B62J

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 288247

Dátum: 08.01.2015

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/00, B62J 1/08

Značky: sedadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Sedadlo tvorí sedacia časť (1), ktorá má šípový tvar. Zo spodnej strany sedacej časti (1) sú aplikované tri pätky (5), dve v zadnom konci (3) a jedna v prednom konci (4). Pätka (5) aplikovaná v prednom konci (4) sedacej časti (1) je spojená s pätkami (5) aplikovanými v zadnom konci (3) sedacej časti (1) odľahčenými plochými tvarovanými pásovinami (10), pričom v ich strednej časti (12) sú tieto pásoviny (10) rovnobežne usporiadané tak...

Usporiadanie na upevnenie sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288228

Dátum: 22.10.2014

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/08

Značky: usporiadanie, upevnenie, sedadla

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie na upevnenie sedadla na bicykel je tvorené upínacím okom (4), ktorým je ukončená samotná sedlovka (3), v priečnom smere má upínacie oko (4) priebežný otvor na nosný valec (5), kde čelné plochy tohto nosného valca sú vybavené zvislými osadeniami (6) a tiež sú vybavené otvormi (7) na upínacie skrutky (8), potom upínacie oko (4) má obe čelné plochy vybavené prvými dosadacími plochami (9), pričom tieto prvé dosadacie plochy (9)...

Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6927

Dátum: 03.10.2014

Autori: Stacho Ľubomír, Marci Štefan

MPK: H02K 7/00, H02K 1/27, B62J 6/06...

Značky: prevádzku, produkciu, zariadenie, elektrických, bicykla, spotrebičov, elektrickej, energie

Text:

...a vodivo pripojená cez elektrickú batériu najmenej na jeden elektrický spotrebič.Podstata predloženého riešenia spočíva v tom, že permanenmé magnety pripevnené na unášači magnetov sú kruhovými magnetmi a že magnety sú umiestnené čelne oproti indukčnej snímacej cievke.Použitím kruhových magnetov dochádza k ich jednoduchšíemu osadeniu do unášača magnetov. Z uvedeného dôvodu je takéto riešenie technicky nenáročné na výrobu a výhodné aj z...

Usporiadanie na upevnenie sedadla na sedlovku bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288167

Dátum: 13.02.2014

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/08

Značky: sedlovku, sedadla, upevnenie, bicykla, usporiadanie

Zhrnutie / Anotácia:

Sedlovka (1) je ukončená v priečnom smere oblúkovým vybraním (2) s rádiom (R) a v predozadnom smere má v stenách vyhotovené sedlovkové otvory (3), ktorých osi sú výškovo posunuté o uhol (A), potom do oblúkového vybrania (2) s rádiom (R) v sedlovke (1) zapadá dutý valec (4) s rádiom (RV), pričom v priečnom smere valca (4) je v strede vyhotovený priechodný otvor (5) a s ním korešpondujú priečne drážky (6) v dnách dutého valca (4), potom dná...

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6578

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/00, B62J 1/08

Značky: sedadlo

Text:

...7 je znázornené sedadlo s deleným domcom.Sedadlo je tvorené zo sedacej časti l, ktorá má šípový tvar. Stredom sedacej časti l z vrchnej strany je vedená priehlbina z, ktorá sa smerom od širokého zadného konca ą k zužujúcemu prednému koncu 3 zmenšuje až do stratena. Zo spodnej strany sedacej časti L sú v pozdĺžnej osi sedadla vyhotovené dve pätky Q, v zadnom konci Q jedna a jedna v prednom konci i. Každá pätka Q tvorí jednoliatu časť s kostrou...

Vynálezy kategórie «B62J» v ZSSR.

Sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6577

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/00, B62J 1/08

Značky: sedadlo

Text:

...titánových zliatin, a/alebo plastu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1, 2 a 3 je znázomené sedadlo v rôznych pohľadoch. Na obrázku 4, 5 a 6 je znázomené sedadlo s rôznymi tvarmi odľahčovacich otvorov v pásovinách. Na obrázku 7 je znázomený približný tvar pätky. Na obrázku 8 je znázornená sedadlo v rozstrele. Príklady uskutočneniaSedadlo je tvorené zo sedacej časti j, ktorá má šípový tvar. Stredom sedacej časti l z vrchnej strany...

Usporiadanie na upevnenie sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6576

Dátum: 04.11.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/08, B62J 1/00, B62J 1/10...

Značky: upevnenie, usporiadanie, sedadla

Text:

...priestoru medzi nosnou bočnicou 1 s bočnými osadeníamí lg a plochou prltlačnicou i s perom na vytvorenie pozdĺžneho vedenia pre ploché tyčky sedadla alebo nosná bočnica 1 je vybavená deleným perom Q usporiadaným v priečnom smere s hranolovitým otvorom x, delené pero Q zapadá do drážky ü pritlačnice i, na vytvorenie dvoch pozdlžnych vedení na umiestnenie tyčiek sedadla s kruhovým prierezom s priemerom 7 mm, čo nie je obmedzením alebo oválnym...

Usporiadanie na upevnenie sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6411

Dátum: 03.04.2013

Autor: Moravčík Martin

MPK: B62J 1/08

Značky: usporiadanie, sedadla, upevnenie

Text:

...plochami, pričom tieto prvé dosadacie plochy zodpovedajú druhým dosadacím plochám vyhotoveným na nosných bočniciach. Nazhodnej strane druhých dosadacích plôch nosných bočníc sú tiež vyhotovené zvislé drážky zodpovedajúce zvislým osadeniam nosného valca. Nosné bočnice sú taktiež vybavené otvorom na upínaciu skrutku. Na odvrátenej strane od dosadacích plôch nosných bočníc je vyhotovená horizontálna drážka alebo horizontálne vybranie pre...

Vankúš s tlmiacimi vlastnosťami pre cyklistické nohavice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15289

Dátum: 18.10.2010

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41D 1/08, B62J 1/26, B68G 1/00...

Značky: cyklistické, vankúš, vlastnosťami, tlmiacimi, nohavice

Text:

...v ostatných nárokoch. Príklad uskutočnenia vynálezu je znázornený na výkresoch anásledne bude podrobne popísaný. Na výkresoch je0 br.l schematické znázornenie priečneho rezuvankúša podľa vynálezu v nafúknutom stave a znázornenie vankúša znázorneného na Obr. 1 v čiastočne nafúknutom stave.0011 Vankúš 1 zvolený ako príkladné uskutočnenieobsahuje vonkajší plášť 2 a jadro 3. Medzi vonkajším plášťom 2 a jadrom 3 je umiestnená vrstva 4. Vankúš 1 má...

Ochranná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19546

Dátum: 12.02.2008

Autor: Bombarda Gian Luca

MPK: B62J 17/08

Značky: konštrukcia, ochranná

Text:

...motocykla, pár kotúčových nosných držiakov, kotúč inštalovaný na kotúčové nosné držiaky a zabezpečený kusom plátna. Zberný panel solárnej energie je usporiadaný na kotúči pre konverziu slnečnej energie na elektrickú energiu. DE 19701631 A 1 popisuje bicykel obsahujúce bežnékomponenty pedálového bzicykla so solárnymi modulmi namontovanými na prístrešok rozprestierajúcom cezsedadlo a riadidlá. Menič energie je vybavený vyrovnávacou batériou, z...

Zariadenie na úpravu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4990

Dátum: 05.02.2008

Autori: Pusztay Gábor, Székely Sándor

MPK: F28D 21/00, B62J 33/00, A41D 13/00...

Značky: zariadenie, teploty, úpravu

Text:

...ako je malý prenosný propán-butánový horák alebo prenosná spájka 4 na plyn. Takého zariadenia, ako spájka 4 na plyn, sú komerčne dostupné na mnohých miestach, ale ako príklad nech je uvedená spájka na plyn typu S 1300 fonny Steinel alebo spájka typuPyropen WP formy Weller. Takéto spájky na plyn sú spravidla vybavené piezoelektrickým iskriacim zariadením a zariadením regulujúcim výkon. Majú maximálnu kapacitu v rozsahu 100 až 150 W a pracujú s...

Cyklistické sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8648

Dátum: 15.06.2007

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, cyklistické

Text:

...Také sedlo je mimoriadne účinné pre dosiahnutie vyššie uvedených úkolov, avšak má nedostatky V dôsledku existencie jeho stredového kanálu pomerne veľkýmié rozmermi. V praxi prítomnost tohto kanálu môže spôsobiť problémy pre užívateľa, pretože jeho/jej rôzne orgány najmä pri nízkych teplotách sú vystavené pôsobeniu špatného počasia. Okrem toho v prípade, kedy je jazdné kolo využívané na mokrej vozovke sú rôzne orgány užívateľa v kontakte so...

Bicyklové sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4467

Dátum: 04.05.2006

Autor: Laubert Jaroslav

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, bicyklové

Text:

...presne nad spojnicou dotykov predného a zadného kolesa s terénom. Ak cyklista tlači na pravý pedál,ťažisko sa posunie doprava a cyklista musi nakloníť bicykel doľava a naopak. Preto je oveľa výhodnejšie pohyblivé,bočne výkyvne uloženie sedla, ktoré sa dokáže prispôsobiť momentálnym pomerom, môže byt dostatočne široké, pohodlné, netlači, nebráni v pohybe, jazda s nim je dokonca rýchlejšia, cyklista dokáže zvládnuť ťažší prevod a jazda s...

Systém elektrického vybavenia bezmotorového dopravného prostriedku ako je bicykel, trojkolka a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4453

Dátum: 04.05.2006

Autor: Stacho Ľubomír

MPK: B62J 6/00, H02K 21/00

Značky: elektrického, bicykel, dopravného, systém, bezmotorového, vybavenia, podobně, trojkolka, prostriedku

Text:

...vnútomú obvodovú stenu 4.1.5 nosného dielu 4.1.Konštrukčný a funkčný vzťah medzi rotorom 2 a statorom 4 altemátora 1 zobrazuje obr. 4. Z obrázku vyplýva, že do medzery medzi prvou indukčnou cievkou 5 a druhou indukčnou cievkou 6 je vsunutá zostava permanentných magnetov 2.2.1, pričom toto uloženie umožňuje rotáciu zostavy magnetov v medzere medzi indukčnými cievkami 5, 6 a indukovanie elektrického prúdu V týchto cievkach. Vonkajšia...

Sedadlo na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284883

Dátum: 02.01.2006

Autor: Bavaresco Roberto José

MPK: B62J 1/00

Značky: sedadlo, bicykel

Zhrnutie / Anotácia:

Sedadlo na bicykel obsahuje dve oddelené sedadlá (2, 3) nesené podporným prvkom (4) pripevneným k rámu bicykla a umiestnené symetricky bočne na smer pohybu bicykla. Každé sedadlo (2, 3) obsahuje aspoň prvú časť (2', 3') sedadla, pevnú podpornému prvku (4), a aspoň druhú časť (2'', 3'') sedadla, pohyblivú k prvej časti (2', 3') sedadla. Táto druhá časť (2'', 3'') je otočne spojená s čapom (10, 11) definujúcim horizontálnu os (10a, 11a) kolmú na...

Univerzálny skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284821

Dátum: 14.11.2005

Autor: Mikšík Pavel

MPK: B62K 15/00, B62J 1/04, B62K 25/16...

Značky: skládací, bicykel, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny skladací bicykel podľa vynálezu pozostáva z predného ramena (1), ktoré je prichytené v hlavovej zostave (2) na ráme (3), na ktorom je prichytené kývne predné rameno (4) s predným kolesom (22). Na hlavovú zostavu (2) pomocou otočného kĺbu (5) teleskopickej tyče (6) a osi riadidiel (8) alebo pomocou predstavca riadenia (7) sú prichytené voliteľne posúvateľné riadidlá (9). Na kývne zadné rameno (10) prichytené na stredovú zostavu (11),...

Ergonomické sedadlo na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4219

Dátum: 04.08.2005

Autor: Michálek Juraj

MPK: B62J 1/04

Značky: bicykel, sedadlo, ergonomické

Text:

...pohľad na ergonomické sedadlo s časťou bicyklového rámu, na obr. 6 je predozadný rez ergonomickým sedadlom z obr. 5, na obr. 7 je pohľad zhora spredu na jednu zo sedlových častí s vyhĺbením a priečne rezy touto časťou v rovinách A,B, C, D a E, na obr. 7 A je pohľad zhora na jednu zo sedlových častí s naznačeným prúdenim vzduchu, na obr. SA je pohľad na ergonomické sedadlo s objímkou, na obr. 8 B je pohľad na ergonomické sedadlo s...

Oporná kostra telesa sedla pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4655

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedla, kostra, bicykel, oporná, tělesa

Text:

...jej konštrukcie, pričom nesmie predstavovať žiadne komplikácie ako 2 hľadiska výroby, tak0008 Zhora uvedená úloha bola splnená vyvinutimusporiadania kostry podľa tohto vynálezu, ktorá mácharakteristické znaky, uvedené vo význakovej časti nároku l.0009 Predmetom vynálezu je tiež teleso sedla bicykla pre kombinované využitie so zhora uvedenou kostrou.Toto teleso sedla je definované V nároku 2.Prehľad obrázkov na vykresoch0010 Predmetný...

Cyklistické sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8213

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: cyklistické, sedlo

Text:

...correlationof corporeal function and structure, J. Urol. 1996 October,156(4)l 320-9).0006 Druhý urológ Ulrich Schwarzer z urologického oddelenia univerzitného lekárskeho centra V Kolíne, 50924 Nemecko, a urológovia Frank Sommer, Teodor Klotz, ClausCremer a Udo Engleman uskutočnili štúdie najprv V roku 19990007 Tieto štúdie viedli k nasledujúcim záverompre zachovanie prúdenia krvi V penise nezávisí na veľkostipodušky, avšak na dĺžke...

Mechanizmus nastavovania sedadla bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4086

Dátum: 04.03.2005

Autor: Macko Ivan

MPK: B62J 1/00

Značky: mechanizmus, bicykla, sedadla, nastavovania

Text:

...nastavovat (aj počas jazdy) tým spôsobom, že pri potrebe nastavenia ťažiska, zatiahne za páku pod sedadlom, ktorú tento mechanizmus obsahuje a vlastnou váhou sedadlo zasunie. Pri zvýšení ta.žiska je potrebné postavit sa do pedálov, zatiahnut za páku a sedadlo sa samočinne nastaví do požadovanej výšky. Proti pootočeniu je sedadlo istené vodítkom. Ako vodítko trubky sedadla slúži samotná kostra bicykla, jej stredová časť a časť zadnej vidlice....

Univerzálny nábojový zdroj pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3939

Dátum: 05.10.2004

Autor: Fedák Ján

MPK: B62J 6/12

Značky: zdroj, univerzálny, nábojový, bicykle

Text:

...osku 16 (obr. č. 15 a)- cez vymedzovaci krúžok 17 medzi oskou 16 a ložiskom 18 základného telesa 2 (obr. č. 15 b)Elektrické vývody 19 statorového vinutia sú realizované dvojlinkou, alebo koaxiálnym káblom. Priestor medzi oceľovou oskou 16 a magnetickým obvodom 11 je vyplnený vnútomou výplňou 7, ktorá pevne spája obidve časti. Vnútomá výplň 7 je magnetický nevodívý materiál.2. Konštrukcia statora 8 s magnetickým obvodom 11 s ramenami 15 El...

Zostava cyklistického sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4443

Dátum: 07.07.2004

Autori: Martin Peter Gordon, Warner David Benjamin

MPK: B62J 1/00

Značky: cyklistického, zostava, sedla

Text:

...FR l 469 068 sa týka nahustitelného sedla bicykla, majúceho driek, ktorý je posuvný V sedlovej rúrke. Toto usporiadanie je velmi nepraktické a nie je populárne u používateľov. Patentový spis JP-A-411 l 8 O 359opisuje cyklistické sedlo podľa úvodnej časti nároku 1.0008 Podľa tohto vynálezu bola vyvinutá zostava zavesenia cyklistického sedla, obsahujúca sedlové sedadlo,majúce úzky koniec a Široký koniec, rúrkovú jednotku najúcuje osovo...

Sedadlové zloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3733

Dátum: 02.03.2004

Autor: Mereš Branislav

MPK: B62J 1/00

Značky: zloženie, sedadlové

Text:

...drážkovým vedením, čím sa zamedzí otáčaniu sedadla aj pri uvoľnenom skrutkovom spojí.Z technologického a ekonomického hľadiska je výhodné, ak spojovací prvok tvorí so sedlovkoujeden celok.Sedadlovć zloženie podľa tohto technického riešenia môže byt z estetických a/alebo ergonomických dôvodovopatrenć krytom skrutkovćho spoja, ktorý je umiestnený v spojovacej sekcii sedadla.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvctlcnć...

Sedlo pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3970

Dátum: 30.01.2004

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedlo, bicykel

Text:

...pričom bude0007 Zhora uvedená úloha bola podľa tohto vynálezu splnená tým, že bolo vyvinuté sedlo pre bicykel, ktoré má dve pozdĺžne súmerné časti, spojené vzájomne na seba V ich zadnej časti v medziľahlej oblasti, rovnako ako V ich0008 Zhora uvedené dve časti sú oddelené v stredovej časti v stredovej rovine, dlhým kanálikom,ktorý je širší vzadu alebo má jednoducho rovnakú šírku,pričom v zadnej časti sedla je usporiadaný žliabikV pozdĺžnej...

Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2623

Dátum: 03.07.2003

Autor: Benitez Manzano Diego

MPK: B62J 27/00, B62J 23/00, B62J 6/00...

Značky: nastavitelný, bicykle, indikátor, bezpečnej, vzdialenosti

Text:

...na akýkoľvek typ bicykla a adaptovatelné na všetky druhy rámov. Jeho použitie neznižuje pohodlnosť riadenia ani bezpečnosť užívateľa bicykla. Je možné ho používať aj na invalidných vozíkoch.Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle sa nastavuje pomocou dvoch vodiacich trubíc, ktoré sa pripevňujú k rámu bicykla dvoma nosníkmi. Tieto nosníky sa adaptujú na všetky druhy rámov dostupné na súčasnom trhu. Vo vnútri vodiacich...

Motocykel s držadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2423

Dátum: 17.04.2003

Autor: Vincenzo Galvagno

MPK: B62J 39/00, B62K 11/00, B62J 27/00...

Značky: držadlom, motocykel

Text:

...dosky a je usporiadaná tak, aby priliehala k prírube 7 hrdla a nádrži 5 motocykla.0017 Základňa 10 je vybavená tromi otvormi 11 vo vopred stanovených takých miestach, aby po priložení základne 10 k prírube 7 hrdla otvory zodpovedali umiestneniu skrutiek 12, ktoré priťahujú prirubu 7 hrdla k nádrží 5. Skrutky 12 prejdú otvormi 11, zachytia sa v príslušných dieraeh 13 v prírube 7 hrdla a tak pevne spoja základňu 10 držadla 9 s prírubou 7...

Aktívne anatomické bicyklové sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3451

Dátum: 04.03.2003

Autor: Jakubčáková Lucia

MPK: B62J 1/00

Značky: anatomické, sedadlo, bicyklové, aktívne

Text:

...sedadlo l je podľa obr. l tvorené pravou pohyblivou sedadlovou časťou 11. Aktivne anatomické bicyklové sedadlo l je tvorené ľavou pohyblivou sedadlovou časťou 12. Pravá pohyblivá sedadlová časť 11 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktoráje prepojená s bicyklovým kolesom 3. Ľavá pohyblivá sedadlová časť 12 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktorá je prepojená s bicyklovým kolesom 3.Synchronizačná...

Nábojový alternátor na bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3008

Dátum: 08.10.2001

Autor: Fedák Ján

MPK: B62J 6/12

Značky: alternátor, nábojový, bicykle

Text:

...magnetov § dosiahneme na vnútornom obvode rotora 1 vo vzduchovej medzere vystriedané uzavreté magnetické toky g. V našom prípade uvažujeme s osempólovým altemátorom.Tvar, rozmerý a spôsob magnetizácie týchto permanentných magnetov § sú znázomené na obr.č.1. ( a - šírka, b - dĺžka, c - výška, a - uhol výseku, B - úkos, r, - vonkajší polomer, r vnútomý polomer ).Permanentné magnety §, ktoré majú vpriereze tvar obdĺžnika, štvorca...

Blatník integrovateľný do cyklokapsy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2771

Dátum: 18.01.2001

Autor: Humaj Peter

MPK: B62J 15/00

Značky: cyklokapsy, blatník, integrovatelný

Text:

...docyklokapsy s detailmi spojenia blatníka s cyklokapsou a cyklokapsy so sedlom.Biatnik 1, ktorého predná časť gje uspôsobená na rozoberateľné spojenies cyklokapsou g a spodným dielom Lcyklokapsy g do tvaru rovinnej plochy plynule prechádzajúcej medzičasti 7 b|atníka 1. Predná časť g blatnika 1 a spodný diel i a cyklokapsy 3 a blatnika 1 sú zabezpečené proti vytiahnutiu. Spodný diel i cyklokapsy g ktorý slúži na upevnenie blatnika L...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281310

Dátum: 03.06.1998

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B62J 19/00

Značky: prostriedku, kapotáž, dopravného, parkovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku, predovšetkým bicyklov, pozostávajúca z vyklápacej kapoty (10) spojenej s ľavým pevným rámom (20) vybaveným otočným kĺbom (21) a vodiacou lištou (25) s ovládacím prvkom (27), pričom vyklápacia kapota (10) vybavená ochrannou mriežkou (16), odkladacím prvkom (19) a vetracou mriežkou (12) je vo funkčnej polohe spojená s pravým pevným rámom (30) vybaveného kotvením (31), uzamykacím prvkom (32) a zaisťovacím...

Taška

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1709

Dátum: 14.01.1998

Autor: Šima Jaroslav

MPK: B62J 7/02

Značky: taška

Text:

...bicyklistu.Na obr. 1 je znázornený pohľad na uzavretú tašku. Obr. 2 znázorňuje tašku z boku s odklopeným krytom. Obr. 3 znázorňuje pohľad z boku na výstužné popruhy a popruhové rozoberateľne úchyty. .Obr. 4 znázorňuje uloženie zásuvnej pružnej plochej výstuže. Obr. 5 je detail A z obr. 4.g trojuholníkového tvaru, ktoré má jednu základňu pevnú a druhúvo forme krytu 3 výklopnü. Kryt ą má jednu hranu spoločnú s 2puzdrom 2 a ostatné sú...

Nafukovacie sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 960

Dátum: 14.09.1995

Autori: Švarc Zdeněk, Dadej Leopold

MPK: B62J 1/26, B62J 1/00

Značky: nafukovacie, sedadlo

Text:

...nafukovacia vložka sedadla je na takejto opornej miske fixovaná pomocou pásikov, pevne spojených s pružiacou nafukovacou vložkou pásiky vyrobené z toho istého materiálu ako pružiaca nafukovacia vložka sú s ňou pritom pevne spojené.Nafukovacie sedadlo podľa tohoto technického riešenia umožňuje najmä individuálne nastavenie tuhosti odpruženia sedačky, napríklad na cestnom bicykli v závislosti na hmotnos ti jazdca a charakteru...

Nosič nákladu pre tricykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 793

Dátum: 10.05.1995

Autor: Gonda Milan

MPK: B62J 7/00

Značky: nákladu, tricykel, nosič

Text:

...kočika so sklopnou strechou. Pod nákladnoukôš pre ľahši náklad.JBL-Li ad obrá 1 ess.l 1 Na priložených výkresoch je znázornený nosič nákladu na trojkolesovom šľapacom dopravnom prostriedku, kde na obr. l je po hľad zhoku a na obr. 2 je pohľad spredu.Nosič nákladu pre tricykel podľa úžitkového vzoru je uskutoč~ nený tak, že nad úrovňou predných kolies Q pred riadidlami Q je vytvorená nákladná plošina l v podobe roštu. Táto nákladná plošina A...

Prídavný nosič na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 394

Dátum: 06.04.1994

Autor: Melek Stanislav

MPK: B62J 7/04, B62J 7/06, B62J 7/00...

Značky: bicykel, nosič, přídavný

Text:

...aj tiahla slúžiace k upevneniu nosiča k zadnej zvislej časti konštrukcie bicykla. Upevñovacie objimky v uvolnenom stave umožňujú pohyb spodných rámov, resp. nosného rámu ako aj tiahiel a zároveň umoznujá v podstatnom rozsahu zmenu dĺžky tiahiel.rídavný nosič na bicykel, podľa tohoto teçhnickén Žňuje spoľahlivé a optimálne u.poriadaoie prídavného nosi-a na cykle roznych rozmerových aj konštrukčných vyhotovení.Pre správnu funkciu a spoľahlivé...

Bicyklový maják

Načítavanie...

Číslo patentu: U 280

Dátum: 06.10.1993

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: G08B 5/38, B62J 6/00

Značky: bicyklový, maják

Text:

...bT 1 predstavuje detail časti biCyklOVěh 0 kolesa s namontovaným bicytlovým majákom v pohľade v smere osi kolesa a na obrä 2. je znázornený bicyklový maják v voze A-A, prccháäzajúcim osou kolesa.Vyhotovenie bicyklováho majákn znázorneného na obr. 1 a 2 je možné uskutočniť tak, že do odrážky 1 umiestnenej v kolesa bicykla 2 je zabudovaný permanentný magnet Ä a v blízkosti jeho kruho vej dráhy je na pevnej časti bicykla É upevnené Cievka 2 s...

Uchytenie blatníka bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 211

Dátum: 09.09.1993

Autor: Marek Miroslav

MPK: B62J 15/02

Značky: bicykla, uchytenie, blatníka

Text:

...Na zlepšenie pevnostných vlastností a tuhosti spoja je plochá chrbtová doska na svojej spodnej ploche vybavená výstužnými rebrami, vedenými rovnobežneVýhodou tohto technického riešenia je spoľahlivé a tuhé spojenie blatníka s trubkovou konštrukciou bicykla, ktoré nevyžaduje zaistenie dodatočnými spojovacimi prvkami, napriklad nitom, samoreznými skrutkami a podobne, pretože relativne veľká súčtová vnútorná plocha záhybových lemov držiaka...

Způsob potahování sedel a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267438

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pšeja Rudolf, Vaníček Jiří

MPK: B62J 1/18, B32B 31/02

Značky: zařízení, způsobu, sedel, provádění, potahování, způsob

Text:

...Bočnice gg mají na vnitřní stěně vsazeny obvodové manžety 25 (obr. 4) z pružného materiálu a jsou uloženy ve vedeních Lg upravených kolmo k podélné ose g středového tvarovače zl na základní desce. Pro posuv ve vedeních lg jsou bočnice gg připojeny k pístni 3 CS 267438 B 1cim 25 vodorovných tlakových válcü gs. Po obou stranách středového tvarovače 2 ve směru podelné osy Q jsou na základní desce L upravený napínací kleště 3. jež sestávají Z...

Blatník předního kola jednostopá vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267040

Dátum: 12.02.1990

Autor: Záruba Ladislav

MPK: B62J 15/04

Značky: blatník, jednostopá, předního, vozidla

Text:

...dosud známých blatníkü je, že čáatice vody e nečiatot jsou od přední hreny bletníku strhávány proudem vzduchu směrem X přednímu světlometu e dále k jezdci.Tyto nevýhody odstraňuje bletník předního kole pro jednostopá vozidle dle vynálezu,jehož podstate spočívâ v tom, že na jeho vnitřním povrchu je vytvořena jedna nebo více přepážek, umístěných kolmo k podélné ose bletníku.Tyto přepážky zabreňují postupnému pohybu vody e nečístot...

Dynamo pro jízdní kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 262694

Dátum: 14.03.1989

Autori: Gudereit Bernd, Schürmann Dieter

MPK: B62J 6/00

Značky: jízdní, dynamo

Text:

...a které zabírá s ozubeným věncem 32, a s ním souose uspořádané druhé ozubené kolo 36, přičemž toto větší druhé ozubené kolo 36 je V záběru s ozubeným kolem 37, upraveným na hřídeli 29 rotoru 3. Obě ozubená kola 36, 37, jso-u s výhodou opatřena šíkmým ozubením.Na, nebo v oválové podélné koncové oblasti poháněcí části 4 je uspořádáno zapínací a vypínací ústrojí 22, které má čepový, s osou 6 kotla zhruba rovnoběžný unášeč 36,který je upevněn na...