B65D 27/00

Obalová výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5394

Dátum: 08.03.2010

Autor: Gavenda Ivan

MPK: G11B 33/04, B65D 81/03, B65D 27/00...

Značky: obalová, výplň

Text:

...do maloobchodných predajných obalov predovšetkým na software podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že vo všeobecnosti pozostáva z hranatého dutého telesa s otvorenými protiľahlýrni čelami, do ktorého je vsunutý pás naskladaný na spôsob meandra. Poskladanie je také, že oblasti pri ohyboch meandra na oboch koncoch zapadajú do vybraní na čelných otvorených koncoch jednej steny dutého telesa. Pritom ušká medzi vybraniami sú...

Obálka na distribúciu kompaktných diskov a polovýrobok na jej zhotovenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5352

Dátum: 08.02.2010

Autor: Lukáč Jakub

MPK: B65D 85/57, B65D 27/00

Značky: distribúciu, kompaktných, polovýrobok, diskov, obálka, zhotovenie

Text:

...5 a spodnej spojovacej chlopne 6, ktoré sa po prehnutí a nanesení lepidla prilepia zvnútra k zadnej ploche 4 obálky. Na ľahšie prehnutie sú spojovacie chlopne S, 6 opatrené zoslabenýrni líniami 11, 12, tzv. bigmi. Obálka je opatrená z prednej strany perforáciou 15 a zo zadnej strany perforáciou 16 (pripadne inýun vhodným prostriedkom), ohraničujúce jednostranne alebo obojstranne potlačené etikety 1, 2, ktoré je možné po odtrhnutí,...

Pohľadnica obsahujúca prenosové médium, ako je CD alebo DVD

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5230

Dátum: 07.09.2009

Autori: Lambor Zbyněk, Babínek Jiří

MPK: B42D 15/02, B65D 27/00

Značky: pohľadnica, médium, obsahujúca, přenosové

Text:

...média súčasne s pohľadnicou ako jeden celok. Papierový obal je možné po vložení prenosového média uzavrieť zalepenim alebo zošitím.Technické riešenie sa týka pohľadnice.V súčasnosti sa pohľadnice zasielajú iba ako jednoduchá kartička s grafickou úpravou na strane jednej a na strane druhej s vymedzeným miestom pre adresu, známku a odkaz, do ktorých nie je možné nič Vložiť, ani prenosové médium.Technické riešenie umožňuje vložit do...

Doručenková obálka s upevnenou záklopkou a s upevnenou predĺženou záklopkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4731

Dátum: 03.05.2007

Autor: Richter Marek

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, predĺženou, upevněnou, doručenková, záklopkou

Text:

...forme rozvinutého prierezu l a zloží sa tak, že na strednú časť, tvoriacu lícnu stranu 2 s bočnými záklopkami 3 ohnutými dovnútra obálky a opatrenými lepívým povlakom sa preklopí a s bočnými záklopkami zlepí spodná záklopka 4, ktorú sčasti alebo celkom prekryje na ňu preklopená uzatváracia záklopka 5 predĺžená do vhodnej formy záznamového nosiča 6 a na rubovej strane obálky, s vrstvou lepivého povlaku 8 na uzatvorenie (zalepenie) obálky a s...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4663

Dátum: 04.01.2007

Autor: Richter Marek

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...papierom.Nad perforáciou je riadok na uvedenie kontrolnej adresy adresáta.Obrázok 1 zobrazuje rozvinutú obálku s doručenkou vo forme predĺženej uzatváracej záklopky. Obrázok la zobrazuje zloženú obálku s doručenkou vo forme predlženej uzatváracej záklopky. Obrázok 2 zobrazuje rozvinutú obálku s doručenkou vo forme výseče na lícnej (adresnej) strane obálky. Obrázok 2 a zobrazuje zloženú obálku s doručenkou vo fonne výseče na lícnej...

Obálka s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4569

Dátum: 07.09.2006

Autori: Smotlacha Ivan, Čada Kamil

MPK: B65D 27/00

Značky: oddělitelnými, obálka, viacerými, časťami, dvomi

Text:

...stranu obálky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladné uskutočnenie obálky podľa technického riešenia ako obálky na súdne zásielky je znázornené na obr. l V rozloženom stave obálky, v pohľade na vonkajšiu stenu prednej strany obálky.Obálka je zložená z jediného výseku papiera a z vnútomého vlepeného listu z rovnakého alebo odlišného materiálu, na zakrytie otvoru po oddeliteľnej vytrhovacej častí strany obálky.Obálka má prednú...

Poštová obálka s oddeľovacím kupónom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4551

Dátum: 03.08.2006

Autor: Čada Kamil

MPK: B65D 27/00

Značky: poštová, oddělovacím, obálka, kupónom

Text:

...nevyčnieva, čo umožňuje bezproblémové strojové spracovanie.Odtrhávacie linie sú bud linie perforované alebo, na ľahšie oddelenie vytrhávacieho kupónu, môže byt jedna alebo viac častí odtrhovacích líníi nahradená priesekom. Napríklad, priesek môže tvoriť rohy kupónu, inak ohraníčeného perforáciou. V kupóne so zaoblenou bočnou stenou môže priesek tvorit hranu tejto bočnej steny a priľahlé zaoblené rohy. lné kombinácie sú tiež možné.Prehľad...

Obálka s aspoň dvomi oddeliteľnými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4457

Dátum: 04.05.2006

Autor: Smotlacha Ivan

MPK: B65D 27/00

Značky: dvomi, obálka, oddělitelnými, časťami, aspoň

Text:

...ako registračné kupóny, odpovedné lístky, objednávky, zloženka na peniaze, štitky so spiatočnou adresou a pod. Rovnako zadná strana obálky môže v altematíve obsahovat iný text alebo potlač.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladnć uskutočnenie obálky podľa technického riešenia je znázomené na výkrese, kde na obr. 1 je obálka na súdne zásielky v rozloženom stave, v pohľade na prednú stranu obálky a na obr. 2 je pohľad na čiastočne zloženú obálku...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4299

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...klopu obálky k telu obálky. Vrstva môže byt ako v rozsahu celého prekryvu klopy s telom obálky, tak aj napríklad iba ako väčšie či menšie plochy v tvaru napríklad bodov a pod.3. Magnetický zámok, ked na spodnú stranu klopy alebo na telo obálky (prípadne na obe strany) je nanesená vrstva magnetízujúceho materiálu, ktorá umožní pripevniť klopu obálky k telu obálky pomocou magnetickej síly. Vrstva môže byt ako v rozsahu celého prekryvu klopy s...

Doručenková obálka s dvomi doručovacími kupónmi na prednej strane obálky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4287

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: dvomi, obálka, kupónmi, straně, obálky, doručovacími, doručenková, prednej

Text:

...sú už od výroby súčasťou doručenkovej obálky. Doručovacie kupóny sa oddeľujú od prední strany obálky pomocou perforácií. Ku prekrytiu otvoru vzniknutého na prednej strane obálky odtrhnutim doručovacieho kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastností, pripadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byt na rube prední strany vystužené bud jednotlivé kupóny, alebo celá...

Doručenková obálka s doručenkou a tromi kupónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4236

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: tromi, doručenková, kupónmi, doručenkou, obálka

Text:

...by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude v budúcnosti umožňovať jednoduchú manipuláciu ako odosielateľovi, tak aj doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a tromi kupónmi. Doručenková obálka je vybavená oddeliteľnou ohlopňou, ktorá je pomocou perforácií ďalej rozdelená na doručenku a tri...

Doručenková obálka s doručenkou a jedným kupónom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4234

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, kupónom, jedným, doručenková, obálka

Text:

...a znižoval by efektivitu práce pracovníkov,ktorí by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude v budúcnosti umožňovať ľahkú manipuláciu ako odosielateľovi, tak tiež doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a jedným kupónom. Doručenková obálka je vybavená oddeliteľnou chlopňou, ktorá je pomocou...

Obálka s oddeliteľnými dokladmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4173

Dátum: 02.06.2005

Autori: Choleva Zdeněk, Skála Jiří

MPK: B65D 27/00, B65D 27/02

Značky: obálka, dokladmi, oddělitelnými

Text:

...zalepovanie.Pre správnu ñmkciu je výhodné, že vonkajšia strana prednej strany obálky aj vonkajšia strana zadnej strany o bálky je vybavená najmenej jedným oddeliteľným dokladom s obvodovou perforáciou.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l prednú adresnú stranu s jedným oddeliteľným dokladom, obr. 2 zadnú neadresnú stranu s dvoma oddelíteľnými dokladmi, obr. 3 rez...

Darčekové balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7048

Dátum: 11.06.2003

Autori: Proto Parisi Fernando, Molinari Corradini Sergio

MPK: B65D 67/00, B65D 27/00

Značky: balenie, darčekové

Text:

...štítka na prednú plochu obálky.0019 Vonkajšie plochy úložných prostriedkov výhodne prezentujú dekoratívny dizajn. 0020 V jednom výhodnom uskutočnení je obálka vyrobená z papiera.0021 Pár stúh a pár zväzovacích prúžkov môže taktiež pozostávat z jednej stuhy a jedného zväzovacieho prúžku prehnutého uprostred.0022 V jednom type uskutočnenia sa vzdialenosti medzi priečne uloženými pármi spojovacích bodov medzi dvoma stuhami vzájomne...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3317

Dátum: 08.10.2002

Autor: Čada Kamil

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...a je možné ju využívať napríklad na reklanmú potlač a pod Obálka sa skladá z jednej prednej steny, ktorá je na kratších stranách opatrená chlopňami ktoré sú po ohnutí zlepené so zadnou stenou. Tá je na svojej vnútomej strane opatrená nalepeným priamo prepisujúcim materiálom alebo priehľadnou fóliou. Zvonkajšej strany je táto zadná stena obálky opatrená výsekmi, ktoré sú do steny vytvorené v uzatvorenom tvare tak, že vytvárajú...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3133

Dátum: 05.02.2002

Autor: Balážia Marián

MPK: B65D 17/30, B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...pod ňou na neoddeliteľnej časti základnej steny je neoddeliteľné adresné pole.Obálka s doručenkou má niekoľko výhod v porovnaní so známymi obálkami. Výhodou obálky sdoručenkou podľa technického riešenia,vporovnaní s obálkami svoľnou chlopňou je kompaktnost, zabezpečujúca bezproblémovú priechodnost triediacim zariadením.-3 V porovnaní s obálkami s prepisovacou vrstvou, ktoré neumožňujú pisat adresu adresáta na tlačiarňach. obálka podľa...

Doručenka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3118

Dátum: 05.02.2002

Autor: Roupec František

MPK: B42D 15/00, B65D 27/00

Značky: doručenka

Text:

...vmiestach medzi neoddeliteľnou časťou doručenky a oddeliteľnou časťou doručenky umožňuje ľahšie oddelenie oddeliteľnej časti doručenky vo vopred stanovených miestach.Usporiadanie zúženia prierezu v smere kolmom k bočným stranám doručenky umožňuje zachovat pre listové zásielky predpísaný obdĺžnikový tvar a použit zvyčajné prehľadné spôsoby ich ukladania do spisov.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa zúženie prierezu samostatného...

Poštová sprievodka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2612

Dátum: 14.08.2000

Autori: Macfarlane Steve, Lopušný Štefan

MPK: B65D 27/00

Značky: poštová, sprievodka

Text:

...vrstvou. Pri podaní zásielky na podacej pošte pracovníkpošty iba odstráni krycí papier zo samolepivej vrstvy a poštovú sprievodku nalepí na zásielku.Je výhodné z dôvodu jednoduchšej manipulácie, že lístky poštovej sprievodky, ktoré sú určenéna odtrhnutie sú na miestach, kde ich treba odtrhnúť perforované.Najmä pri podávaní väčšieho množstva zásielok je výhodné, ak je možné vypĺňať údaje na poštovej sprievodke pomocou počítača a teda, ked je...

Poštová obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2603

Dátum: 14.08.2000

Autori: Novotný Pavel, Šifta Jaromír

MPK: B65D 27/00

Značky: poštová, obálka, doručenkou

Text:

...obr. 1 pohľad na obálku v rozvinutom nezlepenom stave s priepisovým médiom priamo na spodnej chlopni, obr. 2 to isté s vlepeným štítkom, obr. 3 toisté s výsekom a štítkom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaObr. 1 znázorňuje obálku V rozvinutom nezlepenom stave,vyplýva z neho, že sa skladá z jednej prednej strany l, jednej hornej chlopne g, jednej spodnej chlopne 3 a dvoch bočných chlopien 5. Horná chlopňa g má bližšie k prednej strane...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2502

Dátum: 12.06.2000

Autor: Roupec František

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...počet prvkov tvoriacich obálku s doručenkou a počet spo jovacích prostriedkov. Umiestnenie oznámenia pre adresáta navnútorných stenách vrecka vedie k väčšiemu využitiu obálky s doručenkou a môže odstrániť potrebu vkladania písomnosti do obálky s doručenkou. Vložený list slúži buď na oznámenie adresátovi, a alebo má inú funkciu, ktorej plnenie je podmienené vybratím tohto samostatného listu. Takúto obálku s doručenkou je možné...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2383

Dátum: 14.02.2000

Autori: Beneš Milan, Křístek Emil, Melich Robert

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...papier medzi doručenkový kupóndoručenkovom kupóne, na spodnú chlopňu obálky.Obálka je tvorená zadnou stenou, dvomi menšími bočnými chlopňami, jednou veľkou spodnou chlopñou a hornou chlopňou,ku ktorej je perforáciou pripevnený dorucenkový kupón. Dve bočné chlopne su priložené k zadnej stene obálky a cez ne je preložená spodná chlopňa, ktorá je s bočnými pevne spojená. Na hornej chlopni je nanesená vrstva lepidla, ktorá je určená na...

Nosič kompaktného disku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2362

Dátum: 18.01.2000

Autor: Žižka Ondřej

MPK: B65D 85/57, B65D 27/00

Značky: disků, nosič, kompaktného

Text:

...podľa tohto technického riešenia je viditeľná vnizkych nákladoch na obal.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 zobrazuje prednú stranu nosiča ako tlačoviny s naznačeným výsekom s troma prvými obvodovými chlopňami a troma druhými obvodovými chlopňami.Nosič kompaktného disku, podľa obr. 1 je tvorený pružným plošným materiálom 1, spravidla z tvrdého papiera, ktorý súčasne slúži...

Poštová obálka s doručenkou alebo zodpovedajúcim dokladom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2352

Dátum: 18.01.2000

Autor: Orság Jiří

MPK: B65D 27/00

Značky: dokladom, doručenkou, obálka, poštová, zodpovedajúcim

Text:

...strane obálky. Riešenie umožňuje vlepenú vnútomú titulnú stranu obálky vyhotoviť zprípade je možné prepis uskutočniť pomocou prepisovacieho papiera vloženého z volnej bočnej strany. Pri tomto konštrukčnom riešení je možné i na obidve titulne strany nalepit samolepiace etikety s adresou príjemcu, vytlačené pomocou počítača s akoukoľvek tlačiarňou,bez potreby priechodu obálky tlačiarňou. Odosielateľ môže taktiež využiť voľné miestovnútomej...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1447

Dátum: 09.04.1997

Autor: Roupec František

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...kapsy a/alebo na vloženom liste do kapsy obálky s doručenkou. Ďalej je umožnené, aby táto obálka s doručenkou obsahovala aj niekoľko oddeliteľných listov s určitými informáciami, ktoré zostávajú ako doklad príslušným ütvarom, najmä odosielateľa.Na obálke s doručenkou podľa technického riešenia môžu byť usporiadané aj farebné označenia plochy na určenie spôsobu ďalšieho nakladania so zásielkou. Zvláštne informácie pre vybraného adresáta sa na...

Obálka s doručenkou alebo odpovedacím dokladom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1396

Dátum: 05.03.1997

Autor: Choleva Zdeněk

MPK: B65D 27/00

Značky: odpovedacím, dokladom, doručenkou, obálka

Text:

...možno vidiet v tom, že poštové úrady môžuz dôvodu nepriľnavo umiestneného odpo-.triedit obálky pomocou strojového zariadenia. Ďalšia výhoda spočiva v bezproblémovom a bezporuchovom používaní pečiatkovacích strojov, ako aj V strojovom zalepovaní. Pri použití parciálneho prepisu vyznačuje odosielateľ adresu len raz.Kvôli lepšej funkcii je výhodné, že perforácia má výsek. Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené...

Puzdro na kartu na ukladanie záznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 928

Dátum: 09.08.1995

Autor: Pesl Jiří

MPK: C08L 23/12, B65D 27/00

Značky: kartu, záznamov, puzdro, ukladanie

Text:

...sú príčinou skresľovania záznamov, uvedených na magnetickom médiu alebo ćipe karty. Vo výhodnom riešení je ako antistatický materiál použitý polypropylén s pridavkom antistatických prisad v množstve do pätnásť percent hmotnostných. Na zabránenie pôsobenia účinkov UV žiarenia môže byt antistatický materiál doplnený stabilizátorom, ochraňnujúcim kartu pred účinkami UVžiarenia, V množstve do desat percent hmotnostných.Puzdro na kartu na...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 689

Dátum: 05.01.1995

Autor: Roupec František

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...potreba použiť uhlovú vrstvu alebo vkladanie uhlového papiera pod chlopňu. Dosiahne sa zjednodušenie, urýchlenie a zracionalizovanie Práce pri písaní adries s použitímvýpočtovej techniky. Je zaručená schopnosť stoperoentnejrecyklovateľnosti celej obálky s doručenkou.Zmenšenie prierezu neodeliteľnej časti chlopne v miestespojovacieho prostriedku zabráni, aby obálka bola bez viditeľnehopriereze má chlopňa menšiu pevnosť v ťahu v smere...