B61J

Vynálezy kategórie «B61J» v ZSSR.

Zařízení pro posun železničních vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269706

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B61J 3/00, B61J 3/04

Značky: železničních, zařízení, vagonů, posun

Text:

...s kolejemi ustavena pomocné dráha. Průřez pomocné dráhy Je zhora ukončen T profilom. Podstata spočíva v tom,že k T profilu přilehá zhora vělcová kladka a zdola z každé strany diagonální kladky. Válcová kladka a diagonální kladky jsou otočné uloženy na společném nosiči spojeném s tažným lanem. Spoločný nosič je opatřen táhlem pro spojení s tažným vsgonem.Takto vytvorené zařízení pro posun vagonů zaručuje stálý směr tainé síly bez...

Kolejový tahač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267884

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kopec Svatopluk, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr

MPK: B61J 3/12

Značky: tahač, kolejový

Text:

...distanćní kostky, jež zapadají do vybrání vytvorených ve spodní částí zátěže.Výhodou kolejového tahače podle vynálezu je, že pohony jsou umístěné nad hnacími nápravami ve vybráních zátěže, takže jsou velmi dobře prístupné prakticky ze tří stran, takže pro montáž či demontáž částí nebo celého pohonu je možno použít jeřâb nebo jiná zdvihadla. Pro údržbu pohonu nemusí mít kolejíšté montážní kanál. Další výhodou je, že celý pohon i s rámkem...

Upevňovací zařízení havarijního podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266227

Dátum: 13.12.1989

Autori: Schmidt Klauspeter, Wagner Matthias, Wolter Wilfried, Müller Lothar

MPK: B61J 1/12

Značky: havarijního, upevňovací, podvozku, zařízení

Text:

...no xonee, c onpeeneunoü Kongeü H Haoöopqr. - mnam Błmónnnmm ycTpoücTBAł Haoőpewemue őon Vnokasusawr na V Á» Pnc.1 HpHqncco 6 neHHeVůHKcauH na ycwpoňcw xonuom ndnoxenmu, bug panny V V Á. ĺ . . . Puc.2 Hpucnocoöneaeuxcannúcoŕnaçno pnc.1 B údnomeumu ůnxcauuu ycnonuoro Kqneca V J V ~ A- Hpnçnocoönenüee nonpoöno HOHCHHÉTCH HMIE na ñpuúépe Bunonnennx. qeprçmnneVnanpannàeMoMnp Konee,.a nc eçmugcanun Ha ýCTý 0...

Zařízení pro přísun rozpojených odvěsů k pahrbku seřaďovacích nádraží

Načítavanie...

Číslo patentu: 266068

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hájek Zdeněk, Krapka Zdeněk

MPK: B61K 7/02, B61J 3/00

Značky: odvěsů, rozpojených, seřaďovacích, zařízení, nádraží, pahrbku, přísun

Text:

...0 měřič svíslých kolejových sil, umístěný před kolejovou brzdou.Kolejniccvé dotyky V jízdní cestě, umožňují registrovat průjezd jednotlivých náprav,zjíščovat polohu prvého přisunovaného vozu, lokomotivy apod. Ke zjiščování polohy vozů a lokomotivy lze použít i kolejové obvody. Vazba řídícího počítače na staniční zabezpečovacízařízení umožňuje zabezpečit přísun souprav vozů pro několik různých jízdních cest.Zařízení podle vynálezu odstraní...

Měrný člen pro zjišťování kolových sil kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257407

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žižka Zdeněk, Hašek Jindřich, Kolář Bohuslav

MPK: G01M 19/00, B61J 1/00

Značky: kolejových, člen, měrný, zjišťování, kolových, vozidel

Text:

...pro všechnakola vozidla konkretních rozměrů nebo univerzální váhu o větším počtu členů vhodně rovnoměrně rozdelených. Zabudováním .těchto členů do vhodného stavu, umožňujícím Jejich výškověpřemísřování zdvihání nebo spouštění. nebo i natáčení celé části koleje, Je možno vytvořit zkušební zařízení pro měření změn kolových sil na nerovnostech tratí e při natáčení podvoz A.ků při vjezdu do oblouku. Zabudováním těchto členů do tratije možno při...

Blokovací mechanismus pro pecní pojezdnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252405

Dátum: 17.09.1987

Autor: Jirák Václav

MPK: B61J 1/02

Značky: pojezdnu, mechanismus, blokovací, pecní

Text:

...šachty, V níž je uspořádána pecní pojezdna, je opatřena v rovině pojezdu pecw ní pojezdny horizontálněuspořádànými otvory, v nichž jsou umístěny koncové spínače, přičemž kabina pro ovládání ustavovaoího a.blokovacího zàřízení je úmístěna mimo vlastní pecní pojezdnu. 252405-3 n Výhode bläkovacího mechenismu podle výnálezu spočívá V ton,že umožňuje plně automatické neetavování, ustąvování ib 1 oková níhv požadovené poloze. Podstatně je zkrácene...