B65B 7/28

Kapsula naplnená porciou suroviny na prípravu vyluhovaného produktu a spôsob výroby kapsule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20996

Dátum: 24.12.2013

Autori: Ternité Rüdiger, Rupfle Roland, Deuber Louis, Stein Robert

MPK: B65B 29/02, B65B 7/28, B65D 85/804...

Značky: přípravu, kapsule, výroby, vylúhovaného, suroviny, porciou, produktů, kapsula, naplnená, spôsob

Text:

...uzavretia pomocou ultrazvukového zvárania vzniká okrem toho úloha umiestniť smerovač energie na obiehajúcu prírubu, ktorá je vo svojich dimenziách po zhotovení výrazne obmedzená, najmä keď má byť kapsula vyrobená hlbokým ťahaním. 0006 Predložený vynález si kladie preto za úlohu spôsob zhotovenia kapsúl typu, ktorý je opísaný V patentovom spise W 0 2010/118543, ďalej rozvinutý tak, aby bola umožnená jednoduchšia výroba a spoľahlivé a najmä...

Spôsob výroby uzavretého obalu na potraviny a takýto obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11432

Dátum: 06.10.2009

Autori: Porte Joël, Boyer Jacky

MPK: B65B 25/06, B65B 25/10, B65B 51/22...

Značky: spôsob, uzavretého, potraviny, obalů, výroby, takýto

Text:

...výrobkom, obal a viečko sú na báze kovových materiálov (napríklad hliník), tento spôsob má tietoa) naformovanie obalu z prierezu alebo z jeho polotovaru,aby sa jeho ohýbaním vytvorilo dno a bočné steny vopredurčených tvarov, tieto bočné steny vymedzujú proti dnuotvor a majú cez seba skladané časti, tieto steny sú upravené tak, že tvoria horné klopy obalu určené na čiastočné uzatvorenie tohto otvoru, b) vloženie výrobku týmto otvorom do...

Uzatváranie nádrží pomocou cievky na spracovanie viacnásobných rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9299

Dátum: 22.04.2008

Autori: Schütz Wolfgang, Pasquale Pablo

MPK: B21D 26/14, B65B 7/28, B67B 3/10...

Značky: spracovanie, cievky, pomocou, uzatváranie, viacnásobných, nádrží

Text:

...nevýhoda je, že cievky spočetnými vinutiami sú výhodné na prispôsobenie sa aktuálne použiteľným kondenzátorom stypicky veľmi vysokými napätiami. Nevýhoda takejcievky s viacerými vinutiami je však, že sa jednotlivé vinutia počas prietoku prúdu navzájompodopierajú a musia odolávať rovnakej vysokej reakčnej sile, ktorá V polotovare zabezpečí trvalú deformáciu. Toto môže viesť k tomu, že sa vodiče cievky medzi sebou dotýkajú a pritom svoju...

Kartónový/plastový kompozitný obal s odtiahnuteľným viečkom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9368

Dátum: 13.07.2007

Autori: Vierboom Werner, Berger Jörg, Birninger Birgit, Konze Achim, Dammers Matthias

MPK: B65B 7/28, B65B 3/02, B65D 3/08...

Značky: viečkom, výroby, spôsob, kompozitný, odtiahnuteľným

Text:

...je známa zo spisu DE-Al-B 643 385. U tohto známeho obalu pozostáva horný okraj kompozitného obalu zo zvinutćho okraja, ku ktorému je za tepla natavením pripojené odtiahnuteľné viečko. I výroba tohtozvinutého okraja je konštrukčne nákladná.Úkolom vynálezu preto je vytvoriť konštrukčne jednoducho uskutočnený kartónový/plastový kompozitný obal, ktorý je vhodnýi pre netekuté výrobky a naviac sa nechá dobre stohovať.Tento úkol je ohľadne...

Zariadenie na okapsulovanie nádob na potraviny alebo nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 842

Dátum: 19.11.2002

Autor: Caffeo Dangher

MPK: B65B 7/28

Značky: nádob, zariadenie, okapsulovanie, potraviny, nápoje

Text:

...teda jeden vyhrievaci prvok zlyhal, elektronický systém ho automaticky odpojí a aktivuje druhý vyhrievaci prvok. To zaisťuje kontinuitu prevádzky zariadenia.Vo vnútri centrálneho prvku (q) je druhý mobilný prvok r, pričom vo vnútri tohto prvku je prítlačné zariadenie u pre kapsuly. Toto prítlačné zariadenie (u) postupuje pozdĺž hriadeľa(v), nesúceho prísavku (w), aje držané v polohe prostredníctvom pružiny z.Mobilný prvok (r) je vytvorený z...

Tahový zámek víka přepravního kontejneru radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257583

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jeřábek Evžen

MPK: B65B 7/28

Značky: kontejneru, přepravního, materiálů, tahový, víka, zámek, radioaktivního

Text:

...pružiny łl v tělese příruby łš zámku. Toto těleso vede současně čep nosného členu Q proti smykovému pretenu łg, který zajišťuje souosost otvoru v přírubě § blokovacího mechanismu pro západku 1 tlačenau pružinou Q, pokud tato není fixována vystavovací pákou 1 a dálkovým ovládáním łg. Konstrukce je volena tak, aby vnější přístupnosti ke šroubům 3 a g byla umožněna montáž i demontáž zařízení odděleně od stínících vložek gg kontejneru.Víko ł se...

Zařízení na uzavírání misek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255652

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šimáček Jiří, Kalina Rudolf, Mařík Stanislav

MPK: B65B 7/28

Značky: uzavírání, zařízení, misek

Text:

...je snadné a bezpečná manipulace 5 miskami, jednoduchéuspořádání pohonu a závislost pouze na přívodu elektrické energie.Příklad uspořádání zařízení na uzavírání misok podél vynálezu je na obrázku. Zařízení se skládá z otočného stolu g s otvory pro misku Ä s víčkem 3. Pod stolem g je umístěnaVýsuvná deska a nad ní je upevněn svařovací nástroj. Elektrohydraulíckým měníčem lg pro chází táhlo lg, na němž je V horní polovině upevněna ohjímka...

Zařízení pro připevňování vík k nádobám

Načítavanie...

Číslo patentu: 242134

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kotora Jaroslav

MPK: B65B 7/28

Značky: připevňování, nádobám, zařízení

Text:

...Q v tělesech přítlsčných ramen łi e pňipevněné k nim maticemi 32 (obr. 3) Na svých opačných koncích jsou přítlačná ramena 13 otočně spojene prostřednictvím třmenů 11 s tělesy ovládacích pneumatických válců lä, jejichž písty jsou pevné spojeny a konci ovládacích táhel QQ Opačné konce ovládacích táhel 1 Q jsou pšipevněny otočné k nosiči Q čepy 19,uloženými v konzolách Q, které jsou upraveny na horní straně nosiče Q v blízkosti jeho středu. Ve...

Zařízení k víčkování sudů, zejména s radioaktivním odpadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241926

Dátum: 01.12.1987

Autor: Ma?átko Jan

MPK: B65B 7/28

Značky: zařízení, zejména, radioaktivním, odpadem, víčkovaní, sudů

Text:

...ovláda nou tažným elmagnetem lg a držák 9 nesoucí elektrický šroubovák4. Na unašeč elektrického šroubovákug je nasunut otvorem gghlavy ga šroubovací nástavec 3, který je na druhém konci opatřenšroubovací hlavicí gg pro nasunutí hlavy šroubu gg obruče 2 dozáběru. Šroubovací hlavice gg je opatřena vyhazovačem gg Zaří zení je pomocí závěsného šroubu ll zavěšeno na háku nezodžornétného kladkostroje. Kladkostroj je umístěný na drážce lg, která je...

Zařízení k uzavírání plechovek a kombinovaných krabic nasazovacími víky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244617

Dátum: 14.10.1987

Autori: Lshido Takaakao, Reijonen Veli Elias

MPK: B65B 7/28

Značky: zařízení, plechovek, nasazovacími, krabíc, uzavírání, víky, kombinovaných

Text:

...zásobníku 1, ktorý je pohćnen přes maltézský kŕíł 4, rameno s rclnou j, mm ozubená soukolí í. dvě řemenice 1 a § a variltor 2.la tz-ani výstupu je na konte zařízení upevnän vyhezovač 11 a uzevírecí element u. Uuvíraoí element tvoří vzduchový valec. 11, na jeho pohyblivou část. je upevněna zavírecí hlava jj. Zevírací hlava jj mi ukončení spodní části ve tvaru kulové vrstvy 12. Ve spodní čistí uvítací hlavy jj je uloieno lnrlovocí zařízení...

Zařízení k víčkovaní sudů, zejména s radioaktivním odpadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239894

Dátum: 01.07.1987

Autor: Ambrož Vladimar

MPK: B65B 7/28, G21F 5/00

Značky: zařízení, sudů, zejména, víčkovaní, odpadem, radioaktivním

Text:

...podle vynálezu. kde jedna polovina zařízení znázorňuje pneumatický válec v horní poloze. otovŕené dvouramonné páky s čolistmi a uchycení předehnutého okraje víka zajišřovaoími čepy a druhá polovina zařízení znázorňuje pneumatický válec v dolní poloze a uzavřené dvouramenné páky.spojona s válcem Q, konzol 1 pevné spojených se spodním víkem 4, vidlic § pevné spojených s nosnou doskou Q, ojnic g, dvouramenných pák Lg, výztuh g, příček łg,...