B63B 21/56

Ovládacie zariadenie na odpojenie siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 710

Dátum: 24.12.2003

Autor: Van Der Laan Markus

MPK: B63B 21/56

Značky: odpojenie, ovládacie, siete, zariadenie

Text:

...zvýšeniu dotykových síl na ovládanie vlečného zariadenia. Vzhľadom na kruhový tvar vodiaceho telesamôže byť vlečné zariadenie ovládané jednoducho a spoľahlivo bezohľadu na polohu natočenia. Kruhové vodiace teleso môže obsahovať všetky konštrukcie, ktoré sú známe z predchádzajúceho stavu techniky. Tvar sa môže tiež bližiť tvaru prstenca prostredníctvonl použitia množiny priamych kusov medzi po sebe nasledujúcimi vodiacimi oporami. Dotykové...

Aktívne ohybné spojenie tlačného súlodia

Načítavanie...

Číslo patentu: 261401

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vaníček Matej, Pavelek Juraj, Šesták Pavel

MPK: B63B 21/56

Značky: tlačného, ohybné, spojenie, aktívne, súlodia

Text:

...spojenie v súčasnosti využivaných typov tlačných člnov a zachováva všetky vžité technologické postupy a plavebné požiadavky. Pri použití iného spôsobu sprlahnutia ako ohybného je zariadenie v zatiahnutej polohe a.umožňuje používat obidva člny zostavy, akoPríklad vyhotovenia chybného tlwačného súlodia je zobrazený na výkrese, kde na obr. l je nakreslený princíp spojenia člnov a na obr. 2 je zobrazené súlodie V zalomenej pol-ohe.Hlavným...