B65C

Výroba páskových výrobkov s diagnostickými pomôckami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12635

Dátum: 22.04.2009

Autori: Renz Thomas, Lurg Klaus, Pflaesterer Stefan, Hofstadt Ronald, Lamparter Matthias, Dagenbach Ralf, Sprung Ulf, Schwoebel Wolfgang, Voelschow Eric

MPK: B31D 1/02, B65C 9/42, B65C 9/18...

Značky: diagnostickými, výroba, výrobkov, pomôckami, páskových

Text:

...v dokumentoch CA 2311496 A 1, US 5,846,838 A,US 6,036,919 A alebo W 0 97/02487. Ďalej sú podľa známeho stavu techniky využívané viacvrstevné testovacie prvky vo forme analytických pásov s väčším počtom testovacích polí, ktoré sú navinutê v kazete na použitie v analyzátore. Také kazety a analytické pásy sú opísané napríklad V dokumentoch DE 10 332 488 A 1, DE 10 343 896 Al, EP 1 424 040 A 1,W 0 2004/056269 A 1 alebo US 2006/0002816 Al....

Zariadenie na nanášanie dekorácií na debny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285758

Dátum: 27.06.2007

Autor: Van Geijlswijk Petrus Johannus

MPK: B65C 9/08

Značky: dekorácií, debny, zariadenie, nanášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález predstavuje zariadenie na nanášanie dekorácií na obaly (2), ako sú napríklad debny, fľaše alebo plechovky. Dekorácia obsahuje obraz prenášaný etiketou (11) privádzanou k obalom na nosnom páse (5). Nosný pás je pritláčaný priečne prostredníctvom prítlačnej kladky (12) proti obalom, ktoré sú privádzané okolo prítlačnej kladky. Vykurovacie zariadenie, najlepšie teplovzdušný ventilátor (19), ohrieva etiketu na nanášacej strane nosného pásu....

Vratný plastický kontajner vybavený nálepkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284963

Dátum: 24.02.2006

Autori: Wilkens Daniel Nathaniel, Blom Patrick Johannes, Brandt Thomas Lynn, Rosens Erwin Anton

MPK: B65C 9/08, B65D 25/20

Značky: kontajner, vybavený, plastický, vratný, nálepkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vratný plastický kontajner je vybavený nálepkou na aspoň jednom povrchu, pričom nálepka je z tlačiarenskej farby a je odstrániteľná z povrchu bez jeho porušenia a je priľnutá k aspoň jednému povrchu vrstvou aktivovateľného adhezíva. Pri spôsobe aplikovania nálepky na polymérový povrch sa zaistí povrch výhodne pohybujúci sa rovnakou rýchlosťou, dodá sa obrátene tlačená nálepka, skladajúca sa z aspoň jednej vrstvy farby a z vrstvy aktivovateľného...

Zariadenie na transport a etiketovanie nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3760

Dátum: 17.12.2004

Autor: Kursawe Andreas

MPK: B65C 9/00

Značky: zariadenie, etiketovanie, transport, nádob

Text:

...informáciao adrese. Informácia o adrese je najlepšie adresa IP - (lnternetprotokol). Totomôže prebehnúť aj pred prenosom identiñkačných údajov. V zásade je možná aj alternatívna forma uskutočnennia, ked sa informácia oadrese zadáva doetiketovacieho zariadenia manuálne. Automatický prenos je však pohodlnejší.0014 Pri jednom výhodnom uskutočnení má transportný mechanizmus pamäť pre viacero informácií oadresách, ktoré sa môžu preniesť,...

Etiketovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3805

Dátum: 04.05.2004

Autori: Mikula Anton, Kiseľa František, Dolinský Anton, Torma Štefan

MPK: B65C 3/00

Značky: zariadenie, etiketovacie

Text:

...Zariadenie je manipulovateľne aje možne zaopatrit hotový výrobok etiketou aj mimo plniacej linky, čo má výhodu v znížení nepodarkov tých výrobkov, ktore majú etiketu umiestnenú nevyhovujúco a následne sa celé znehodnocujú, prípadne opravujú ručne. Cieľom riešenia bolo vytvorit jednoduché a lacne etiketovacie zariadenie pri použiti najlaenejšieho pásového polotovaru, napr. z polyetylénu alebo polypropylénu, prípadne iných ekvivalentných...

Vynálezy kategórie «B65C» v ZSSR.

Valcové puzdro ako nosič informácií na trubkovom profile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2902

Dátum: 11.06.2001

Autor: Malůšková Milada

MPK: B65C 3/18, G09F 3/06

Značky: profile, puzdro, trubkovom, válcové, informácií, nosič

Text:

...Zároveň je však možno ho ľahko vybrať. Vzhľadom na priehľadnosť materiálu, je infonnácia na papierovom nosiči vložená vnútri, ľahko čitateľná.Vo výhodnom vyhotovení je materiálom náplasť, zvlášť polypropylén.Prehľad obrázkov na úkreseTechnické riešenie bude ďalej predstavené pomocou výkresu, na ktorom na obr. l predstavuje pohľad na valcové puzdro podľa technického riešenia, obr. 2 predstavuje čiselný prehľad na valcové puzdro nasadené na...

Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279795

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hille Thomas, Deurer Lothar, Steinborn Peter, Grader Ludwig, Anhäuser Dieter

MPK: B65C 1/02, A61F 13/02

Značky: systému, vykonávanie, výroby, transdermálneho, terapeutického, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa laminátový prvý pás, ktorý je tvorený nosnou fóliou, aktívnou vrstvou s aktívnou látkou a ďalšou pomocnou a/alebo ochrannou vrstvou prenáša buď samostatne alebo v spojení s aspoň jednou ďalšou vrstvou v tvare odrezkov do prostriedku druhého pásu. Prvý pás a druhý sa s rozdielnou pohybovou a pokojovou fázou postupne pohybujú dopredu. Aktívna vrstva sa vždy v pokojovej fáze prvého a druhého pásu po taktoch najskôr delí priečne na...

Puzdro na výsuvnú kartu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1021

Dátum: 03.12.1995

Autor: Pesl Jiří

MPK: B65C 1/02

Značky: puzdro, kartu, výsuvnú

Text:

...ploche steny puzdra, na obr.2 je znázornené puzdro podľa technického riešenia so zasunutou kartou, pričom je znázornené pri pohľade na opačnú stranu ako na obr.1, na obr.3 je jedno 2 možných riešení puzdra pri boćnom pohľade, na obr.4 je ďalšie možné riešenie puzdra pri boćnom pohľade, na obr.5 je znázornené puzdro s vysunutou kartou ana obr 6 je toto puzdro s vysunutou kartou znázornené vV danom príklade uskutočnenia sú znazornené dve...

Zariadenie na nanášanie etikiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 279198

Dátum: 12.01.1995

Autori: Látal Petr, Adamec Petr

MPK: B65C 9/00, B65C 9/26

Značky: nanášanie, etikiet, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z rámu (1), na ktorom sú pevne uložené zásobník etikiet (2), zásobník lepidla (3), mechanické dorazy (13) na rotáciu nosičov etikiet a mechanické dorazy (14) na rotáciu vnútorných prítlačných segmentov a otočne uložený vonkajší prítlačný segment (11), ktorý je mechanicky spojený s hlavným ramenom (6), otočne uloženým v ráme (1) a opatreným jednak mechanizmom (7) na natáčanie nosičov etikiet, spojeným s otočnými nosičmi (9)...

Podávací válček s ihlanovými hrotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254681

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oravec Daniel

MPK: B65C 9/18

Značky: valček, podávací, hrotami, ihlanovými

Text:

...umiestnené po celej obwodovej ploche plášte podávacieho nalčeka sú vytvorené skowsenými pozdĺžnymi drážkami v» plášti valčeka a na ne kolmými skosenými obvodovýNa pripojenom výkrese je nakreslený podávací valček s .ihlanovými hrotami podľa vynálezu. Na obr. 1 sú nakreslené pozdĺžne4 drážky 2. Na obr. 2 v reze AA sú nakresleně obvodové drážky 3 a na obr. 3 detail vlzniknutých ihlanov 4 v »axonom.etrii.Podávací valček podľa vynálezu vznikne z...

Zařízení pro podávání etiket na stroji pro etiketování lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245470

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kukznicov Valerij Michajlovie, Dapin Oleg Iosifovie, Pesošin Valerij Addejevie

MPK: B65C 9/08

Značky: zařízení, podávání, etiketování, stroji, etiket, lahví

Text:

...óapaóąay rrnpmcpemennm K new KOJIGCOMc Bnyipenam sanemxennem, nputzem paçcrroanrxe mam neHTpaNm BPEIIIGHHH DPEBOJIEOPO ayóqamoro KOJIGCB H IIIBGTBPHH MGHLIIIGVJIJMHH Icprmonmna.Hpenmymecwnom au-oro pemeunx sanmemca yMeHLmenne pacomosmm óymm Ha BPEWBIIIIIGMGH cau-one óymmolc. 3 m Las- Boamomnocrn npn henaMenHoM mene oóoporon GTOJIa óymwxon n Hensmeaaoñ nponsaomreusnocm .awmcernponoqxoü Mama yMenLnmL emo ćyrmox n. j wam camm, -...

Zařízení pro podávání nálepek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251072

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mattei Riccardo, Seragnoli Enzo

MPK: B65C 9/12, B65C 9/18

Značky: nálepek, zařízení, podávání

Text:

...podpěnným tělesem 2.Válcový hřídel 53 je připoje-n na konci,opatřeném ozubeným ktolečkem 55, k pružnemu potrubí 57, snapojenému »na nezuázorněné odsávací ústrojí. V boční svislé stěně 2 skříňového podpěrného tělesa 2 jsou vytvoreny »dvě skupiny ~otvorů 58, 59, umístěných proti přední ploše 23 saní 24, které umožňují připojení jednoho z prídavných ústrojí 69, 61 obr. 3 a 4.Prídavná ústrojí 60, 61 jsou střídavě použitelná v závislosti na tom,...

Etiketovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244531

Dátum: 16.02.1987

Autor: Rašner Jindoich

MPK: B65C 9/08

Značky: jednotka, etiketovací

Text:

...xecnonmmx noBepxHocTeň, maemuuax pasJnmiue panmrcu, ypazaHHTL CRODOGTH nowrn HBBOBI-.IOJLI-IO.,lípyI-oe pemełme ormcaaołn DE os 25 44 277. Base. crcopocTL-4 anemenru ynpanzmowca qepes IYBGTBETBJIBHYD nemam c nomomm cneuzwmnoro maónona. n mamu odpasom nwxyqamm Bpamawwmnoe Lamai-Ine oTHoenTeJxLHo ycmpoñcrna mm Hanecerms BTHKGTOE. llpn awmcemponaxm npemneToB c pasmamum ,zmamescpanm npemsapnTGJILHOG ynpamerme nepenazonmmm z npzmvxmm...

Zařízení na odběr a přenos jednotlivých etiket

Načítavanie...

Číslo patentu: 235934

Dátum: 15.06.1986

Autori: Konietschke Horst, Israel Reiner

MPK: B65C 9/16

Značky: prenos, etiket, odber, zařízení, jednotlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na odběr a přenos jednotlivých etiket. Vynález se používá u vysoce produktivních etiketovacích strojů k odběru jednotlivých etiket ze stacionárních zásobníků etiket a jejich předání předávajícími mechanismy k etiketovacím bubnům odebírajícími články, opřenými o rotační podpěru, které mají přijínací plochy, které se odvalují na bubnu k nanášení lepidla, na první etiketě zásobníku etiket a na etiketovacím bubnu jejichž hřídele jsou...