B65D 1/02

Balenie vína do hliníkových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17186

Dátum: 26.03.2012

Autori: Barics Steven John Anthony, Stokes Gregory John Charles

MPK: B65D 1/02, B67C 3/02, B65D 17/00...

Značky: nádob, hliníkových, balenie, vína

Text:

...situácii, kedy sa vínu otvárajú globálne trhy, si vinári želajú dodať svoje produkty globálnemu spotrebiteľovi v rovnakom stave, v akom bolo víno vyrobené. Na globálnom trhu sjeho premenlivými poveternostnými podmienkami,teplotnými výkyvmi, kvalitou a možnosťami logistických systémov udržiavať integritu vína, kým dorazí k spotrebiteľovi, je toto nesmierne ťažkou úlohou. Z toho plynie požiadavka na produkt, ktorý dodáva presný rovnovážny stav,...

Nádoba a spôsob zapríčinenia zvýšenia tlaku v nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 287929

Dátum: 22.03.2012

Autor: Melrose David Murray

MPK: B65D 1/40, B65D 1/02

Značky: zvýšenia, nádobě, nádoba, zapríčinenia, tlaku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nádoby (10) alebo fľaše na plnenie tekutinou za horúca alebo pri zvýšenej teplote tekutiny. Nádoba (10) má bočnú stenu (9) rozprestierajúcu sa k spodnej časti obsahujúcej tlakovú dosku (11) a dno (2) vo svojej nesklopenej polohe, resp. v polohe pred naplnením fľaše. Doska (11) je orientovaná priečne a má závesnú alebo tlmiacu štruktúru (13), iniciačnú časť (1) a riadiacu časť (5) alebo strmo sklonenú vyklápaciu kónickú sekciu...

Spôsob a zariadenie na výrobu sklenenej nádoby s hrdlom s vnútorným závitom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18930

Dátum: 30.05.2011

Autori: Morettin Ambrogio, Campodonico Federico, Perrone Dalmazio, Villaret De Chauvigny Benoît, Brignolo Gino Giovanni

MPK: C03B 9/193, C03B 9/16, B65D 1/02...

Značky: nádoby, závitom, hrdlom, spôsob, zariadenie, sklenenej, výrobu, vnútorným

Text:

...nákladmi. V skutočnosti je obtiažne vyrábať také nádoby s hrdlom vybaveným závitom pri zachovaní riadeného, opakovateľného a spoľahlivćho procesu, ktorý by sa dalľahko presúvať z jednej továrne do druhej alebo z jednej výrobnej linky na druhú. Ďalej bymala byť zachovaná rýchlosť výroby existujúcich strojov, pričom by mala byť riadená kvalitadosiahnutá vo výrobných linkách, aby sa zamedzilo akýmkoľvek skleneným črepinám.JP 62-003028 opisuje...

Plastová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17266

Dátum: 25.08.2010

Autor: Glover Andrew

MPK: B65D 1/02, B65D 23/10

Značky: nádoba, plastová

Text:

...uvedených znakov vynálezu je pravdepodobne menej extrémny, než pri konvenčných formových nástrojoch zo skupiny znázomenej na obrázku 25, čo má za následok rovnomemejšiudistribúciu plastu vnútri hrúbky steny.0014 Konñgurácia stopy podľa vynálezu má predovšetkým prospešný účinok v zníženomrozťahovaní banky v deliacej línii formového nástroja (v polohe, ktorá zodpovedá pozdĺžnej osistopy), čo obmedzuje tendenciu miestneho stenčovania v rohu, a...

Fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5438

Dátum: 07.05.2010

Autor: Babic Ľuboslav

MPK: B65D 1/02

Značky: fľaša

Text:

...tela Naše (l) závitom. Izolačné hmota (3) je pocelom povrchu fľaše (l).Technické riešenie sa týka fľaše, ktorá je z hliníku obalená špeciálnou izolačnou hmotou a ponechá nápoj dlhší čas v chlade a tým udrží nápoj svíeže studený. Doterajší stav technikyV súčasnosti sú rôzne termosky a iné nádoby ktoré sú krehké a malo efektívne Predmetom predloženého riešenia je efektívnej šie uchovanie tekutiny v chlade a nerozbítnosť fľaše. Podstata...

Spôsob a zariadenie na výrobu zásobníkov z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15235

Dátum: 28.11.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 69/00, B29C 49/54, B29C 49/04...

Značky: termoplastů, zásobníkov, zariadenie, spôsob, výrobu

Text:

...hlavnej časti zásobníka.Aby bolo možné zaistiť na dosadnutie prítlačného razidla dosadaciu plochu bez nerovnomemosti, je pri výhodných príkladoch uskutočnenia prítomný mechanicky pohyblivý oddeľovací prvok, ktorý je pri príslušne otvorených dnových častiach formy nasmerovateľný na pozdĺžnu os zásobníka a ktorý je určený na odstránenie odpadu dna na mieste zvaru miskovítej dnovej časti.Následne bude vynález podrobne vysvetlený na základe...

Zlúčeniny vychytávajúce kyslík, výrobky obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16201

Dátum: 09.05.2008

Autori: Weipert Paul David, Deshpande Girish Nilkanth, Ensley Michael

MPK: B65D 1/02, B65D 81/26, C07D 209/44...

Značky: kyslík, použitia, vychytávajúce, výrobky, spôsoby, tieto, obsahujúce, zlúčeniny

Text:

...a kompatibilizátor je ďalší materiál, pri ktorom je potrebné vyhodnotiť, či je vhodný pre kontakt s potravinami. Ako je zrejmé zvyššie uvedených poznatkov, vodbore je stále potrebné hľadať zlepšené materiály, ktoré majú vysokú schopnosť vychytávať kyslík a sú v podstate priehľadné.SÚHRN WNÁLEZU 0007 Predložený vynález sa týka prostriedkov obsahujúcich(b) aspoň jednu zlúčeninu vzorca l alebo IIkde skupina X je vybraná zo skupiny zahrňujúcej...

Plastová ampula

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12857

Dátum: 04.12.2007

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65D 1/02, B29C 49/20, B29C 70/74...

Značky: ampula, plastová

Text:

...ako aj proti rotačným pohybom.Pri výhodných príkladoch uskutočnenia vykazujú príslušné vyvýšenia v priečnom reze kruhový, polkruhový alebo viacuholníkový, predovšetkým trojuholníkový alebo kvadratický tvar. Pri zvlášť výhodných príkladoch uskutočnenia vytvárajú príslušné vyvýšenia giľovité vyklenutia,pričom vyčnievajúce vyvýšenia sú výhodnejšie vytvorené na obvodovej ploche nadstavca. Je samozrejmé, že na obvodovej ploche nadstavca môžu byť...

Plastová nádoba so základným povlakom na nej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10097

Dátum: 26.03.2007

Autor: Uptergrove Ronald

MPK: B65D 1/02

Značky: nádoba, plastová, základným, povlakom

Text:

...nádobu, ako je táto znázornená na obr. 3, sosilnejším digitálne potlačeným základným povlakom. PODROBNÝ OPIS PREDNOSTNÉHO USKUTOČNENIA0010 Ako môže byť patrné z obr. 1, vyfúknutím tvarovaná plastová nádoba 10 je opatrená základným povlakom 12, ktorý bol digitálne potlačený. Proces digitálnej tlače s výhodou zahŕňa uchytenie prázdne nádoby a voliteľné vytvorenie vnútorného tlaku vnútri nádoby, napr. v tlakovom rozsahu štartujúcim pri...

Výrobok na inhaláciu anestetík a spôsob skladovania inhalačného anestetika

Načítavanie...

Číslo patentu: 285437

Dátum: 11.01.2007

Autori: Loffredo David, Setesak Jeffrey, Flament-garcia Mary Jane, Chang Steven, Raghavan Rajagopalan, Ramsay George, Garapolo Joan, Rice Patrick, Speicher Earl, Cromack Keith

MPK: B65D 1/02, A61J 1/05, A61J 1/00...

Značky: skladovania, spôsob, inhaláciu, anestetika, inhalačného, anestetík, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický výrobok (10) na inhaláciu anestetík obsahuje obal (12) zhotovený z materiálu obsahujúceho zlúčeninu vybranú zo skupiny, ktorú tvorí polyetylánnaftalát, polymetylpentén, polypropylén, polyetylén, ionomérne živice a ich kombinácie, pričom obal (12) vytvára vnútorný priestor (16), mimo tela pacienta, upravený na uloženie inhalačného anestetika (18), ktorým je sevofluran. Je uvedený aj spôsob skladovania inhalačného anestetika mimo...

Spôsob a zariadenie na tvarovanie oceľovej nádoby, oceľová nádoba a jej predlisok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7580

Dátum: 26.07.2006

Autor: Roeterdink Johan Willem

MPK: B21D 51/16, B21D 51/26, B01J 3/04...

Značky: nádoba, spôsob, oceľovej, nádoby, tvarovanie, predlisok, zariadenie, ocelová

Text:

...predlisku nádoby.0019 Ak predlisok nádoby má byt orezaný odštipnutím na svojom voľnom konci, tak zariadeniepodľa vynálezu zahŕňa jednotku orezávania odštipnutim. 0020 Ak oceľová nádoba podľa vynálezu má byť vybavená hrdlovou koncovou zónou, takzariadenie podľa vynálezu zahŕňa hrdlovaciu jednotku na hrdlovaníe zóny voľného konca vytiahnutého predlisku nádoby, výhodne zahŕňajúcu viacero hrdlovacích podjednotiek, ako je 2 až 10...

Spôsob výroby nádoby vybavenej otvorom na vyrovnávanie tlaku a nádoba vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285166

Dátum: 28.06.2006

Autori: Kuehn Torsten, Metzger Burkhard Peter

MPK: B29C 49/22, B29C 49/04, B65D 1/02...

Značky: vyrobená, výroby, vybavenej, otvorom, nádoba, spôsobom, vyrovnávanie, spôsob, nádoby, týmto, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nádoby (1), ktorá zahrnuje vonkajšiu nádobu (2) a v nej umiestnený vnútorný vak (3) a otvor (10) na vyrovnávanie tlaku, umiestnený vo vonkajšej nádobe (2), a tiež nádoba (1), vyrobená týmto spôsobom, pričom sa najprv vyrobí predbežný výlisok, zahrnujúci dve koaxiálne rúry, koextrúziou pomocou vyfukovacej formy a za vytvorenia smerom von vyčnievajúceho základňového šva (5). Spôsob má vytvoriť otvor (10) na vyrovnávanie tlaku vo...

Fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4427

Dátum: 06.04.2006

Autor: Paz Michal

MPK: B65D 1/02

Značky: fľaša

Text:

...Príruba má vonkajší priemer D 3 predstavujúci asi 1,13 až 1,15, výhodne 1,14 násobku priemeru D 1 vnútomej steny a výšku, ktorá sa rovná asi 0,1 násobku vnútomého priemeru D 1 vnútomej steny valcovej hlavice. Valcová hlavica má na povrchu vonkajšej steny závit s priemerom vonkajšieho obrysu D 4, ktorý sa rovná asi 1,24 až 1,28, výhodne 1,26 násobku vnútomého priemeru D 1 vnútomej steny valcovej hlavice.Použitím riešenia podľa vzoru sa...

Predlisok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4064

Dátum: 28.12.2005

Autori: Borsari Andrea, Bombardieri Raffaele

MPK: B65D 1/02, B32B 27/36

Značky: výroby, spôsob, predlisok

Text:

...Ďalším predmetom je poskytnúť nádoby, ktoré majú dobré vlastnosti svetelnej bariéry a ktoré súčasne majú zlepšené vlastnosti kyslíkovej bariéry, a to aj pri neprítomnosti aditív0012 Podľa prvého hľadiska vynálezu je poskytnutý predlisok,ktorý má telo obsahujúce vrstvove prostriedky a barierové prostriedky priliehajúce na uvedene vrstvové prostriedky, pričom uvedené bariérové prostriedky sú V podstate nepriepustné pre viditeľné svetlo,...

Základňa plastovej fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7589

Dátum: 21.12.2005

Autor: Zoppas Enrico

MPK: B65D 1/02

Značky: plastovej, fľaše, základna

Text:

...výhradných uskutočnení, zobrazených cestouneobmedzujúceho príkladu na sprievodných obrázkoch, na ktorýchobr. 1 je pohľad zdola na základňu podľa vynálezu v prvom uskutočneníobr. 2 je pohľad z boku na základňu podľa vynálezuobr. 3 je pohľad v rezu, vedený pozdĺž čiary III-III na obr. lobr. 4 je dodatkový pohľad z boku na základňu fľaše podľa vynálezuobr. 5 - je pohľad v reze, vedený pozdĺž čiary V-V na obr. 1obr. 6 je pohľad V reze, vedený...

Zásobník na liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9903

Dátum: 14.12.2005

Autor: Bacon Raymond

MPK: B65D 83/14, A61M 15/00, B65D 1/02...

Značky: zásobník, liečivo

Text:

...dutiny.0016 Teraz k Výkresom, zdroj l liečiva z obrázku l má zásobník 2 2 vynálezu a zatláčací uzáver 3. Uzáver drží tesne pri uvoľňovanej záklopke zásobníka s odmeriavanínn dávok, z čoho je na obrázku l viditeľný len výpust 4.0017 Ako je zobrazené na obrázku 2, zásobník má hrdlo 5 a vyčnievajúci lem 6, V ktorom je umiestnená obruba. Zásobník je z lisovaného polyméru 7 a má vonkajší, perforovaný výstužný prebal 8 zabezpečujúci mechanickú...

Predlisok na vyfúknutie nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19232

Dátum: 08.08.2005

Autor: Dierickx William

MPK: B29C 45/16, B32B 9/00, B29C 49/22...

Značky: vyfúknutie, predlisok, nádoby

Text:

...bariérovej vrstvy,teda pôsobí proti migrácii nežiaducich častíc plynu v oboch smeroch, teda zvnútraTento ciel sa dosahuje vyriešením vyššie uvedeného problému poskytnutím predlisku podľa vynálezu svýznamom podľa nároku 1. Vďaka osobitnému umiestneniu jadrovej alebo sekundárnej vrstvy v stene predlisku sa dosahuje možnosť, aby s výrobkom, ktorý sa má uchovávať v nádobe, prišlo do styku väčšie množstvo aktívnych zložiek. Hlavnou výhodou, ktorá...

Jednorazová dojčenská fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5380

Dátum: 19.04.2005

Autor: Schlumpf Ulrich

MPK: B65D 1/02, A61J 9/00

Značky: jednorázová, dojčenská, fľaša

Text:

...jednotku, alebona nádobu, vedie k nepriepustnej väzbe cumľovej jednotky a nádoby, aby náplň mohla vytekaťvýlučne cez výpustný otvor na kvapalinu na to plánovaný, V špičke cumľovej jednotky.0018 Avšak príslušné spojenia sú nerozoberateľné, aby bolo zabránenć novému opätovnému naplneniu fľaše. Nerozoberateľne spojenie môže byť vyrobené bud pri zhotovení, alebo pomocou zodpovedajúceho uzatváracieho mechanizmu. Nerozoberateľný tu znamená,...

Použitie nádoby vyrobenej z plastu obsahujúceho anorganickú prísadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1591

Dátum: 22.12.2004

Autor: Mattern Claudia

MPK: B65D 1/02, B32B 27/20, A61K 31/57...

Značky: obsahujúceho, anorganickú, vyrobenej, použitie, prísadu, nádoby, plastů

Text:

...testosterónu, a keď formulácia ďalej obsahuje aspoň jeden lipoñlný alebo čiastočne lipofilný nosič a tiež zlúčeninu alebo zmes zlúčenín znižujúcích povrchovú aktivitu v množstveúčinnom na in situ tvorbu emulzie po styku formulácie s vodou. 0020 A nakoniec, formulácia je vhodná pre nazálnu aplikáciu, výhodne pre cicavcov.0021 Vhodný polyetylén s nízkou hustotou je napríklad Lupolen® 1840 H. Ďalej môže byť touto formuláciou tá...

Plastová skladacia fľaša s harmonikovo usporiadanými rebrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2652

Dátum: 02.12.2004

Autor: Mušálek Oto

MPK: B65D 1/02

Značky: fľaša, usporiadanými, harmonikovo, rebrami, skladacia, plastová

Text:

...fľaše. Je doriešená aj možnosť skladovania stohovanlm nezložených aj zložených fliaš, a taktiež možnosť triedenia odpadu a efektívneho druhotného spracovania. Pokiaľje fľaša opatrená snlmateľnou etíketou, a tiež opatrená bezo zbytku odnímateľným uzáverom, odstránenie balastnej hmoty a druhotné spracovanie čistej hmoty môže byť dosiahnuté rýchlo a ľahko. Skladacie fľaše umožnia zníženie objemu odpadov, zvýšenie efektívnosti odvozu týchto...

Predforma plastovej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8557

Dátum: 19.11.2004

Autori: Toborowicz Andrzej, Milkowski Bogumil, Lewandowski Dariusz

MPK: B29C 49/00, B29C 49/06, B65D 1/02...

Značky: nádoby, plastovej, predforma

Text:

...predformyspôsobom rozťahovacieho vyfukovania do formy, účinne uravretá lemovanim kovového viečka, čím sa dosiahne spoľahlivé uzćvretie pre oxjdom uhlićitým sýtené nápoje pod tlakom. Tento vynález nas0009 Predforma plastovej nádoby najma navrhnutá na balenie potravín zahrňujúca teleso s konvexným pologuľovitým dnom, ktoré má kónický tvar, ktorý sa otvára smerom hore a končí valcovitým hrdlonl obklopeným obrubou ohýbajúcou sa smerom von z...

Nádoba na výrobok so znížením množstvom obalového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2490

Dátum: 31.10.2003

Autori: Denis Gérard, Contal Alain, Roulin Anna, Durand Cyrille

MPK: B65D 1/02

Značky: nádoba, množstvom, znížením, materiálů, výrobok, obalového

Text:

...1 gram PET tela V rozsahu 90 až 110.Podľa ďalšieho znaku je plastom použitým na stenu alebo steny semikryštalický plast s pomalou rýchlosťou kryštalizácie, ktorého teplota skelného prechodu (Tg) je 70 °C alebo vyššia ateplota kryštalizácie T, je približne 140 °C. Pod pojmom pomalá rýchlosť kryštalizácie sarozumie taká rýchlosť, ktorá umožňuje dosiahnuť amorfný stav rýchlym ochladením.Výhodne je plastom použitým na stenu alebo steny PET...

Dno fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8180

Dátum: 09.05.2003

Autori: Pedmo Marc, Darr Richard

MPK: B65D 21/02, B65D 1/02

Značky: fľaše

Text:

...v rezeobr. 2 je pohľad zospodu na dno fľaše z obr. 1obr. 3 je rez vyfukovacou formou, vnútri s hotovo vyfúknutou vytvarovanou fľašou z obr. 1obr. 4 zväčšený rez dnom fľaše z obr. 1 aobr. 5 je zväčšený perspektívny pohľad na dno fľaše z obr. 1.PODROBNÝ OPIS PREDNOSTNÉHO USKUTOČNENIA0016 S odkazom zvlášť na obr. 1, ktorý znázorňuje dutú plastovú fľašu 10 podľa predloženého vynálezu, má táto fľaša všeobecne valcovú bočnú stenu 12, horný koniec 14...

Plastová fľaša najmä pre nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15458

Dátum: 24.02.2003

Autor: De Polo Giuliano

MPK: B65D 1/02

Značky: nápoje, najmä, fľaša, plastová

Text:

...pokrčenia spodných fliaš hornými fľašami.0012 Za účelom vystuženia valcových fliaš je inertný plyn pridávaný do vnútorného voľného priestoru. Tým je vytváraný vyšší vnútorný tlak, ktorý spôsobuje napínanie stien0013 Prílady fliaš, u ktorých sú kombinované znaky štvorcových a kruhových telies, sú známe z dokumentov FR 1 353 643 a FR 2 576 283.0014 Dokument FR 2 576 283 zodpovedá úvodnej časti nároku 1.0015 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť...

Plastová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 283064

Dátum: 27.12.2002

Autori: Mero Christopher, Bellas Richard

MPK: B65D 1/02

Značky: nádoba, plastová

Zhrnutie / Anotácia:

Plastová nádoba tvarovaná vyfukovaním obsahuje hrdlovú časť (11) uspôsobenú na osadenie uzáveru, prechodovú časť (12), telovú časť (13) a dnovú časť (14), pričom prechodová časť (12) má po aspoň časti svojej dĺžky väčší počet nahor smerujúcich rebrovitých výstupkov (15). Každý výstupok má v priečnom reze prvý prechodový úsek, stredný úsek a druhý prechodový úsek uložené vzájomne za sebou, pričom uvedený prvý prechodový úsek je smerom von...

Ekologická fľaša (EKOPS – fľaša)

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3306

Dátum: 10.09.2002

Autori: Ondika Martin, Ondika Peter

MPK: B65D 1/02, B65D 1/00

Značky: ekops, fľaša, ekologická

Text:

...EKOPS- fliaš s prírubou .Obrázok č.8 Axonometrické znázornenie dvoch EKOPS- fliaš a volnej dvojpríruby .EKOPS - fľaša podľa obr.1 pozostáva z hrdla g , na ktorom sa nachádza závit,respektíve n novšej generácie fliaš kruhový zárez, alebo kruhový výstupok slúžiaci na uchytenie zátky.Pod hrdlom podľa obr.2 sa nachádza teleso Q fľaše, v ktorého spodnej časti sa nachádza zásuvny otvor 5 L, ktorý obsahuje kruhové vystupky S.Podľa obr. 3 je voľná...

Polotuhý uzatvárateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 280347

Dátum: 05.06.1996

Autor: Melrose David Murray

MPK: B65D 83/00, B65D 1/02, B65D 1/40...

Značky: polotuhý, uzatvárateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Polotuhý uzatvárateľný obal (1) má skladajúcu sa ohybnú časť (7) obsahujúcu určitý počet panelov (112) v tvare diamantu, pričom vytvára podobu zrezaného kužeľa. Panely (112) sú vyklenuté vzhľadom na prepájajúci substrát (111) tohto zrezaného kužeľa v priečnom i pozdĺžnom smere, takže aj keď panely (112) odolávajú rozťahovaniu účinkom tlaku vnútri obalu, majú schopnosť rozťahovať sa priečne s cieľom umožniť skladajúce sa ohýbanie ohybnej časti...

Obal na nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 880

Dátum: 11.07.1995

Autor: Smolková Renáta

MPK: B65D 23/12, B65D 1/02

Značky: nápoje

Text:

...vnútri nádoby, nasadený na jej hrdlo, vsadený do uzáveru, prilepený k stene obalu, a 1 e~ bo vo forme prstenca či magnetickej főlie upevnený okolo nádoby. Obalom na nápoje je v širšom zmysle i prepravka na nádoby. Permanentné magnety sü položené na jej dno, upevnené ku dnu, alebosü zasunuté medzi jej steny.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je ako obal na nápoje vyobrazená fľaša, ku ktorej je permanentý magnet upevnený na...