B63H

Mechanizmus na natáčanie vesla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6057

Dátum: 02.03.2012

Autor: Novák Pavel

MPK: B63H 16/04

Značky: vesla, mechanizmus, natáčanie

Text:

...2, je pozdĺžny rez cez mechanizmus prevodovej skrine s a na ňu napojená ťažná strana i vesla a výkonná strana g vesla. Hriadele 2 v ľubovoľne sprevodovanej prevodovej skrini s sú napojené na parciálne ozubené súkolesie 1 Q alebo na iný reverzný mechanizmus, spôsobujúce protismemú rotáciu hriadeľov 2. Puzdrá 51 sú prepojené na hriadele 2 v určitej vzdialenosti od osi hriadeľov 2, na získanie pákového efektu. Ťažná strana l vesla s rukoväťou...

Eolický systém konvertovania energie cez výkonnostné profily krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15102

Dátum: 15.11.2011

Autor: Ippolito Massimo

MPK: B63H 9/00, F03D 5/06, F03D 5/00...

Značky: systém, eolický, energie, křídla, profily, konvertovania, výkonnostné

Text:

...jeho premiestnením z pozície v ktorej je trakcia vytvorená eolickými prúdmi do ktorých je krídlo ponorené maximálna do takmer pokojovej pozície (ktorá môže byť azimutového alebo laterálneho typu) v ktorej je takáto trakcia minimálna. Cyklíckou altemáciou fázy maximálnej trakcie do takmer pokojovej fázy ajej následným obnovením je možné generovať elektrickú energiu, tak ako to bude podrobnejšie opísané nižšie základného podstavca...

Loď s propulznou jednotkou a spôsob inštalácie propulznej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15807

Dátum: 25.11.2010

Autori: Johnsen Gunnar, Brandal Dag, Marholm Ole Arnt

MPK: B63H 5/14, B63H 25/42

Značky: inštalácie, jednotkou, propulznej, jednotky, propulznou, spôsob

Text:

...a taktiež vonkajší okraj, ktorý je odvrátený od trupu a vnútorný okraj, ktorý je privrátený k trupu lode. Vtok tunela je demontovateľne namontovaný na tunelový prvok, alebo priamo na propulznú jednotku, ktorá je namontovaná v tunelovom prvku a vtok tunela má vnútomý priemer d, ma svojom vonkajšom okraji a vnútorný priemer dz na svojom vnútornom okraji, kde d 1 je väčšie ako dz.0023 Ďalej, podľa tohto vynálezu je namontovaný vtok tunela pre...

Nosič vrtuľovej jednotky pre plavidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15259

Dátum: 12.05.2010

Autor: Johnsen Gunnar

MPK: B63H 1/14

Značky: nosič, vrtulovej, jednotky, plavidlo

Text:

...motorovú pohonnú jednotku pre vodné dopravné prostriedky s viacerými elektromotormi poháňajúcimi jedi EP 2 432 683 B 1.3 nú vrtuľu, kde táto pohonná jednotka obsahuje valcový kryt. ktorý má vstup vody a výstup vody, vrtuľu s nábojom otáčavo namontovaným na hriadeli vnútri krytu a elektromotor na pohon vrtule, ktorý obsahuje rotor namontovaný okolo obvodu vrtule a stator, ktorý obklopuje kryt a zostavu ložísk, ktorá obsahuje prostriedky na...

Kormidlová plutva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18837

Dátum: 14.04.2010

Autor: Kuhlmann Henning

MPK: B29L 31/30, B29C 70/86, B63H 25/38...

Značky: plutva, kormidlová

Text:

...na schopnosť manévrovania lodí, zahŕňajúce list kormidla a plutvu.Tu vykazuje plutva kormidla teleso plutvy, ktoré najmenej čiastočne pozostáva z neohybného tuhćho vláknového kompozitného materiálu a ktoré najmenej z väčšej časti vytvára vonkajší povrch plutvy, pričom plutva je prostrednictvom pripojného zariadenia klbovo pripojená na liste kormidla, pričom plutva v hornej koncovej oblasti plutvy zahŕňa najmenej jeden upinací/kĺbový...

Vynálezy kategórie «B63H» v ZSSR.

Hnacie ústrojenstvo typu mávajúceho krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286941

Dátum: 01.07.2009

Autor: Kafalov Vladimír

MPK: B63H 1/00

Značky: křídla, ústrojenstvo, hnacie, mávajúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru lodiarstva a týka sa pohonného zariadenia typu mávajúceho krídla. Podstatu technického riešenia tvorí to, že krídlo (2), umiestnené v tuneli (1) pravouhlého prierezu hnacieho ústrojenstva, vykonáva kývajúci pohyb okolo dvoch osí rozložených v tetive jeho profilu, orientovaných po jeho rozpätí, pomocou čapov (3) a (4), excentricky montovaných v kotúčoch (5), (6) a (7), točiacich sa v spoločnej vertikálnej rovine a...

Nosná konštrukcia a spôsob výroby a použitie takej nosnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11584

Dátum: 16.02.2009

Autor: Börger Herbert

MPK: A63C 5/12, A63B 59/12, A47C 23/06...

Značky: nosná, nosnej, konštrukcia, výroby, konštrukcie, takej, spôsob, použitie

Text:

...3 umožňuje optimálne prispôsobenie hustoty jadra, takže jadro je v skutočnosti vystužené iba vtých oblastiach, ktoré na základe požiadaviek na zaťaženie také vystuženie vyžadujú. Pri dosiahnutí vopred stanovených požiadaviek na zaťaženie je ,týmto spôsobom dosiahnuté optimálne ľahkej nosnej konštrukcie.Odstupňovaná zmena hustoty podľa nároku 4 uľahčuje výrobu nosné konštrukcie.Rozsah hustoty jadra podľa nároku 5 sa ukázal ako dobre vhodný...

Tesnenie pre plutvový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12706

Dátum: 09.12.2008

Autor: Govert Vermeiden Jacob

MPK: B63H 1/36, B63H 1/32

Značky: tesnenie, plutvový, pohon

Text:

...28. marca 1995 (TRIANTAFYLLOU a ďal.), ktorý predstavuje najbližší stav techniky predstavuje hnací systém využívajúci kmitajúcich krídeliek. Patent, ktorý opisuje systém využívajúci aspoň jedno krídelko, predstavuje hnací systém, kde krídelko kmitá v smere ako priečne na smer pohybu lodi, tak otáčavo okolo zvislej osi. Podľa amerického patentu je výhodné, keď je hnací systém zostavený zradu fázovo posunutých kmitajúcich krídeliek, čo má...

Zariadenie na pohon plavidla z hnacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4816

Dátum: 02.08.2007

Autori: Labudíková Darina, Valíček Štefan

MPK: B63H 11/00, B63H 21/00

Značky: motora, hnacieho, plavidla, pohon, zariadenie

Text:

...vybaveného upevňovacím členom a obr. 2 pohľad na prierez zariadenia na pohon plavidla z hnacieho motora ponoreného v prevádzke do vody s kruhovým priebežným otvorom v pozdĺžnom telese vybavenom predným priepustným ochranným zariadením, kde je v prednej časti priebežného otvoru pozdĺžneho telesa urrriestnené hnané vodné priamoprúdové čerpadlové obežné koleso s hriadeľom otočne osadeným v stene telesa vybaveného upevňovacím členom, pričom za...

Spôsob vlnového pohonu plavidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18007

Dátum: 28.05.2007

Autor: Latacz Michal

MPK: B63H 1/37

Značky: pohonů, spôsob, vlnového, plavidiel

Text:

...toho, ako funguje vzorové riešenie pre plavidlo (zobrazenú na obrázku) aaká je jeho štruktúra. Obrázok č.1 predstavuje perspektívny priemet jedneho poháňacieho zariadenia obrázok č. 2 -jeden zo spôsobov usporiadanie dvoch povrchových tlakových prvkov v plavidle obrázok č. 3 - geometriu lokomotorickej krivky v okamihu rozbehu plavidlaod nulovej rýchlosti obrázok č. 4 - geometriu lokomotorickej krivky v okamihu, kedy plavidlo dosiahne priemernú...

Pohonná a riadiaca jednotka pre vodné plavidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8379

Dátum: 20.04.2007

Autor: Vartdal Leif

MPK: B63H 5/125, B63H 25/42

Značky: pohonná, plavidlo, vodné, jednotka, riadiaca

Text:

...pôsobiace na túto jednotkuObrázok 3 a je pödorysný pohľad na pohonnú a riadiacu jednotku podľa obrázku 1, ked je otočena vľavo a ukazuje sily a rýchlosti pôsobiace na túto jednotkuObr. 3 b je pödorysný pohľad na pohonnú a riadiacu jednotku podľa obrázku 1, ked je otoćená vpravo a ukazuje sity a rýchlosti pôsobiace na túto jed notkuObrázok 4 je graf výsledkov testu, kde je hydrodynamický indukovaný riadiaci moment porovnávaný v riadiacej...

Hnací mechanizmus typu mávajúceho krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4680

Dátum: 01.02.2007

Autor: Kafalov Vladimír

MPK: B63H 5/00

Značky: mechanizmus, mávajúceho, křídla, hnací

Text:

...V plytkých vodách.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad uskutočnenia technického riešenia je schematicky znázomený na pripojených výkresoch, kde obr. l zobrazuje nárys hnacieho mechanizmu, obr. 2 pôdorys hnacieho mechanizmu, obr. 3 bokorys hnacieho mechanizmu, obr. 4 znázorňuje pozdĺžny rez A - A hnacieho mechanizmu, obr. 5 predstavuje rez B - B a obr. 6 rez C - C hnacieho mechanizmu.Príklady uskutočnenia technického...

Štartovacie a sťahovacie zariadenie pre aerodynamický profilový prvok a aerodynamický profilový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7577

Dátum: 15.08.2006

Autori: Brabeck Stephan, Wrage Stephan

MPK: B63B 15/00, B63B 35/73, B63H 9/00...

Značky: profilový, prvok, zariadenie, sťahovacie, štartovacie, aerodynamický

Text:

...zpokiaľ možno kompaktného zabalenéhousporiadania do roztiahnutého usporiadania aopačne. Tento postup sa typicky nazýva0011 Aerodynamický profilový prvok druhu uvedeného v úvode sa rozprestiera pritom typicky v podstate v priečnom smere a je pritom, vychádzajúc od stredu ku koncom, vyklenutý vkaždom priečnom smere okolo pozdĺžnej osi, ktorá leží kolmo na priečny smer. V smere pozdĺžnej osi sa proñlový prvok rozprestiera typicky o menšiu hodnotu...

Eolický systém zahŕňajúci výkonostné profily krídla a proces výroby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17064

Dátum: 24.04.2006

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: B63H 9/06, F03D 5/00

Značky: proces, elektrickej, křídla, výroby, systém, eolický, profily, zahŕňajúci, výkonostné, energie

Text:

...laná. Riadiaci mechanizmus je napojený na elektrické káble umiestnené vo vnútri poháňacieho lana, ktoré spája šarkan s navijakom, ktorý poháňa generátor na výrobu elektriny. Profil krídla stúpa tlačený vetrom využívajúc zdvižnú silu a opisujúc takmer kolmúdráhu ksmeru fúkania vetra. Po ukončení stúpania je šarkan obnovený a potom navedený tak, aby znovu zachytil vietor.0010 Americká prihláška patentu US 2005046197 zverejňuje zariadenie...

Plavidlo s drakovitým prvkom spojeným s plavidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7688

Dátum: 05.09.2005

Autor: Wrage Stephan

MPK: B63B 59/00, B63H 9/00

Značky: prvkom, plavidlo, drakovitým, plavidlom, spojeným

Text:

...prúdu a nemusí byť zabezpečený žiadny vodič navyše. Pritom môžu tie pramene, ktoré zabezpečujú vedenie prúdu, niesť aspoň čiastočne ťažnú silu. Smerom von je kábel0010 Pokiaľ je elektrický kábel vytvorený ako ťažne lano, tak môže byť vybavený zodpovedajúcimi zosilňovacími lanami alebodrôtmi, aby vykazovál dostatočnú pevnosť v ťahu.0011 Týmto prvkom na prenášanie energie sa potom môže prenášať elektrický prúd z plavidla k drakovitému prvku,...

Hydraulický riadiaci systém pre lodné motory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4081

Dátum: 14.07.2005

Autor: Mancini Vincenzo

MPK: B63H 20/00

Značky: systém, lodné, riadiaci, motory, hydraulický

Text:

...62, poskytnuté koaxiálnymi priechodnými dierami 63, schopnými pojat tyč 3. Týmto spôsobom sa stojina 60 môže otáčať okolo vodorovnej priečnej osi deñnovanej tyčou 3 a motor 61 sa môže otáčať okolo zvislej osi, definovanej zvislým otočným čapom motora 61 vzhľadom na stojinu 60.0019 Motor 61 má vpredu tyč 64 votknutú do skrine motora. Na konci prednej tyče motora je vytvorená priechodná diera 65.0020 Na hydraulický valec 5 je namontovaný...

Pohonná jednotka pre lode s gondolou na umiestnenie pod dnom lode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2796

Dátum: 26.04.2005

Autor: Gaudin Christian

MPK: B63H 5/00

Značky: pohonná, jednotka, umiestnenie, gondolou

Text:

...kvapaliny. Treba poznamenať, že princíp pohonu vrtuľovým čerpadlom ako taký sapoužíva už dávno vpodmorských pohonných systémoch, aže poloha vrtuľovéhočerpadla vkýlovej brázde ponorky umožňuje dosiahnuť dobrý výkon pri súčasnom znížení akustického rušenia. Old-em toho, najmä zpatentového dokumentu US 4 600394, sú známe aplikácie technológie vrtuľového čerpadla na motoroch hors-bord a in-bord pre plavidlá.(0008) Samozrejme, nestačí okolo...

Polohovacie zariadenie pre voľne lietací vetru vystavený prvok tvaru deltaplánu v prípade plavidla poháňaného vetrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7267

Dátum: 19.04.2005

Autor: Wrage Stephan

MPK: B63H 9/00

Značky: případě, plavidla, větru, polohovacie, vetrom, zariadenie, vystavený, deltaplánu, poháňaného, lietací, tvaru, prvok, volně

Text:

...sa dĺžka ťažneho lana znova sukcesívne zväčší, až toto v podstate dosiahne svoju dĺžku pred0010 Okrem toho možno prednostne uvažovať s tým, aby mal navijak vopred udanú charakteristiku krútiaci moment e dĺžka lana, aby mal nastavenú dĺžku lana, ktorá spôsobí, že sa rázy lana odpružili. Toto opatrenie sa vyznačuje tým, že sa môžuredukovať dynamické zaťaženia vetru vystaveného prvku a ťažnéholana. To sa môže stať potom, keď charakteristika...

Systém na rozvinutie voľne lietajúceho drakovitého prvku na plavidle s pohonom vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7866

Dátum: 19.04.2005

Autori: Böhm Johannes, Wrage Stephan

MPK: B63H 9/00

Značky: pohonom, rozvinutie, plavidle, systém, vetra, lietajúceho, drakovitého, prvků, volně

Text:

...vetvenia spojovaciemu bodu k hlavnej časti ťažneho lana, a ze jenavrhnutá poistná šnúra, ktorá vychádza z upinacieho zariadenia v doku a ktorej voľný koniec je vedený minimálne v oblasti spojovacieho lana na ťažnom lane ako posuvný v spojení prenášajúcom sily. Týmto spôsobom je bod vetvenia ťažného lana,v ktorého blízkosti sa v prevádzke môže nachádzať aj ovládací prvok pre aerodynamické nastavenie prvku, na ktorý pôsobí sila vetra, je počas...

Zariadenie na pohon plavidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3901

Dátum: 03.08.2004

Autor: Valíček Štefan

MPK: B63H 11/00

Značky: zariadenie, pohon, plavidla

Text:

...bola v tvare nepravidelného licvika, t. j. aby plocha vstupnej časti priebežného p 0 zdlžneho potrubia bola čo najväčšia a približovala sa ploche prednej časti plavidla, na ktorú pri plavbe plavidla pôsobí najväčší odpor vody.Rovnako je výhodné, ak hnané priamoprúdové čerpadlové obežné koleso tvori bud lodná skrutka alebo koleso rotora prečerpávajúcej vodnej axiálnej turbíny.Zariadenie na pohon plavidla podľa technického riešeniaje...

Prídavné hnacie zariadenie na odchyľovanie prúdu fluida

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3652

Dátum: 24.02.2004

Autori: Jobmann Wolfgang, Stamme Peter

MPK: F03D 3/00, B63H 9/00

Značky: fluida, hnacie, prúdu, zariadenie, přídavné, odchyľovanie

Text:

...12, pričom sa využíva vodný prúd vo vodnom kanáli, ktorý sa vytvára Čerpadlom v kanáli. Toto hnacie zariadenie zaisťuje dopredný pohon námorného plavidla (ako súhrnný pojem pre uvedené jednotlivé objekty), nie je ale vytvorené prídavné kjestvujúcemuinému zariadeniu, ale ako jediné hlavné hnacie zariadenie pre dopredný pohonnámorného plavidla. V GB-A 494 093 (Gavrilov) sú v tamojšom obrázku znázornené jednotlivé, na základe Magnusovho principu...

Mechanizmus na prenos odstredivých síl na jednosmerný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 283723

Dátum: 18.11.2003

Autor: Budinský Ľubomír

MPK: B63H 1/30, B64C 29/00, B64C 39/00...

Značky: odstředivých, pohon, prenos, jednosmerný, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na prenos odstredivých síl na jednosmerný pohon usmerňuje pôsobenie odstredivých síl iniciačných hmôt (1) na pulzujúci pohyb mechanizmu a mení ho do jednosmerného pohybu odporovým zariadením pomocou síl vyvolaných odporom prostredia. Usmernenie odstredivých síl je riešené v dvoch prostrediach. Vo vode pomocou odporu sklápacieho lamelového vesla (13) a vo vzduchu pomocou sklápacích lamelových krídel (15). Na zlepšenie účinnosti...

Kormidlo s klzno-výkyvným kĺbovým spojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 391

Dátum: 25.10.2002

Autor: Lehmann Dirk

MPK: B63H 25/06

Značky: klzno-výkyvným, kormidlo, spojením, kĺbovým

Text:

...zasahuje do puzdra hrdla ojnice a ktoré je na svojom volnomkonci zaistené poistným čapom.Konštrukcia lodného kormidla podľa EP 0051822 Apozostáva zjedného hlavného kormidla spripojenou plutvou snúteným pohybom. Plutva snúteným pohybom je tvorená klzným ložiskom výkyvného čapu ukotveným na jednom z koncov na trupe lode. Hlavné kormidlo a na hlavnom kormidle pripevnená plutvas núteným pohybom sú vybavené kIzno-výkyvným kĺbovým spojom tvoreným...

Riadiaca páka na ovládanie člna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2854

Dátum: 10.05.2001

Autori: Šembera Zdenek, Sodoma Bohumil, Málek Oldřich, Faltus Milan, Kršňák Stanislav, Kočár Radoslav, Fajc Jan

MPK: B63H 25/00

Značky: páka, člna, ovládanie, riadiaca

Text:

...uvádza čln do jazdy vpred. Vychýlením riadiacej páky znulovej strednej polohy dozadu uvádza čln do jazdy vzadu. Nulová stredná poloha riadiacej páky znamená nulový pohyb. Riadiaca páka teda riadi proporcionálne výkonovo hnací mechanizmus na jazdu vpred a vzad. Ovládanie smeru jazdy vzmysle zatáčania je riešenie trojpolohovým spínačom integrovaným vhlavici riadiacej páky. Trojpolohový spínač je v nulovej strednej polohe vypnutý a lodná...

Zariadenie pre meranie náporu vrtule plavidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265334

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brůna František, Kopas Tomáš

MPK: B63H 23/34

Značky: plavidla, náporu, meranie, vrtule, zariadenie

Text:

...kde sú naznačené miesta umiestnenia tenzometrov.V ložiskovom telese É je pomocou radiálne axiálneho ložiska § uložený hriadel A. Merný člen l v tvare medzikružia s výstupkami 1 na obidvoch stranách je umiestnený medzi čelnú stranu vonkajšieho krúžku ložiska á a ložiskové teleso 5 na strane smerom k motoru plavidla. S ložiskovým telesom 5 je merný člen l pevne spojený. Vnútorný a vonkajší priemer merného člena l je zhodný s vnútorným a...

Způsob montáže lodního hřídelového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263466

Dátum: 11.04.1989

Autori: Drut Vladimir, Kochan Nikolaj, Platonov Valentin, Čisťjakov Jevgenij

MPK: B63H 23/34

Značky: lodního, hřídelového, montáže, způsob, vedení

Text:

...COBMECŤHO B oöonm ůnanuax owsepcwuň, cunmehun Tpeöonaunü K Tounocru H mepoxosarocru noBepxH 0 cTeñ oraepcwuň H öonros, a Taxme ycrauonxu öonwoà He no nocanxe, a c saaopoM.B cnnan c Ten, HTo nepenaqaKpyTHmero MOMEHTB B nanonpqaonax ocvmecrsnxercn He Tonbxo sa cuer oőmna mnanuen, H 0 H GOHTBMH, Heoñxonnuo, HTo 6 H noBepxHoCTH oTBepcTHň, conpmcaćaromnecn c ÓOHTHMH, 6 mm coBMeulel-lbl, Hm a sannnnemou oósexre nocTHraeTca nyreu...

Přírubové spojení lodního hřídelového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263464

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kochan Nikolaj, Čisťjakov Jevgenij, Platonov Valentin, Drut Vladimir

MPK: F16B 5/02, B63H 23/32, F16B 35/04...

Značky: spojení, přírubové, vedení, hřídelového, lodního

Text:

...coeumennn /aapnaur smnonueunn coenuueunn/ Ha mnr.5 ~ ysen B Ha mur.Á /napnanw nunnnueuun coeąuueuaa/. .Coennenne Bxnmvaew ąnauuu I H 2 c omnepcruamu-3,v 4 non öcnrm 5, úmemmueFonuąepuu MaTepnanoMnonnonnmuñ ocenoň 8 u panuanbnuň 9 Kananm, orponnmň xànàn IU, raäxy ll, úeHTpupymmee Konbup 12, peanuonym npqöxy l 3. Basop 7 B 0 mnanneaon coennennn c xouuąecxnu őopramn MOKET ömrn ocy oöunmeunn xonycà öonwa Ha uacrn ero nnmu /cMowpu ®nr.l/, nnño...

Způsob uložení hlavního lodního křižákového motoru na základy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263463

Dátum: 11.04.1989

Autori: Platonov Valentin, Alexandrov Alexandr, Ljachoveckij Zinovij

MPK: B63H 21/30

Značky: motorů, základy, křižákového, hlavního, lodního, uložení, způsob

Text:

...CMOHM BPOBEHB C àepxom nonocox. Taxoň me nonnuepnuü Marepuan Hauocaw Ha Humnmm onopnym noBGDXHOCTB Knnna ll H noaepxupcws myunaueuwa 14 B Meere pacnonoxeunn Knnna,nócne łeľO tłivłłnauaunłnnň mnm lvl annnrjamr a npocTpaHćTno MEXUIY dJYHAaMEHTHOŘpaMOŘ 1 H yHnaMeHroM 14, uenrpnpymr erq no orsepcTHHMnns Kpenema. Dni HK~cauHH ůyuamenrxoro xnnua Il or cuemeunn no mnnkouy nonMepHoHy MaTepHany, h.HaHeceHHoMy Ha noaepxuocrh myunanenra 14,...

Kulový závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262827

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chlubna Ivan, Chlubna Dominik

MPK: B63H 9/08

Značky: závěs, kulový

Text:

...Rovněž je znán způsob upnuti koncovky ráhna ke stěžni pomoci kruhové části - válcove části podle NUR patentu č. z 912 868. Kruhové část nezerućuje však pohyb ráhna ve všech směrech a neumožňuje ovladatelnost ráhna ve všech směrech a tim i ovladatelnost plach tyñuvedene nedostatky odstraňuje kulový závěs pro spojeni ráhna se stěžněm u plachtěného prkna dle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kulová část upevněná na stěžni je...

Způsob montáže kormidlových zařízení při opravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258434

Dátum: 16.08.1988

Autori: Platonov Valentin, Drug Vladimir, Kochan Nikolaj

MPK: B63H 25/38

Značky: zařízení, opravě, způsob, kormidlových, montáže

Text:

...onepaunm BMHOHHKDT npH nóMomH BHHTOBOFO npecca 18 qepea rpyöKH 19. Dna npeowspameunn Bmrexanux nonnmepnoro Marepuana cnepxy H CHHF sy Konyca ycranasnnaamr ynnorneunn 20, 21, 22 H 23.nauuuň tuocoö Monraxa pynenmx YCTDOŽCTB oöecneqnaaer coxpamenne rpynoeuKOCTH H CTOHMOCTH nponanocwna paôoT sa cqew Hcxnwqenun pacwaqnsanun, HanHaBKH H pacwaqunaunn Hnu ycrauonxn axcueuwpnquo pacwoqenuux Brynox,.a raxne Hcxnmqenun nmnonnnemmx Bpyquym wpyoeuxnx...

Uloženie vrtulovej dýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250853

Dátum: 14.05.1987

Autor: Cabarka Juraj

MPK: B63H 5/14

Značky: dýzy, uloženie, vrtulovej

Text:

...ložiska a spo-dným vnútorným krúžkom ložiska upevnenýmtelesu vrtuľov-ej dýzy skrutkami a vonkajšími lesu vrtulovej dýzy skrutíkami a vonkajším krúžkom ložiska pripwevnenoom na záłkiad v idlnovej .časti lode sú valivê telieska .a príslušné stýkové plochy sú utesnené tesnením.Konštrukcia uloženia vrtuiovej dýzy s va 4livým prevodom umožňuje .po uvoľnení upevvňovaťcí-ch skrutiek a miernom spustení vrtulovej dýzy jej demontáž výswnutim v.smere osi...