B65D 75/52

Pružný obal pre kvapalné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15915

Dátum: 27.01.2011

Autor: Goglio Franco

MPK: B65D 75/00, B65D 75/52, B65D 33/00...

Značky: výrobky, kvapalné, pružný

Text:

...určených priesečníkom vyššie uvedenej strany 6 a horných zvarov 7, je vytvorená dvojica bočných zvarov 10, 11 medzi navrstvenými zónami každej z vyššie uvedených bočných stien 4, 5. Tieto dvojice bočných zvarov 10, 11 sú sklonené šikmo hore a smerom von z obalu a majú tendenciu sa spojit v rovine symetrie samotného obalu, tvoriac V s vrcholom v blízkosti zodpovedajúceho horného rohu 8 obalu.0018 V uskutočnení znázornenom na výkresoch sa...

Spôsob výroby obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285873

Dátum: 10.09.2007

Autori: Ganz Peter, Baier Daniel, Braunmiller Jürgen

MPK: B65D 75/52

Značky: obalů, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby obalu s usmerneným otváraním z pružného a vo všetkých smeroch dobre roztrhnuteľného materiálu, ako napríklad z plastovej fólie, papiera, hliníkovej fólie a podobne, ako aj s úpravou na cielené vedenie natrhnutia prevádzaného do materiálu. Na materiál obalu sa nanesie materiál v tvare prúžka alebo tiež kvapalný a potom vytvrditeľný materiál. Tým sa pružný materiál vybaví kontúrovaným povlakom, ako lakmi, farbami,...

Nádobka na medicínsku kvapalinu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285572

Dátum: 12.03.2007

Autori: Kladders Heinrich, Essing Martin, Zierenberg Bernd, Hochrainer Dieter, Freund Bernhard, Eicher Joachim, Reinecke Holger, Geser Johannes

MPK: B65D 75/52, B65D 83/14

Značky: kvapalinu, použitie, nádobka, medicínsku

Zhrnutie / Anotácia:

Ako primárne balenie na kvapaliny sa použijú fóliové vrecká, ktoré umožnia odoberať kvapalinu bez väčšieho vynaloženia sily. Na medicínsku kvapalinu sa uvádza plynotesná a kvapalinotesná nádobka, ktorá je skladovateľná mnoho mesiacov. Nádobka pozostáva zo stlačiteľnej fólie, na ktorej je umiestnená tvarovo stála príruba (12). Táto príruba je vyhotovená na nastoknutie na odoberacie hrdlo (67). Nádobka sa môže nachádzať v tvarovo stálom puzdre...

Znovu uzatvárateľné balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5557

Dátum: 29.12.2006

Autori: Dagestad Olav, Exner Ron

MPK: B65D 75/52

Značky: znovu, uzatvárateľné, balenie

Text:

...medzi prvou a druhou uzatváracou časťou. Studený uzáver môže byť na prvej a/alebo druhej uzatváracej časti podľa predlohy. Studený uzáver môže byť lepidlo. Bolo zistené V spojitosti s predloženým vynálezom, že studený uzáver je najvhodnejší na poskytnutie vylepšenej uzatvárateľnosti. V tomto kontexte bolo presnejšie zistené, že charakteristiky uzatvárateľnosti môžu byť vylepšené, keď je studený uzáver vyformovaný medzi prvou a...

Aromatický vláknitý pásik pre spotrebiteľské balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5318

Dátum: 27.07.2006

Autor: Pham Xuan

MPK: B65D 75/52

Značky: aromatický, spotrebiteľské, pásik, vláknitý, balenie

Text:

...keď sa horná časť vonkajšieho0008 Nové rysy a výhody tohto vynálezu, navyše k tým, ktoré boli spomínané vyššie, budú skúseným technickým odborníkom zrejmé po prečítaní nasledujúceho podrobného opisu V spojení so sprievodnými výkresmi, kde sa zodpovedajúce odkazy týkajúObr. l je perspektívny pohľad na viacvrstvový vláknitý vonný pásik na cievke na nanášanie na vonkajší obal spotrebiteľského balenia podľa tohto vynálezuObr. 2 je konečný...

Vynálezy kategórie «B65D 75/52» v ZSSR.

Ľahko otvárateľný obal pre balíky papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7411

Dátum: 14.07.2006

Autori: Hewitt Jonathan, Fröhlich Leo, Cowan Amaia

MPK: B65D 75/52

Značky: ľahko, papiera, balíky, otvárateľný

Text:

...sa pretrhnutie šírilo pozdĺž každej strany plisovania.Patent GB 2289879 predstavuje zabalený balík papierov podľa úvodnej časti pripojeného nároku č. l.Riešenie problému jednoduchého otvárania balíkov papiera zabalených v polymémych fóliách spočíva v úprave, ktorá zodpovedá potrebe zachovať štrukturálnu integritu balenia a udržať ho v zatavenom stave počas manipulácie a ktoré súčasne poskytuje jednoduché a hospodáme riešenie, ľahko použiteľné...

Páska na pretrhnutie s aromatickým obsahom na balenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6389

Dátum: 09.06.2006

Autor: Pham Xuan

MPK: B65D 75/52, B65D 85/08

Značky: páska, obsahom, pretrhnutie, aromatickým, cigariet, balenie

Text:

...s priloženými nákresmi,pričom podobné vzťahové značky sa týkajú podobných časti, a naObrázok 1 zobrazuje náhľad na širokú pásku na trhanie, natočenú na cievke s arómou a lepivým materiálom, umiestnenými na páske Obrázok 2 zobrazuje zväčšený náhľad na čiastočky pásky na roztrhnutie zo zadnej stranyObrázok 3 zobrazuje pohľad na prierez vrstvy, vytvorený pozdĺž čiary A-A z obrázku 2Obrázok 4 zobrazuje náhľad na balenie cigariet s ohybným viečkom...

Vrecko s bočnými záhybmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4440

Dátum: 21.04.2005

Autor: Dixon John

MPK: B65D 75/52, B65D 75/00

Značky: záhybmi, bočnými, vrecko

Text:

...vrstvou môže byť akýkoľvek vhodný teplom zlepiteľný povlak a prednostne pozostáva z plastu nabáze polyolefínu, napríklad polyetylénu alebo polypropylénu.Ako materiál vrecka sa môže použiť ľubovoľný vhodný materiál z plastu, najmä tiež vo forme laminátu v kombinácii s ďalšími plastovými filmami, napriklad z polyesteru, polyamidu alebo orientovaného polypropylénu, s kovovými fóliami,napríklad hliníkovou fóliou, alebo s papierom. Vhodný...

Obal, potravinársky výrobok balený do obalu, spôsob výroby baliaceho materiálu a obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6318

Dátum: 18.04.2005

Autori: Dagestad Olav, Exner Ron

MPK: B65D 33/34, B65D 75/52

Značky: obal, výrobok, spôsob, materiál, obalový, materiálů, balený, výroby, baliaceho, obalů, potravinářský

Text:

...vrstvy sú zatavené k sebe. Prvá a druhá povrchová časť môžu byť napríklad navzájom rovnobežne a môžu byť navyše rovnobežne na smer pohybu v stroji a tak tvoriť vyššie opísaný Švový uzáver. Tieto povrchové časti môžu byť navzájom tesne uzatvorené chladným alebo tepelným švom podľa potreby. Šev môže byť vzorovaný, t.j. tesne alebo lepidlom vytvárajúci šev Inôže byť nanášaný vo vzore, ako je množina bodov, prúžky alebo iný vhodný vzor a...

Obal tvorený aspoň jednou pružnou fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4903

Dátum: 29.03.2005

Autor: Lenoir Nicolas

MPK: B65D 75/52

Značky: pružnou, jednou, aspoň, tvořený, fóliou

Text:

...oblasti QA aE 3 nie sú rozoznateľné od zvyšku medziľahlých stien w, 1 GB, Tie sa objaviapočas plnenia nádoby a nárastu tlaku v nej v dôsledku pôsobenia obsahu. To tlačí medzlľahlá steny 15 g a mg identifikované ako kliny, ktoré sa rozvinú podľa im udelenej miery vofnosti pri pôsobení tlaku vyvíjaného obsahom. Počas tejto fázy tvar nádoby drží konce poblíž zvaru 20, čo má za následok lokálne zmenšenie voľného miesta a vytvorenie oblastí LQA...

Obal tvoriaci najmenej jednu kapsu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3596

Dátum: 29.03.2005

Autor: Lenoir Nicolas

MPK: B65D 75/52, B65D 75/04

Značky: jednu, tvoriaci, najmenej, kapsu

Text:

...priečnou spojovacou líniou 18 tvorenou prehnutím fólie na seba. Podľa konkrétneho uskutočnenia je prehyb 18 na sebe0014 Plochy 14 a 16 sú na ich konci opačnom od spojovacej línie 18 vzájomne spojené ďalšou priečnou spojovacou líniou 20. Spojovacie línie 18 a 2 D prebiehajú v podstate vzájomne spolu rovnobežne.0015 Dĺžka prednej plochy 14, meraná medzi priečnymi spojovacími líníami 18, 20, je menšia ako je dĺžka zadnej plochy 16 meraná...

Obaly na vertikálne a horizontálne formovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2646

Dátum: 17.02.2005

Autori: Verbeeck Bart, Daelmans Eddy

MPK: B65B 9/10, B65D 75/52, B65B 61/18...

Značky: formovanie, obaly, horizontálně, vertikálně

Text:

...balenia, ani na produkciu dodatočného odpadu.0008 Predkladaný vynález publikuje obaly na vertikálne askladajúce sa z plastového filmu, pozdĺžneho Šva a Šva V smere krížom, charakterizované tým, že pozdĺžny šev sa skladá zo spojitej zúbkovitej Štruktúry priliehajúcich zárezov bez zostávajúcich horizontálnych rezných čiar, reprezentujúcich iniciáciu roztrhnutia pozdĺž celej dĺžky pozdĺžneho Šva, pričom spomenuté obaly sa získavajú z...

Spôsob výroby obalu na pastovitý potravinársky výrobok na báze napríklad topeného syra alebo kakaa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2622

Dátum: 28.04.2004

Autor: Bonnin Yves

MPK: B65D 75/52, B65B 25/00, B65B 3/00...

Značky: kakaa, například, výrobok, topeného, potravinářský, výroby, báze, pastovitý, obalů, spôsob

Text:

...ktorý napĺňa jednotlivý ihlanovitý obal.Podľa jednotlivých spôsobov výroby podľa vynálezu film dna ihlanu má obdĺžnikový, štvorcový alebo trojuholníkový tvar.Vynález sa týka tiež obalu na topený syr alebo napr. kakao vyrobené vyššieVynález sa týka tiež obalu na pastovitý potravinársky výrobok, ako je výrobok na báze topeného syra alebo kakaa, ktorý sa vyznačuje tým, že obsahuje časť v tvare ihlanu s otvoreným dnom, ktorá sa vyrába...

Obal na potravinový kašovitý výrobok s trhacím mechanizmom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1469

Dátum: 28.04.2004

Autor: Bonnin Yves

MPK: B65D 75/52, B65D 3/00, B65B 25/00...

Značky: výroby, výrobok, spôsob, mechanizmom, potravinový, trhacím, kašovitý

Text:

...etapya) vytvoriť časť obalu v tvare pyramídy, na dne otvorenej, pomocou najmenej jednej rovnej fólie s aspoň jedným trhacim mechanizmom, pripevneným pozdĺž aspoň dvoch strán trojuholníka. Bočnú plochu pyramídy tvori trhací mechanizmus,ktorého roztrhnutie takmer po celej uvedenej ploche podľa predpokladu umožní prístup k výrobku obsiahnutemuv pyramídovom obale, b) umiestniť vrchol obalu do plniacej matrice predstavujúcej takmer rovnaký tvar V...

Voskom potiahnutý syr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2031

Dátum: 19.12.2003

Autori: Westermann Werner, Rupp Ludwig, Kempter Klaus

MPK: B65D 75/52, A23C 19/00

Značky: voskom, potiahnutý

Text:

...typ syra. Výhodný syr je spracovaný syr.Porcie syra môžu mať akúkoľvek požadovanú formu, pričom výhodneVynález tiež poskytuje korešpondujúci baliaci systém použiteľnýna balenie spracovaných porcií syra.V jednom výhodnom vyhotovení podľa vynálezu sú otváracím pruhom obklopené všetky tri bočné steny trojuholníkovej spracovanejporcie syra a otvárací pruh má jednu vyčnievajúcu časť.V inom výhodnom vyhotovení je otvárací pruh umiestnený na dvoch...

Postaviteľné vrecko s uzatváracou fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2827

Dátum: 17.12.2003

Autor: Achhammer Hermann

MPK: B65D 75/52

Značky: postaviteľné, fóliou, vrecko, uzatváracou

Text:

...a krycím dielom. Uzatváracia fólia môže ďalej byť zavarená medzi krycím dielom a prvoubočnou stenou, výhodne pozdĺž vonkajších zvarových švov. To so sebou prinášavýhodu, že uzatváracia fólia sa bez ďalších krokov procesu môže pri zváraní krycieho dielu a prvej bočnej steny vložiť a zavaríť.Podľa výhodnej formy uskutočnenia je uzatváracia fólia V spodnej oblasti zaoblená. Tak sa uzatváracia fólia dá zvlášť dobre a tesne priložiť k...

Obalový prepravník s obalovou fóliou s integrovaným otváracím a opätovne uzatváracím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2707

Dátum: 19.02.2003

Autori: Froemer Frédéric, Pierron Eliane

MPK: B65D 75/52, B65D 77/10, B32B 27/08...

Značky: otváracím, obalový, uzatváracím, obalovou, přepravník, systémom, opätovné, fóliou, integrovaným

Text:

...je medzi obidvoma fóliamiumiestnené lepidlo citlivé na tlak.Z dokumentu US-A-5 350 062 je známa obalová fólia, ktorá po ovinutí baleného predmetu vedie k obalu s opätovneObalový prepravník v úvode uvedeného druhu s obalovou fóliou s integrovaným otváracím a opätovne uzatváracím systémom sa zverejňuje v dokumente EF-A~ 0 957 045. Otvor opätovne uzatvárateľný uzatváracou páskou pozostáva z výrezu umiestneného v obalovej fólii, ktorý sa môže...

Zabalený potravinový produkt s možnosťou rozdelenia na časti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1310

Dátum: 18.02.2003

Autori: Odier David, Verhaegen René

MPK: B65D 75/52

Značky: částí, produkt, rozdelenia, zabalený, potravinový, možnosťou

Text:

...pretrhnutia, konkrétne preferovanú líniu roztrhnutia0015 Výrobok môže predstavovať najmenej jedna polymérna vrstva tvoriaca mikroporéznu zoslabenú zónu, ako je opísaná napríklad V prihláške francúzskeho vynálezu č. 2 717 449 (CMB FLEXIBLE). 0016 Uvedená polymérna vrstva môže byť potiahnutá dvojsmernou vrstvou. Podľa ďalšieho variantu, výrobok zahŕňa najmenej jednu dvojsmernú vrstvu predstavujúcu oblasť pretrhnutia, konkrétne líniu...

Plynotesný polypropylénový odlupovateľný film

Načítavanie...

Číslo patentu: E 525

Dátum: 06.02.2003

Autori: Veys Luc, Rosseau Patrick, Bögels Eric, Malfait Tony

MPK: B65D 75/52, B65D 65/40, B32B 27/32...

Značky: polypropylénový, plynotěsný, odlupovateľný

Text:

...prispôsobivosti, ktoré sú potrebné pri plynotesných obaloch. Polymery, ktoré tesnia pri nízkej teplote s bodom topenia nižším ako 135 °C, vylučujú použitie HDPE. Ďalej, hmotnostný pomer polypropylénu s nízkym bodom topenia by mal byťnajmenej 50 . Na druhej strane, prídavok HDPE negatívne ovplyvňuje transparenciu filmov a vytváral by navyše problémy medzi odlupovateľnou vrstvou a vonkajšou vrstvou, ak je adhézia medzi jednotlivými...

Uzatvárací prvok s lievikovite prebiehajúcim výtokovým kanálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 311

Dátum: 23.12.2002

Autori: Schwartz Erhard, Wild Hans-peter

MPK: B65D 75/00, B65D 75/52

Značky: lievikovite, prebiehajúcim, výtokovým, prvok, kanálom, uzatvárací

Text:

...výtokového kanálu v privarovacom diele v smere vylievania konštantnáUhol y sklonu, pod ktorým prebieha naklonenie výtokového kanálu k pozdĺžnej osi uzatváracieho prvku, sa môže meniť v širokých medziach a môže byt až do .takmer 90 °, výhodne je však v oblasti medzi 20 a 85 °, ešte lepšie medzi 30 a 75 °.Podla výhodnej formy uskutočnenia sa výtokový kanál rozprestiera na konci privarovacieho dielu, odvrátenom od vylievacleho dielu, najskôr...

Ľahko otvárateľný, znova uzavierateľný pružný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2426

Dátum: 03.12.2002

Autori: Peron Elena, Razeti Marco, Ellenrieder Michael

MPK: B65D 75/52

Značky: pružný, uzavierateľný, znova, otvárateľný, ľahko

Text:

...fólie pomocou tepelných zvarov a ktorý bude možné ľahkootvoriť a potom kvôli uchovaniu nepoužitých výrobkov vo vnútri znova uzavrieť.Cieľom vynálezu je navrhnúť ľahko otvárateľný a znova uzavierateľný pružný obal, ktorý jeĎalším cieľom vynálezu je navrhnúť ľahko otvárateľný a znovu uzavierateľný pružný obal, ktorý je možné vyrobiť s nízkymi výrobnými nákladmi.Zámer a tieto aj ďalšie ciele, ktoré budú zrejmé z následného textu, sa dosiahnu...

Plochý substrát s lepivou plochou, ktorá je chránená nosnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279712

Dátum: 15.01.1992

Autor: Anhäuser Dieter

MPK: A61F 13/02, B65D 57/00, B65D 75/52...

Značky: lepivou, ktorá, plochy, vrstvou, plochou, chránená, substrát, nosnou

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý substrát (61) s lepivou plochou, ktorá je chránená nosnou vrstvou, ktorá aspoň sčasti presahuje lepivú plochu, umiestnený v uzatvorenom balení (64), napríklad transdermálny terapeutický systém, ktorého podstata spočíva v tom, že v časti nosnej vrstvy presahujúcej cez lepivú plochu sú vytvorené výčnelky (63) fixované na nosnú vrstvu (62) alebo z tejto nosnej vrstvy samostatne sformované ako dištančné vložky medzi nosnou vrstvou a obalom.