B62D 29/00

Zaoblená strecha vozidla s výstužným a tlmiacim prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20364

Dátum: 11.09.2013

Autori: Hollmann Christoph, Walsch Thomas

MPK: B29C 53/06, B29L 31/30, B29L 9/00...

Značky: tlmiacim, výstužným, střecha, vozidla, prvkom, zaoblená

Text:

...výstužných prvkov stropu /- 3 mm, to znamená, že sa zakrivenie výstužných prvkov stropu smie líšiť od zakrivenia plechovej strechy maximálne o 3 mm. Dodržanie tejto požiadavky sa kontroluje napríklad pomocou šablón, prispôsobených individuálnemu obrysu strechy.0011 V prípade vopred vyrobených, zaoblených výstužných prvkov stropu existujú vysoké požiadavky na ich transport a skladovanie.Tieto požiadavky sa riešia napríklad použitím...

Tepelný štít vybavený oporným ramenom voči komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21054

Dátum: 30.01.2013

Autor: Roger Christophe

MPK: B60R 13/08, B62D 29/00, B62D 25/08...

Značky: oporným, ramenom, voči, vybavený, štít, tepelný, komponentu

Text:

...pred teplom vyskytujúcim sa motorovompriestore, a takýto tepelný štít vložený medzi motorový priestor a komponent, pričom sa tento štít opiera o komponent svojim vystupujúcim ramenom.0015 Ďalšie predmety a výhody tohto vynálezu budú jasné po prečítaní nižšie uvedeného opisu prednostného spôsobu realizácie, ktorý sa odvoláva na pripojené obrázky, na ktorých- obrázok 1 je schematický bočný pohlad zobrazujúci prednú časť motorového vozidla,...

Zváraný oceľový diel tvárnený za tepla s veľmi vysokou mechanickou pevnosťou a spôsob výroby takéhoto dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20352

Dátum: 23.07.2012

Autori: Schmit Francis, Yin Qingdong, Cretteur Laurent, Ehling Wolfram

MPK: B23K 35/30, B23K 35/02, B23K 26/32...

Značky: výroby, mechanickou, vysokou, velmi, spôsob, ocelový, tvárnený, takéhoto, dielů, tepla, pevnosťou, zváraný

Text:

...zvarením dvoch vopred vyslrihnutých plechov, ktoré majú vďaka tomuto typu rezania na svojich okrajoch nánosy predbežného povlaku na báze hliníka.0023 Spôsob zvárania spočíva bud v hybridnom zváraní laser-TIG, t.j. laserovým lúčom v kombinácii s elektrickým oblúkom dodávaným zváraclm horákom TIG (Tungsten Inert Gas) vybaveným netaviacou sa elektródou, alebo v hybridnom zváraní laser-MIG (Meta| Inert Gas), kedy je zvárací horák vybavený...

Spôsob výroby martenzitickej ocele s veľmi vysokou medzou pružnosti a plech takto získaný

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20120

Dátum: 20.04.2012

Autori: Zhu Kangying, Bouaziz Olivier

MPK: C21D 8/02, B62D 29/00, C21D 6/00...

Značky: velmi, vysokou, výroby, ocele, medzou, plech, spôsob, získaný, pružnosti, takto, martenzitickej

Text:

...kriviek začiatkov transformácie, tzv. nosovt0020 Obsah chrómu musí byť menší alebo rovný 4 . Po prekročení tohto obsahu jejeho vplyv na kaliteľnosť prakticky bezvýznamný, teda ďalšie pridanie chrómu je drahé a bez zodpovedajúceho prospešného účinku.0021 Avšak obsah molybdénu nesmie prekročiť 2 , kvôli jeho nadmerným výrobným nákladom. 0022 voliteľne môže oceľ obsahovať aj bór velká deforrnácia austenitu môže pri ochladzovaní urýchliť...

Hybridná podperná konštrukcia prístrojovej dosky vozidla a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287433

Dátum: 02.09.2010

Autor: Charbonnel Daniel

MPK: B62D 25/00, B62D 29/00

Značky: hybridná, spôsob, konštrukcia, výroby, vozidla, prístrojovej, dosky, podpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridná podperná konštrukcia prístrojovej dosky vozidla zahrnuje: kovový priečny člen (10) s tvarom predĺženým pozdĺž hlavnej osi (12) zostavu (18) na rozdeľovanie vzduchu vyrobenú z plastového materiálu, zahrnujúcej najmenej jedno potrubie (20) predĺženého tvaru, prechádzajúce rovnobežne s kovovým priečnym členom (10), a škatuľu (22) na rozdeľovanie vzduchu, zakotvenú na kovovom priečnom člene (10) súčasným tvarovaním. Ďalej zahrnuje najmenej...

Šasi vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17781

Dátum: 25.06.2010

Autor: Murray Ian Gordon

MPK: B62D 29/04, B62D 29/00, B62D 23/00...

Značky: šasi, vozidla

Text:

...Iisovaného oceľového šasi. Táto prihláška ide ďalej než W 0 2009/122178 a navrhuje prednostné orientácie vláknovej výstuže v kompozitných plošných dielcoch.0013 Navrhujeme preto šasi vozidla obsahujúce rámovú kostru vzájomne spojených rúrkových úsekov kruhového prierezu a najmenej jeden kompozitný plošný dielec pripojený k rámovej kostre, pričom aspoň část kompozitného plošného dielca je z jednosmerných vlákien. Použitím moderných...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12220

Dátum: 16.12.2009

Autori: Schäfergockel Frank, Schöning Ralf, Opperbeck Guido

MPK: B62D 29/00, B62D 25/08

Značky: modul, koncový, čelný, vozidla

Text:

...geometrický tvar, ktorý je ľahko vyrobiteľný. Moment odporu profilu v tvare dutej komory sa dá zvoliť nad stanovenú prahovú hodnotuvoľbou zodpovedajúceho vonkajšieho priemeru, prípadne voľbou hrúbky steny.0011 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byť plastový dutý profil zhotovený aj ako viackomorový plastový dutý profil, ktorý obsahuje viac navzájom prepojených dutých komôr,pričom sú tieto usporiadané navzájom paralelne. V tejto...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11515

Dátum: 16.12.2009

Autori: Kleinewalter Karsten, Opperbeck Guido, Zhao Gaoming, Schöning Ralf

MPK: B62D 25/08, B62D 29/00

Značky: koncový, vozidla, čelný, modul

Text:

...dutého profilu zaberajú na plastovom opornom dieli a sú vzájomne spojené materiálovým stykom. Prednostne je plastový opomý diel V upevňovacej oblasti nastriekaný na upevňovací obrys kovového dutého profilu. Altematívne môže byťspojenie vytvorené aj lepením.(0009) Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sú prehĺbenie a výstupok kovového dutého profilu, respektíve plastového oporného dielu vytvorené vo forme lišty, respektíve sú pretiahnuté...

Nadstavba úžitkového vozidla, úžitkové vozidlo a spôsob výroby takejto nadstavby úžitkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15582

Dátum: 29.05.2009

Autor: Lima Joachim

MPK: B62D 29/00

Značky: nadstavba, užitkové, užitkového, takejto, výroby, vozidlo, spôsob, nadstavby, vozidla

Text:

...pretože u spojov Iisovaným nitom,resp. prestupujúcim pripojením na rozdiel od známych spojov plným nitom,resp. slepým nitom v podstate nie sú tvárnené žiadne hlavy nitov, ktorévyčnievajú cez používané konštrukčné súčasti. Tým sa zlepšuje aj optický vzhľad nadstavby úžitkového vozidla.0010 Rohový stĺpik má dve alebo viacero pozdĺžnych častí, ktoré sú spojené prostredníctvom Iisovaného nitovania a/alebo prestupujúceho pripájania. Rohový stĺpik...

B-stĺpik pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17416

Dátum: 12.11.2008

Autori: Bodin Hans, Berglund Daniel

MPK: B62D 29/00, B62D 25/04

Značky: b-stĺpik, vozidlo

Text:

...pásu podporuje požadované deformačné správanie, ktoré chráni bedrovú oblast cestujúceho bez zoslabenla pripevnenia stĺpika o prahový prvok. Pôvodný stav stĺpika je zobrazený prerušovanou čiarou.-2 0009 Stĺpik 11 je výhodne vyrobený metódou Iisovacieho vytvrdzovania, t. j. je vytvarovaný za horúca v chladenom páre nástrojov a udržiavaný v nástrojoch pomocou nástrojov, ktoré slúžia ako príchytka dovtedy, kým sa stĺpik nevytvrdl. Existujú...

Akustická tlmiaca doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9823

Dátum: 16.08.2007

Autor: Wojtowicki Jean-luc

MPK: B60R 13/08, B62D 29/00

Značky: tlmiaca, akustická, doska

Text:

...pás teplom expandovatelného materiálu je rozložený pozdĺž najmenej 80 , výhodnejšie 90-3 vonkajšieho obvodu nosnej platne. Zvyčajne pás teplom e×pandovateIného materiálu je rozložený pozdlž celého vonkajšieho obvodu nosnej platne.Výhodne tlmiaca doska obsahuje nosnú konštrukciu pozdĺž vonkajšieho obvodu, pričom uvedená nosná konštrukcia pridržiava pás teplom expandovatelného materiálu.Dutina automobilu je tvorená spojitými stenami (napr....

Štrukturálny prvok pre dopravný prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5040

Dátum: 24.04.2007

Autori: Laurent Claude, Berne Sébastien, Riviere Caroline

MPK: B62D 25/08, B29C 45/14, B62D 29/00...

Značky: prvok, výroby, štrukturálny, prostriedok, spôsob, dopravný

Text:

...obliate objímky a- - pomer osovej dĺžky každej objímky voči pozdĺžnej vzdialenosti medziobjímkami je menší ako 0,60009 Vynález sa rovnako týka dopravného prostriedku, ktorý zahrňuje štrukturálny prvok vyššie uvedeného typu.0010 Vynález sa rovnako týka spôsobu výroby štrukturálneho prvku podľa nároku 6.0011 Pri alternatívnych realizáciách spôsobu podľa predloženého vynálezu sa tento spôsob vyznačuje jednou alebo väčším počtom z nasledujúcich...

Spevňujúca vložka pre karosériu automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6683

Dátum: 03.07.2006

Autori: Saillet Philippe, Kauffmann Michel, Patois Christophe

MPK: B62D 29/00, B62D 21/15, B62D 25/04...

Značky: spevňujúca, automobilového, karosériu, vozidla, vložka

Text:

...konštrukcie karosérie, ak je vsunutá najmenejčiastočne medzi jeden bok karosérie a vnútomý nosník.Podľa inej charakteristiky vynálezu vložka má všeobecne tvar trojuholrüka na spevnenie dosadacej plochy prednej päty konštrukcie karosérie, ak je vsunutá najmenej čiastočnemedzi jeden bok karosérie a vnútorný nosník.Vynález bude teraz opísaný detailnejšie a s odkazmi na pripojené obrázky, ktoré ilustrujúspôsob vyhotovenia vo forme príkladu a nie...

Kovom zosilnená hybridná štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11467

Dátum: 11.01.2006

Autori: Krisch Wolfgang, Geiermann Volkmar, Zimmermann Jochen, Frankenmolen Jeroen

MPK: B62D 29/00

Značky: kovom, zosilnená, struktura, hybridná

Text:

...ktorá je vždy potrebná, aby prepožíčala konštrukčnej súčasti podľa vynálezu požadované mechanické vlastnosti. Kovovávýstuž má výhodne proñlovaný prierez.0011 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je spôsob výroby konštrukčnej súčasti podľa vynálezu, pri ktorom sú kovová časť a kovová výstuž vzájomne spojené tvarovým,silovým a/alebo materiálovým spojením.0012 Spôsob podľa vynálezu je možne uskutočňovať jednoducho a lacno.0013 Čo sa týka...

Spodný kryt podlahy motorového vozidla ako aj spôsob jeho zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1032

Dátum: 07.07.2004

Autori: Stellmach Hans-jügen, Kelpe Hans-rudolf, Schatz Stefan

MPK: B62D 29/00

Značky: zhotovenia, motorového, spôsob, spodný, podlahy, vozidla

Text:

...recyklát.Predložený vynález rieši základný problém, vytvoriť spodný kryt podlahy Inotorového vozidla, ako aj spôsob jeho zhotovenia, podľa ktorého sú zachované výhody s ohľadonx navlastnosti materiálu známych krytov spodku motorovýchvozidiel, avšak ich nevýhody sú odstránené. Pritom by mali byť odstránené najmä dokončovacie lisovacie práce, ako aj príčiny ohrozenia zdravia. Ďalej by mala byť docielená vyššia rozmerová presnosť. Potrebné...

Expandovateľný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5233

Dátum: 23.06.2004

Autori: Kassa Abraham, Larsen Douglas, Apfel Jeffrey, Kleino Thomas, Harthcock Matthew, Barz William

MPK: B62D 29/00

Značky: materiál, expandovateľný

Text:

...aktivovaný tak, aby slúžil na tlmenie zvuku, tesnenie alebo vystuženie príslušného typu výrobku.0007 Predkladaný vynález zverejňuje expandovateľný materiál podla nároku 1. Jedným zvýhodných materiálov pre výstuž je rozomleté aramidové vlákno, ktoré môže napomáhat riadeniu toku, odporu proti priehybu a/alebo0008 Tento materiál môže byť vyrábaný podľa rôznych protokolov. Vjednom z výhodných spôsobov sú rôzne zložky materiálu miešané...

Expandovateľný materiál a upevniteľný prvok pre tesnenie, tlmenie zvuku alebo vystužovanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10691

Dátum: 23.06.2004

Autori: Larsen Douglas, Apfel Jeffrey, Kleino Thomas, Barz William, Kassa Abraham, Harthcock Matthew

MPK: C08J 9/00, B62D 29/00

Značky: zvuku, vystužovanie, tlmenie, expandovateľný, materiál, upevnitelný, prvok, spôsob, tesnenie, výroby

Text:

...a podobne. Preto sa predkladaný vynález snaží poskytnúť expandovateľný materiál, ktorý by vykazoval aspoň jednu požadovanú vlastnosť bez velkého obmedzeniaminimálne jednej ďalšej vlastnosti.0006 Predkladaný vynález predstavuje spôsob podľa nároku 1 a poskytujeprvok navrhnutý tak, aby slúžil na tlmenie zvuku, tesnenie alebo vystuženieurčitého typu výrobku ako je napríklad vozidlo. Prvok sa všeobecne skladá z nosiča, expandovatelného materiálu...

Viacsegmentové výstužné časti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4112

Dátum: 30.04.2003

Autori: Souvay Denis, Le Gall Eric, Lutz Jean-philippe, Bieber Serge

MPK: B62D 29/00

Značky: výstužné, částí, viacsegmentové

Text:

...lepidlom, ktoré je možné pri zahriatí napenit za účelomspojenia priečky s dvoma protiľahlými stenami tohto prierezu. Takáto priečkavšak poskytne významné vystuženie len pozdĺž osi priečky. V W 0 97/43501 sa táto priečka s napeniteľným materiálom na protilahlých stranách umiesti do dutiny a následne sa napení vplyvom pôsobenia tepla. To má však za následok nerovnomerné napenenie a nehomogénnu štruktúru peny, pretože na...