B65D 21/02

Fľaša s miskou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7436

Dátum: 01.06.2016

Autori: Waclawik Zbyšek, Klváč Miroslav, Hrbáč Jiří

MPK: B65D 37/00, A45F 3/16, B65D 21/02...

Značky: miskou, fľaša

Text:

...so psami, kedy fľaša s miskou tvorí jeden celok, ktorý je ľahko skladovateľný a dá sa ľahko prenášať, napr. V prepravnej taške pre psy. Miska a dá ľahko oddeliť od fľaše, naplniť vodou z fľaše na osvieženie psa a opäť ľahko pripevniť k fľaši. Fľaša je pritom naplnená neškodnou vodou.Prehľad obrázkov na výkresochJeden možný príklad fľaše s miskou podľa technického riešenia je znázornený na pripojenom výkrese,kde obrázok 1 predstavuje fľašu s...

Fľaše spájajúce sa do zostavy 3D

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6647

Dátum: 08.01.2014

Autor: Litvík Ľuboš

MPK: B65D 21/02

Značky: spájajúce, zostavy, fľaše

Text:

...zostava môže slúžiť ako zábava na vode, na snehu, na ľade.Spoj je rozoberateľn , takže umožňuje robiť opakované zostavy.Takto technicky upravené fľaše - Fľaše spájajúce sa do priestoru 3 D - treba ponúkať ako praktický a zábavný materiál na ďalšie použitie a nie ich chápať po prvom použití ako odpad, zaťažujúci životné prostredie.Fľaše spájané do priestoru 3 D majú praktické využitie a aj využitie na zábavu.Prehľad obrázkov na...

Fľaše spájajúce sa do priestoru 3D

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6320

Dátum: 03.12.2012

Autor: Litvík Ľuboš

MPK: B65D 21/02

Značky: priestoru, spájajúce, fľaše

Text:

...otvory, dno fľaše, uzamykacie prstence, uzamykacie hrdlo fľaše.Obr. č 4 a č. 5 znázorňuje tvar T uzamykacieho hrdla fľaše z profilu a zhora.Obr. č. 6 znázorňuje vloženie uzamykacieho hrdla fľaše s uzamykacou zátkou do uzamykacieho otvoru.Obr. č. 7 znázorňuje uzamknutie (pootočenie o 90 stupňov) uzamykacieho hrdla fľaše s uzamykacou zátkou v uzamykacom otvore.Obr. č. 8 znázorňuje spájanie fliaš v rade.Obr. č. 9 znázorňuje spájanie fliaš...

Manipulačné zariadenie na prepravu uzáverov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6276

Dátum: 02.10.2012

Autori: Komjáthy Pavol, Brőstl Gerhard

MPK: B65D 19/16, B65D 21/02, B65D 19/40...

Značky: prepravu, zariadenie, manipulačné, uzáverov

Text:

...uzáverov po obvode kontajnerov a riziko ich kontaminácie po dotyku rukami obsluhy.Ďalšie známe riešenie je uvedené v slovenskom patentovom spise č. 280 846 s prioritou z nemeckej patentovej prihlášky P 43 14 150.1 s názvom Dopravný kontajner, Spôsob výroby rozložiteľného kontajnera,kde bočné steny kontajnera sa k sebe pripevnia svorkami a paleta vytvárajúca základňu kontajnera sa k bočným stenám pripevní tiež svorkami, pričom V rohoch sú...

Nádoba s naberačkou a držiakom naberačky vo veku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18090

Dátum: 23.06.2011

Autori: Julian Randall, Horton Thomas, Wiggins Robin, Minnette Jeffrey

MPK: B65D 51/24, B65D 21/02, B65D 43/16...

Značky: naberačky, naberačkou, držiakom, nádoba

Text:

...procesu vlisovanćho značenia toto značenie typicky vloží do dutinyvstrekovacej formy pred vstrekovaním zahrievaného materiálu do dutiny. Značenie sa vloží prednou alebo čelnou stranou značenia orientovanou smerom k stene vonkajšej dutiny a zadná strana značenia sa orientuje smerom k vnútru dutiny formy. V priebehu formovania je možne značenie zaistiť k vonkajšej strane dutiny formy za použitia odnímateľných prostriedkov, napríklad podtlakom...

Prepravná a prezentačná prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19341

Dátum: 10.02.2011

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 25/00, B65D 1/24, B65D 21/02...

Značky: přepravka, prepravná, prezentačná

Text:

...bočných stenách uložené otočne.0010 Podľa príkladov vyhotovenia vynálezu sa na uzatváracom prvku nachádza pohyblivý prvok a obsahuje zástrčku, ktorá je predpätá v prvej polohe, pričom pohyblivý prvok je nakonfigurovaný tak, aby sa zástrčka po stlačení presunula z prvej polohy do druhej, pričom v každej protilahlej stene sa nachádza výrez, do ktorého zapadne zástrčka v jej prvej polohe, takže uzatvárací prvok je uzamknutý s protiľahlými...

Stohovateľný transportný a skladový prepravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11954

Dátum: 15.12.2010

Autor: Bastian Peter

MPK: B65D 25/00, B65D 6/34, B65D 21/02...

Značky: transportný, skladový, přepravník, stohovatelný

Text:

...toleranciami. To definuje sklápaníe presnejšie, ako je tomu pri deñnovanom sklápaní ďalej smerom dovnútra na stenuPodľa foriem uskutočnenia vynálezu má odoberací otvárací príklop menšiu výšku, ako stena prepravníka. To je výhodne najmä votvorenom stave, pretože vtomto prípade je možné lransportný a skladovací prepravník ukladať do stohu s inými transportnými a skladovacími prepravnikmí, pretože dolná strana transponného a skladovacieho...

Stohovateľný prepravný a skladovací zásobník z umelej hmoty a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15323

Dátum: 05.11.2010

Autor: Pick Rolf

MPK: B65D 21/02

Značky: spôsob, stohovatelný, hmoty, výroby, umelej, prepravný, skladovací, zásobník

Text:

...slovami je horný okraj vytvorený tak, že má stohovaciu plochu, ktorá spodný okraj skladovacieho zásobníka, stohovanéhona ňom. obklopuje na aspoň dvoch stranách. Tým. že je prednostné na všetkých štyroch rohoch horný okraj vytvorený takto, nie je možné presúvaníe skladovacieho zásobníka stohovaného na skladovací zásobník.0012 Podľa foriem uskutočnenia vynálezu sú na spodnom okraji skladovacieho zásobníka umiestnené stohovacie prvky Iyžinového...

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13485

Dátum: 30.03.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/00, B65D 85/34, B65D 21/02...

Značky: přepravka

Text:

...uskutočnenia tohto vynálezu sa týkajú usporiadania dvoch prepraviek podľa uskutočnení tohto vynálezu, pričom tieto prepravky sú usporiadané tak, aby koncová stena prvej prepravky susedlla s bočnou stenou druhej prepravky, pričom prvá prepravka je nakonñgurovaná ako zarovnaná pozdĺž prvej pozdĺžnej osi paralelnej s bočnou stenou prvej prepravky, pričom druhá prepravka je nakonñgurovaná ako zarovnaná pozdĺž druhej pozdĺžnej osi paralelnej s...

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16817

Dátum: 30.03.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/00, B65D 85/34, B65D 21/02...

Značky: přepravka

Text:

...prepravkami, ktoré sú usporiadané napríklad v zostave s piatimi spodnými prepravkami. Prostredníctvom tejto ventiiačnej cesty sa môže následne dosiahnuť rýchly a najmä rovnomerný prietok vzduchu, výsledkom čoho je nepretržitá regulácia teploty dôležitá pre kvalitu ovocia.0012 Podľa daných uskutočnení množstvo vetracích otvorov môže obsahovať pár vetracích otvorov. ktoré majú kombinovaný tvar podobný otvoru držadla. Vetracie otvory môžu...

Prepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20219

Dátum: 30.03.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 85/34, B65D 6/00, B65D 21/02...

Značky: přepravka

Text:

...prúdenie vzduchu,výsledkom ktorého je nepretržitá regulácia teploty na dosiahnutie kvality plodín.0011 Podla uskutočnení množstvo vetracích otvorov môže obsahovať pár vetracích otvorov majúci kombinovaný tvar podobný otvoru na uchopenie. Množstvo vetracích otvorov môže byť rozmiestnené vo vzdialenosti, ktorá je menšia ako rozmer otvoru na uchopenie. Vetrací otvor množstva vetracích otvorov môže obsahovať vodorovný rozmer menší ako...

Úložná debna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9258

Dátum: 12.05.2009

Autori: Blesch Günther, Humm Siegfried

MPK: B65D 21/02, B65D 25/00

Značky: úložná, debna

Text:

...že vonkajšia strana sokla je vytvorená tak, aby lícovala do otvoru na hornej strane korpusu. Sokel síce nemusí maťpresne tvar otvorenej hornej strany, avšak mal by byt vytvorený tak,aby nie len do nej lícoval, ale aby aj vylučoval bočné posunutie. Napríklad postačuje, keď sokel dosadá na rohy vnútornej steny hornejPodľa vynálezu je vytvorené take opatrenie, že otvor na hornej strane korpusu na svojej vnútornej strane na aspoň dvoch stranách...

Prenosný transportný alebo skladovací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11655

Dátum: 15.01.2009

Autor: Stegherr Franz

MPK: B65D 21/02

Značky: prenosný, skladovací, transportný, kontajner

Text:

...ktorá môže na zablokovanie na sebe položených kontajnerov zaskočiť dokomplementámej blokovacej drážky na druhom kontajneri. Blokovacia západka je vyhotovenátak, že táto pri položení homého kontajnera na pod ním sa nachádzajúci kontajner sa po prekonaní pružnej sily upínacieho elementu pomocou kónickej stykovej plochy adekvátne mechanizmu zámku dverí zatlačí späť, a pri dosiahnutí konečnej stohovacej polohy automaticky zaskočí do...

Spôsob výroby termicky tvarovaných výrobkov, ako aj nástroj na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11651

Dátum: 23.10.2008

Autori: Kraut Michael, Dieckmann Hauke, Merbach Juergen

MPK: B29C 51/20, B29C 51/32, B65D 21/02...

Značky: termicky, výrobkov, výrobu, tvarovaných, nástroj, spôsob, výroby

Text:

...sa po vytvrdení zásobníkov pomocou Iaseru alebo vodného lúča umiestňuje do oblasti príruby. Príslušným vedením lúča a zameraním je pritom možné umiestňovať zoslabenie, prebiehajúce nerovinne v smere spracovania,do oblasti príruby. Hoci sa týmto spôsobom môžu vyrábať potravinové obaly s mechanickým zoslabením dobrej kvality, predstavuje spracovanie laserom alebo vodným lúčom doplnkový krok spôsobu, ktorý je spojený s nie nepodstatnými...

Baliaca jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8680

Dátum: 23.05.2008

Autori: Dijkstra Wijbe, Niemarkt Christian, Kloosterman Hendrik Freerk

MPK: B65D 85/32, B65D 21/02

Značky: jednotka, baliaca

Text:

...dodatočné oddeľovacie prostriedky,ktoré nie sú na prekážku ďalším funkčným znakom balenia. Okrem toho toto vybavenie0016 V ďalšom uskutočnení je opomá plocha aspoň sčasti tvorená prelismi v uvedenej homej stene v blízkosti uvedenej bočnej steny. Tento prelis môže okrem toho slúžiť ako prostriedok nadržanie balení, napríklad na účel prepravy medzi spracovateľskými zariadeniami.0017 V ešte ďalšom uskutočnení je Oporná plocha aspoň sčasti...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9734

Dátum: 11.02.2008

Autor: Blumenschein Marcus

MPK: B65D 21/02

Značky: nádoba

Text:

...svojej vonkajšej strane opatrene viacerými výrezmi, do ktorých sa pri stohovaní viacerých nádob do seba navzájom zasúvajú stohovacie rebrá nádoby umiestnenej pod ňou,pričom minimálne jeden zvýrezov zachytením minimálne jedného stohovacieho rebra dotohto stabilizuje nádoby voči sebe navzájom bez možnosti pretočenia.Obzvlášť môže byť dno nádoby na svojej vonkajšej strane opatrené výrezmi rozmiestnenými náležite k stohovacím rebrám po obvode, do...

Nádobka najmä na krém na topánky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285348

Dátum: 25.10.2006

Autori: Koeck Rainer, Hay-hüter Brigitta

MPK: B65D 21/02, B65D 43/08

Značky: nádobka, krém, topánky, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je nádobka najmä na krém na topánky a podobne, pozostávajúca zo spodného dielu (1), v ktorom je uložený obsah, a z vrchnáčika (2), pričom aspoň na jednom mieste vonkajšieho obvodu inak guľatej nádobky je vytvorená bočná plocha (4), ktorá zároveň vytvára podstavnú plochu pri stohovaní nádobiek na seba.

Izolovaný pohár

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3658

Dátum: 11.11.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 81/38, B65D 21/02

Značky: izolovaný, pohár

Text:

...V takom uskutočnení. riziko úniku lepidla sa ďalej zníži.lo tiež. može byt nrxslene poskytnut tlalšitt. prvú oblast lepidla vo vzdialenosti od odpovedajueeho okraja xtri 7 Ittt. Iáetl ýber tejto zdialenosti prvej oblasti lepidla od prekry 1 eej hrany. je iltiťišhllllť. napriklad najnteiiej tak velka ako šírka prekrývacej oblasti.jarítomnosl lepidla med/i ttútornott stenou pohára a julťtštizt sa môže vyhnúť spodnej stranyprekrytia....

Skladovací, transportný, stohovací a vychystávací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5238

Dátum: 07.11.2005

Autor: Schäfer Gerhard

MPK: B65D 25/00, B65D 21/032, B65D 21/02...

Značky: stohovací, skladovací, kontajner, vychystávací, transportný

Text:

...so vzájomne predsadenými plochami, poskytuje traverzovitý, prip. vrúbkovítý profil, ktorý dosahuje dostatočnú tuhost proti vybočeniu stien pri utláčacom tlaku, prípadne zaťažení. Aby sa však získal maximálny otvor pre plnenie a vyprázdňovanie, táto statická zostava ako celok sa opät ruší anemôže v prípade zaťaženia splniť požiadavky.0008 Kontajnery musia byt okrem iného schopné pojat taktiež velkoobjemový uložený materiál...

Obal na veľkorozmerné valivé ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4981

Dátum: 20.09.2005

Autori: Hassdenteufel Martin, Kittel Michael, Heinrich Steffen

MPK: B65D 71/00, B65D 85/02, B65D 21/02...

Značky: ložiska, valivé, velkorozměrné

Text:

...excentrickýmodsadením usporiadaný kolik, zatiaľ čo spodná strana základovej dosky obsahuje centrickyusporiadaný valcovitý čap. Základovú dosku je teraz možné v rôznych radiálny polohách nasunúť do spodného dielu, takže excentricky odsadený kolík sa môže pohybovať po kruhovej obežnej dráhe a v každej polohe svojej obežnej dráhy je aretovateľn , takže v reláciik stredovému bodu obalu je vždy nastaviteľný v rôznej vzdialenosti.Ako výhodné sa v...

Ochranný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9769

Dátum: 26.05.2005

Autor: Pitt Jeffrey Graham

MPK: B65D 1/22, B65D 21/02, B65D 81/02...

Značky: ochranný

Text:

...prepravky z obrázka 1z jednodielneho plochého materiálu z obrázka 2Obrázok 4 je perspektívny pohľad predstavujúci detail dosadajúcich obrúbObrázok 5 ilustruje počiatočnú fázu stohovanía obalových prepraviek, ktorémajú formu zobrazenú na obrázku 1 Obrázok 6 je reprezentatívny rez pozdĺž priamky Vl-VI z obrázka 5Obrázok 7 ilustruje modifikovanú formu obalovej prepravky z obrázka 1 pred zostavením aukazuje stoh podnosov, na ktorých sú umiestnené...

Okraj suda obsahujúceho alkohol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4451

Dátum: 20.05.2005

Autori: Grimwade Stephen, Anderson Ian

MPK: B65D 21/02

Značky: obsahujúceho, okraj, alkohol

Text:

...určenou na pomoc pri umiestňovani a podopieraní iných sudov pri stohovaní. Krídlové časti sú považované za rovnaké v rozsahuobruče okolo suda. Je potrebné tomu rozumieť tak, že okraj suda môže byť z plastového materiálu a sud môže byť z kovového materiálu a výhodne je z nehrdzavejúcej ocele.Podľa jedného uskutočnenia predkladaného vynálezu sa poskytuje okraj suda na sud obsahujúci alkohol. Okraj suda má prstencovitú časť v tvare obruče,...

Uzatvárateľný kontajner, najmä poštový kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8075

Dátum: 15.04.2005

Autor: Kellerer Richard

MPK: B65D 21/02, B65D 43/12, B65D 43/02...

Značky: uzatvárateľný, najmä, kontajner, poštový

Text:

...je uložené v takej výške na spodnej časti kontajnera, že vstohu pri naskladaní na seba pri dosadnutí poiohovacíeho osadenia hore ležiacej spodnej časti kontajnera na horný okraj dole ležiacej spodnej časti kontajnera zostáva medzi dnovými stenami hore a dole ležiacich spodných častí kontajnerov svetlá výška, ktorá zodpovedá výške štandardného poštového balenia (napríklad formát DIN C). Nasadzovacími rampami môže byť veko svojou nasúvacou...

Prípravok na prepravu a skladovanie pozdĺžnych polotovarov alebo výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3503

Dátum: 03.06.2003

Autor: Zindler Zdeněk

MPK: B65D 21/02

Značky: prípravok, polotovarov, pozdĺžných, výrobkov, skladovanie, prepravu

Text:

...riešenia slúžia priložené výkresy, kde predstavuje obr. l jednotlivý prípravok v rozloženom stave, znázomený v troch priemetoch (nárys, bokorys, pôdorys) a v axonometrickom pohľ de, obr. 2 jednotlivý prípravok v zloženom stave, znázornený v troch priemeroch a v axonometrickom pohľade, obr. 3 axonometrický pohľad na stohovanie prípravkov v rozloženom stave a obr. 4 axonometrický pohľad na stohovanie prípravku v zloženom stave.Prípravok na...

Dno fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8180

Dátum: 09.05.2003

Autori: Pedmo Marc, Darr Richard

MPK: B65D 1/02, B65D 21/02

Značky: fľaše

Text:

...v rezeobr. 2 je pohľad zospodu na dno fľaše z obr. 1obr. 3 je rez vyfukovacou formou, vnútri s hotovo vyfúknutou vytvarovanou fľašou z obr. 1obr. 4 zväčšený rez dnom fľaše z obr. 1 aobr. 5 je zväčšený perspektívny pohľad na dno fľaše z obr. 1.PODROBNÝ OPIS PREDNOSTNÉHO USKUTOČNENIA0016 S odkazom zvlášť na obr. 1, ktorý znázorňuje dutú plastovú fľašu 10 podľa predloženého vynálezu, má táto fľaša všeobecne valcovú bočnú stenu 12, horný koniec 14...

Vložka do nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2275

Dátum: 11.03.2003

Autor: Schildknecht Susanne

MPK: B65D 21/02, B65D 1/34, B65D 25/04...

Značky: vložka, nádoby

Text:

...oblasti.0008 Nakoniec je z GB 1 490 627 známa škatula na potraviny, rozdelená na viaceré priečinky, do ktorej sa dajú spoločne zabaliť viaceré odlišné druhy potravin. Ťažkosťou, ktorá sa pritom musi prekonať, je, že materiál musi byť z cenových dôvodov tenký. Známy obal túto ťažkosť rieši výstužovými rebrami,ktoré sa rozprestierajú rovnobežne s bočnými stenami škatule a vnútri škatule sa pod pravým uhlom križujú. Výstužové rebrá sú vytvorené s...

Nádoba typu škatule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1703

Dátum: 09.12.2002

Autori: Böhler Frank, Leitner Michael

MPK: B65D 43/02, B65D 21/02

Značky: škatule, nádoba

Text:

...ohraničeniach vyčnĺevajúce, o steny vodiacich drážok sa opierajúce vyvýšeniny. Takto sú vytvorené vždy s odstupom za sebou nasledujúce vyvýšeniny, takže držanie vrchnáka je zaručené ešte aj pri takmer vytiahnutej polohe.Aby sa napriek tomu umožnilo ľahké posúvanie vrchnáka vo vodiacej drážke, navrhuje sa,aby šírka vyvýšenín bola menšia než polovica hrúbky vrchnáka.V tejto súvislosti je ďalej výhodné, keď sú vyvýšeniny pri pohľade v...

Prepravka na fľaše a balenie fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3289

Dátum: 10.09.2002

Autor: Aikio Veijo

MPK: B65D 71/00, B65D 21/02, B65D 71/06...

Značky: fliaš, fľaše, přepravka, balenie

Text:

...k podpore fliaš v podstate ploché. Toto uskutočnenie môže bytpoužité hlavne ked fľaše zostávajú vzpriamené pomerne stabilne aj keď sú prázdne.Pretože spodný povrch prepravky má miesta hodiace sa pre uzávery alebo hrdlá fliaš,nová prepravka môže byt vždy umiestnená na vrch fliaš v prepravke zospodu až do žiadúcej výšky. Miesta vyhradené pre uzávery alebo ústia fliaš obsahujú s výhodou vodiace časti,vyčnievajúce zo spodkov zahĺbení,...

Stohovateľná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1542

Dátum: 10.08.2002

Autori: Kollmar Frank, Frank Uwe, Hohl Wolfgang

MPK: B65D 25/28, B25H 1/00, B65D 21/02...

Značky: stohovatelná, nádoba

Text:

...stohovať, má vysokú pevnosť a prípadne je použitelná aj v nastohovanom stave, teda umožní prístup kNa vyriešenie tejto úlohy navrhuje vynáleznádobu so znakmi uvedenými V nároku 1. Ďalšieuskutočnenia vynálezu sú predmetom vedľajšíchNádoba navrhnutá vynálezom teda obsahuje dve bočné steny, pričom stohovanie je účinné medzi nádobami, ktoré majú byť usporiadané nad sebou medzi bočnými stenami. Dôjde teda na zachytávanie záťaže prostredníctvom...

Prepravka, najmä na plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2632

Dátum: 12.09.2000

Autor: Šagát Viliam

MPK: B65D 21/02, B65D 71/00

Značky: najmä, přepravka, plechovky

Text:

...manipulačných otvorov naVýhody prepraviek podľa technického riešenia spočívajú najmävtom, že úplne odstraňujú plastové fóliové odpady. Ďalšouprednosťou je to, že tieto prepravky sú vhodné aj pre darčekovébalenia, pretože vzhľadom na rozmery uskladneného tovaru,zaberajú minimálny objem. Sú aj ľahšie oproti existujúcim konštrukciám prepraviek, lebo ich výška stien vzhľadom na výšku uskladneného tovaru je nižšia, čo napokon znižuje aj...

Malý obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 281273

Dátum: 05.06.1996

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B65D 21/02, B65D 81/36

Značky: malý

Zhrnutie / Anotácia:

Malý obal (2.1, 2.2), hlavne z plastu, obsahuje valcovitý diel s kruhovým prierezom (8) so zariadením (16.1a až c, 16.2a a b, 18.2a a b) v miestach svojho vonkajšieho valcovitého povrchu, tvoriacim zasúvacie spojenie so zakliesnením s najmenej jedným ďalším takým malým obalom. Malý obal sa môže pohybovať valivým pohybom v obvodovom smere, ktorý je kolmý na smer zasúvania, prostredníctvom svojho zariadenia (16.1a až c, 16.2a a b, 18.2a a b) po...

Dopravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 280846

Dátum: 08.05.1996

Autor: Neidhart Fritz

MPK: B65D 19/16, B65D 19/40, B65D 21/02...

Značky: dopravný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný kontajner má bočné steny (2) k sebe pripevnené pomocou svoriek (3) umiestnených na okrajoch stien. Paleta (4), ktorá vytvára základňu kontajnera a je tiež k bočným stenám pripevnená pomocou svoriek (3). Paleta (4) je štvorstranná paleta s klátmi, ktoré sú umiestnené v rohoch a taktiež vo vopred určených vzdialenostiach pozdĺž okrajov dosky základne (5) palety a v jej strede. Vonkajšie bočné povrchy (6a, 6b) klátov (6) sú v jednej...

Sud na potravinárske výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 460

Dátum: 11.05.1994

Autor: Znamenák Ján

MPK: B65D 21/02, B65D 8/20

Značky: výrobky, potravinářské

Text:

...riešenia sud na potravinárske výrobky spľňa i dalšie kvalitatívne kritériá. Všetky časti suda sú vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele, jehu vnútorný a vonkajší povrch je leštený. Tvarom sú všetky plochy suda navrhnuté tak, aby nespôsobovali zádrž prepravovaného materiálu pri jeho vyprázdňovaní. Konštrukčne je riešený tak, aby pri jeho čistení vodou, resp. vodným čistiacim roztokom tento nebol zadržiavaný, ale voľne stekal po povrchu suda. Je...

Kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 311

Dátum: 08.12.1993

Autori: Grabowski Marian, Kasprzak Edward, Gabrielczyk Marek, Bremer Krystyna

MPK: B65D 88/54, B65D 6/28, B65D 21/02...

Značky: kontajner

Text:

...znovuzhodnotenie.Na priloženom výkrese na obrázku je vyhotovenieúžitkového vzoru zobrazené v axonomickom pohľade.Kontajner podľa úžitkového vzoru obsahuje popri hornom vrchnáku bezprostredne v spodnej časti Q predného dielu 2 nahor sa otvirajúcu klapku Ř Na bočnom dieli Q je kontajner opatreny dvierkami p, ktoré umožňujú spoľahlivé zasúvanie dlhých, opotrebovaných žiariviek počnúc od spodnej časti šů Vrchná vrstva žiariviek môže byt...

Multizberový systém nádob na rôznorodé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 288

Dátum: 06.10.1993

Autor: Žák Ľubor

MPK: B65D 21/08, B65D 6/00, B65D 21/02...

Značky: rôznorodé, systém, multizberový, nádob, materiály

Text:

...Systém je možné využiť taktiež na prepravu živého materiálu. ako sú napríklad rybičky rôznych druhov a vytvoriť pre ne odlišné charakteristické prostredie pre bezpečnú prepravu. zachovávajúc pritom bezpečné a priestorovo a ekonomicky výhodné podmienky prepravy.Na pripojených výkresoch je vyobrazených niekoľko príkladov multizberového systému nádob na rôznorodé materiály v priestorovom pohľade.Jednotlivé varianty multizberového systému...

Dvoudílná přepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: 275484

Dátum: 19.02.1992

Autor: Götz Wilhelm

MPK: B65D 21/02, B65D 1/24, B65D 6/24...

Značky: přepravka, dvoudílná

Deliteľná nádoba, najmä kartón na fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: 278769

Dátum: 13.08.1991

Autor: Umiker Hans

MPK: B65D 21/02, B65D 25/32

Značky: najmä, fľaše, kartón, nádoba, dělitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Deliteľná nádoba pozostáva z dvoch polovíc (3, 4) kartónu s nosnými držadlami (6, 7) na uzamknutie a uvoľnenie polovíc (3, 4) kartónu prostredníctvom zamykacích elementov. V každej polovici (3, 4) kartónu je posuvne uložené jedno nosné držadlo (6, 7) na zasunutie do polovice (3, 4) kartónu. Nosné držadlá (6, 7) sú v poloviciach (3, 4) kartónu uložené priamočiaro posuvne vo vertikálnom smere. Nosné držadlá (6, 7) sú posuvne uložené v dutých...

Technologická paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 266993

Dátum: 12.01.1990

Autor: Čelko Klement

MPK: B65D 19/24, B65D 21/02

Značky: paleta, technologická

Text:

...výhodou je možnost využitia i pre uloženie komponentov s väčšou výškou. za týmto účelom je opatrená snimateľným rámovým nádstavcom, ktorého výšku je možné voliť podľa potreby. Tvar vrchnej časti základnej palety i rámový nadstavec umožňuje stohovanie.Technologická paleta je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 jev nakreslený rámový nadstavec v náryse, na obr. 2 je nakreslená základná paleta v náryse,na obr. 3 je...