B62D 25/10

Montážny spoj na spojenie plechových dielov falcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6990

Dátum: 27.07.2007

Autor: Guillien Joël

MPK: B60J 5/00, B21D 39/02, B62D 25/10...

Značky: falcovaním, plechových, spojenie, dielov, montážny

Text:

...reze ukazujúci spojenie vzmysle vynálezu pred falcovaním,- Obrázok 4 je schematický pohľad V zväčšenej mierke vo zvislom reze v smere línie IV-IV Obrázku 2 ukazujúceho spojenie po falcovaní.Na Obrázku 1 je schematický znázomená otváracia časť vozidla 10, osobitne dvere. Táto otváracia časť 10 obsahuje dolnú kazetu 12 a obvodový rám 14. Kazeta 12 a rám 14 vymedzujú okno 16.Ako je znázornené na Obrázkoch 3 a 4, otváracia časť 10 obsahuje prvý...

Bočný kryt kapoty motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267337

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bonasewicz Jan, Skośkiewicz Ryszard, Wiediger Edmund

MPK: B62D 25/10

Značky: motora, kapoty, bočný

Text:

...pružných atrmaňov, a možnosťou pohybu horného veka v priaönej rovine kapoty.Podstata vynálezu spočíva v tom, že bočný kryt je opatraný závaami, ktoré sú zasunuté do tvarových výrazov lôžka priakrutkovanáho k hornému krytu a má tvarové napínacie pružiny oripevnené k bočnámu krytu, napinaná pomocou napináka. Ložko Je vyrobené z plastickej hmoty.Pradnosťou vynálozu je rýchla a úplná demontáž bočného krytu a tým dobrý prístup k motoru a iným...

Mechanismus zvedání kapoty vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261927

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lukeš Miroslav, Štěpánek Zdeněk

MPK: B62D 25/10

Značky: zvedání, kapoty, vozidla, mechanismus

Text:

...rozměrová náročnost zástavby mechanísmu, která neomezuje přístup k motoru.Na připojeném výkresu je znázorněn mechanismus zvedání kapoty vozidla podle vynálezu. Na obrázku je vyobrazena horní pevná kapota s pevným předním držákem, do něhož je přípevněn čep výklopné~ ho závěsu, uchycujíoího v přední části výklopnou bočníoí kapoty. Do vnitřní strany otočného čepu výklopného závěsu je zasunuta do drážky zkruoovaná listová pružina, uložená...

Rozoberateľný nesúosý záves

Načítavanie...

Číslo patentu: 245327

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Gerhard

MPK: B62D 25/10

Značky: závěs, nesúosý, rozoberateľný

Text:

...bez použitia naradia.Uvedené riešenie spočíva v tom, že gumová vložka dovoľuje vymedziť nesúososť voči druhej časti závesu a tým dovoľuje celý záves previesť nesúose. Tým sa dosiahne jednoduchšia výroba, pretože sa nepotrebu 4je dosiahnut súososť oboch častí. Ďalšia výhoda spočíva V tom, že konštrukčné riešenie možno previesť tam, kde z priestorových dôvodov nemožno «oba čapy závesu navrhnúť súosé, aie funkcia zavesu je zachovaná...

Ovládací zařízení automatického odklápěcího krytu na předku odklápěcí kabiny automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245480

Dátum: 15.06.1987

Autor: Plšek Josef

MPK: B62D 25/10

Značky: předku, odklápěcího, automatického, zařízení, krytu, automobilů, ovládací, kabiny, odklápěcí

Text:

...mrmce nepemca.Ha onpoImmBaeMoí/I Icaórme Hammer aBToMaTmecKu chalan.Baxanuxü umwoxc nepemca c cncremoíi rar. Koropañ mapmrpäo coe.uzmena Ha omoià cropone c Iaózmoi-i, a Ha gząpyroíł CTOpOHG co mnNcoM nepemca ouepwmvx c Boaxvxoxmocwbzo noBopoTa Ha cropoHe panna.Epnanarcmxm maoópememm waewcz ro, mo Mexąnçy 060 mm mapampaavm awoñ cncccexm mr pacnonozxenu Bmpemam n Hapmmaíz CROJKTDBFHIIKG nemam. Ha BzryTpemei-ł cnomamueñ Jxewama HBJCOnarcx mas....

Upevnění čalouněných výplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 233131

Dátum: 01.01.1987

Autor: Trubáček Karel

MPK: B62D 25/10

Značky: čalouněných, upevnění, výplní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upevnění čalouněných výplní v interiéru karoserie vozidel, jehož provedení zabraňuje vzhledovým odchylkám a zjednodušuje montáž. Podstata vynálezu spočívá v tom, že potah čalouněných výplní, přesahující čalouněnou výplň, je podložen pod sousední čalouněnou výplň a spolu s ní přichycen upevňovací příchytkou na sloupek karoserie.Upevňovací příchytka může být oub nebo jiný upevňovací element. Montáž čalounění je vhodná i pro bytové...