledkem...