B65D 19/22

Paleta pre neskrátený materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286922

Dátum: 26.06.2009

Autori: Simon Thierry, Proust Bernard

MPK: B65D 19/22

Značky: materiál, paleta, neskrátený

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta (1) pre neskrátený materiál, hlavne na dopravu profilov z plastickej hmoty alebo hliníka, s úložnou plochou, ktorej dĺžka je aspoň štyrikrát väčšia ako jej šírka, je tvorená priebežnými pozdĺžnymi nosníkmi (2), ktoré sú navzájom spojené viacerými priečnymi výstužami (3). Podľa vynálezu je na pozdĺžnych nosníkoch (2) na vonkajších bočných stenách (21) umiestnených vo vzájomnom odstupe viacero kolmo nahor stojacich stĺpov (4).

Adaptérová paleta a spôsob manipulácie s nákladom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20122

Dátum: 16.01.2009

Autor: Moberg Carsten

MPK: B65D 19/22, B65D 19/38, B65D 19/44...

Značky: nákladom, adaptérová, paleta, spôsob, manipulácie

Text:

...keď boli prázdne, vďaka nevýhodám ich uzamykacích mechanizmov, ktoré občas praskali pod váhou ostatných paliet.0006 Cieľom predkladaného vynálezu je navrhnúť vylepšený produkt pre riešenie aspoň niektorých z vyššie uvedených nevýhod predstavením vylepšenej konštrukcie adaptérovej palety.0007 Vynález je založený na novom type uzamykacieho mechanizmu,ktorý obsahuje plne nezávislé uzamykacie členy, ktoré môžu byť deaktivované pomocou páky,...

Paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285590

Dátum: 19.03.2007

Autori: Kastrup Michael, Dworok Josef

MPK: B65D 19/22

Značky: paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Paleta (1) je vytvorená s jedným celistvým, horizontálnym nosným dielom (4), z ktorého smerom nadol odstávajú nohy (5), celistvými, nepriepustnými vonkajšími plochami s dutým vnútorným priestorom (2). Dutý vnútorný priestor (2) vonkajších stien je orebrovaný lamelovými stenami (3), ktoré prechádzajú najmä zvisle k hlavnej rovine (10) palety (1). Aspoň v rohovej zóne sú lamelové steny (3) ako rohové lamelové steny (13) usporiadané tak, aby...

Prepravné zariadenie pre prvky oplotenia a pridržiavacie pätky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5965

Dátum: 27.04.2006

Autor: Richterich Michael

MPK: B65D 19/22, B65D 19/38

Značky: oplotenia, prvky, prepravné, patky, pridržiavacie, zariadenie

Text:

...Konštrukcia mobilného oplotenia je podstatne zjednodušená a je spoľahlivejšia, pretože oplotenia môže byť postavené naraz. Ako náhle sú na podlahu položené dve pridržiavacie pätky, môže byť vsadený prvok oplotenia,odobraný z tej istej prepravnej palety ako pridržiavacie pätky. Odpadá únavné a nepohodlné presúvanie pridržiavacich pätiek. oplotenie môže byť postavené v značne skrátenom čase. Tým, že pridržiavacie pätky nemusia byť...

Fixačný a obalový sendvičový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4370

Dátum: 02.02.2006

Autor: Melecký Robert

MPK: B65D 8/04, B65D 19/22

Značky: obalový, fixačný, prvok, sendvičový

Text:

...a obalového sendvičového prvku, obr. 4 je perspektívny pohľad na fixačný a obalový sendvičový prvok použitý ako základ palety, obr. 5 je detailný pohľad na konštrukciu spevňujúcich hrán nosnej dosky ñxačného a obalového sendvičového prvku tvaru písmena L, obr. 6 je detailný pohľad na alternatívnu konštrukciu spevňujúcich hrán nosnej dosky fixačného a obalového sendvičového prvku tvaru písmena U.Príklady uskutočnenia technického...

Paleta na skladovanie a transport tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3871

Dátum: 06.12.2005

Autor: Pisano Roberto

MPK: B65D 19/22, B65D 19/00

Značky: transport, skladovanie, paleta, tovarů

Text:

...2, oba konce základu 14 každej podpery obsahujú zošikmenie 15.D 015 Bočné steny 12 trubicových podpier 4 obsahujú vyrezané diery 22 na zapadnutie hrotov zdvíhacích vidlíc. Vyrezané diery 22 majú všeobecne nižšiu výšku ako je výška bočných stien 12 podpery 4, t.j. každá vyrezaná diera 22 je ohraničená smerom dolu a nahor pásikom bočnej steny 12 podpery. Navyše, aby sa uľahčilo vloženie vidlice, leží dolný okraj 24 každej vyrezanej diery na...

Kovová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1312

Dátum: 04.12.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Dulanský Adam

MPK: B65D 19/22, B65D 85/02

Značky: paleta, kovová

Text:

...nielen že zamedzujú posun cievok, ale umožňujú po uložení cievky na kovovú paletu obopnúť túto žeriavovými lanami a súbežne prenos cievky aj s kovovou paletou na plochu doprav ného prostriedku zväčša plošinu železničného vagôna. Výhodou konštrukčného riešenia kovovej palety je taktiež jej nizka váha voči prepravovanej cievke, ale naviac zabezpečenie stability a bezpečnosti pri preprave cievok ako aj ich vyloženie a následná preprava pomocou...

Skládací jednodílná nástavba na dřevěnou paletu prostou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257719

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nováček František, Zondlak Jiří

MPK: B65D 19/28, B65D 19/26, B65D 19/22...

Značky: paletu, jednodílná, skládací, prostou, dřevěnou, nástavba

Text:

...materiálu,které jsou na obou koncích opatřeny stohovací patkou ll. První dvojice stojin Q, § adruhá dvojice 6, 6 vytváří dva samostatné otočné rámy tak, že obě dvojice stojin §, § a §, 6 jsou vzájemně propojeny horní spojnioí i a dolní spojnicí 3 s trubkovými nástavci g volně nesunutými na stojiny 5, 6, L. 6 mezi čepy á. Čepy á jsou vytvořenynapŕ. kroužky, které jsou přivařeny ke stojinám É, §, 6, 6 . Takto vytvorené rámy jsou E Pmezi sebou...

Paleta pro svislé skladování silných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241862

Dátum: 01.12.1987

Autor: Garaj Ján

MPK: B65D 19/00, B65D 19/22

Značky: silných, paleta, svisle, skladování, plechů

Text:

...v paletě. Výškové skladování silných plechů pomocí regálových zakladačů a stohovacích jeřábů je omezeno na plechy menších ýozměrů, především šířky.Uvedené nedostatky odstraňuje paleta pro svislé skladování silných plechú tvorená rámem se stohovacimi sloupky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tdm, že má na čelech rámu svislé trny, ve spodní části opatřené úkosy. Tento způsob skladování silných plechůlépe využívá výšky skladu již při...

Nenávratná paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 252743

Dátum: 15.10.1987

Autori: Meleg Ladislav, Berkeš Fridrich

MPK: B65D 19/34, B65D 19/22

Značky: nenávratná, paleta

Text:

...nožička z čelného pohladu. Na obr. 3, 4, 5 a 6 sú znázornená možné jednotlivé fázy skladania podpernej nožičky a na obr. 7 jedno z možných modifikácii palety.Nenávratná paleta manipulovatelná z dvoch strán john 1 je zhotovená z hornej nosnej plochy 1 z viacvrstvovej vlnitej lepenky alebo z kombinácie viacvrstvovej vlnitej lepenky a hladkej lepenky a z troch súvislých špeciálne tvarovaných podperných nožičiek 2 z viacvrstvovej vlnitej...

Prestaviteľná systémová paleta pre prírubové súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241591

Dátum: 15.09.1987

Autori: Harsányi Kálmán, Szporny László, Domány György

MPK: B65D 19/22

Značky: systémová, prestaviteľná, přírubové, súčiastky, paleta

Text:

...paletuPrestavitetná systémová paleta podľa vynálezu je tvorená základový-m telesom 1,ktorého tvar a rozmery sú odvodené od sú stavy ttypizovnaných ohrardnových paliet. Nad stavha palety je tvorená krabicou 2 .s mechanizmom na nastavovanie (úložných priemerov a stienacou doskou 3. .Mechanizmus .nastavovanie úložných priemerov je tvorený centrálnou .skrutkou 1 D,uloženou v íiJXĺálTlYCh ložiskáchzíägzírinar .ktorej sa pohybujú matice 6 rpo...

Systémová paleta pre prírubové súčiastky s otvorom v osi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241588

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter

MPK: B65D 19/22

Značky: přírubové, systémová, súčiastky, paleta, otvorom

Text:

...a .na nej nasunutou napr. Stľ-BJHOV-ÝIII vedením 4. « stieraoou doskou vybavenou zdvíhacím čap- Medzi vymeniteľnIou »doskou 2 a prírubomi. vitýnmt súčiasükami 6 je umiestnená sti-eracia Spodná čast zariadenia je funlkčne orien- »na -strediaoich tŕbežnými prostriedkamidoska 5 voľne nasunutá tovaná na transport ňoch 3. Stieracia doska 5 je po stranách medzi-opeuračnej manipulácie a ,skladovania Hanna. ~číast umožňu xvynál-ezu so ši na obr. 1...

Soustava palet na uspořádaně uložení a přepravu železničních dvojkolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243192

Dátum: 15.07.1987

Autor: Eermák Jioí

MPK: B65D 19/22

Značky: palet, prepravu, uspořádaně, uložení, železničních, soustava, dvojkolí

Text:

...dělníků a zkracuje se potřebný čas na nakládku dvojkolí na železniční vagón. Uložením palet do dvou vrstev na vagón se plně využívá jeho užitečné hmotnosti. Tím se sníží potřeba železníčních vagőnů pro expedici asi na polovinu.Příklad provedení soustavy palet na ukládání železničnlch dvojkolí je znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje půdorys palety s uloženým železničním dvojkolím,znázorněným čárkovaně,...

Paketa s podložkou na manipuláciu, prepravu a skladovanie stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238822

Dátum: 15.05.1987

Autor: Sobotka František

MPK: B65D 19/22

Značky: podložkou, stavebných, dielcov, skladovanie, manipuláciu, paketa, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Využitie vynálezu sa týka predovšetkým odboru stavebníctva, a to výrobcu stavebných hmôt, distribútora ako aj stavebných organizácií. Rieši technický problém manipulácie, racionálnej prepravy a skladovania stavebných dielcov, najmä pórobetónových, pri expedícii od výrobcu cez skladovanie až po miesto zabudovania. Okrem jednoduchej manipulácie zabraňuje poškodzovaniu prepravaných dielcov, čo je v súčasnosti závažným problémom. Podstatou vynálezu...

Rohová paletizačná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234843

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vechter Vladimír, Čupka Pavol

MPK: B65D 19/38, B65D 19/22

Značky: vložka, rohová, paletizačná

Zhrnutie / Anotácia:

Rohová stohovateľná paletizačná vložka je určená pre ukladanie, stohovanie a prepravu rôznorodých súčiastok. Rohová stohovateľná paletizačná vložka pozostáva z obdĺžnikovej základne, ku ktorej sú v jej rohoch upevnené zospodu spodné stohovacie elementy a zvrchu sú upevnené vrchné stohovacie elementy, pričom vnútorné hrany párov stohovacích elementov sú presadené o vôľu.

Univerzální manipulační, přepravní a podávací paletový zásobník výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230058

Dátum: 01.04.1986

Autori: Provazník Jiří, Mužík Vítězslav

MPK: B65D 19/22, B24B 3/36

Značky: výrobků, zásobník, univerzální, podávací, paletový, manipulační, přepravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního manipulačního, přepravního a podávacího paletového zásobníku výrobků zejména trojúhelníkového, čtvercového, kosočvercového, kruhového a podobných plošných tvarů, z kovových i nekovových materiálů vhodný při výrobě vyměnitelných řezných destiček. Podstatou vynálezu je, že je proveden jako jednostranný nebo oboustranný kazetový zásobník, který má úložné plochy s prizmatickým průřezem o vrcholovém úhlu 35 až 135 o a...