B65D 88/16

Spôsob výroby vriec na dopravu a uskladnenie sypaného tovaru a vrece zhotovené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16973

Dátum: 22.12.2009

Autor: Schinasi Piero

MPK: D05B 13/00, B65D 88/16

Značky: dopravu, zhotovené, vrece, výroby, sypaného, uskladnenie, tovarů, spôsob, vriec, spôsobom, týmto

Text:

...vyprázdňovania. Napokon, plášte z polyetylénu podľa povahy dopravovaných práškov sa môžu ukázať nákladnými, čo značne zvyšuje výrobné náklady vreca. Práve tak sú skôr uvedené kombinácie nití nedokonalými riešeniami, ktoré nezabezpečujú dostatočnú tesnost pre veľmi jemne prášky. Okrem toho prinášajú tieto nite v dôsledku svojej vláknitej povahy rizikoznečistenia obsahu vreca a tvoria značné nebezpečenstvo znečistenia.Úlohou predloženého...

Vrece na transport a na manipuláciu s tekutými alebo polotekutými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9567

Dátum: 16.07.2008

Autori: Schinasi Piero, Levy Stéphane

MPK: B65D 88/16

Značky: polotekutými, manipuláciu, transport, látkami, tekutými, vrece

Text:

...také síly, roztrhne sa, a jeho obsah vytečie na zem. Tento problém by určite bolo možné zmierniť tak, že by sa použili vidlice, ktoré by mali trochu naddimenzovanú dĺžku, čo by však nebolo príliš prínosné,pretože keďje potrebné nakladať vrecia do kontajnera, tak je potrebné, aby bolipredné popruhy čo najbližšie k voľnému koncu vidlice.0011 Na tomto mieste treba zdôrazniť, že obsah dokumentu EP 1 023 232 rieši cieľ, ktorý si vytyčuje, ale...

Ohybný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 278368

Dátum: 08.01.1997

Autori: Myklebust Eirik, Rasmussen Odd Fredrik

MPK: B65D 33/06, B65D 30/04, B65D 88/16...

Značky: ohybný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný kontajner pozostáva z aspoň dvoch zdvíhacích slučiek (3), ktoré sú vytvorené predĺžením (2a až 2d, 10a až 10h, 15) bočných stien, tvorených aspoň jedným dielom ohybného tkaného materiálu, s dnom (4), ktoré je tvorené predĺženiami (2a až 2d, 10a až 10h) bočných stien alebo samostatným dielom ohybného tkaného materiálu, pričom každá zdvíhacia slučka (3) je vytvorená dovnútra kontajnera otočeným predĺžením (2a až 2d, 10a až 10h, 15)...

Vložka z plastu pre zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 279183

Dátum: 12.01.1995

Autori: Martin Donald Mccallum, Strnad Olaf

MPK: B65D 25/14, B65D 88/16

Značky: vložka, zásobník, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka z plastu od zásobníka, napríklad ohybný zásobník na sypký materiál stredných rozmerov, je vybavená aspoň jedným závesným prostriedkom, vytvoreným rúrkovitými úsekmi (122, 124) na spojenie so zásobníkom vo vopred určenej orientácii, pričom tieto závesné prostriedky súčasne vytvárajú prostriedky na odvádzanie vzduchu z vnútorného priestoru vložky pomocou otvorov (152, 154), ktoré vytvárajú jednocestný ventil.

Pružný kontejner pro dopravu a uskladnění volně loženého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259525

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koski Veikko, Tamminen Hannu, Koivumäki Veikka, Peltonen Pekka

MPK: B65D 88/16

Značky: dopravu, volně, uskladnění, kontejner, pružný, materiálů, loženého

Text:

...počet pracovních pochodü, protože odpadá rozřezávání a upevňovaní pru 2 59 52 5hů tvořících dno. Výrobu kontejneru podle vynálezu lze snadno a jednoduše auto-Imatizov~at.vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení, znázorněným na výkrese, kde značí ołbr. 1 přířez ve formě od říznutého kusu trubkového polotovaru, obr2 přířez podle obr. 1 v axonometrickém plohledu, obr. 3 rovněž V raxonometrickém pohledu pružný kontejner,...

Pružný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239871

Dátum: 01.07.1987

Autori: Trnka Rudolf, Mareš František, Pernet Jioí

MPK: B65D 88/16

Značky: pružný, zásobník

Text:

...dutin vhání stlačený vzduch,a to vždy pouze do protilehle umístěných dutín. Po krátkém časovém intervalu asi aslo sec. se seřiditelně ovládsným ventilem zastaví přívod stlačeného vzduchu k dosud vydouvaným protilehlým membránám. Membrány, k nimž je přívod stlačeného vzduchu přerušen, tlakem materiálu částečně splasknou a vzduch uniká do potrubí systému.Účinkem tlaku přiváděného stlačeného vzduchu dochází k vy~ douvání pružných stěn dutiny....