B65D 83/00

Nádoba s naberačkou a držiakom naberačky vo veku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18090

Dátum: 23.06.2011

Autori: Horton Thomas, Wiggins Robin, Minnette Jeffrey, Julian Randall

MPK: B65D 21/02, B65D 51/24, B65D 43/16...

Značky: nádoba, naberačky, držiakom, naberačkou

Text:

...procesu vlisovanćho značenia toto značenie typicky vloží do dutinyvstrekovacej formy pred vstrekovaním zahrievaného materiálu do dutiny. Značenie sa vloží prednou alebo čelnou stranou značenia orientovanou smerom k stene vonkajšej dutiny a zadná strana značenia sa orientuje smerom k vnútru dutiny formy. V priebehu formovania je možne značenie zaistiť k vonkajšej strane dutiny formy za použitia odnímateľných prostriedkov, napríklad podtlakom...

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16014

Dátum: 20.04.2011

Autor: Müller Tomas

MPK: B65D 83/00

Značky: zariadenie, dávkovacie

Text:

...aby sa zaručílo, že piest môže byť pri každom ovládacom kroku zasunutý do valcového telesa o jednu definovanú hodnotu, takže vydávacím otvorom valcového telesa sa vydá jednadefinovaná dávka materiálu schopného tečenía.Podľa vynálezu obsahuje piest ako vtlačiteľné dorazové elementy. Tie môžu byť vtlačované v radiálnom smere piestu a sú umiestnené s axiálnym odstupom od seba navzájom. Pojem axiálny sa pritom vzťahuje na axiálny smer piestu,...

Dávkovač účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13515

Dátum: 10.02.2011

Autor: Bomsdorf Andreas Rex

MPK: B65D 83/00

Značky: látky, dávkovač, účinnej

Text:

...dvojice oproti sebe usporiadaných opíerok pre prsty.Celkovo môžu by základné teleso a vlastne aj všetky časti dávkovača z priehľadného alalebo priesvitného materiálu, čo umožňuje vizuálnu kontrolu obsahu účinnej látky základného telesa a kontrolu funkčnosti dávkovača.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata vynálezu je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú oplsané na priložených výkresoch. ktoré znázorňujúObr. 1 základné...

Prepravka, stojan, systém a spôsob prezentácie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19061

Dátum: 20.09.2010

Autor: Ringler Werner

MPK: B65D 83/00, A47F 3/14, A47F 5/16...

Značky: prezentácie, přepravka, výrobkov, spôsob, systém, stojan

Text:

...12 a spôsobom podľa nároku 14.0010 Tento vynález vytvára prepravku s dnom, dvomi koncovými stenami a dvomi bočnými stenami. V dne sa nachádza väčší počet otvorov, ktoré sú dimenzované tak, aby sa do každého z nich dala umiestniť nosná tyč. Okrem toho sú otvory usporiadané tak, aby nosné tyče, ktoré sa zasunú do otvorov,rovnomerne zdvihli nosný prvok vložený do prepravky a aby ho dostali do polohy nad dno. Podľa príkladov vyhotovenia...

Viaczložková kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10770

Dátum: 16.03.2010

Autori: Grün Jürgen, Schmidt Clemens

MPK: B65D 81/32, B65D 83/00

Značky: viaczložková, kartuša

Text:

...absolútne pevná, ale zahŕňa elasticitu hlavice. Hlavica by mala byttak pevná, aby sa predovšetkým pri vytláčaní hmoty nedeformovalala tak veľmi,aby sa obmedzovalo vytláčanie.0010 Vynález sa následne bližšie vysvetľuje na základe jedného príkladu uskutočnenia, znázorneného na výkrese. Ten ukazujeobrázok 1 perspektívne zobrazenie kartuše podľa vynálezu v reze poľa osi,obrázok 2 fóliové vrecko kartuše z obrázku 1 aobrázky 3, 4...

Dávkovač liekov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17314

Dátum: 14.11.2009

Autori: Reinhold Tom, Grützmacher Heike, Leifeld Sabine, Lezzaiq Samer

MPK: B65D 83/00, A61J 7/00, A61J 1/03...

Značky: liekov, použitie, dávkovač

Text:

...zásobník na uloženie tabliet v stĺpci, napríklad osviežovacích pastiliek a pastiliek proti kašľu, ktorý je určený na použitie v dávkovači tabliet. Tablety sú na hlavici dávkovača vydávané prostredníctvom vyhadzovača kolmo na osĎalej je v patente US č. 5,230,440 opísaný dávkovač pre tablety, napríklad antikoncepčné prostriedky, zapaľovacie kamienky pre zapaľovače alebo sladkosti, ako sú bonbóny. Tablety alebo podobne sú umiestnené v stĺpci...

Nádoba s tesnením na veku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286605

Dátum: 15.01.2009

Autor: Engel Christoph

MPK: B65D 83/00, B65D 43/08

Značky: nádoba, tesnením

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka nádoby na ukladanie a vydávanie pastových alebo fluidných hmôt (13) pozostávajúcich z telesa (1) s bočnými stenami (3) a s horným otvorom a vekom (2), ktoré svojím golierom (9) zhora presahuje bočné steny (3) a spolu s krycou doskou (8) uzaviera horný otvor telesa (1) nádoby. Na vonkajšej hrane vnútornej strany krycej dosky (8) je vytvorený obežný úzky mostík (20) s voľne naklonenou šikmou plochou privrátenou ku golieru (9)...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku pre dvojitú nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286476

Dátum: 20.10.2008

Autori: Wuttke Gilbert, Eicher Joachim, Zierenberg Bernd, Hausmann Mathias, Essing Martin, Kladders Heinrich, Hochrainer Dieter

MPK: B05B 11/00, B65D 83/00

Značky: nádobu, zariadenie, tlaku, vyrovnávanie, dvojitú

Zhrnutie / Anotácia:

Na medicínske kvapaliny sa používajú dvojité nádoby, ktoré pozostávajú z vnútornej nádoby (2) a vonkajšej nádoby (1) tesnej proti difúzii. Pri odoberaní kvapaliny sa vnútorná nádoba deformuje. Na vyrovnanie tlaku medzi plynovým priestorom (15), ktorý sa nachádza medzi vnútornou a vonkajšou nádobou, a okolím dvojitej nádoby je potrebné zariadenie tlaku, ktorým sa súčasne udržiava strata kvapaliny difúziou z deformovanej vnútornej nádoby čo...

Zariadenie na dávkovanie natierateľného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286277

Dátum: 29.05.2008

Autori: Simeria Paul, Hemming Christian

MPK: A45D 40/02, B65D 83/00

Značky: natierateľného, dávkovanie, materiálů, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na dávkovanie natierateľného materiálu s plneným prvkom tvaru puzdra, v ktorom je usporiadaný prvok tvaru piesta, posúvateľný v pozdĺžnom smere odspodku puzdra plneného prvku po dávkovací koniec, zabezpečený proti otáčaniu, vybavený vnútorným závitom, nesúcim natierateľný materiál, pričom prvok je posúvateľný prostredníctvom zvonku ovládateľnej, na druhom konci plneného prvku vytvorenej otočnej rukoväti tvaru pätice, pričom táto...

Dávkovacie zariadenie na krémovitú alebo natieraním povrchu odovzdávanú masu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286099

Dátum: 28.02.2008

Autori: Danne Ulrike, Höfel Norbert, Heukamp Wolfgang

MPK: A45D 40/02, B65D 83/76, B65D 83/00...

Značky: krémovitú, odovzdávanú, povrchu, zariadenie, dávkovacie, natieraním

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie (1) na krémovitú alebo natieraním povrchu odovzdávanú masu s priestorom (5) s dávkovacím otvorom (10) na vloženie a predzásobenie masou, s vretenom (16) usporiadaným v priestore (5) pozdĺžne axiálne a otočne, s piestom (18), pohyblivým v priestore (5) pozdĺž vretena (16) jeho otáčaním, a s ovládacím prvkom (4) na vreteno (16), ktorý je v pevnom otočnom spojení s vretenom (16), pričom vreteno (16) má po svojej dĺžke...

Aplikačná taška na repelenty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4943

Dátum: 07.01.2008

Autor: Polívka František

MPK: B65D 83/00, A01G 13/10

Značky: repelenty, taška, aplikačná

Text:

...pomocou tlaku ruky na tašku potrebne množstvo repelentu, ktorý sa nanesie na rastlinku. Po spotrebovaní repelentu sa vloží ďalší sáčok. Po ukončení práce sa zvyšok repelentu v sáčku uchová tak, že roh sáčku sa nad malým otvorom stiahne špagátom alebo gumičkou a pod.Toto riešenie má výhodu v malej spotrebe repelentu a praktickejšom a pohodlnejšom spôsobe aplikácie repelentu.Prehľad obrázkov na výkresochAplikačná taška na repelenty podľa...

Stláčateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8444

Dátum: 17.04.2007

Autori: Smith Scott Edward, Farrell Michael Sean

MPK: B65D 83/00, B65D 81/32

Značky: stláčateľný

Text:

...kontajnera. Kontajner sa vďaka svojej konštrukcii rozpína/splošťuje vo všeobecne predurčenom tvare alebo všeobecne predurčeným spôsobom. Všetky tu uvádzané patenty aďalšie dokumenty sú tu zahrnuté vo forme odkazov.Obr. 1 je zvislý pohľad zhora na obal podľa tohto vynálezu. Obr. 2 je zvislý prierezový pohľad na variantné uskutočnenie obalu, ktoré sa podobá na obal znázornený na obr. 1 a ktorý má vnútorný kontajner s inverziou s pozdĺžnymi...

Zlepšený dávkovací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14499

Dátum: 11.04.2007

Autor: Cadden Stephen

MPK: B65D 51/22, B65D 81/32, B65D 83/00...

Značky: prístroj, zlepšený, dávkovací

Text:

...To je jediným tesniacim prostriedkom, tesní kompletný obsah kartridžu.K miešaniu môže dôjsť ihned, čo znamená, že sa môže dosiahnuť efektívne miešanie.0017 Koniec kartridžu, z ktorého sa majú produkty dávkovať, je utesnený tesniacou sponkou. Tesniaca sponka môže byť napríklad drôt ovinutý okolo filmu tvoriaceho kartridž. Tesniaca sponka sa môže vytiahnuť s pomocou odstrániteľného prvku, čo umožňuje dávkovať obsah. Výhodou ťahania sponky je...

Systém na vydávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17205

Dátum: 30.01.2007

Autori: Restive Mario, Mitchell George, Cushman Mark, Arcuri Joseph

MPK: B65D 83/00, F16L 55/10, B05B 9/08...

Značky: kvapaliny, vydávanie, systém

Text:

...časť rýchlo rozpojovateľnej spojky.0010 US 4,119,111 opisuje koncové upevnenie hadice, zahŕňajúce dve vzájomne pevne spojené časti, takže sa spojenie môže rozlomíť. Zlomenie spojenia samočinneuzatvára ventil, umiestnený vo vnútri jednej z dvoch častí koncového upevnenia hadice.0011 US 5,609,272 opisuje systém pre dávkovanie kvapaliny, na voliteľné vydávanie kvapaliny z nádržky. Systém zahŕňa vedenie na vydávanie kvapaliny, spojené s...

Systém na vydávanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17427

Dátum: 30.01.2007

Autori: Restive Mario, Arcuri Joseph, Mitchell George, Cushman Mark

MPK: B05B 12/00, B05B 1/30, B05B 9/08...

Značky: tekutiny, vydávanie, systém

Text:

...ohybné vedenie medzi úchopným členom a zásobníkom. Taktiež existovala potreba poskytnúť výdajový systém, ktorý môže byť ľahko opätovne konfigurovaný medzi skladovacou (alebo na regáli úložnou) konfiguráciou a operačnou konfiguráciou bez ďalšieho natlakovania systému. Ďalej existovala potreba poskytnúť výdajový systém, ktorý môže zahŕňať komponenty srozdielnymi výrobnými toleranciami (súvisiacimi srozdielnymivýrobnými procesmí) bez...

Systém na vydávanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17410

Dátum: 30.01.2007

Autori: Arcuri Joseph, Cushman Marl, Mitchell George, Restive Mario

MPK: B05B 1/30, B05B 12/00, B05B 9/08...

Značky: systém, tekutiny, vydávanie

Text:

...dodávajúcu trubicu a vydávajúcu tyč, ktorá obsahuje zostavuvydávajúceho ventilu a ktorá je pripevnená kdodávajúcej trubici. Zostava vydávaciehoventilu obsahuje spúšť vo forme páky a klzného palcověho blokovacieho člena, ktorývýberovo blokuje ventilovú zostavu v otvorenej polohe.US 5,609,272 opisuje systém na vydávanie tekutiny, ktorý výberovo vypúšťa tekutinu. Systém obsahuje vypúšťacie vedenie, ktoré je tekutinovo spojené so zásobmkom....

Systém na vydávanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17409

Dátum: 30.01.2007

Autori: Mitchell George, Arcuri Joseph, Cushman Mark, Restive Mario

MPK: B05B 9/08, B65D 83/00, F16L 55/10...

Značky: systém, vydávanie, tekutiny

Text:

...Ohybná sekcia je spojená sozásobníkom. Vypúšťacie vedenie ďalej obsahuje úchopnú rukoväť so spúšťou na ovládanie0010 Existovala preto potreba poskytnúť systém na vydávanie tekutiny, ktorý môže obmedziť vystavenie používateľa materiálu, ktorý má byť aplikovaný, zatiaľ čo poskytne ohybné vedenie medzi úchopným členom a zásobníkom. Taktiež existovala potreba poskytnúť výdajový systém, ktorý môže byť ľahko opätovne konfigurovaný medzi...

Zásobník na potraviny a spôsob uchovávania potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13207

Dátum: 23.06.2006

Autor: Wells Andrew Michael

MPK: B65D 83/00, B65D 85/78, A23G 9/22...

Značky: potraviny, spôsob, zásobník, uchovávania, potravin

Text:

...potravinu cez vytláčaciu hubicu umiestenú na opačnom konci.0010 Cieľom predkladaného vynálezu je navrhnúť alternatívny typ zásobníka, ktorý je navrhnutý tak, že zákazník ho môže otvoriť a vybrať potravinový produkt v ňom obsiahnutý bez použitia vydávacieho zariadenia. 0011 Podľa jedného aspektu predkladaného vynálezu je navrhnutý zásobník tak, ako je nárokovaný v nároku 1.0012 Zásobník je možné používať na uchovávanie mrazených a...

Potravinové balenie a spôsob prepravy potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19719

Dátum: 28.04.2006

Autor: Gillblad Rickard

MPK: B65D 81/34, B65D 43/12, B65D 83/00...

Značky: prepravy, potravinové, balenie, spôsob, potravin

Text:

...jednoducho a hladko, bez narušenia seivirovania na tanier, jedlo prenesené na tanier alebo iný ukladací priestor pre jedlo, alebo bez strávenia veľa času a úsilia na dosiahnutie esteticky0011 Existuje preto požiadavka na balenie, ktoré, okrem iného, rieši jednoducho a účinne0012 Vyššie uvedený cieľ sa dosiahne prostrednictvom balenia podľa nároku l.0013 Vynález sa týka tiež spôsobu prenosu jedla z balenia podľa nároku 15.0014 Prednostné...

Viaczložková kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6730

Dátum: 11.04.2006

Autori: Grün Jürgen, Griesbaum Gebhard, Schmidt Clemens

MPK: B05C 17/005, B65D 83/00

Značky: kartuša, viaczložková

Text:

...so znakmi spôsobového nároku 1 a tiež viaczložkovou kartušou vyrobenou podľa tohoto spôsobu, so znakmi nezávislého vecného nároku 5.Ďalšie výhodné vytvorenia je možné spoznať z príslušných závislých nárokov.0009 Spôsob výroby viaczložkovej kartuše podľa vynálezu, ktorá slúži na oddelené uchovávanie a spoločné vytlačovanie najmenej dvoch zložiek hmoty schopnej tečenia, pričom táto viaczložková kartuša vykazuje dutý valec s najmenej dvoma...

Zariadenie na dávkovanie kvapalín, najmä liekových kvapalín pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5214

Dátum: 14.02.2006

Autori: Bertaud Olivier, Nimmo Chris

MPK: B65D 83/00

Značky: kvapalín, zariadenie, najmä, dávkovanie, tlakom, liekových

Text:

...oxid uhličitý,a/alebo pričom ďalšia vrstva môže ešte udelit vlastnosti chemickej odolnosti voči produktu, ktorý sa má dávkovat.0026 Vrstva prispôsobená na udelenie dobrej mechanickej odolnosti môže byt napriklad skonštruovaná z polyetyléntereftalátu alebo PET.0027 vrstva prispôsobená na udelenie dobrých vlastnosti plynovej bariéry môže byt napriklad realizovaná z nylonu, hlavne nylon MXD 6, z etylén-vinyI-alkoholovej živice (alebo EVOH),...

Prstencový piest pre kartušu na vytláčanie pastovitých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3813

Dátum: 15.12.2005

Autor: Topic Anton

MPK: B65D 83/00, B05C 17/005

Značky: piest, prstencový, vytláčanie, kartušu, látok, pastovitých

Text:

...uvedených problémov je v nemeckom úžitkovom vzore DE 203 l 9464.0 navrhnutý piest podľa predvýznakovej časti nároku 1, pri ktorom minimálne jedna zoboch obiehajúcich elastiekých lamiel je nasmerovaná od čelnej strany piesta vpodstate šikmo smerom von as predpätím dosadá na vnútomej stene zásobníka ana svojej strane odvrátenej od steny piesta má minimálne jeden výstupok. Známy piest predstavuje už zlepšenie vzhľadom na čo najmenšie možné...

Dvojkomorová ampulka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9878

Dátum: 26.07.2005

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65D 83/00, B65D 1/09, A61J 1/06...

Značky: ampulka, dvojkomorová

Text:

...spoločne s inými zásobníkmi (pozrite obrázok 3) vyrobit pomocou vyfukovacieho stroja, naplniť ho a sterilne uzatvoriť. Zásobník obsahuje rúrkovitú dávkovaciu komoru 10, ktorá je na svojom spodnom (pri pohľade podľa obrázku) konci uzatvorená prostredníctvom skrutkového uzáveru 12, ktorý obsahuje stiahnuté miesto 14 požadovaného zlomu a manipulačnú časť 16 na odkrútenie skrutkového uzáveru 12, aby sa týmto spôsobom uvolniI Výstupný otvor 18 na...

Utesnený rúrkový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4626

Dátum: 23.05.2005

Autor: Tsaur Garry

MPK: A45D 34/04, B05C 17/00, A61M 35/00...

Značky: zásobník, rúrkový, utěsněný

Text:

...zásobník otvorí, vnútorný obsah nemôže prúdiť von zo zásobníka automaticky účinkom kapilárneho odporu a vonkajšieho atmosférického tlaku. Prúdenie obsahu vnútornou rúrkou von musí počkať, dokiaľ sa uzáver vytvorený na otváracom otvore zásobníkaalebo predný koniec rúrkového výstupku nedotkne alebo neotrie opredmet tak, že sa povrchové napätie kvapaliny vo vnútornej0008 Tieto znaky a výhody predloženého vynálezu budú celkom zrejmé a budú...

Zariadenie na predaj zrnkovitých a sypaných potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4082

Dátum: 04.03.2005

Autor: Szabó Péter

MPK: B65D 83/00

Značky: zariadenie, predaj, sypaných, potravin, zrnkovitých

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na obrázku č. l má nádrž 1 plniaci 2 otvor,cez ktorý sa nasype káva zmková do nádrže l. Nasypaný výrobok sa zachytí v spodnej časti 3 nádrže 1, kde klapka 4 alebo dávkovacie zariadenie 8 uzatvára cestu výsypu. Dávkovanie výrobku umožňuje páka 5 s pružinou 7, na ktorú je pripevnená klapka 4 vnútri spodnej časti 3 nádrže. Po mechanickom stlačení dole cez tento otvor sa vysype...

Zariadenie na vytvorenie zásoby a odber tekutých médií, najmä lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3067

Dátum: 16.02.2005

Autor: Stelke Klaus Dieter

MPK: A46B 11/00, B65D 51/24, B65D 83/00...

Značky: zásoby, lepidla, najmä, médií, tekutých, odber, zariadenie, vytvorenie

Text:

...pretože plošne obmedzený otvor vytvára vočiprúdeniu odpor. To má za následok, že interval, počas ktoréhosa odberná nádoba otvorom zapĺňa, je kratší než zvyčajný čas doplnenia zásobníkovej nádoby. Interval, V ktorom sa odberná nádoba plní počas napĺňania zásobníkovej nádoby, môže byť napríklad dlhší než 15 alebo 30 sekúnd alebo napríklad dlhší než l minúta, takže zostáva dostatok času na naplnenie zásobníkovej nádoby. Pri týchto...

Dávkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1636

Dátum: 26.02.2004

Autor: Wood Bruce

MPK: B65D 83/00, B05C 17/005, B65D 77/10...

Značky: dávkovacie, zariadenie

Text:

...lnak však môže mať valcovité teleso na jednom konci aj menší priemer.0024 Charakteristicky býva vonkajšie puzdro upravené tak, aby sa doň dala patróna vložit a pritom aby spoľahlivo priliehalo na vonkajšie steny patróny. Vzdialenosť medzi vonkajším puzdrom a patrónou môže byt približne 1 až 10 mm alebo najlepšie asi 5 mm. Takto sa môže zabrániť radiálnemu roztiahnutiu (t.j. zväčšeniu priemeru), ked na jednom konci začne na patrónu...

Podávací zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2636

Dátum: 12.09.2000

Autor: Čajda Ján

MPK: A47F 3/02, B65D 83/00

Značky: zásobník, podávací

Text:

...vonkajšom obvode podávacej plošiny Q posuvne uložených V pozdĺžnych vodiacich drážkach vytvorených na obvode nosnej konštrukcie 1 , prípadne riešením ekvivalentným.Funkcia podávacieho zásobníka je nasledovnáV prázdnom podávacom zásobníku, ktorý je konštruovaný tak, že vnútomé rozmery dutiny nosnej konštrukcie l Vtvare dutého hranola zodpovedajú rozmerom unifíkovaných prepraviek, je úložná plocha 23 podávacej plošiny 22 Vplyvojm tlaku tlačnej...

Polotuhý uzatvárateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 280347

Dátum: 05.06.1996

Autor: Melrose David Murray

MPK: B65D 83/00, B65D 1/40, B65D 1/02...

Značky: polotuhý, uzatvárateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Polotuhý uzatvárateľný obal (1) má skladajúcu sa ohybnú časť (7) obsahujúcu určitý počet panelov (112) v tvare diamantu, pričom vytvára podobu zrezaného kužeľa. Panely (112) sú vyklenuté vzhľadom na prepájajúci substrát (111) tohto zrezaného kužeľa v priečnom i pozdĺžnom smere, takže aj keď panely (112) odolávajú rozťahovaniu účinkom tlaku vnútri obalu, majú schopnosť rozťahovať sa priečne s cieľom umožniť skladajúce sa ohýbanie ohybnej časti...