B64C 27/00

Hybridný vírnik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7144

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kaliský Alexander

MPK: B64C 27/00

Značky: vírnik, hybridný

Text:

...a tlačnej jednotky. Rekuperovaná energia môže dosiahnuť asi 30 tlačného výkonu. Motor spotrebuje menej akumulovaného tlaku vzduchu (kyslíka) alebo pri prídavnom tlačnom motore je spotreba tlaku nulová.Tlačná jednotka tak môže byť hnaná kombinovane prídavným tlačným pohonom, ako aj rekuperovaným výkonom z motora s rôznymi režimami jeho chodu pre široký rozsah potrebných (núdzových) výkonových zmien.Zariadenie môže byť navrhnuté ako...

Kompaktný reduktor pre vrtuľník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5427

Dátum: 07.04.2010

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter, Dreksler Josef

MPK: B64C 27/00, F16H 48/00

Značky: vrtuľník, reduktor, kompaktný

Text:

...jednoduchá a svoju hmotnosť oproti známym konštrukciám znižuje na polovicu. Tým, že sa nepoužije pásová brzda, tak aj prevodový olej v skrini prevodovky sa neznečisťuje abrazívami uvoľňovanými z pásov pásovej brzdy. Naopak, použitie kotúčových bŕzd zabezpečuje dobré chladenie brzdového kotúča.Prehľad obrázkov na výkresochKompaktný reduktor pre vrtuľník podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na...

Helikoptéra s tandemovým rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5386

Dátum: 08.03.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: B64C 27/00, B64C 11/00

Značky: tandemovým, helikoptéra, rotorom

Text:

...pilota.Detail 9 je výpomocné krídlo, ktoré svojím zrazeným tvarom minimalizuje tlak prúdu vzduchu z hora. Jeho prídavný vztlak na helikoptéru znižuje spotrebu paliva pri horizontálnom lete.Ložiská SJ, SG, 2 D a 2 C, ako i krídlo 9 sú zakotvené v štruktúre helikoptéry 8. Štvorkolesový podvozok SB ako i vodotesná spodná časť trupu helikoptéry slúži na pohyb na vode ako ina pevníne.Vrtuľová zostava 3, podľa obr. 3, je zložená z vrtule 3 A ktorá...

Osciloptéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 285750

Dátum: 21.06.2007

Autor: Kaliský Alexander

MPK: B64C 27/00

Značky: osciloptéra

Zhrnutie / Anotácia:

Osciloptéra patrí do kategórie lietadiel s kolmým štartom a pristátím na účely prepravy osôb, materiálu a montážnych prác. Oscilačné krídla (2) majú pozdĺžnu os súhlasnú s pozdĺžnou osou rámu (1), symetrický profil a cyklicky vytvára uhol nábehu v smere výkmitu pomocou nastavenia otočného ramena (4).

Lietadlo s vertikálnym štartom a pristávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4108

Dátum: 01.04.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: B64C 27/00

Značky: štartom, vertikálnym, pristávaním, lietadlo

Text:

...vnútomých čapoch v otvore krídla tak, že os výkyvu konzoly je rovnobežná s osou hnacieho leteckého motora, pričom riadiaci letecký motor je kolmo výkyime osadený na vonkajších čapoch vo vertikálnej výkyvnej konzole.Typický príklad lietadla s vertikálnym štartom a pristávaním podľa technického riešenia je zobrazený na obr. l. Lietadlo je zložené z centrálnej kabíny 4, okolo ktorej je upevnené vonkajšie vidlicovité krídlo 1. V otvoroch krídla...

Spôsob ovládania konvertibilného lietadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6675

Dátum: 28.02.2005

Autor: De La Cierva Hoces Juan

MPK: B64C 27/00

Značky: spôsob, konvertibilného, ovládania, lietadla

Text:

...uskutočnených veľké množstvo pokusov so snahou prelomiť bariéru vysokých rýchlostí utýchto strojov. Bez výnimky, všetky boli založené na hybridných dizajnoch zložených z krídel a z rotora so zámerom prenosu zdvihu z rotora pri nízkych rýchlostiach na krídla pri vysokých rýchlostiach. Tieto lietadlá sú známe ako konvertibilné alebo hybridné lietadlá prípadne pod označením konvertiplány.Takto je známy skutočne veľký počet zostrojených...

Lietadlo s otočným krídlom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2734

Dátum: 11.12.2000

Autor: Varga Róbert

MPK: B64C 27/00

Značky: lietadlo, otočným, krídlom

Text:

...s ozubeným kolesom s hnacim motorom ako aj rozloženie výškových klapiek a hnacích motorov lietadla vjeho zadnej časti.Príklady uskutočnenia technického riešeniaLietadlo podľa obr. 1 pozostáva z telesa lietadla 1 na ktorom je kokpit g . Má tri horné pritlačné kladky g a .tri dolné vodiace kladkyg, .ktoré sú v pároch nad sebou otočne uložené v dvoch horizontálnych vzájomnerovnobežných rovinách telesa lietadla 1 . Medzi týmito tromi pármi...

Lietajúci dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1735

Dátum: 04.02.1998

Autor: Herceg Peter

MPK: B64C 27/00

Značky: prostriedok, lietajúci, dopravný

Text:

...zapadajú zuby pastorkov nepárnych kardanových hriadeľov.Výstupy z rozvodoviek sú usporiadané tak, že smer otáčania horných poloosi je opačný ako smer otáčania dolných poloosi.Smer otáčania párnych horných poloosi je opačný ako smer otáčania nepárnych horných poloosi a súčasne smer otáčania párnych dolných poloosi je opačný ako smer otáčania nepárnych dolných poloosi.K hlavným výhodám lietajúceho dopravného prostriedku podľa...