B62M

Elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsob spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7527

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kojnok Daniel

MPK: B60L 11/18, B62M 6/90

Značky: spracovania, jednostopový, garantovaným, dopravný, prostriedku, prostriedok, elektricky, spôsob, dopravného, elektronickom, systéme

Text:

...uskutočnenie tohto spôsobu) odosielanie dát o garantovanom dojazde/výjazde, resp. ďalej navigačných/informačných a výstražných dát z mobilného komunikačného hardvérového prostriedku smerovať/odosielať bluetooth technológiou do navigačného/informačného a výstražnéhozariadenia umiestneného na odľahčenom a inteligentnom elektrickom jednostopovom dopravnom prostriedku s garantovaným doj azdom/výj azdom.Výhody konštrukcie odľahčeného a...

Sklápacia pedálová kľuka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288251

Dátum: 19.01.2015

Autori: Veselý Peter, Gabaj Valér, Panis Rastislav

MPK: B62K 3/00, B62K 15/00, B62M 3/00...

Značky: sklápacia, kľuka, pedálová

Zhrnutie / Anotácia:

Sklápacia pedálová kľuka (10) pozostáva z hlavice (20) a ramena (30), ktoré sú vzájomne otočne spojené výhodne čapom (40) a v pracovnej polohe aretované pomocou zaisťovacieho čapu (50), ktorý je posuvne uložený v ramene (30) kľuky a dotláčaný ku kontaktnej ploche hlavice (20). Ďalej pozostáva z ovládacieho a silového člena, ktorým je výhodne rýchlouzáver (80).

Mazacie zariadenie a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6817

Dátum: 02.07.2014

Autor: Červenka Peter

MPK: F16G 13/02, F16H 57/05, B62M 6/30...

Značky: činnosti, spôsob, zariadenie, mazacie

Text:

...je vytvorená Veková vzduchová komora ll, ktorá je určená na zadržiavanie vzduchu Q na kompresiu. Na vnútomú bočnú časť veka L je rozoberateľne pripevnená vonkajšia časť plášťa g, a to závitovým spojom. Na vrchnej časti plášťa gje vytvorená vrchná plášťová drážka g. Vo vrchnej plášťovej drážke g je uložený vekový tesniaci krúžok l 2. Vrchná časť plášťa gje cez vekový tesniaci krúžok Q pripevnená na spodnú časť veka l, ktorý zabezpečuje...

Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6618

Dátum: 02.12.2013

Autor: Klein Štefan

MPK: B62M 7/12, B62D 61/06

Značky: vozidlo, ultraľahké, trojstopové, městské

Text:

...pohľad zozadu na interiérové prvky výbavy vozidla. Na obr. 4 je znázomený prútový skelet v čelnom náhľade.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto...

Pohon pre šlapacie vozidlo najmä pre deti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19431

Dátum: 22.03.2013

Autor: Schneider Frank

MPK: B62M 6/60, B62K 9/00, B62K 9/02...

Značky: šlapacie, pohon, najmä, vozidlo

Text:

...užitná hodnota by bola zvýšená.l. čistý motorový pohon so stojacími pedálmi2. čistý pedálový pohon aOkrem toho je podľa vynálezu navrhnuté, že elektromotor jecez obojstranný voľnobeh spojený s príslušným motorovýmdalším pastorkom, který je pohonne spojený s ďalším hnacím kolesom. V dôsledku voľnobehu na elektromotore je možný zhora zmienený čistý pedálový pohon. Tým vzniká tiež možnosť, ísť so šlapacím vozidlomll s prázdnou batériou iba...

Vynálezy kategórie «B62M» v ZSSR.

Sklápacia pedálová kľuka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6129

Dátum: 03.05.2012

Autori: Gabaj Valér, Panis Rastislav, Veselý Peter

MPK: B62K 15/00, B62M 3/00, B62K 3/00...

Značky: sklápacia, kľuka, pedálová

Text:

...v kombinácii s veľkosťou vrcholového uhla klinov musí umožňovať taký zdvih ovládacieho čapu, ktorý umožní sklopiť rameno okolo hlavice. Správna pozícia ovládacieho klina proti páčke je vymedzená nastavovacou maticou.Hlavnou výhodou technického riešeniaje eliminácia nevhodného postavenia pedálových kľúk pri skladovaní a preprave bicykla inou formou dopravy a navyše sklopením jednej z kľúk o i 80 stupňov, spravidla tej bez prevodníka, dostaneme...

Bicykel a držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17895

Dátum: 12.03.2012

Autori: Kirschenhofer Gerhard, Rödlach Michael

MPK: B62H 3/02, B62M 6/80, B62H 5/00...

Značky: držiak, bicykel

Text:

...zvýhodnený realizačný variant vynálezu predpokladá, že spojka, tzn. Zasúvacie teleso je upevnené prostredníctvom vinutej pružiny. Toto riešenie je jednoduché a pôsobí proti pretočeniu bicykla voči držiaku vo všetkých smeroch progresívnenarastajúcim odporom vo forme vratného momentu.0014 Podľa vynálezu sa tiež predpokladá, že Zasúvacie teleso vykazuje minimálne jedno sploštenie. Tým je možné cielene obmedziť rotačný pohyb zasúvacieho telesa v...

Primárna časť pohonu bicykla s variabilným pedálom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5800

Dátum: 04.08.2011

Autor: Turanský Jozef

MPK: B62M 3/00, B62K 3/00

Značky: primárna, pohonů, pedálom, variabilným, bicykla, část

Text:

...nášľapných plôch pedála vzhľadom ku základnej kružnici s polomerom dĺžky L pedálovej kľuky. Na obr. 8 sú v I. kvadrante názorne vykreslené časti lcružníc a aj plochy úmerné zvýšenému krútiacemu momentu a jeho priebehu. Na obr. 9 je znázornená zdvihnutie stredovej osky náboja hnacieho ozubeného kolesa o výšku Vz.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre...

Bicykel s ručným a nožným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5104

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: pohonom, ručným, bicykel, nožným

Text:

...a nožným pohonom, podľa obr. l, je bicykel zložený z prídavnej alebo originálnej zostavy ručného náhonu pozostávajúcej z kľukového mechanizmu l napojeného na rám bicykla 34 pomocou štruktúry 31. Kľukový mechanizmus 1 s kľukamí 3 a ll otočne uloženými sú presadené o 180 stupňov, pričom kľuka 3 je laterálne pevná a kľuka 11 je laterálne posuvná. Pohyb laterálne posuvnej kľuky sa prenáša cez ťahadlá 8, a 16 na natáčanie kormidla 9. Krútiaci...

Ručný skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5102

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: ručný, skúter

Text:

...kľuky presadené o 180 stupňov, pričom jedna z kľúk je laterálne posuvná oproti druhej lateralne pevnej kľuke, pohyb čoho je prevedený na kormidlový mechanizmus. Reťazový prevod z kľukového mechanizmu na predné koleso pozostáva z dvoch častí. Prvá statická časť je pevne upevnená na rám skútra a druhá otočná časť je upevnená do štruktúry kormidla. Obe časti sú prepojené cez kardanový kĺb, ktorý leží v otočnej osi náboja korrnidla.Technické...

Bicyklový nožný držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5098

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 3/00

Značky: bicyklový, nožný, držiak

Text:

...cenovo prístupný ale nie vždy je ľahké sa vsunúť do mäkkej štruktúry popruhov a o to horšie je sa dostat von, keďže postranný výstup je blokovaný. Ďalšia nevýhoda je že popruhy nedávajú pocit pevného upevnenia pre pružnú voľnosť skoro na každú stranu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie bicyklovćho nožného držiaka, pri ktorom noha je držaná ramenom tvaru L ktorý je upevnený na zadnú stranu pedálu pomocou klbu umožňujúceho...

Vozidlo so striedavým kyvadlovým náhonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5070

Dátum: 07.01.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: B62M 1/00

Značky: striedavým, náhonom, kyvadlovým, vozidlo

Text:

...je cez štruktúru kĺbu prepojené. s riadiacim mechanizmom predných kolies vozidla.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 je celkový pohľad na zostavu vozidla s kyvadlovým náhonom. Obr. 2 predstavuje detail zariadenia na odstránenie mŕtvej polohy kyvadlového mechanizmu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVozidlo so striedavým kyvadlovým náhonom, podľa obr. l pozostáva z rámu, kolies sedadla a kyvadlového náhonu, pričom na rám vozidla 3...

Zlúčeniny molybdénu a lubrikačné kompozície s nimi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13090

Dátum: 03.03.2008

Autori: Chase Kevin, Stunkel Brian, Mazzamaro Glenn, Demassa John

MPK: B62M 9/00

Značky: kompozície, zlúčeniny, lubrikačné, molybdenu

Text:

...komplexov mastných alkylamínov v spojení s donorom síry je vysvetlené v U.S. Pat. č. 4,164,473.W 0 2004/094574 Al opisuje organo-amóniové zlúčeniny wolfrámu a molybdénu, ktoré sú vhodné na zlepšenie opotrebovanie znižujúcich a trenie znižujúcich vlastností kompozícii lubrikantov. US 2003/01508051 A 1 opisuje kompozíciu antioxidantu obsahujúcuPrekvapivo sa zistilo, že v oleji rozpustné zlúčeniny molybdénu pripravené z tienených amínov...

Pedálová kľuka bicykla s nábojom hnacieho ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5004

Dátum: 05.02.2008

Autor: Turanský Jozef

MPK: B62M 3/00

Značky: kľuka, ozubeného, bicykla, kolesa, hnacieho, nábojom, pedálová

Text:

...ozubeného kolesa. Na obr. 9 je znázornený pôdorysný pohľad na stredovú osku. Na obr. 10 je znázornený pôdorysný rez výškovo prestaviteľného náboja hnacieho ozubeného kolesa so stredovou oskou a detail tyčovej závlačky. Na obr. ll je znázornený zvislý rez zvisle prestaviteľného náboja hnacieho ozubeného kolesa pre uloženie stredovej osky. Na obr. 12 je znázornený pôdorysný rez výškovo prestaviteľného náboja hnacieho ozubeného kolesa pre...

Bicykel so širokým rozsahom výkonu a presným intuitívnym systémom radenia prevodových stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17559

Dátum: 11.06.2007

Autor: Efros Boris

MPK: B62M 9/04, B62M 1/28

Značky: systémom, stupňov, výkonu, širokým, radenia, prevodových, přesným, rozsahom, intuitívnym, bicykel

Text:

...od druhého pedálu tak. že dva pedále možno aktivovať súčasne, striedavo alebo pomocou len jedného pedálu, pričom druhý pedál sa udržiava v kľude, ako môže byť žiaduce alebo sa ukázať výhodné pre jazdca.0015 lnými slovami jazdec môže poháňať bicykel stláčanlm a uvoľňovanlm len jedného pedálu. Ked sa žiada dodatočný výkon, ako je pri stúpanl na kopec alebo ked jazdec chce zvýšiť rýchlosť bicykla,možno poháňať oba pedále. Toto je rozdiel od...

Zariadenie na vedenie ovládacieho kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285024

Dátum: 03.04.2006

Autor: Sugimoto Masanori

MPK: B62M 25/00, B62L 3/00, F16C 1/10...

Značky: ovládacieho, vedenie, zariadenie, kábla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vedenie kábla (34) obsahuje rám (14) a prvok (50) vedenia kábla upevnený k rámu (14), kde sa otáča okolo osi (X) prvku vedenia. Prvok (50) vedenia kábla zahrnuje zakrivený vonkajší obvodový povrch (54) vedenia kábla, umiestnený radiálne smerom von od osi (X) prvku vedenia a určený na vedenie kábla (34). Ložisko s povrchom (86, 88) vedenia kábla je umiestnené radiálne smerom von od vonkajšieho obvodového povrchu (54) vedenia kábla....

Vnútorný menič prevodov bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285025

Dátum: 31.03.2006

Autor: Yuzuru Uchiyama

MPK: B62M 11/00

Značky: měnič, bicyklov, prevodov, vnútorný

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorný menič prevodov bicyklov obsahuje os (21) náboja na upevnenie prevodov k rámu bicykla, hnací mechanizmus (22) otočne upevnené vzhľadom na os (21) náboja, puzdro (23) náboja otočne upevnené vzhľadom na os (21) náboja. Mechanizmus prenosu sily je umiestnený medzi hnacím mechanizmom (22) a puzdrom (23) náboja na pripojenie rotačnej sily hnacieho mechanizmu (22) k puzdru (23) náboja cez prenosné cesty. Pracovný mechanizmus (25) je...

Vnútorný menič prevodov bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285020

Dátum: 31.03.2006

Autor: Akihiko Syoge

MPK: F16H 3/02, B62M 11/00

Značky: měnič, prevodov, bicyklov, vnútorný

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorný menič prevodov (10) určený na bicykle je zariadením, ktoré prenáša silu z hnacieho mechanizmu (21) na ozubený veniec (43) cez druhú jednosmernú spojku (51), a to počas radenia smerom nahor a dolu, pričom radenie sa uskutočňuje bez prechodu spojovým členom (45). Počas radenia smerom dolu naráža kľúč radenia (49), kývne upevnený na osi náboja na povrch výstredníka (47) spojkového člena (45), pričom rotačná hnacia sila prenášaná ku...

Zariadenie na nastavenie kábla a zariadenie na ovládanie bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285018

Dátum: 29.03.2006

Autor: Yamashita Kazuhisa

MPK: B62K 23/00, B62L 3/00, B62M 25/00...

Značky: bicykla, ovládanie, kábla, zariadenie, nastavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nastavenie kábla obsahuje panelový prvok (30) s časťou (50, 98) vedenie kábla, nastavovací prvok (4) s rúrkovitou časťou, otočne spojený s časťou (50, 98) vedenia kábla a západkovú deliacu pružinu (42) umiestnenú medzi panelovým prvkom (30) a nastavovacím prvkom (40). Západková pružina (42) má votknuté usporiadanie, pričom prvá časť (91) pružiny (42) je spojená s jedným z prvkov (30, 40) a druhá časť (92) pružiny (42) má voľný...

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3869

Dátum: 02.02.2006

Autor: Marcacci Maurizio

MPK: B62M 7/00

Značky: zariadenie, převodové

Text:

...vibrácií medzi rámom a Hwtorovou0009 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť dvojkolesové vozidlo s prevodovým zariadením, ktoré umožnídokonalé vyrovnanie medzi osou pastorka a osou zadného kolesa.0010 A konečne je ďalšou úlohou tohto vynálezuvyvinúť dvojkolesové vozidlo s prevodovwn zariadením, ktoré0011 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutím dvojkolesového vozidla s prevodovým zariadením. podľa tohtovynálezu, ktoré má charakteristické...

Dvojkolka a trojkolka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4391

Dátum: 02.02.2006

Autori: Adamík Juraj, Balla Zoltán

MPK: B62M 29/00, B62K 19/00

Značky: trojkolka, dvojkolka

Text:

...spojený s predným ramenom. V prípade trojkolky sú zadné konce obidvoch predĺžených častí rámu opatrené jedným zadným kolesom.Jednoduchá konštrukcia dvojkolky a trojkolky bez pedálov umožňuje pohon nohami.Výhody dvojkolky a trojkolky podľa tohto technického riešenia spočívajú najmä v tom, že majú zníženú hmotnost oproti kovovým bicyklom, t. j. budú znižovať fyzickú námahu potrebnú na manipuláciu s nimi, pričom sú ekono micky primerane...

Univerzálny skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284821

Dátum: 14.11.2005

Autor: Mikšík Pavel

MPK: B62K 15/00, B62J 1/04, B62K 25/16...

Značky: bicykel, univerzálny, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny skladací bicykel podľa vynálezu pozostáva z predného ramena (1), ktoré je prichytené v hlavovej zostave (2) na ráme (3), na ktorom je prichytené kývne predné rameno (4) s predným kolesom (22). Na hlavovú zostavu (2) pomocou otočného kĺbu (5) teleskopickej tyče (6) a osi riadidiel (8) alebo pomocou predstavca riadenia (7) sú prichytené voliteľne posúvateľné riadidlá (9). Na kývne zadné rameno (10) prichytené na stredovú zostavu (11),...

Ovládacie zariadenie s káblom pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: 284415

Dátum: 28.02.2005

Autor: Sugimoto Masanori

MPK: B62K 23/00, B62M 25/02, B62L 3/02...

Značky: ovládacie, bicykle, káblom, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie s káblom, najmä na ovládanie častí bicykla, ktoré obsahuje pohyblivý ovládací člen (34), s ktorým je spojený rám (14), na ktorom je usporiadaný vodiaci člen (50) pohyblivého ovládacieho člena (34) otočný okolo svojej osi (X) a obsahujúci zakrivený vodiaci vonkajší povrch (54) usporiadaný radiálne od osi (X) vodiaceho člena (50), od ktorej je radiálne smerom von usporiadané prvé oporné ložisko (70) na vedenie pohyblivého...

Zostava na radenie prevodov bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284403

Dátum: 24.02.2005

Autor: Nakamura Yasushi

MPK: B62K 23/00, B62K 23/02, B62K 23/04...

Značky: prevodov, bicykla, radenie, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava na radenie prevodov bicykla obsahuje prvú ovládaciu jednotku (14, 514) na radenie nižších prevodov a druhú ovládaciu jednotku (18, 518) na radenie vyšších prevodov. Prvá ovládacia jednotka (14, 514) na radenie nižších prevodov je umiestnená zvlášť v určitej vzdialenosti od druhej ovládacej jednotky (18, 518) na radenie vyšších prevodov. V prípade použitia v kombinácii s riadidlami (H) majúcimi prostrednú časť (88, 588) na pripevnenie...

Spojovací systém medzi rámom a motorovou skupinou pri motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3107

Dátum: 07.07.2004

Autor: Bagnoli Alessandro

MPK: B62M 7/00, B62K 11/00

Značky: vozidle, motorovou, medzi, rámom, systém, skupinou, spojovací, motorovom

Text:

...1, opatrene spojovacím systémom medzi rámom a motorovou skupinou,pričom spojovací system obsahuje aspoň dve spojovacieskupiny medzi rámom a motorovou skupinou.0010 Tiež v patentových spisoch US 4 487 285 A, US 4 412 597 A, US 2 950 625 A a JP 56 013 266 A sú opísanespojovacie systemy medzi rámom a motorovou skupinoumotorového vozidla, pričom tieto spojovacie systémy súumiestneé V rôznych polohách vzhľadom na motor.0011 V svetle zhora...

Radenie bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 283985

Dátum: 24.05.2004

Autor: Nishimoto Naohiro

MPK: B62M 11/14, B62M 25/00

Značky: radenie, bicykla

Zhrnutie / Anotácia:

Radenie bicykla zahŕňa hnací mechanizmus (5), pomocný hnací mechanizmus (reťazové koleso) (35), mechanizmus prenosu sily (60) pripojený medzi hnacím mechanizmom a pomocným hnacím mechanizmom, ktorý slúži na prenos otočnej sily z hnacieho mechanizmu na pomocný hnací mechanizmus pomocou množstva ciest prenosu sily, ďalej zahŕňa spojku (61) slúžiacu na výber jednej z množstva ciest prenosu sily v mechanizme prenosu sily. Mechanizmus aktivácie...

Predný prešmykovač bicykla a lankový vodiaci nadstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 283969

Dátum: 21.05.2004

Autor: Peng Lee Cher

MPK: B62M 9/12, B62M 25/00

Značky: bicykla, vodiaci, nadstavec, predný, lankový, prešmykovač

Zhrnutie / Anotácia:

Predný prešmykovač (12) bicykla (10) premiestňuje alebo prešmykuje reťaz (20) medzi dvomi alebo viacerými ako dvomi reťazovými kolesami pri radení prevodov. Lanko (18) na radenie prevodov sa pripája k prednému prešmykovaču (12) tak, aby sa toto lanko (12) mohlo naťahovať hore a dole vo vzťahu k rámu kolesa bicykla. Predný prešmykovač (12) má pevnú časť (30), ktorá je upravená na pripevnenie k časti (14) kolesa bicykla, vodič (32) reťaze na...

Zadný presunovač bicykla s tlmičom nárazov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283962

Dátum: 10.05.2004

Autor: Ichida Tadashi

MPK: B62M 25/00, B62M 9/12

Značky: bicykla, nárazov, tlmičom, presunovač, zadný

Zhrnutie / Anotácia:

Zadný presunovač bicykla s tlmičom nárazov na upevnenie na ráme bicykla obsahuje zariadenie (208) základného člena so základným členom (209) a spojovacím členom (212) na spojenie základného člena (209) s rámom (204) bicykla. Vedenie reťaze je spojené so zariadením (208) základného člena na pohyb vzhľadom na zariadenie (208) základného člena. Zariadenie (208) základného člena obsahuje prvý výstupok (210) na polohovanie zariadenia (208)...

Rýchlouvoľňovací bicyklový menič prevodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283795

Dátum: 29.12.2003

Autor: Ichida Tadashi

MPK: B62M 25/02, B62M 9/12

Značky: rýchlouvoľňovací, prevodov, měnič, bicyklový

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchlouvoľňovací bicyklový menič (10, 100) prevodov obsahuje základnú súčasť (20, 110, 210, 310, 410), pohyblivú súčasť (24, 114) nesúcu vedenie (28, 118) reťaze a spojovací mechanizmus (30) spojujúci základnú súčasť (20, 110, 210, 310, 410) s pohyblivou súčasťou (24, 114) umožňujúcu pohyb pohyblivej súčasti (24, 114) vzhľadom na základnú súčasť (20, 110, 210, 310, 410). Ťahadlo (34, 122) vystupuje zo základnej súčasti (20, 110, 210, 310, 410)...

Menič prevodu na bicykli

Načítavanie...

Číslo patentu: 283776

Dátum: 08.12.2003

Autor: Ichida Tadashi

MPK: B62M 9/12, B62M 25/02

Značky: měnič, převodů, bicykli

Zhrnutie / Anotácia:

Menič prevodu na bicykli obsahuje základný člen (114, 214), pohyblivý člen (118, 218) nesúci vedenie (184) reťaze a prvý spojovací člen (122, 222), majúci prvý a druhý koniec. Prvý koniec prvého spojovacieho člena (122, 222) je pohyblivo uložený na základnom člene (114, 214) a druhý koniec prvého spojovacieho člena (122, 222) je pohyblivo uložený na pohyblivom člene (118, 218). Predpätá pružina (144, 244) vyvoláva predpínaciu silu (FS) na jednu...

Pohonná sústava bicykla s radením

Načítavanie...

Číslo patentu: 283350

Dátum: 15.05.2003

Autor: Laubert Jaroslav

MPK: B62M 9/04

Značky: pohonná, sústava, bicykla, radením

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonná sústava s radením na bicykle pozostáva z prednej zostavy (1) a zadnej zostavy (2), ktoré sú vzájomne prepojené reťazou (3), pričom voľnobežka (13) je umiestnená v prednej zostave (1) medzi kľukou (11) a prevodníkom (12). Pastorok (21) je napevno uložený na zadnom náboji (22) zadnej zostavy (2), nachádzajúcej sa v strede kolesa (4).

Elektricky poháňané dopravné prostriedky s motorom a napájacím zdrojom v kolesách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1523

Dátum: 28.03.2003

Autori: Pyntikov Alexander, Benson Mark

MPK: B60K 1/04, A61G 5/00, B62M 23/02...

Značky: poháňané, kolesách, napájacím, prostriedky, dopravné, zdrojom, elektricky, motorom

Text:

...ložísk. Vnútomý povrch konštrukcie rotora nesiepermanentné magnety rozmiestnené po jeho povrchu, ktoré obklopujú segmenty statora avytvárajú medzi nimi radiálnu vzduchovú medzeru. Vonkajší povrch konštrukcie rotora nesie pneumatiku, ktorá je na ňom pripevnená prostrednictvom nosnej konštrukcie, takej ako spice bicykla, alebo môže byť na ňom pripevnená priamo. Motor, napájací zdroj a riadiaci obvod motora môžu byť obsiahnuté v rámci...

Pohonná sústava bicykla s radením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3083

Dátum: 03.12.2001

Autor: Laubert Jaroslav

MPK: B62M 9/06

Značky: radením, pohonná, sústava, bicykla

Text:

...kolesa, voľnobežka s väčším priemerom ľahšie prenáša silu jazdca, pohybujúca sa reťaz sa správa stabilnejšie. V situácii, keďjazdec netočí kľukami pedálov a bicykel je v pohybe je radenie dokonca ľahšie, pretože reťaz je napínaná len silou pružiny meniča prevodov, doporučuje sapreto pri radení prevodu prestat na okamih ťahať, preradit a pokračovat v tahaní.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou...

Závesový pedál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3011

Dátum: 08.10.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62M 3/08

Značky: závěsový, pedál

Text:

...pohľad zozadu na samotný vysunutý záves.Závesový pedál sa skladáz plochého zvislého, nadol saa-rovnomerne rozširujúceho pásu 1 ktorýje na dolnom konci pomocou ložiska g otočne upevnený k voľnému koncu pedálovej páky 2 hlavného nosrríka 4 , z kolmého dvojplatňového závesu i ,ktorý sa zhora zasúva do spodného úseku pásu l a z púzdra § , upevneného pozdĺžne k hold horného úseku hlavného nosníka i , pričom v púzdre 6 je posuvné pružne uchýtený...

Prevod s napínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1477

Dátum: 07.05.1997

Autor: Nižník Martin

MPK: B62M 9/02, B62M 9/16, B62M 9/06...

Značky: napínaním, převod

Text:

...miere odstraňuje riešenie,ktorehe podstata spočíva v tem, že reťaz / ezubený remeň/ zasahuje do pracevnehe prieeteru aspoň jedneho rntačneho elementuupevnenehe na ramene, ktere je epnjene e neenou výkyvnnuvidlicou, alebo rámom pevne, alebo výkyvna. V pripada výkyvného apojonia jo vhodné ak rameno 5 rotačným elomentom je výkyvnaspojené 5 ramovým tiahlom upovnaným výkyvna na pevnej Čaatiramu. Hamano a/alebo ramové tiahlo jo v alternatívnom...

Kľuka bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280106

Dátum: 02.10.1996

Autor: Zatloukal Svatopluk

MPK: B62M 3/00

Značky: bicykla, kľuka

Zhrnutie / Anotácia:

Kľuka bicykla tvorená ramenom (1), k jednému koncu ktorého je pripevnené oko (3) na upevnenie pedála a k druhému koncu náboj (2) stredového osadenia, v ktorom je z jednej strany vytvorený závitový otvor (22) na upevnenie stredového osadenia, kde rameno (1) je vytvorené dvoma pevne spojenými pozdĺžnymi dutými profilmi (11), pričom náboj (2) je vytvorený v podstate valcovým telesom (21) zloženým z vonkajšieho plášťa (211) a vnútorného plášťa...

Rotoidný pastorok určený pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 641

Dátum: 09.11.1994

Autor: Poláček Viktor

MPK: B62M 11/04, F16H 29/10

Značky: pastorok, určený, bicykle, rotoidný

Text:

...a paetorka e meneímpočtom zubov do jedneho uceleneho tvaru, tzv. rotoidu.Na rozšírenej časti tohto rotoidu je umiestnený kruhový otvor, ktorý sluzi na uchytenie paetorka na os zadného kolesa voľnobeäky. Tento otvor je z vnutornej strany vybavený zavitom alebo výstupkami, ktoré slúžia k vlastnemu uchyteniu rotoidu na os zadného zadneho kolesa. V užšej časti může byť spravené vybranie ktore napomáha k lepšiemu vyvaženiu zariadenia pri točivom...

Rotoidný pastorok určený pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: 277888

Dátum: 07.09.1994

Autori: Candrák Vladimír, Poláček Viktor

MPK: B62M 9/08

Značky: určený, pastorok, bicykle, rotoidný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotoidný pastorok určený na bicykle pozostáva zo širšej časti (1) s väčším polomerom, z užšej časti (2) s menším polomerom a z kruhového otvoru (3) umiestneného na širšej časti (1), ktorý slúži na uchytenie zariadenia na os zadného kolesa bicykla prostredníctvom závitov alebo drážok po svojom obvode.

Klínek k jízdnímu kolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 273411

Dátum: 12.03.1991

Autor: Fiala Ladislav

MPK: B62M 3/16

Značky: jízdnímu, klínek