B62D 1/00

Diaľkovo riadené vozidlo s hybridným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6615

Dátum: 02.12.2013

Autori: Bugár Martin, Madarás Juraj, Ferencey Viktor

MPK: F41H 7/00, B62D 1/00, B60W 20/00...

Značky: pohonom, riadené, diaľkovo, hybridným, vozidlo

Text:

...Q, s vežovým užívateľským výsuvným zariadením 23, s tým, že hlavná riadiaca jednotka gl je bezdrôtovo prepojená s vonkajšou riadiacou jednotkou 29 na diaľkové riadenie smeru jazdy vozidla.Ľahké obmené diaľkovo riadené vozidlo s hybridným pohonom podľa obr. č. l - 7 pracuje tak, že dolné kamery l, upevnené na vonkajšej konštrukcii g karosérie, homé kamery Q upevnené na prednej homej šikmej časti veže Q, s navigačným zariadením a,...

Bezpečnostné katapultážne riadenie volantu pre všetky mobilné energetické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286733

Dátum: 19.03.2009

Autor: Chovanec Pavel

MPK: B62D 1/00

Značky: prostriedky, energetické, bezpečnostné, mobilné, katapultážne, riadenie, volantu

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné katapultážne zariadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov tvorí stojan (10) riadenia, na ktorom je primontovaný domček (43) na vidlicové prichytenie stĺpika (15) riadenia a uhlový zubový delič (12) na nastavenie volantu (28), do ktorého zapadá úplný zaisťovací segment (39), namontovaný na rúrkovom držiaku (52) stĺpika (15) riadenia spolu s domčekom (47) vidlicového prichytenia držiaka (11) stĺpika riadenia...

Bezpečnostné katapultážne riadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4703

Dátum: 01.03.2007

Autor: Chovanec Pavel

MPK: B62D 1/00

Značky: volantu, katapultážne, prostriedkov, bezpečnostné, všetkých, mobilných, riadenie, energetických

Text:

...sa nestráca účinnosť riadenia) a tak sa mu vytvorí obrovský bezpečnostný priestor pre nutné opustenie (hlavne traktorovej) kabíny, čo pridoteraz vyrábaných typoch nie je možné. Energetické prostriedky vybavené týmto zariadením aj po vymršteni volantu sú plne ovládateľné i v stoji vodiča. Nové bezpečnostné katapultážne zariadenie, zabezpečuje v každej pozícii nastavenia volantu pre pohodlie vodiča. I pri nepredvídateľnom rýchlom odsunuti...

Zariadenie proti neúmyselnému blokovaniu volantu automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3495

Dátum: 02.05.2003

Autor: Mánek Aleš

MPK: B62D 1/00

Značky: automobilů, volantu, neúmyselnému, zariadenie, blokovaniu, proti

Text:

...uzáveru. Západkovć teleso sa teda otáča z tohto pohľadu pri odomykaní a štartovaní vozidla doľava. otáčaním doprava je na týchto obrázkoch zachytený postup pri uzamykaní riadenia pred vytiahnutim kľúča z vložky uzáveru riadenia.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých, obr. l až 5 znázorňujú jednotlivé fázy funkcie mechanizmu so spätnou pomocnou vačkou s priamkovým priebehom a to a) vždy nárys a bokorys, b)...

Sklopný volant

Načítavanie...

Číslo patentu: 264702

Dátum: 12.09.1989

Autori: Chochula Emil, Urbánek Henrich, Krajewski Tadeusz

MPK: B62D 1/00

Značky: sklopný, volant

Text:

...západku pre oba smery vykláňania volantu. Tým je zabezpečená aretácia sklopného volantu pri malých nárokoch na priestor a na silu vratnej pružiny pri automatickom vymedzovaní vôle v západke. Dvojdielna západka podopiera zub na dvoch stranách, čím sa znižuje jeho namáhanie. To umožňuje zmenšiť rozteč ozubenia a docieliť jemnejšie delenie.Na priloženom výkrese je znázornený príklad prevedenia sklopného volantu podľa vynálezu,kde na...

Pojistně zařízení proti přetížení hydraulického řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245277

Dátum: 15.06.1987

Autori: Possanza Genus, Schindler Ursula, Barsumian Edward, Beyerle Rudi, Schönafinger Karl, Maulding Donald Roy

MPK: F16K 17/164, B62D 1/00

Značky: pojistné, hydraulického, řízení, přetížení, proti, zařízení

Text:

...nopuma uummpa pyJIGBOPO ynpawlcunn JACLLGHTPMHHO Ha 1300 no omomeauno .upyr- n.apyw 011913211 aaa caepaeum, ł-.BÄĽOG na l-.OTODHX npenuaauaqeno JUH hxona c aby) mapou xsonoruannou c luponmbuum coocama paapeaauu uponąexąyroquon TWW. a noropoñ Haxonurca mapu,Bbeíleřłhañ ao anyrpeunnn uuamerp LLpOABÄyTOVIHOŘ rpyou npumaHąx nerada n xxpyxuna alarm, upuueu uouxoamxaa a oóe npoueacywoqnue wpyou spamu appeTnpyeT m c nppowrwuuoñ mapou» u sąmnpewzaewca...