B62D 25/00

Systém dvier dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6891

Dátum: 04.09.2014

Autor: Bersagel Henning

MPK: B60J 5/10, B62D 25/00, B60P 1/43...

Značky: dopravného, systém, prostriedku, dvier

Text:

...lišty je vybavená bočným pántom na otváranie krídla v horizontálnom smere.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku číslo 1 je znázomený systém dvier so znázomenými detailmi. Na obrázku číslo 2 až 5 je znázomený dopravný prostriedok s variácianli otvárania krídel.Systém dvier dopravného prostriedku je možné otvárať v dvoch smeroch, a to otvorením v horizontálnom smere ako klasických dvier alebo sklopením vo vertikálnom smere, ktoré je možné...

Karoséria automobilu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6584

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šooš Ĺubomír, Matúš Miloš, Urban František

MPK: B22D 21/00, B62D 25/00

Značky: spôsob, automobilů, karoséria, výroby

Text:

...pretože pri odlievaní nie je potrebné, aby mala karoséria dlhé prestoje medzi jednotlivými operáciami alebo montážnymi postupmi. V záujme minimalizácie hmotnosti karosérie je vyrábaná z ľahkých a kompozitných materiálov. Je možné ju vyrobiť aj z penového hliníka spevneného uhlíkovými vláknami. Vďaka poréznosti materiálu hmotnosť karosérie môže klesnúť až na polovicu hmotnosti karosérie vyrobenej klasickým spôsobom kombinácie tvámenia a...

Štruktúra krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288134

Dátum: 10.10.2013

Autori: Oh Sung Yong, Jung Tae Soo

MPK: B60R 13/00, B60R 13/02, B62D 25/00...

Značky: krytu, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Štruktúra obsahuje kryt (20) majúci teleso (21) vytvorené neoddeliteľne s dolným dielom krytu (20) a pružný závesný výčnelok (22). Okraj (12) montážnej drážky (11) strešnej lišty (10) je pevne umiestnený do vsúvacieho otvoru (25) na upevnenie krytu (20). Kryt (20) má výstupok (23) vyčnievajúci zo závesného výčnelka (22) na zabránenie posunu krytu (20).

Hybridná podperná konštrukcia prístrojovej dosky vozidla a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287433

Dátum: 02.09.2010

Autor: Charbonnel Daniel

MPK: B62D 29/00, B62D 25/00

Značky: hybridná, spôsob, konštrukcia, výroby, vozidla, podpěrná, prístrojovej, dosky

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridná podperná konštrukcia prístrojovej dosky vozidla zahrnuje: kovový priečny člen (10) s tvarom predĺženým pozdĺž hlavnej osi (12) zostavu (18) na rozdeľovanie vzduchu vyrobenú z plastového materiálu, zahrnujúcej najmenej jedno potrubie (20) predĺženého tvaru, prechádzajúce rovnobežne s kovovým priečnym členom (10), a škatuľu (22) na rozdeľovanie vzduchu, zakotvenú na kovovom priečnom člene (10) súčasným tvarovaním. Ďalej zahrnuje najmenej...

Kapota automobilu obsahujúca obloženie kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7731

Dátum: 05.01.2009

Autori: Gourvennec Thibault, Jeanneau Clément

MPK: B60R 21/00, B62D 25/00

Značky: kapoty, obsahujúca, automobilů, obloženie, kapota

Text:

...je zrealizované v medziľahlej stene v predĺžení pásu.Spojenie pásu s prvou stenou nezvyšuje na tomto mieste tuhosť obloženía kapoty.Predložený vynález rovnako pokrýva vozidlo, ktoré má začlenenú takúto kapotu.Vynálezu bude možné lepšie porozumieť, a ďalšie ciele, charakteristiky, detaily a výhody jeho sa prejavia zreteľnejšie vo vysvetľujúcom opise, ktorý bude nasledovať a jevyhotovený s odkazom na pripojené schematické obrázky, dané výhradne...

Spôsob montovania sedadiel do dopravných prostriedkov a dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286319

Dátum: 27.06.2008

Autor: Christensen Martin

MPK: B61D 17/00, B62D 25/00

Značky: prostriedkov, dopravných, montovania, spôsob, prostriedok, sedadiel, dopravný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podlahy dopravných prostriedkov typu, kde podlaha obsahuje plát (1), ktorý je prispôsobený k spodku (12) v danom dopravnom prostriedku a na ktorý môže byť pripevnené jedno alebo viac sedadiel, prípadne iných pomôcok pri preprave cestujúcich. Tento podlahový plát (1) je zabezpečený množstvom priehlbiniek (3, 7) rozmiestnených vo vhodnom vzore (na vhodných miestach) (3a, 3b) na prijatie upevňovacích prostriedkov (6) na pripevnenie...

Blatník dopravného prostriedku, najmä pásového bojového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4679

Dátum: 01.02.2007

Autor: Šťastný Richard

MPK: B62D 25/00

Značky: pásového, dopravného, prostriedku, bojového, blatník, vozidla, najmä

Text:

...3 je bočný pohľad na čiastočný Výrez stredovej časti blatníka,obr. 4 je priečny rez stredovou časťou blatníka z obr. 3 v rovine A-A upevnenýrn závesom k nosnej lište,obr.5 je priečny rez stredovou časťou blatníka z obr. 3 V rovine B-B s vytvorenými upevňovacími otvomii,obr. 6 je detailný čiastočný pohľad na spojovacie lišty bočnic.Príklady uskutočnenia technického riešeniaBlatník podľa technického riešenia je tvorený minimálne...

Čelný modul s montážnym nosníkom so spodným priečnym nosníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7887

Dátum: 12.08.2006

Autori: Bauer Vitalij, Opperbeck Guido, Feld Steffen, Dowe Michael

MPK: B62D 25/00, B60R 21/00, B62D 21/00...

Značky: čelný, modul, nosníkom, priečnym, montážnym, spodným

Text:

...dielec pod čelným koncovým modulom, ktorý, pozorované v pozdlžnom smere vozidla, podnárazníkom nadväzuje na jeho poťah a prebieha od neho dozadu, aby dosadol naspodný priečny nosník montážneho nosníka. Tu je nosník pre ochranu chodcov vhodným spôsobom tiež pripevnený na obloženie nárazníka. Moment odporu nosníka pre ochranu chodcov v štandardnom testovacom prípade je dimenzovaný tak, že pri výpočte sú zohľadnené hodnoty spodného...

Uzáver pohonných hmôt pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2776

Dátum: 02.05.2005

Autori: Canard Louis, Calor Hervé, Serre Franck

MPK: E05B 65/12, B62D 25/00, B60K 15/04...

Značky: uzáver, motorové, hmot, vozidlo, pohonných

Text:

...poškodenia pre uzáver pohonných hmôt ako celku.0011 A preto technický problém, ktorý je potrebné vyriešiť a ktorého riešenie je predmetom tohto vynálezu, je navrhnúť uzáver pohonných hmôt pre motorové vozidlo, ktorý by obsahoval pohyblivý príklop vybavený uzatváracím prvkom, ktorý je ovládaný cylindrickým zámkom, kde je príklop schopný pohybu medzi zatvorenou polohou, v ktorej je schopný uzatvoriť otvor vytvorený v karosérii...

Krycie veko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1581

Dátum: 23.06.2004

Autori: Kurth Martin, Bügner Eric

MPK: B62D 25/00, B60R 13/02

Značky: krycie

Text:

...otvoreným v smere odvrátenom od okrajovej stojiny, a s ochranným úsekom, ktorý navonkajšej strane presahuje okrajovú stojinu, EP 1 651 470 32597/Tobr.2 vperspektivnom pohľade zdola krycie veko podľa obr. 1s pohyblivými opornými prvkami, vytvorenými na okrajovej stojine, obr. 3 príklad vyhotovenia podľa obr. 1 a obr. 2 v reze naprieč okrajovou stojinou a ochranným úsekom v oblasti oporného prvku, s tavnýmIepidlom, naneseným v oblasti...

Prestaviteľná priehradka v úžitkovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2730

Dátum: 11.12.2000

Autor: Černohorský Josef

MPK: B62D 25/00

Značky: úžitkovom, priehradka, vozidle, prestaviteľná

Text:

...ą av hornej časti sieťovou, mrežovou alebo priehľadnou výplňou i, ako je zreteľne vidno z obr. 3. Rám g prestaviteľnej priehradky l je na spodnej strane pripevnený ku karosérii vozidla j prostredníctvom dvoch otočných ramien Q,vybavených na oboch koncoch čapmi z. Jeden zčapov Z otočného ramena Q je otočne spojený s karosériou vozidla Q, zatiaľ čo druhý zčapov Z je otočne spojený s rámom g prestaviteľnej priehradky l. Čapy 1 umožřiujú...

Vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 698

Dátum: 05.01.1995

Autor: Ulrich Wendler

MPK: F41H 7/02, B62D 25/00, B62D 33/04...

Značky: vozidlo

Text:

...na uloženie elektrických káblov.Predný stĺpkový profil je s výhodou opatroný lôžkom aa,pancierové sklo a podobne predný okrajový strešný profil jo opatrený profilovou časťou s vonkajším okrajom prokrývajúcim 2 časti pancierovú stenu strechy.Ďalšie zvlášť výhodné vyhotovenie spočíva v tom, že zadný stĺpkový profil a okrajový strešný profil rámovej konštrukcie súnv zadnej hornej časti vozidla vyhotovená a navzájom spojené bez úkosov...

Posuvné čelo prívesného vozíka s premenlivým objemom nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 395

Dátum: 06.04.1994

Autor: Michalička Otto

MPK: B62D 25/02, B62D 25/00

Značky: objemom, vozíka, premenlivým, přívěsného, posuvné, nákladu, čelo

Text:

...obr. 2 je rez rovinou A-A z obr. 1.siek, ktorá súčasne tvori stenu zadného sklopného čela. výplň 5Prívesný vozík podľa obr. l pozostáva z nosného rámu l nadstavby, na ktorý sú súbežne s jeho pozĺžnou osou pripevnené vodiace elementy 3. Ha vodiacich elementoch g je usuvne uloženánosné konštrukcia 2 s pripevneným zadným sklopným čelom v kĺbe 8.Zadné sklopné čelo tvorí profil rámu 5, na ktorého kostru je upevnené výplň Ž pozostávajúca najmenej z...

Zadní stěna karosérie automobilu, zejména kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267671

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bechtloff Gustav, Rosenow Peter

MPK: B62D 25/00

Značky: zejména, automobilů, řidiče, karosérie, kabiny, zadní, stěna

Text:

...msnosn, xoropue nepexonnT a aepwwxansuue Hnu cnerxa HaKOHHH 9 menoaa 3 H 5, ospaays Henpepuauuň nonepewuuň Hecymuñ aneneur. Bnemune KOHHH Torn nonepeuuoro Hecymero sneneuwa onupanfca Ha noumepoHu 6 uepe Haxnounue menosa 9. Taxun ospaaon osacneqena Henocpencraenuaa nepenaqa socnpuuunaenux soxosnnu crenxann ycnnnñ a noumepouu 6. Taxan cxena onucanuux nonux uecvmnx sneuenros B coqerauuu c npoxonnmunu no anemueny Kpan aanuaň creuxu...

Pomocné zariadenie na preklápanie palivovej nádrže vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238324

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bolimowski Wacław, Siekel Anton

MPK: B62D 25/00

Značky: zariadenie, vozidiel, pomocné, palivovej, nádrže, preklápanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné zariadenie je určené na preklápanie palivovej, olejovej alebo inej nádrže pomocou skrutnej tyče a je umiestnené na strane otočných elementov. Jeden koniec skrutnej tyče je uchytený na pevnú časť stroja a druhý predpružený koniec sa opiera o nádrž. Po uvolnení nádrže, skrutná tyč pomáha nádrž preklopiť vlastným predpružením a tým zmenšuje silu na preklopenie.

Zariadenie na aretáciu odklopnej časti kapoty plynovými vzperami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250017

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koscelník Klaudius

MPK: B62D 25/00

Značky: odklopnej, kapoty, plynovými, vzperami, částí, zariadenie, aretáciu

Text:

...otočné spojené s oclklopnou časťou kapoty v uzle a s ,pevnou časťou rálmu sú otočné spojené v uzle a doplnené ądorazom.Plynové vzpery .pracujú na princípe excentriclkého uloženia ot-očných uzlov plynových vzpier, vyvoldzujúcich .prítlačnú silu tlakovým prostredím pri rozdielnych polomeroch otáčania plynovej vzpery a odklopnej časti kapoty. Plynové vzpery sú namontovane tak, alby výslednlca .nimi vyvodenejsily dotläčala kapotu k zdorazu pri...

Dutý nosník v přední stěně kabiny automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239332

Dátum: 15.11.1986

Autori: Maxa Milan, Ružieka Karel, Lamich Booivoj

MPK: B62D 25/00

Značky: dutý, nosník, automobilů, přední, kabiny, stěně

Text:

...,mm nnycm nosmn n nom damcy, nnnoammm) nanomnreannyn mmm osm/maoro mnam 1 orryna repas orneporra mm nurwcna nasmu, rpmnsrrenno paniouepno pacnpenenannsü, nnxonr n nnmbónacrn.uoóonoro crew. Ornapcrra .vm nuyona nosxmca mam sazcpymenEHG noxrypu, npnem mene orneporm n unooxocrn nonepavmoro OGYBHIK no ueunmeił mapa nnonoe (Summe, ISM nnyrpenune ornepcrm.JPU ooiparenm Hecymen QJŘM Hanoi dam nepamatam( Mew ornemmn ornepcrmn mam mprny, panny nn...