B65D 90/24

Manipulačná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 288362

Dátum: 28.04.2016

Autor: Zerdik Miroslav

MPK: B65D 90/24, B60S 5/02, E01C 9/00...

Značky: manipulačná, plocha

Zhrnutie / Anotácia:

Pre čerpacie stanice pohonných hmôt je určená manipulačná plocha vybavená sústavou vedľa seba usporiadaných plochých segmentov. Jednotlivé segmenty sú vybavené obvodovým rámom (1) pevne spojeným s plným dnom (2). V ráme je usporiadaná sústava pozdĺžnych nosníkov (3), vymedzujúcich nájazdovú stopu, a zostávajúca plocha je vyplnená tuhým roštom (4). Dno (2) z oceľového plechu je vyspádované a v najnižšom mieste aspoň niektorých segmentov je odtok...

Nádrž na kvapaliny s ochrannou sústavou zamedzujúcou úniku kvapaliny do okolia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2339

Dátum: 10.12.1999

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B65D 90/24

Značky: nádrž, kvapaliny, úniku, zamedzujúcou, ochrannou, sústavou, okolia

Text:

...na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1- zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 - zvislý rez detailom obmeneného indikačného zariadenia, osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaV príklade na obrťl je nádrž 1 vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádrže so zvislou osou...

Zariadenie na zachytávanie unikajúcich tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279202

Dátum: 15.01.1992

Autor: Bald Erwin

MPK: B65D 90/24, B65D 88/76

Značky: unikajúcich, tekutin, zariadenie, zachytávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zachytávanie unikajúcich tekutín v oblasti plniacej rúrky (4) je umiestnené v šachte (10), ktorá ústi cez veko (3) v podzemnej nádrži (1) na pohonné hmoty alebo vykurovací olej. Pritom medzi vekom (3) a vekom (12) šachty (10), zakončujúcim šachtu (10), je uložený bez tvarového styku so šachtou (10) s vekom (12) šachty (10) výmenný flexibilný, záchytný vak (13), odolný proti unikajúcej tekutine, kvapalinotesne obopínajúcej plniacu...