B62H 5/00

Bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7300

Dátum: 03.12.2015

Autor: Čollák Igor

MPK: B62H 5/20, G08B 13/00, B62H 5/00...

Značky: zabezpečovacie, zariadenie, bezdrôtové

Text:

...časti vrchného vysielačového veka 2 l a spodného vysielačového veka g je voľne uložená vysielačová riadiaca jednotka g, ktorou je doska plošného spoj a. Vysielačová riadiaca jednotka g je cez prenosový kanál Z prepojená na rádiový modul i alarmového telesa 3, ktorý je určený na prijímanie šifrovaných povelov. Alarmové teleso 3 je tvorené jedným vrchným alarmovým vekom g, ktoré je z plastu. Na vrchné alarmové veko g je pripevnený jeden...

Bicykel a držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17895

Dátum: 12.03.2012

Autori: Kirschenhofer Gerhard, Rödlach Michael

MPK: B62H 5/00, B62M 6/80, B62H 3/02...

Značky: bicykel, držiak

Text:

...zvýhodnený realizačný variant vynálezu predpokladá, že spojka, tzn. Zasúvacie teleso je upevnené prostredníctvom vinutej pružiny. Toto riešenie je jednoduché a pôsobí proti pretočeniu bicykla voči držiaku vo všetkých smeroch progresívnenarastajúcim odporom vo forme vratného momentu.0014 Podľa vynálezu sa tiež predpokladá, že Zasúvacie teleso vykazuje minimálne jedno sploštenie. Tým je možné cielene obmedziť rotačný pohyb zasúvacieho telesa v...

Parkovacie zabezpečovacie zariadenie jednostopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2153

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62H 5/00

Značky: zariadenie, prostriedku, zabezpečovacie, parkovacie, dopravného, jednostopového

Text:

...alarmu.Spôsob otvárania zabezpečovacieho zariadenia je mechanický,zabezpečovaný kĺbovým mechanizmom s kónickým segmentom umožňujú-u cim otváranie a zatváranie dvojice-ramien. Kĺbový mechanizmus je opatrený pružinou pre uľahčenie manipulácie. nParkovacie zabezpečovacie zariadenie je uchytené na nošnú časť predného rámu, v ktorom je upevnený klbový mechanizmus prekrytý krytom.Pevný predný rám je kotvený pomocou kotviacich prostriedkov do...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2150

Dátum: 07.05.1999

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B62H 5/00

Značky: kapotáž, dopravného, prostriedku, parkovacia

Text:

...časti.Parkovacía kapotáž dopravného prostriedku je uchytená na nosnú,stredovú časť, ktorá je na pravej strane kotvená v otočnom,uzamykateľnom kĺbe. Uzamykateľný kĺb je súčasťou pevného rámu - stojana,kotveného pomocou kotviacich prostriedkov do pevnej podložky.Výhodou parkovacej kapotáže je jej malá hmotnosť a možnosťuplatnenia v exteriéri bez náročných stavebných úprav.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie výsvetlený...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1463

Dátum: 07.05.1997

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62H 5/00

Značky: dopravného, kapotáž, prostriedku, parkovacia

Text:

...Dokonalézabezpečenie bicykla a odložených vecí proti mechanickémupoškodeniu, odcudzeniu i proti neoprávnenej manipulácii je chránené naviac alarmom.Spôsob otvárania-vyklapania kapoty je mechanický, zabezpečovaný je dvojicou plynových ovládacích prvkov, ktoré vymedzujú rozsah vyklopenia a umožňujú pohodlnejšiu manipuláciu. Parkovacia kapotáä je k rovnému, pevnému podkladu kotvená pomocou kotviacich prvkov prechádzajúcich cez ľavý i pravý...