B62D 25/20

Zariadenie a spôsob kontroly upevnenia objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7520

Dátum: 01.08.2016

Autor: Karaffa Roman

MPK: B65B 13/04, B60P 7/06, B62D 25/20...

Značky: kontroly, zariadenie, objektov, spôsob, upevnenia

Text:

...zariadenia na kontrolu upevnenia objektov je možnosť rozšíriť snímanie o snímače veľkosti napätia mechanického ťahu alebo sú snímače doplnené o snímače teploty, úniku plynov a snímače iných veličín alebo nimi nahradené, čím sa komplexne zvýši bezpečnosť objektu nielen z hľadiska náhodných javov, ale aj sabotáže, prípadne krádeže.Podstatou spôsobu kontroly upevnenia objektov je, že snímače sú pripojené na elektronické jednotky, tie spolu...

Spojenie medzi vnútorným pozdĺžnym nosníkom a predným predĺžením pozdĺžneho nosníka karosérie motorového vozidla a takto vybavené vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19181

Dátum: 22.12.2011

Autor: Picquet Christophe

MPK: B62D 25/20

Značky: pozdĺžnym, motorového, vybavené, spojenie, karosérie, medzi, nosníkom, pozdĺžneho, predĺžením, predným, vnútorným, takto, vozidla, vozidlo, nosníka

Text:

...bočnú stranu zadnej časti vnútorného pozdĺžneho nosníka a na vnútornú bočnústranu prednej časti predného predĺženia pozdĺžneho nosníka, pričom okrajvnútornej bočnej strany spomenutého spojovacieho dielu obsahuje tretí ohnutý okraj, ktorý je namontovaný a upevnený na vnútornú bočnú stranu prednej častipredného predĺženia pozdĺžneho nosníka.0017 Takto je spojenie spojovacieho dielu s vnútorným pozdĺžnym nosníkom a s predným predĺžením...

Prepravné vozidlo s blokovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19629

Dátum: 14.01.2011

Autor: Suutarinen Timo

MPK: B62D 25/20, B60P 1/64

Značky: zariadením, vozidlo, prepravné, blokovacím

Text:

...podľa vynálezu sú uvedené V sprevádzajúcom nároku l. Rovnako tak charakteristické znaky montážnej zostavy podľa vynálezu sú uvedené V sprevádzajúcom nároku l 2. Konštrukcia usporiadania podľa vynálezu je jednoduchá, avšak blokovanie dosiahnuté týmto usporíadaním je spoľahlivé. Okrem toho sablokovanie môže ľahko a rýchle odblokovať a zablokovať. Rýchlosť a spoľahlivosť súdosiahnuté pripevnením väčšiny blokovacích členov permanentne k...

Podlahový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10688

Dátum: 05.11.2009

Autor: Sasse Holger

MPK: B27N 3/28, B62D 25/20

Značky: podlahový, dopravník

Text:

...výstupkov vyčnievajúcich na okrajoch.0014 Pre nákladovo výhodnú výrobu panelov majú panely podiel vlákien medzi 65 a 85 . vlákna môžu pritom byť z prírodných látok, obzvlášťtakýchto vlákien. Vlákna sa výhodne miešajú s plastom, ako je polypropylén alebo polyetylén, a Iisujú extrudérom.0015 Pre jednoduché upevnenie je možné panely s rámom zoskrutkovat na mostíku medzi dvoma dutými komorami. Tak má upevnenie dostatočnú pevnosť, pretože v...

Zariadenie upevnenia bezpečnostného pásu a podlaha motorového vozidla, vybavená takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12494

Dátum: 02.11.2009

Autori: Didier Vincent, Desplanches Patrice

MPK: B62D 25/20, B60R 22/22

Značky: bezpečnostného, zariadenie, motorového, takýmto, pásu, vybavená, vozidla, zariadením, upevnenia, podlaha

Text:

...uhle vzhľadom na prvú časť, ktorá sa rozprestiera pod spomenutým koncom priečneho nosníka, pričom je jedenzokrajov tejto druhej časti prispôsobený na to, aby sa privaril na podlahu vozidla.0014 Keď sa upevňovacie zariadenie privarí na podlahu vozidla,bezpečnostný pás vprípade nárazu prenáša na držiak upevnený o priečny nosník sily, ktoré majú tendenciu nadvihnúť koniec priečneho nosníka, na ktorý je pripojený držiak.0015 Upevňovacie...

Podlaha automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9639

Dátum: 30.07.2008

Autor: Hureaux Sébastien

MPK: B62D 25/20, B60K 15/067

Značky: vozidla, automobilového, podlaha

Text:

...Vynález bude zrejmejšl po prečítaní nasledujúceho opisu, ktorý sauvádza iba ako príklad s odkazom na pripojené obrázky, kde- obrázok 1 predstavuje pohľad zboku na časť automobilového vozidlaobsahujúceho podlahu podľa vynálezu- obrázok 2 predstavuje pohľad zhora na podlahu z obrázku 1, a- obrázok 3 predstavuje pohľad na zvislý priečny prierez podľa čiary III-lll z obrázku 2. 0014 Aby sa zjednoduší nasledujúci opis, obrázky sú orientované...

Motorové vozidlo vybavené zlepšenými prostriedkami obmedzenia preniknutia bočných dverí vozidla počas bočného nárazu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10896

Dátum: 26.04.2007

Autori: Villedieu Christophe, Plumere Laurence

MPK: B62D 25/20, B62D 21/15

Značky: bočných, vybavené, dveří, bočného, obmedzenia, počas, motorové, zlepšenými, prostriedkami, preniknutia, nárazů, vozidla, vozidlo

Text:

...ktorý vymedzuje uhlovú oblast na prijatie profilu, pričom tento diel obsahuje lisovanéčasti, ktoré umožňujú udržať otvorenie uhlovej oblasti počas bočného nárazu0014 Spodok dverí výhodne obsahuje pozdĺžny pás, nachádzajúci sa pod výstužou dutiny, pričom má menšiu pevnosť ako je pevnosť výstuže, aby sa zasunul pod hranu profilu počas bočného nárazu vozidla.0015 Tento vynález teraz popíšeme podrobnejšie a s odkazom na priložené obrázky, ktoré...

Spojovací styčník pre škrupinové prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 998

Dátum: 28.10.2003

Autor: Bednarski Piotr

MPK: B62D 25/20, B62D 27/00

Značky: spojovací, prvky, škrupinové, styčník

Text:

...ale silovým spojom prostredníctvom nástrojazavedeného do frontálne otvorenej koncovej oblasti priečneho nosníka, pričom tento nástroj rozpína koncovú oblasť radiálne smerom von, a tým ju spája s pozdĺžnym nosníkom V oblastiV US patentovom dokumente 2,009,963 sa napokon popisuje V podstate dvojrozmerný rám vozidla pozostávajúci z dvoch pozdĺžnych nosníkov a odlišných priećnych nosníkov. riečne nosníky sú na svojich koncoch krížom...

Zadní nosná podlaha karoserie osobního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268128

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hájek Stanislav

MPK: B62D 25/20

Značky: osobního, automobilů, nosná, karosérie, podlaha, zadní

Text:

...použití móně nbročnćho svbřecího zařízení I současně umožnuje vyšší přesnost vyroby. Konstrukce při požadované tuhosti vykazuje velice nízkou hnotnost.na pripojených výkresech je znàzorněn príklad provedení zadní nosne podlahy karoaerio osobního automobilu podle vynllezu, kde obr. 1 znazornuje narys, obr. 2 půdorys a na obr. 3, L, 5 a 6 jsou znbzorněny průřezy proněnlivýn podelným nosnikeu ve spojení s přílehlýni čàstní nosné podlahy a částí...

Konstrukce pro upevnění poklopu montážního otvoru v prostoru pro cestující v autobusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264130

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mohácsi János, Orosz József

MPK: B62D 25/20

Značky: autobusů, prostoru, upevnění, montážního, cestující, konstrukce, otvorů, poklopu

Text:

...poklopu montážního otvoru podle vynálezu má několik významných předností. Celá uzavíraoí konstrukce pro poklop montážního otvoru sestává v podstatě ze dvou dílú, z pryžové panenky a příruby rámu, vytvarované do průřezu tvaru U a těsně spolupracující s pryžovou panenkou. Zvedání a opětné usazování poklopu se provádí tak, že se širší část hlavy pryžové panenky natočí a tím se jedna strana rámu s jeho přírubou profiluU wolní ze sve upevněne...