B65D 75/32

Zostava najmä jedného predmetu na zabalenie a jedného transportného balenia a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18197

Dátum: 04.09.2012

Autori: Starovecký Štefan, Mengesdorf Stefan

MPK: B65D 75/32, B65D 75/36

Značky: výroby, spôsob, předmětů, transportného, zabalenie, najmä, balenia, zostava, jedného

Text:

...celok, je stvárnená plošne avytvára tak základ prepravného obalu. Na prvej hlavnej ploche tejto krycej plochy je plastová vrstva ana nej je usporiadaný predmet. Samotný kompozit z krycej plochya plastovej vrstvy vykazuje množstvo prierazov.Rovnako je na tejto plastovej vrstve krycej plochy usporiadaná medzivrstva, s vybraním pre prislúchajúci predmet. Tu je zvlášť výhodné, ak okraj vybrania medzivrstvypriamo prilieha len v miere maximálne 50,...

Výrobok obsahujúci čistiaci prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16993

Dátum: 19.01.2012

Autor: Zietek Józef

MPK: B65D 75/32, B65D 65/46, B65D 81/32...

Značky: obsahujúci, čistiaci, prostriedok, výrobok

Text:

...stien zvyšujú tvarovú stabilitu dokonca v oblastioddeľovacieho tesniaceho pása. Avšak proces vstrekovania je nákladný ana výrobu vrecúška vyžaduje veľké množstvo vo vode0007 Ako alternatíva sú známe viackomorové vrecúška vyrobené z hlbokoťahanej fólie rozpustnej vo vode. Kvôli malej hrúbke fólie a ľahkému procesu hlbokého ťahania sú náklady na vrecúško vzhľadom na celý výrobok dosť nízke. Avšak porovnateľná tenká fólia je poddajná,...

Usporiadanie s aspoň jedným výkonovým polovodičovým modulom a s prepravným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14714

Dátum: 25.11.2010

Autor: Starovecký Štefan

MPK: B65D 75/32, B65D 75/36

Značky: usporiadanie, výkonovým, modulom, aspoň, polovodičovým, prepravným, obalom, jedným

Text:

...a prepravný obal. 0010 Tento výkonový polovodičový modul má vo svojom všeobecnom stvárnení dnový prvok, predovšetkým kovovú základovúexterné kontaktovanie interne izolovaných na dnovej doskeusporiadaných výkonových polovodičových konštrukčných prvkov. Pričom tu pod pojmom výkonový polovodičový modul voči nemu elektricky izolované proti dnovému prvku postavené výkonové polovodičové moduly, sa majú rozumieť aj kotúčové...

Usporiadanie s aspoň jedným výkonovým polovodičovým modulom a s prepravným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14702

Dátum: 25.11.2010

Autor: Starovecký Štefan

MPK: B65D 75/32, B65D 75/36, H05K 13/00...

Značky: usporiadanie, výkonovým, jedným, aspoň, prepravným, polovodičovým, modulom, obalom

Text:

...externé kontaktovanie interne izolovaných na dnovej doske usporiadaných výkonových polovodičových konštrukčných prvkov. Pričom tu pod pojmom výkonový polovodičový modul sa majú rozumieť Voči nemu elektricky izolované oproti dnovému prvku zostavené výkonové polovodičové moduly, aj kotúčové články - ako sú už dávno stavom techniky - a majú dva plošné prípojné prvky a jedno medzi tým usporiadané izolačné teleso z keramiky aleboplastu. Prepravný...

Nový vystužený blistrový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12892

Dátum: 10.02.2010

Autor: Rossi Massimiliano

MPK: B29C 51/00, B65D 75/32, A61J 1/03...

Značky: vystužený, nový, blistrový

Text:

...zlepšiť ochranu farmaceutických foriem V blistrových obaloch. Napríklad európsky patent EP 0 757 703 sa týka hliníka prostej fólie,ktorá je použitelná pre uzatváracie blistre, a ktorá obsahuje matricu napríklad. vysoko kryštalického polypropylénu, ktorý obsahuje časticové plnivo, a ktorú je možné použiť namiesto hliníkových fólií. Medzinárodný patent W 0 03/091019 sa naopak týka viacvrstvového blistrového obalu, V ktorom jedna vrstva...

Blistrový obal odolný voči použitiu deťmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8435

Dátum: 14.07.2006

Autori: Breitenstein Steven, Bertsch Shane Kenneth

MPK: B65D 75/32, B65D 85/42, B65D 83/04...

Značky: použitiu, voči, blistrový, deťmi, odolný

Text:

...priečny rez blistrovým obalom podľa obr. 1(a) z bodu A do bodu A.Na obr. 2(a) je zväčšený pôdorys jednotlivej jednotkovej oblasti obalu oddelenej pozdĺž prvej a druhej línie oslabení z blistrového obalu znázomeného na obr. 1(a).Na obr. 2(b) je znázornený priečny rez jednotkovými oblasťami, ktoré znázorňuje obr. 2(a). Na obr. 2(c) je znázornený priečny rez j ednotkovou oblasťou znázomenou na obr. 2(a), kde je tretia línia oslabení...