B63B 23/00

Prípravok na pripevnenie člna k jachte

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5160

Dátum: 06.04.2009

Autor: Kollár Marián

MPK: B63B 23/00

Značky: jachte, prípravok, člna, pripevnenie

Text:

...príklad vyhotovenia zaskakovacieho mechanizmu. Na obrázkoch 4 a 5 je znázornené vytahovanie a prepravná poloha člna na j achte, Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa zadnej časti jachty (plachetnice alebo motorovej) je pripevnená dvojica zaskakovacích mechanizmov 1, ktore je možné ovládať potiahnutím lana, ktorého koniec je upevnený v pohyblivých jazykoch 2 s prítlačnými pružinami. Zaskakovaci mechanizmus 1 má dohora vyhnutý...

Podpalubní člunové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266398

Dátum: 13.12.1989

Autor: Toropov Boris

MPK: B63B 23/00

Značky: podpalubní, zařízení, člunové

Text:

...Hanpaansnmmn 2 no nano×sMMM nm~nu×unHuMy.HM nmnuene Ma annHuHMM nan yMeMnmaHMn apeMmMM Ma×oxneHMa unonKM D HenocpencTnaMMmM anM 9 ocTM ur aapra c ueabn VMGHbNúHMH sąpoMTMucTM noapexneMMM mnnnKM DT yuapoa n copr cynma na mnnnKy. Haxnnwmyncn Ha nmccTmMMMM 20 -.30 Merpnn OT dopTa cynHa. nonaercn AMHD. aakpenaennuň K xmnnnun KnMuaM rpyammarm ×nMaTa.C nnnamun AMMM xnnunum KOHLM rpyannmrn KnMnTa HaTnrMmanTcn Ma napr mnnn×M M coenMHMnTcn c...