B61L 23/00

Spôsob nastavenia rozhodujúcich parametrov koľajového obvodu s digitálnym koľajovým prijímačom a s napájacím koncom na dosiahnutie vyššej odolnosti proti ohrozujúcim prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288183

Dátum: 19.03.2014

Autori: Bukač Pavel, Charvát Michal, Dobiáš Radek, Mlnařík Karel, Votoček Libor, Srb Stanislav, Faran Antonín, Konarski Jan

MPK: B61L 23/00, B61L 21/06, B61L 1/18...

Značky: ohrozujúcim, rozhodujúcich, koľajového, vyššej, dosiahnutie, digitálnym, nastavenia, proti, napájacím, parametrov, odolností, prijímačom, prúdom, koncom, spôsob, obvodů, koľajovým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia rozhodujúcich parametrov sa vykonáva výpočtom. V prvom kroku dochádza pri voľnom stave (VS) koľajového obvodu (KO) k nastavovaniu všetkých uvažovaných kombinácií diskretizovaných hodnôt (H) nastavovacích prvkov (NPN) výstroja napájacieho konca a nastavovacích prvkov (NPP) výstroja prijímačového konca koľajového obvodu (KO) po zvolených krokoch (ZK) na nájdenie optimálneho fázového uhla (?o) medzi koľajovým napätím (UK), ktoré...

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku s ohľadom na zvýšenú odolnosť proti rušivým vplyvom a zapojenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287474

Dátum: 11.10.2010

Autori: Mlnařík Karel, Srb Stanislav, Dobiáš Radek, Faran Antonín, Bukač Pavel

MPK: B61L 1/00, B61L 21/00, B61L 23/00...

Značky: spôsob, vplyvom, zvýšenú, ohľadom, tohto, úseků, odolnost, proti, spôsobu, voľnosti, zapojenie, vyhodnocovania, rušivým, bezpečného, koľajového, realizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezpečného vyhodnocovania voľnosti koľajového úseku (KU) proti rušivým vplyvom (RV) je založený na deformovaní budiaceho napätia BN v zdroji (ZSDN) zmluvne deformačného napätia SDN tak, že na napájací koniec (NK) koľajového obvodu (KO) sa privedie korektná zložka napätia (KSN) a zložka zmluvne deformovaného napätia (SDN). V prípade, že do koľajového obvodu (KO) vplyvom rušivých vplyvov (RV) vniká rušivá zložka napätia (RSN), je...

Spôsob merania rýchlosti koľajového vozidla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286883

Dátum: 11.06.2009

Autori: Galardini Daniele, Franckart Jean-pierre, Lechevin Eric

MPK: B61L 23/00, B61L 3/00

Značky: merania, spôsobu, vykonávanie, koľajového, zariadenie, rychlostí, spôsob, vozidla, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob merania rýchlosti vozidla vybaveného anténou a pohybujúceho sa po trati s dvoma koľajnicami (1, 2) v podobe traťových úsekov, ktoré sú oddelené elektrickými spojkami, pričom každá elektrická spojka pozostáva z dvoch ladiacich blokov (TU.F1 a TU.F3) a z vopred určeného traťového úseku umiestneného medzi nimi, pričom každý z ladiacich blokov umožňuje energetické spojenie priľahlých traťových úsekov slúžiacich ako blokové úseky....

Diagnóza a kontrola stavu opotrebenia výhybok, križovatiek alebo križovatkových výhybok, ako aj miest koľajnicových stykov a nehomogénností koľají koľajovým vozidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4357

Dátum: 04.05.2005

Autori: Zoll Andreas, Lüke Daniel

MPK: B61L 23/00, B61K 9/00

Značky: opotrebenia, križovatiek, stavu, výhybok, diagnóza, koľajovým, kolajnicových, miest, kontrola, koľaji, križovatkových, nehomogénností, vozidlom, stykov

Text:

...je sčasti veľmineskladná, pričom kontrola trvá asi pol hodiny.Okren 1 toho sa prostredníctvonl vyššie uvedenej metódy získavajú len geometrické údaje popisujúce stav opotrebenia srdcovky a krídlovej koľajnice v dobe premeriavania bez toho, aby bolo možné zaznamenávaťďalšie informácie o príslušnom železničnom zvršku alebospodku. Doposiaľ taktiež nie je dostupný systém,pomocou ktorého by bolo možné rozpoznávať a zaznamenávať miesta dutín pod...

Blokovací systém a spôsob vnútornej bezpečnosti pre železničnú dopravnú kontrolu s nízkou dopravnou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3496

Dátum: 21.03.2005

Autori: Dominguez Saura Enric, Candini Gonzales Lluís, De Miguel Sanz Sergio

MPK: B61L 23/00, B61L 27/00, B61L 25/00...

Značky: hustotou, dopravnou, blokovací, nízkou, bezpečností, kontrolu, vnútornej, dopravnú, železničnú, systém, spôsob

Text:

...so stredným napätím pre napájanie blokov atď.0009 Automatický blokový systém (ABS) používaný na dvojkoľajových tratiach zabezpečuje, že akýkoľvek vlak nachádzajúci sa v úseku alebo bloku vymedzenom traťovým obvodom alebo nápravovým počítačom je chránený signálom nachádzajúcim sa na vstupe spomínaného bloku, ktorý V sebe zahrňuje trasu a ktorý prikazuje každému vlaku pokúšajúcemu sa vstúpiť do obsadeného bloku, aby zastavil. Bloková...

Pomocný spôsob a systém jazdy pracovných vlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3511

Dátum: 29.10.2004

Autor: Mally Alain

MPK: B61L 27/00, B61L 23/00

Značky: jazdy, pracovných, vlakov, systém, spôsob, pomocný

Text:

...jazdy v režime traťová rýchlosť na uvažovanom úseku Si.0012 Výhodne vlak opúšťajúci stanovište na zaradenie vlakov zoraďovacej zóny pracovnej základne prejde pred výjazdom na trať traťovou prípojkou, pričom zriadenec stanovišťa nazaraďovanie vlaku a stavanie výhybiek iniciuje po prijatí súhlasu od prednostu PC itinerár na0013 V tomto prípade môže zriadenec stanovišťa na radenie vlaku a stavanie výhybiek po príslušnom nastavení výhybiek...

Koľajovo vedený dopravný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3642

Dátum: 14.10.2004

Autori: Kansy Dirk, Zorn Michael, Fischer Werner

MPK: B61L 23/00, B61L 27/00, B61B 13/04...

Značky: koľajovo, dopravný, vedený, systém

Text:

...vozíka prijíma resp.prostredníctvom linky prenosu dát na pojazdový vozík vysiela.S výhodou sa dátová komunikácia, medzi lokálnou stacionárnou komunikačnou riadiacou jednotkou na jednej strane a mobilnou komunikačnou riadiacou jednotkou pojazdného vozíka na druhejstrane, uskutočňuje priamo bez zaradenia linky prenosu dát.Lokálna stacionárna komunikačná riadiaca jednotka môže sprostredkovať na mobilnú komunikačnú riadiacu jednotku veľké...

Automatický dopravný systém a spôsob riadenia vozidiel automatického dopravného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3242

Dátum: 10.10.2003

Autor: Fischer Werner

MPK: B61L 23/00

Značky: dopravný, riadenia, systém, automatického, dopravného, vozidiel, automatický, systému, spôsob

Text:

...tiežna inom úseku dráhy než dotyčné vozidlo.Zodpovedajúcim spôsobom sa pod pojmom predchodca rozumie iné vozidlo, ktorého aktuálna poloha V pohľade V smere jazdy dotyčného vozidla - ležípred dotyčným vozidlom. Tento predchodca sa môženachádzať tiež na inom úseku dráhy než dotyčnéPretože podľa riešenia podľa vynálezu zná každéz vozidiel k ľubovoľnému časovému okamžiku svojhonásledníka a svojho predchodcu (alebo vie, že žiadneho následníka,...

Postup a inštalácia na detekciu zlomu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4299

Dátum: 27.03.2003

Autori: Lechevin Eric, Rousseau Michel, Franckart Jean-pierre

MPK: B61L 23/00

Značky: zlomu, kolajnice, inštalácia, detekciu, postup

Text:

...azlomu koľajnice. Obe tieto udalosti vlastne vedú kpádu napätia koľajového obvodu. Ďalej je samozrejme dôležité, aby sme boli schopni bezpečne detekovať prítomnosť vlaku a zároveň rozlišovať medzi týmito dvomitypmi informácie, teda zlomom koľajnice a obsadením koľaje.0014 Ďalej môžu byť vsúčasnosti rôzne riešenia navrhované vsúčasnom stave techniky použité iba vpripade trate vybavenej koľajovými obvodmi, ktoré majú elektrické alebo mechanické...

Mikroprocesorový bezpečnostný systém, hlavne na železničnú dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283059

Dátum: 30.12.2002

Autori: Le Gall Hervé, Demichel Laurent, Gruere Yves

MPK: B61L 23/34, B61L 23/00

Značky: hlavne, systém, bezpečnostný, dopravu, železničnú, mikroprocesorový

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroprocesorový bezpečnostný systém, hlavne na železničnú dopravu, ktorý v závislosti na vstupných dátach (DE) zo snímačov (CP) kontroluje a riadi akčné prvky (ACT), pozostáva najmenej z dvoch paralelne usporiadaných mikroprocesorov (P1, P2), z ktorých vstupy sú napojené cez analógovo-číslicový prevodník (A/N1) na výstup analógových vstupných dát (DE) snímačov (CP), a ktorých analógové výstupy (R1, R2) sú napojené na riadiaci mikroprocesor...

Spôsob detekcie prítomnosti vozidla pohybujúceho sa na trati železničného typu a súvisiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 277

Dátum: 19.07.2002

Autori: Franckart Jean-pierre, Lechevin Eric, Rousseau Michel

MPK: B61L 23/00

Značky: přítomnosti, spôsob, vozidla, zariadenie, tratí, detekcie, železničného, pohybujúceho, súvisiace

Text:

...po celej trati, kde sú teda použité kmitočty typu nízkeho kmitočtu, to znamena0011 Problém detekcie prítomnosti vlaku alebo presnejšie povedanéneprítomnosti je tým kritickejši voblastiach veľkej koncentrácie výhybiek, akov staniciach alebo tam, kde sa vzdialenosti medzi dvoma nasledujúcimi výhybkami0012 Za tohto predpokladu je predovšetkým dôležitá možnosť určit spresnostou, hlavne zdôvodu bezpečnosti na železnici uvažovaného typu,...

Zapojení dvoufázového bezkontaktního kolejového přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257559

Dátum: 16.05.1988

Autori: Faran Antonín, Srb Stanislav, Srb Tomáš

MPK: B61L 23/00

Značky: zapojení, bezkontaktního, kolejového, dvoufázového, prijímače

Text:

...3 je připojen na výstup vyhodnocovaného kolejového obvodu. Na obrázku za je uvedena závislost diskretizovaného místního napětí 100 na čase 5. Na obrázku Zb je zřejmý fázový úhel Ý mezi průběhem místního napětí001 a kolejovým napětím 1000. Na obrázku Zc je znázorněna závislost diskriminovaného proudu 1001 na čase 5.Z obrázku 1 je zřejmý princip činnosti dvoufázového kolejového příjímače. Místní napětí ggł je jednocestně diskretizováno prvním...

Zapojení bezpečné dolní propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254276

Dátum: 15.01.1988

Autor: Konečný Ivan

MPK: B61L 23/00

Značky: dolní, zapojení, propusti, bezpečné

Text:

...prvků zapojení, dále snížení rozměrů a hmotnosti takto realizované dolní propusti.Na obr. 1 je zapojení bezpečné dolní propusti podle vynálezu, na obr. 2,je zjednodušený linearizovaný náhradní model bezpečně dolní propusti podle vynalezu, na obr. 3 je příklad praktické realizace bezpečné dolní prepustí, ve které se využívají kaskádně řazené bezpečnédolní propusti podle vynálezu.V konkrétním provedení bezpečné dolní propusti podle obr....