B65D 85/10

Dotykové balenie spotrebného tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6428

Dátum: 03.05.2013

Autori: Mermod Jacques, Suchet Virginy, Weiss Jacques

MPK: B65D 65/42, B23B 7/00, A24F 15/12...

Značky: dotykové, tovarů, spotrebného, balenie

Text:

...vytvorený z jedného alebo viacerých skladaných vrstvených listov, výhodnejšie zjedného alebo viacerých skladaných vrstvených lepenkových listov.Nesúvislý dotykový povlak môže byť vytvorený nanesením jedného alebo viacerých lakov na vonkajší povrch obalu akýmkoľvek vhodným spôsobom. Napríklad jeden alebo viacej lakov môže byť nanesených rytinovou alebo valcovou hĺbkotlačou, gumotlačou, litograñckou tlačou, ofsetovou tlačou alebo...

Hermeticky utesnený kontajner so sklopným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17876

Dátum: 29.12.2011

Autor: Ledermann Sergey

MPK: B65D 5/66, B65D 85/10

Značky: sklopným, hermetický, vekom, kontajner, utěsněný

Text:

...k dispozícii kontajner na spotrebný tovar zahrňujúci škatuľu/škatuľku ,na uloženie spotrebného tovaru vnútorný rám inštalovaný vnútri škatules hornou časťou presahujúcou horné hrany škatule sklopné vekospojené so škatulou pozdĺž sklopnej linky otočnej okolo tejto sklopnej linky medzi otvorenou a uzavretou polohou, pričom vnútorné plochy sklopného veka sú V kontakte s vonkajšími plochami hornej časti vnútorného rámu. Vnútorné plochy sklopného...

Obal s priehľadným optickým prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17927

Dátum: 14.09.2011

Autori: Dincer Ahmet, Lutzig Bodo-werner

MPK: B65D 85/10

Značky: optickým, prvkom, priehľadným

Text:

...paneli cez optický prvok v druhej polohe. Transparentnosť sa s výhodou pohybuje medzi okolo 5 percent a okolo 100 percent, ešte výhodnejšie medzi okolo 30(0010) Termín vonkajší povrch je použitý V celej špecifikácii na indikáciu povrchu obalu, ktorý je vidieť 2 vonkajšej strany(0011) V prvej polohe nekoinciduje priehľadný optický prvok so šablónou na vonkajšom povrchu prvého panelu, ale namiesto toho prekrýva odlišnú časť obalu. Vzor môže byť...

Kontajner na spotrebný tovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20875

Dátum: 18.07.2011

Autori: Yamamoto Yuzo, Ozono Koko, Lutzig Bodo-werner

MPK: B65D 5/18, B65D 5/02, A24F 15/00...

Značky: tovar, kontajner, spotrebný

Text:

...sú tento aspoňjeden prvý vlnitý povrch poskytnutý medzi dvoma stenami krabice a tento aspoň jedendruhý vlnitý povrch poskytnutý medzi dvoma stenami veka medzi sebou zarovnané. V tejtokonfigurácii sa uzavretý kontajner vyznačuje zaujimavým okrajom pozdĺž celej výšky, keď je veko zarovnané s dielom krabice. V tomto uskutočnení môžu zvlnené obrysy na krabici súvisieť so zvlnenými obrysmi na veku, takže sa zdá, že vlnité povrchy na krabici a...

Balenie pre výrobky súvisiace s tabakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13440

Dátum: 18.11.2010

Autori: Holloway Steve, Gurke Inga, Devivier Guillaume, Novak Slavomir, Collins Tim, Jenkins Paul, Knorr Solvey, Southey Neil, Wolfgramm Regine, Buckingham Alistair

MPK: B65D 85/10, B65D 5/66

Značky: súvisiace, výrobky, balenie, tabakom

Text:

...t. j. na vysunutie vnútomého obalu z jeho zatiahnutej polohy do jeho vysunutej polohy alebo na jeho zasunutie späť z jeho vysunutej polohy do jeho zatiahnutej polohy.0012 Spojka je usporiadaná medzi časťou vnútomého obalu a víečkom. Spojka zaberá viečko vo vzdialenosti od línie otáčania menšej než je rozmer víečka v smere kolmom na líniu otáčania a je uspôsobená na Vytlačenie víečka do jeho otvoreného stavu, keď je vnútomý obal...

Balenie pre výrobky súvisiace s tabakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13269

Dátum: 18.11.2010

Autori: Southey Neil, Collins Tim, Devivier Guillaume, Holloway Steve, Gurke Inga, Knorr Solvey, Wolfgramm Regine

MPK: B65D 85/10, B65D 5/66

Značky: súvisiace, tabakom, výrobky, balenie

Text:

...protiľahlá línii otáčania viečka. Napríklad, viečko môže zahmovať šikmú okrajovú stenu rozprestierajúcu sa pozdĺž všetkých okrajov homej steny viečka, s výnimkou okraja, z ktorého vystupuje zadná alebo bočná stena, ktorá končí líniou otáčania. Upevnenie koncov tejto šikmej okrajovej steny k zadnej alebo bočnej stene viečka0011 Vo výhodných verziách, Šikmá okrajová stena je skladaná z polotovaru obalu obsahujúceho polotovar viečka. Šikmá...

Balenie pre výrobky súvisiace s tabakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12544

Dátum: 20.11.2009

Autori: Holloway Steve, Collins Tim, Knorr Solvey

MPK: B65D 85/10, B65D 5/66

Značky: tabakom, balenie, súvisiace, výrobky

Text:

...polohy do jeho zasunutej polohy. Výrez sa môže rozprestierať cez viac ako jednu stenu vonkajšieho obalu, napr. v rohovej oblastí medzi prednou stenou a jednou z bočných stien. Okrem toho je mysliteľný tiež viac ako jeden Výrez. Tiež je možné, žedno vonkajšieho obalu obsahuje časť výrezu alebo tiež prídavný výrez.0012 Otočne pripojená spojka je usporiadaná medzi časťou vnútorného obalu a viečkom. Otočne pripojená spojka zaberá viečko vo...

Hmatová škatuľka pre fajčiarske výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15460

Dátum: 01.07.2009

Autori: Mermod Jacques, Weiss Jacques, Suchet Virginy

MPK: B65D 5/42, B65D 85/10

Značky: škatuľka, výrobky, hmatová, fajčiarske

Text:

...byť vytvorený nanesením jedného alebo viacerých farebných lakov na vonkajší povrch škatuľky vo vzore obsahujúcom množstvo vyvýšených prvkov rovnakej alebo rôznej výšky. Výhodne má množstvo vyvýšených0012 V celom opise je pojem medzera použitý na označenie vzdialenosti medzi vrcholmi susedných vyvýšených prvkov vo0013 Výhodne má množstvo prvkov medzeru medzi 20 m a 10 cm,výhodnejšie medzi 20 m a 1 cm, najvýhodnejšie medzi 20 m a 0,10014...

Obal so závesným viečkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10879

Dátum: 20.01.2009

Autori: Snyder Tony, Lutzig Bodo

MPK: B65D 5/66, B65D 85/10

Značky: viečkom, závesným

Text:

...existujúceho0007 Podľa predloženého vynálezu je vytvorený obal majúci prednú stenu, zadnú stenu a protiľahlé bočné steny,prechádzajúce medzi nimi, obal obsahuje škatuľkovú časť a viečkovú časť zavesenú na škatuľkovej časti pozdĺž priamkyzávesu prechádzajúceho cez zadnú stenu obalu, kde na každej bočnej stene obalu je uhol ® medzi predným okrajom bočnej stenyviečkovej časti a jej spodným okrajom väčší ako ostrý uhol 6vymedzený medzi zadným...

Prepravka zahrňujúca viacero spojených obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10007

Dátum: 18.12.2008

Autor: Bardet Pierre-alain

MPK: B65D 85/10, B65D 5/10, B65D 5/00...

Značky: viacero, obalov, spojených, přepravka, zahrnujúca

Text:

...uskutočneniach podľa vynálezu časť vonkajšieho povrchu prvéhoa druhého obalu bude odkrytá iba vtedy, ak je druhý obalotvorený. Táto časť môže byť preto použitá na umiestnenie ďalších informácií alebo grafík.0010 Prvý obal môže tvoriť sane a škrupinový obal,zahrňujúci vonkajšiu škrupinu a vnútorne sane vo vnútri vonkajšej škrupiny, alebo môže byť obalom s bočným otvorom. Tiež druhý obal môže byť obal s kĺzajucim vekom podľa zverejnenia...

Dierovanie vnútorného vložkového papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17787

Dátum: 16.12.2008

Autori: Weiss Jacques, Mul Peter Alexander Johan

MPK: B65D 5/66, B65D 85/10

Značky: vložkového, papiera, dierovanie, vnútorného

Text:

...k fajčiarskym výrobkom.0009 Prvá horná časť a zvyšok vnútornej vložky sú spojené prostredníctvom aspoň jednej zoslabenej línie. Táto zoslabená línia môže byť prehnutá, zárezová alebo perforovaná čiara. Perforovaná línia je výhodný spôsob, ako umožniť oddelenie prvej hornej časti od zvyšku vnútornej vložky.0010 Je výhodné, že prvá horná časť obsahuje diely z jedného, dvoch alebo troch ďalších panelov vnútornej vložky,ktoré sú iné ako vrchný...

Balenie s dvoma sklopne spojenými baleniami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10484

Dátum: 18.07.2008

Autor: Weiss Jacques

MPK: B65D 85/10

Značky: dvoma, balenie, baleniami, spojenými, sklopné

Text:

...zväzku fajčiarskych potrieb, obal obsahuje prvé balenie, ktoré má prvú stenu druhé balenie, ktoré má druhustenu a samostatný konektor, ktorý obsahuje prvý panel sprotiľahlou. prvou a druhou hranou, druhý panel obsahuje prvý sub-panel sklopne spojený s prvým panelom pozdĺž prvej hrany a druhý sub-panel sklopne spojený s prvým sub-panelom pozdĺž prvej skladacej línie a tretí panel obsahujúci tretí sub-panel sklopne spojený s prvým...

Obal obsahujúci dva balíčky so spojovacou súčiastkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8807

Dátum: 18.07.2008

Autor: Lutzig Bodo-werner

MPK: B65D 85/10

Značky: spojovacou, súčiastkou, obsahujúci, baličky

Text:

...dva balíčky podľapredvýznakovej časti nároku 1.0007 Bolo by žiaduce vytvoriť obal obsahujúci dva alebo viac balíčkov spojených ako povrazový rebrík alebo ako podobnéusporiadanie, ktoré možno vyrobiť jednoduchým spôsobom.0008 Podľa vynálezu je vytvorený obal na fajčiarske predmety obsahujúci aspoň dva sklopne spojené balíčky, každý na uloženie samostatného zväzku fajčiarskych predmetov, obal obsahuje prvý balíček, majúci prvú stenu s...

Zabalená škatuľka so štítkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13209

Dátum: 21.05.2008

Autori: Lutzig Bodo-werner, Mul Peter

MPK: B65D 5/42, B65D 85/10

Značky: škatuľka, štítkom, zabalená

Text:

...užívateľ odstráni obal zo zabalenej škatuľky. Súčasne pri úplnom odstránení obalu zo škatuľky sa zo škatuľky úplne odstráni aj daňový kolok. To umožňuje úplný pohľad na všetkytlačové alebo iné dekoratívne prvky škatuľky.0010 V jednom vyhotovení zabalenej škatuľky podľa vynálezu je štítok pripevnený na škatuľku a k obalu lepidlom, kde lepidlo na pripevnenie štítku ku škatuľke je málo lepivé lepidlo, napríklad vodné lepidlo na bázy polyetylénu,...

Vrstevnatý obal na fajčiarsky výrobok so sklopným viečkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8131

Dátum: 05.12.2006

Autori: Weiss Jacques, Hawley Miles Richard, Rees Matthew, Bourgoin Philippe, Gindrat Pierre-yves

MPK: B65D 85/10

Značky: vrstevnatý, viečkom, fajčiarský, sklopným, výrobok

Text:

...môže byť rovnaký alebo odlišný. Napríklad balíček so sklopným viečkom podľa vynálezu môžeobsahovať dve pozdĺžne vyrovnané vrstvy fajčiarskych výrobkov, jedna vrstva obsahuje jeden rad fajčiarskych výrobkov a druhá vrstva obsahuje dva rady fajčiarskych výrobkov.0010 Pretože spotrebiteľ potrebuje nielen odstrániť časť obalu, ktorý obklopuje jeden zo samostatne obalených zvàzkov fajčiarskych výrobkov, ked si želá vybrať fajčiarsky výrobok z...

Cigaretová krabička opatrená vnútornými obalmi vyrobenými z polymérnej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16088

Dátum: 31.10.2006

Autori: Dragun Björn, Schmitz Bertram, Düpre Yvonne, Busch Detlef

MPK: B65D 65/38, B65D 85/10

Značky: krabička, fólie, opatřená, vyrobenými, polymérnej, vnútornými, cigaretová, obalmi

Text:

...bolo teda poskytnutie fólie vhodnej pre použitie ako vnútornej vložky pre cigaretovúkrabičku, ktorá by splňovala požiadavky, ktoré táto aplikácia0011 Tento úkol je riešený použitím jednovrstvovej alebo viacvrstvovej, biaxiálne orientovanej fólie ako vnútornej vložky cigaretovej krabičky, takže fólia obsahuje 70 hmotn. až 100 hmotn. polyméru vyrobeného z aspoň jednej alifatickej0012 Vynález je zvlášť užitočný pre zaklapávacie krabičky a mäkké...

Obal vybavený kupónom a spôsob jeho vyhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283916

Dátum: 27.04.2004

Autori: Fiems Jean-pierre, Tallier Bernard

MPK: B65D 85/10

Značky: vybavený, spôsob, kupónom, vyhotovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (2) je vybavený hlavne prostriedkom otvorenia (20), napr. odtrhávacou páskou, ktorá po odtrhnutí umožní užívateľovi prístup do obalu a k predmetom v ňom obsiahnutým. Kupón (3) obsahujúci verejné, napr. reklamné informácie, je pripevnený na jednu stenu zabalenej škatuľky. Kupón je tiež vybavený prostriedkom (31) otvorenia, ktorý umožní prístup k informáciám na vnútorných stranách kupónu. Prostriedok (31) otvorenia kupónu je umiestnený v tej...

Prírez na cigaretové balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283631

Dátum: 13.10.2003

Autori: Friedrich Detlef, Meier Uwe, Schoch Reinhard

MPK: B65B 19/24, B65D 85/10

Značky: přířez, cigaretové, balenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prírez na cigaretové balenie s vnútorným dielom a plášťom (4), s prednou stranou (12), zadnou stranou, dnom (6), vekom (8) a bočnými úsekmi (16, 18) spájajúcimi prednú stranu (12) a zadnú stranu, ako aj s trhacou hranou (10). Bočné úseky (16, 18) sú vybavené vopred vyryhovanými drážkami (17) na umožnenie polkruhového prehnutia vnútorného dielu a plášťa (4). Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby cigaretového balenia z tohto prírezu.

Prírez kartónovej škatule na tabakové výrobky a kartónová škatuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 282821

Dátum: 18.11.2002

Autor: Walter Sidney John Douglas

MPK: B65D 85/10, B65D 5/72

Značky: tabákové, výrobky, kartónová, škatuľa, škatule, kartónovej, přířez

Zhrnutie / Anotácia:

Prírez (1) kartónovej škatule na tabakové výrobky má prvú stranu (2), druhú stranu (21), prvú bočnú stranu (7), druhú bočnú stranu (15), bočnú záklopku (23), vnútornú a vonkajšiu hornú a dolnú záklopku (11, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 27), z ktorých každá záklopka (11, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 27) je pozdĺžne vymedzená dvoma pozdĺžnymi bočnými okrajmi (3, 4, 16, 22). V kartónovej škatuli je uskutočnená časť (28) na vyberanie, ktorá sa rozkladá z...

Obal na fajčiarske výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282643

Dátum: 23.09.2002

Autori: Taylor Rodney George, James Anthony George, Luton Colin Dennis

MPK: B65D 85/10

Značky: fajčiarske, výrobky

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (10) na fajčiarske výrobky, ktorý má vonkajší kartónový obal (15), ktorý má všeobecne obdĺžnikový tvar čelnej, zadnej, hornej, spodnej steny a bočných stien a vnútornú časť (12). Vonkajší kartónový obal (15) má vrchnú časť (16) a spodnú časť (17), ktoré sú sklopne spojené spolu okolo čiary ohybu, ktorá prechádza zadnou stenou vonkajšieho kartónového obalu v podstate rovnobežne s horným a spodným okrajom zadnej steny. Nižší okraj plochy...

Obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3130

Dátum: 05.02.2002

Autor: Vašina Ctibor

MPK: B65D 85/10

Text:

...odtrhnutím spotrebiteľ vysunie cigaretu z obalu.Cigareta je hygienicky balená a spotrebiteľ si môže kúpiť tovar v žiadanom množstve. Obal nie je viazaný len na jednokusové balenie, ale môže sa efektívne prispôsobovať požiadavkam trhu pre rôzne druhy tovaru.Prehľad gbrg ov na yýkresgchPriložené obrázky výstižne znázorňujú predmet technického riešenia v rôznych pohľadoch obr. l znázorňuje podklad obalu na balenie kusového tovaru - v pohľade...

Spotrebiteľské balenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3036

Dátum: 06.11.2001

Autori: Palovčík Vladimír, Miterpák Ján, Petrak Juraj

MPK: B65D 85/10, A24D 1/02

Značky: balenie, spotrebiteľské, cigariet

Text:

...l v jednom obale z obr. 2 predstavuje riešenie, každá cigareta l v obaloch g zvlášť a spojené páskou ,i obr. 3 a 4 predstavujú riešenia rozdiehie len v tom, že na obr. 3 sú cigarety 1 v obale 2 vedľa seba bokom a na obr. 4 pozdĺžne za sebou. Súbor spotrebiteľského balenia je určovaný perforáciou 4.Podstata technického riešenia spočíva V troch variantoch spotrebiteľského balenia cigariet a ich početnosti v ňom s cieľom rozšírenia...

Balenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1858

Dátum: 03.06.1998

Autori: Čejda Jaroslav, Slupski Richard, Michailidis Petros

MPK: B65D 85/10

Značky: cigariet, balenie

Text:

...predaju neokolkovaných cigariet a zvyšujú hygienu predaja-2 Podstamou výhodou technického riešenia je obmedzenie fajčenia a tým zníženie nebezpečenstva z fajčenia, lebo spotrebiteľ si zakúpi menšie množstvo cigariet maximálne päť v jednom obale. Prehľad obrázkovTeclmicke riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obral znázorňuje príklad uskutočnenia obalu na jednu cigaretu s kolkovou známkou na otváraní, obr.2...

Obal na fajčiarsky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279743

Dátum: 07.06.1995

Autori: Burrows Diane Stewart, Cobler Larry Douglas

MPK: B65D 85/10, B65D 5/54

Značky: výrobok, fajčiarský

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (10) na fajčiarsky výrobok obsahuje základnú časť (15) a vrchnáčik (20), pričom vrchnáčik (20) je pomocou závesu pripojený na základnú časť (15) a vrchnáčik (20) má hornú stenu. Horná stena obsahuje otvárateľnú hornú časť (91) upravenú iba na časti hornej steny, pričom otvárateľná horná časť (91) v otvorenom stave umožňuje vybranie výrobku umiestneného v obale.

Cigaretová škatuľka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280236

Dátum: 12.04.1995

Autori: Sigrist Albert, Rizzoli Roberto

MPK: B65D 85/10

Značky: škatuľka, cigaretová

Zhrnutie / Anotácia:

Cigaretová škatuľka (1) mäkkého typu alebo škatuľka toho istého typu na iné tabakové výrobky je zhotovená z jediného prírezu (3, 10) naformovaného do sektorov (30A, 30B) na čelné steny, sektorov (30C, 30D) na bočné steny, sektorov (11, 30E) na hornú stenu, sektorov (12, 30F) na spodnú stenu sektorov lepenia (31, 31A, 31B, 31C) a opatreného prvým prostriedkom na otvorenie škatuľky, ktorým je odtrhávací jazýček (21, 22) časti (11A, 12A) sektorov...

Balenie s vnútorným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279365

Dátum: 15.01.1992

Autori: Wong Milly, Koschak Matthew Steven, Hein Carl Christain, Shearer Peter Pendleton, Powell Mark Stuart

MPK: B65D 65/40, B65D 85/10

Značky: vnútorným, obalom, balenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa skladá z vnútorného obalu, obsahujúceho fajčiarske výrobky, a z prebalovej tepelnozvariteľnej fólie, prebaľujúcej vnútorný obal, pričom prebalová fólia sa skladá z polymérnej fólie. Polymérna fólia je na svojej jednej strane vybavená vákuovo nanesenou kovovou vrstvou (14).

Způsob výroby krabičky s odklopným víkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229645

Dátum: 01.11.1984

Autori: Wilkinson Sword Limited, Livens Michael George, Adams James Edward

MPK: B65D 85/10

Značky: krabičky, víkem, provádění, odklopným, výroby, způsobu, způsob, tohoto, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby se týká krabičky s odklopným víkem, jejíž předrobek je z jednoho kusu a je opatřen čarami, vymezujícími jednotlivé stěny krabičky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jednotlivé stěny předrobku překládají v několika stádiích, po jejichž absolvování se z p1ochého předrobku, protlačováním skrze dva přibližně stejné, nad sebou ležící otvory, vytváří asi 400 pevných, opětovně použitelných krabiček za minutu. Zařízení k provedení...