B62H

Systém na identifikáciu odcudzeného bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7328

Dátum: 07.01.2016

Autor: Kováčik Ivan

MPK: G06K 19/06, B62H 5/20

Značky: odcudzeného, identifikáciu, systém, bicykla

Text:

...na ráme bicykla je lepením pripevnený štítok s vytlačeným QR kódom, ktorý je prekrytý akom rámu bicykla, pričom QR kódu na štítku je priradený používateľský prístup cez aplikáciu v mobilnom telefóne k informáciám identifikujúcim odcudzenie bicykla, ktoré sú uložené V databáze prístupnej cez webovú stránku.Štítok s vytlačeným QR kódom sa najvýhodnejšie nalepí do stredu na vrchnú rámovú rúru bicykla. Štítok s vytlačeným QR kódom môže tiež byť...

Systém na identifikáciu odcudzeného bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7325

Dátum: 07.01.2016

Autor: Kováčik Ivan

MPK: G06K 19/06, B62H 5/20

Značky: bicykla, odcudzeného, systém, identifikáciu

Text:

...pod štítkom je vyrytý identiñkačný obraz, pričom QR kódu na štítku je priradený používateľský prístup cez aplikáciu v mobilnom telefóne k informáciám identifikujúcim odcudzenie bicykla, ktoré sú uložené v databáze prístupnej cez webovú stránku.Antikorový štítok s vygravírovaným QR kódom sa najvýhodnejšie nalepí do stredu na vrchnú rámovú rúru bicykla. Štítky budú predávať a montovať len vyškolení pracovníci v predajniach s bicyklami a...

Bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7300

Dátum: 03.12.2015

Autor: Čollák Igor

MPK: G08B 13/00, B62H 5/20, B62H 5/00...

Značky: bezdrôtové, zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...časti vrchného vysielačového veka 2 l a spodného vysielačového veka g je voľne uložená vysielačová riadiaca jednotka g, ktorou je doska plošného spoj a. Vysielačová riadiaca jednotka g je cez prenosový kanál Z prepojená na rádiový modul i alarmového telesa 3, ktorý je určený na prijímanie šifrovaných povelov. Alarmové teleso 3 je tvorené jedným vrchným alarmovým vekom g, ktoré je z plastu. Na vrchné alarmové veko g je pripevnený jeden...

Ochranný padací bočný rám na motocykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7010

Dátum: 07.01.2015

Autor: Lisý Miroslav

MPK: B62K 11/02, B62H 1/12

Značky: ochranný, motocykel, bočný, padací

Text:

...rám na motocykel, kde na obrázku 1 majú Výkyvné ramená tvar neúplného trojuholníka, na obrázku 2 majú Výkyvné ramená tvar neúplného obdlžnika a na obrázku 3 majú Výkyvné ramená tvar neúplného lichobežníka. Na obrázku 4 je ochranný padací bočný rám na motocykel schematicky znázomený pri pohľade spredu.Ochranný padací bočný rám na motocykel je vytvorený z kovového prichytávacíeho rámu 1 vytvoreného z rúrok štvorcového príerezu. Tento...

Bicykel a držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17895

Dátum: 12.03.2012

Autori: Rödlach Michael, Kirschenhofer Gerhard

MPK: B62M 6/80, B62H 3/02, B62H 5/00...

Značky: držiak, bicykel

Text:

...zvýhodnený realizačný variant vynálezu predpokladá, že spojka, tzn. Zasúvacie teleso je upevnené prostredníctvom vinutej pružiny. Toto riešenie je jednoduché a pôsobí proti pretočeniu bicykla voči držiaku vo všetkých smeroch progresívnenarastajúcim odporom vo forme vratného momentu.0014 Podľa vynálezu sa tiež predpokladá, že Zasúvacie teleso vykazuje minimálne jedno sploštenie. Tým je možné cielene obmedziť rotačný pohyb zasúvacieho telesa v...

Vynálezy kategórie «B62H» v ZSSR.

Reklamný cyklostojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 285270

Dátum: 08.09.2006

Autor: Zálešák Jaromír

MPK: G09F 23/00, B62H 3/00

Značky: cyklostojan, reklamný

Zhrnutie / Anotácia:

Reklamný cyklostojan je tvorený pridržiavacími prvkami a rámom na uloženie reklamnej tabule. Dvojice zhodne tvarovaných pridržiavacích prvkov sú umiestnené vo dvoch navzájom rovnobežných rovinách a sú navzájom pevne spojené pomocou rozpierok umiestnených v stredoch rádiusov ohybov dvojíc pridržiavacích prvkov. Na jednej strane alebo na obidvoch stranách reklamného cyklostojana sa pravideľne striedajú dvojice tvarovaných pridržiavacích prvkov....

Manipulačné zariadenie na uskladnenie najmä bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4174

Dátum: 02.06.2005

Autori: Rada Zdenek, Kovačič Kamil

MPK: B62H 3/12, B66D 5/00

Značky: bicyklov, manipulačné, uskladnenie, najmä, zariadenie

Text:

...na jeho hmotnosť a to- bud pomocou malého navijaka,- systémom voľných kladiek,- priamym prevodom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornene manipulačné zariadenie na uskladnenie najmä bicyklov a na obr. 2 je znázornená jeho altematívne riešenie.Príkladné vyhotovenie manipulačného zariadenia na uskladnenie najmä bicyklov (obr. 1), ale aj iných vhodných predmetov, napr....

Parkovacie zabezpečovacie zariadenie jednostopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2153

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62H 5/00

Značky: jednostopového, zabezpečovacie, parkovacie, prostriedku, zariadenie, dopravného

Text:

...alarmu.Spôsob otvárania zabezpečovacieho zariadenia je mechanický,zabezpečovaný kĺbovým mechanizmom s kónickým segmentom umožňujú-u cim otváranie a zatváranie dvojice-ramien. Kĺbový mechanizmus je opatrený pružinou pre uľahčenie manipulácie. nParkovacie zabezpečovacie zariadenie je uchytené na nošnú časť predného rámu, v ktorom je upevnený klbový mechanizmus prekrytý krytom.Pevný predný rám je kotvený pomocou kotviacich prostriedkov do...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2150

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62H 5/00

Značky: parkovacia, dopravného, prostriedku, kapotáž

Text:

...časti.Parkovacía kapotáž dopravného prostriedku je uchytená na nosnú,stredovú časť, ktorá je na pravej strane kotvená v otočnom,uzamykateľnom kĺbe. Uzamykateľný kĺb je súčasťou pevného rámu - stojana,kotveného pomocou kotviacich prostriedkov do pevnej podložky.Výhodou parkovacej kapotáže je jej malá hmotnosť a možnosťuplatnenia v exteriéri bez náročných stavebných úprav.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie výsvetlený...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1463

Dátum: 07.05.1997

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62H 5/00

Značky: prostriedku, parkovacia, dopravného, kapotáž

Text:

...Dokonalézabezpečenie bicykla a odložených vecí proti mechanickémupoškodeniu, odcudzeniu i proti neoprávnenej manipulácii je chránené naviac alarmom.Spôsob otvárania-vyklapania kapoty je mechanický, zabezpečovaný je dvojicou plynových ovládacích prvkov, ktoré vymedzujú rozsah vyklopenia a umožňujú pohodlnejšiu manipuláciu. Parkovacia kapotáä je k rovnému, pevnému podkladu kotvená pomocou kotviacich prvkov prechádzajúcich cez ľavý i pravý...

Držiak na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 906

Dátum: 11.07.1995

Autor: Demovič František

MPK: B62H 3/08

Značky: držiak, bicykel

Text:

...sa prejaví v znížení výrobných nákladov, v znížení hmotnosti a v zľachčení a v zjednodušeni manipulácie priukladaní bicykla do držiaka. Prehľad gbréizkoi/.ma xýlšresoclł.Príklad uskutočnenia technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany je schematicky znázornené na výkresoch. Na obr. 1 je nakreslený čelný pohľad na zostavu držiaka a na obr. 2 rez v zvislej osi konštrukcie. Obr. 3 zobrazuje pôdorysný pohľad a obr. 4 bokorysny pohľad na...

Stavitelná opěra stojánku jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 268615

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mávr Vladimír, Babický Jaroslav

MPK: B62H 1/02, B62H 1/06

Značky: opěra, stavitelná, stojánku, jízdního

Text:

...míry nedostatky známých řešení, se~zv 1 áštním důrazem na výrazné snížení výrobních, resp. montážních nákladů.Dalším cílem vynálezu bylo zachovat stavitelnost opěry při montáži ve výrobě na různé velikostní typy jízdních kol, přičemž byl brán zřetel ke zjištění, že během provozu jízdního kola k délkovému přestavení opčry prakticky nedochází. Stavitelnost opěry během výroby je nutná pro možnost výroby jediného druhu opěry stojánku pro všechny...