B65D 90/02

Spôsob protikoróznej ochrany oceľových nádrží a oceľová nádrž s protikoróznou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288257

Dátum: 25.02.2015

Autor: Topol Jan

MPK: B65D 90/02, E04H 7/06, B65D 88/76...

Značky: nádrž, nádrží, ocelová, protikoróznou, spôsob, ochranou, protikoróznej, oceľových, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu protikoróznej ochrany oceľových nádrží na akumuláciu a úpravu vody, využívaných najmä v technológiách zaoberajúcich sa čistením odpadových vôd a rovnako v oblasti úpravy pitných a úžitkových vôd. Každý oceľový diel nádrže sa obloží z vonkajšej a vnútornej strany a zo všetkých bočných strán termoplastovými dielmi tak, že vnútorný priestor, v ktorom je oceľový diel uložený, je oddelený od vonkajšieho prostredia. Takto...

Hranatá nádrž zo sendvičových stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 288173

Dátum: 28.02.2014

Autor: Chrobák Július

MPK: B65D 88/10, B65D 90/02

Značky: hranatá, sendvičových, stien, nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

Hranatá nádrž (1) zo sendvičových stien (3) umožňuje elimináciu pozdĺžneho, priečneho a najmä kombinovaného priestorového namáhania nádrže. Sendvičová stena (3) pozostáva najmenej z dvoch plechov, z ktorých aspoň jeden je profilovaný (5). Plechy sú navzájom spojené pevným spojom (6). Podmienkam torzného namáhania nádrže najlepšie vyhovuje riešenie sendvičovej steny (3) pozostávajúcej najmenej z dvoch profilovaných plechov (5), pri ktorom...

Skladovací zásobník na konečné uloženie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18851

Dátum: 18.02.2013

Autor: Steinwarz Wolfgang

MPK: B65D 90/02, B65D 90/08, G21F 5/005...

Značky: výroby, zásobník, spôsob, konečné, uloženie, skladovací

Text:

...zásobníka redukovať troskové defekty a okoviny v rohových oblastiach prípadne v oblasti výstupku, čo zaisťuje výhodnú minimalizáciu nepodarkov pri následnom kroku kontroly, tak napríklad ultrazvukom. Druhou podstatnou výhodou týchto výstupkov prípadne týmto zjednodušeného procesu odlievania je, že transportné otvory, napríklad na upevnenie manipulačných nástrojov, je možné vyhotoviť podstatne jednoduchšie na upevňovacej konzole vytvorenej...

Skladateľný prepravný kontajner, spôsob jeho nakladania a vykladania, spriahadlo na prepravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6321

Dátum: 03.12.2012

Autori: Vencel Milan, Časnocha Ferdinand

MPK: B65D 88/52, B65D 6/00, B65D 90/02...

Značky: prepravný, prepravu, vykladania, nakladania, kontajner, spôsob, skladateľný, spriahadlo

Text:

...medzi otvorenými kontajnermi sa môže prepojiť pomocou nájazdovej platne, ktorá sa položí na podlahové diely susediacich kontajnerov. Výhoda skladateľného kontajnera sa prejaví aj V tom, že sa prázdne kontajnery V zoradenej línii môžu rozložiť a po ich streš 10ných dieloch sa môže obsluha pohybovať a vykladať alebo nakladať susediaci, aj tesne postavený kontajner. Vykladanie alebo nakladanie kontajnera môže byť v prípade nutnosti...

Cisterna obsahujúca vsadenú priehradku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17295

Dátum: 31.07.2012

Autori: Magyar Daniel, Magyar Laurent

MPK: B65D 90/00, B60P 3/22, B65D 90/02...

Značky: cisterna, priehradku, vsadenú, obsahujúca

Text:

...priehradka sendvičovú konštrukciu, medzi oboma stenami priehradky je druhý medzivrstvový materiál, pričom druhý medzivrstvový materiál je vsadený do prvej plášťovej vrstvy.0014 Druhý medzivrstvový materiál je s výhodou vsadený do druhejplášťovej vrstvy. Upevnenie priehradky je tak pevnejšie, čo umožňuje, abypriehradka vzdorovala väčším silám. S výhodou je druhý medzivrstvovýmateriál vrstvený materiál. 0015 S výhodou sú obe steny priehradky z...

Samonosná cisterna z kompozitného materiálu, vozidlo obsahujúce takúto cisternu a spôsob výroby telesa cisterny z kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19686

Dátum: 20.07.2012

Autori: Magyar Laurent, Magyar Daniel

MPK: B65D 90/00, B65D 88/06, B60P 3/22...

Značky: cisterna, takúto, vozidlo, materiálů, obsahujúce, spôsob, výroby, kompozitného, samonosná, cisternu, cisterny, tělesa

Text:

...Tento spôsob spájania úsekov však nie je dostatočný kdosiahnutiu požadovanej odolnosti voči namáhaniu v ťahu.0010 Cieľom tohto vynálezu je prekonať nevýhody doterajšieho stavu techniky navrhnutím ľahkej samonosnej cisterny, ktorej výroba bude jednoduchá.0011 Na dosiahnutie tohto cieľa vynález navrhuje v prvom rade samonosnú cisternu podľa nároku 1, ktorá obsahuje teleso cisterny obsahujúce niekoľko úsekov, pričom tieto úseky sú navzájom...

Zložiteľný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5991

Dátum: 04.01.2012

Autor: Schramko Július

MPK: B65D 88/52, B65D 90/02

Značky: zložiteľný, kontajner

Text:

...2 na zaparkovanie.Vchodová zárubňa 3 podľa obr. 2 je priemyselne tvarovaný dutý rohový profil s drážkou 4 na vertikálne vedenie brány 4 a drážkou 35, v ktorej je zaskočená strelka E zabezpečovacieho zariadenia Q. Vchodová zárubňa 3 je v zložiteľnej dotykovej rovine 26 delená a zároveň točne spojená integrovaným stredovým klbom 33 a stredovým nosníkom 32 znázomený rezom. Hore a dole sú lcrajné nosníky 3 l s integrovaným krajným kĺbom g...

Systém so stenou zásobníka pre zásobník prekrytý fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18154

Dátum: 16.12.2011

Autor: Behrens Jan

MPK: B65D 90/02, B65D 90/06, B65D 90/08...

Značky: zásobník, systém, zásobníka, fóliou, stěnou, prekrytý

Text:

...upínacieho kanála slen horným výčnelkom je výrobno-technicky signiñkantne jednoduchšia ako pri upínacom kanáli, pri ktorom je vstupný zárez tvorený horným a spodným výčnelkom. Okrem toho je vsadenie vkladaného profilu sovinutou fóliou do upínacieho kanála podľa vynálezu podstatne jednoduchšie rea|izovateIné, ako pri známom upínacom proñle. Ďalej môže výrazne zjednodušiť tvarovanie upínacieho kanála. Spodná stena upínacieho kanála...

Nádoba s doskami, ktoré sa prispôsobujú tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287003

Dátum: 17.08.2009

Autor: Melrose David Murray

MPK: B65D 90/02, B65D 23/00

Značky: doskami, nádoba, tlaku, prispôsobujú

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba vhodná na plnenie kvapalinou obsahuje aspoň jeden pružný panel (3) s riadeným vychýlením na vyrovnávanie tlakových zmien vyvolaných v nádobe (1), pričom pozdĺžny a priečny rozmer definujúci plochu pružného panelu (3) je pomerný k pozdĺžnej osi nádoby (1) a pružný panel (3) má prispôsobivú oblasť (5) vystupujúcu z jeho plochy s tým, že pružný panel (3) má prispôsobivú iniciačnú oblasť (8) vystupujúcu pozdĺžne z prispôsobivej oblasti (5),...

Zariadenie na vyrovnávanie tlakových rázov v uzatvorených systémoch, ako napr. silách alebo pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12487

Dátum: 27.11.2007

Autor: Thorwesten Albert

MPK: B65D 90/02, B65D 90/22

Značky: rázov, zariadenie, uzatvorených, vyrovnávanie, tlakových, napr, silách, systémoch

Text:

...vypúšťacom hrdle, resp. v bočnej stene je pod vekom umiestnené protipožiarne teleso vybavené viacerými priechodnými vŕtaniami, resp. voštinovo Štruktúrované. 0011 Popri umiestnení približne voštinovo štruktúrovanéhoprotipožiarneho telesa vnútri vypúšťacieho hrdla môže sa alternatívne alebo navyše podľa vynálezu tiež navrhnúť, že okolo bočnej steny s vekom je umiestnená protipožiarna klietka, pričom protipožiarna klietka je tvorená oporným...

Nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7361

Dátum: 04.05.2007

Autor: Axmann Norbert

MPK: B65D 88/00, B60P 3/22, B65D 90/02...

Značky: nádrž

Text:

...vytvorit zrazenie oboch vzájomne sa stretávajúcich, vždy dvomi Výstužnými rebrami 2 tvorených, profilov na pokos a zvarit ich. Aby nebol pre kapacitu nádrže stratený objem uzavretý medzi plášťovou plochou l a dvojicou výstužných rebier 2, je plocha výstužných rebier 2 na mnohýchmiestach prevŕtaná, takže obsah nádrže môže pretekať.0013 Usporiadanie výstužných rebier 2 do trojuholníkov má oproti usporiadaniu, v ktorom je vytvorený...

Nádoba na tečúce látky, najmä kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5708

Dátum: 24.06.2005

Autori: Veenendaal Jan Dirk, Hanssen Hubert Joseph Frans, Veenendaal Jan

MPK: B65D 90/12, B65D 90/02

Značky: nádoba, najmä, tečúce, látky, kvapaliny

Text:

...valcovité puzdro Q má spoločnú os so stredovou osou vonkajšieho plášťa.Puzdro § má prierez v tvare mnohouholnika s N uhlami, napríklad dvanásť, šestnásť alebo dvadsať,a s N vpodstate plochými panelmi z spojenými cez ohybné ryhy g. Na puzdre Q sa nachádza niekoľko obdĺžnikových otvorov g, napriklad štyri otvory v rovnakej vzájomnej vzdialenosti, ktoré slúžia na uchopenie. Ďalej sa na vnútornej stene puzdra Q na alebo pri jeho hornom a spodnom...

Spôsob likvidácie skládok a ukladania komunálneho a/alebo priemyselného odpadu do betónových síl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8149

Dátum: 22.07.2004

Autori: Dobrzanski Andrzej, Dobrzanski Przemyslaw, Dobrzanski Henryk, Rzepka Jerzy

MPK: B09B 1/00, B65D 90/02

Značky: skládok, odpadů, likvidácie, spôsob, komunálneho, priemyselného, ukladania, betonových

Text:

...sa nutnosť budovania úložných jám a výsypov, ktoré zaberajú značnú plochu a znemožňujú tak plné hospodárske využívanie terénu. Okrem toho sa tiež eliminuje vyplavovanie toxických látok z týchto výsypov atmosférickými zrážkami po dlhú dobu do okamihu úplnej rekultivácie terénu.0010 Vďaka baníckym metódam a zariadeniam použitým v tomto vynáleze na zhotovovanie výkopov pre silo nie je potrebné používať veľký počet konvenčných stavebných...

Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279506

Dátum: 02.12.1998

Autori: Leitl Florian, Schobermayr Harald, Schullerer Gerhard

MPK: B65D 90/02

Značky: spôsob, predovšetkým, výroby, nádrž, guľovitá

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, na uskladnenie oleja, pohonných hmôt alebo chemikálií, s vnútornou stenou (1) a vonkajšou stenou (3), ktorá vo vzdialenosti (2) obklopuje vnútornú stenu (1) a vytvára tak priestor (4) na kontrolovanie netesností, pričom tento priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený tkaninou, pričom priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený napustenou vytvrdenou dištančnou tkaninou (5), ktorej vnútorná...

Dopravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 280078

Dátum: 05.06.1996

Autor: Brundle Anthony

MPK: B65D 88/12, B65D 90/02

Značky: dopravný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný kontajner, vo všeobecnosti tvaru hranola, obsahuje pár bokov (3), ktoré určujú bočné okraje tohto kontajnera a rozprestierajú sa medzi koncami (1, 2) kontajnera. Vonkajšie povrchy páru bokov sú od seba vzdialené na väčšiu vzdialenosť pozdĺž svojich stredových častí (10) než pozdĺž svojich koncových častí (11), ktoré sú spojené s koncami (1, 2) kontajnera, v dôsledku čoho je celková vonkajšia šírka kontajnera menšia pri koncových...

Tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 271492

Dátum: 12.10.1990

Autor: Gerhard Helmut

MPK: B65D 88/74, B65D 90/20, B65D 90/02...

Značky: tlaková, nádoba

Kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 259857

Dátum: 15.11.1988

Autor: Goutille Maurice

MPK: B65D 88/02, B65D 90/02

Značky: kontejner

Text:

...dilů 2 a 3 jsou umístěny zabezpečovací mechanismy, tvořené V daném příkladě provedeníotočnou západkou 24, která se nasouvá na jednu z rovlnných plošek spřahovacího prostřsdku 21, otočeněho do spřahovací polohy. 0 d tohoto okamžiku pak již není možné ovladat spřahovací prostředek 21 zevně p 0 mocí klíče, který se zasune do otvoru 22. To je důležité z hlediska zabezpečení kontejneru proti vloupaní, jakož i proto, aby se zabránilo...