B61G

Mechanizmus na sklápanie a zaisťovanie prechodovej plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7496

Dátum: 01.08.2016

Autor: Slebodník Vladimír

MPK: B61G 5/02, B61F 99/00, B61D 17/20...

Značky: sklápanie, mechanizmus, zaisťovanie, plošiny, prechodovej

Text:

...spojená s druhou pákou. Opačný koniec druhej páky je otočne pomocou čapu spojený s plošinovým dielom, pričom druhý koniec plošinového dielu je otočne spojený so základovou platňou, V plošinovom diele je otočne situovaný hriadeľ a ten je vybavený ovládacou pákou a zaisťovacím hákom. Zaisťovací hák je prispôsobený na zachytenie zaisťovacieho čapu pri vyklopení plošiny. Ovládacou pákou sa zaisťovací hák odistí zo zaisťovacieho čapu a...

Zariadenie zamedzujúce zdvihnutiu železničných vagónov v prípade nárazu vlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21003

Dátum: 06.11.2013

Autori: Kochmański Jan, Wasilewski Leszek, Wisz Krzysztof, Sum Miroslaw, Kukulski Jan

MPK: B61D 15/06, B61G 11/18

Značky: železničných, zariadenie, zamedzujúce, vlaku, vagónov, případě, nárazů, zdvihnutiu

Text:

...a s vodorovnými tyčovýmiopomými prvkami, sú umiestnené na protiľahlých predných stenách spojených železničných vagónov, môžu sa ľahko vzájomne zachytiť dokonca aj pri väčších osových auhlových posunoch. Navyše, keď sú o seba zachytené zariadenia podľa tohto vynálezu, zamedzí sa nielenzdvihnutiu, ale aj vykoľajeniu takto spojených železničných vagónov.0016 Spojením ozubeného prvku so zvíslou platňou aupevnením tejto zvislej platne k prednej...

Rúrkový nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: 287991

Dátum: 03.09.2012

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/16

Značky: rúrkový, nárazník

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka rúrkového nárazníka pre pohyblivé alebo pevné nosné konštrukcie (2), najmä koľajových vozidiel, s prvým vodiacim dielom (10) v tvare rúrkového puzdra a druhým vodiacim dielom (20) v tvare pohyblivého barana, pričom prvé vodiace dielo (10) v tvare rúrkového puzdra je nepohyblivo pripevnené na nosnej konštrukcii (2) a druhé vodiace dielo (20) v tvare pohyblivého barana je proti prvému vodiacemu dielu (10) v tvare rúrkového puzdra...

Ťahadlo ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5758

Dátum: 06.05.2011

Autor: Kolář Radim

MPK: B61G 9/20

Značky: tažného, tahadlo, zariadenia

Text:

...súčasť znehodnotená a nevratne vyradená z používania. Pokusy o nahradenie monolitického ťahadla zloženým doteraz nesplnili normu pre rozmerovú uniñkáciu podľa predpisu UIC.Uvedené nedostatky odstraňuje ťahadlo ťažného zariadenia, ktorého podstata spočíva vtom, že pozostáva z vidlice ťahadla, ku ktorej je rozoberateľne pripevnený driek ťahadla, pričom driek ťahadla je na jednom konci vybavený hlavou s asymetrickým priečnym prierezom, ktorá...

Strmeň železničného vozňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17463

Dátum: 31.03.2011

Autori: Mcmillen Richard, Sicilia Anthony, Saeler Kevin

MPK: B61G 9/20

Značky: strmeň, vozňa, železničného

Text:

...môže strmeň 100 poskytovať dlhšiu životnosť a zníženú hmotnosť. To môže byť dosahované začlenenim nových otvorov a konkávnych obrysov, ako aj zväčšenim veľkosti/polomerov určitých konkávnych obrysov. Napríklad strmeň 100 znázomeného uskutočnenia zahrnuje otvory 180 a 120, a konkávne obrysy 110, 130, 160 a 170. Tieto znaky môžu byť zahrnuté pri strmeni, ktorý splňuje zvláštnu normu samočinného spriahadla. Strmeň 100 môže byť napríklad použitý...

Vynálezy kategórie «B61G» v ZSSR.

Teleskopický nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: 287518

Dátum: 26.11.2010

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/00

Značky: nárazník, teleskopický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je teleskopický nárazník (1) pohyblivých nosných konštrukcií (2), predovšetkým koľajových vozidiel, s puzdrom (10), ktoré pozostáva zo základnej dosky (11), ktorá je pripevnená na nosnej konštrukcii (2) a na ktorej je umiestnené rúrkové vodiace puzdro (12), proti ktorému je posuvne usporiadaný pohyblivý člen (13), ktorý je pri svojom posuvnom pohybe týmto rúrkovým vodiacim puzdrom (12) vedený a ktorý je silovým prenosovým členom (20)...

Ťažný a narážací mechanizmus na kĺbové spojenie koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287429

Dátum: 02.09.2010

Autori: Tommasini Elio, Ziegler Otto

MPK: B61G 5/00, B61G 9/00

Značky: vozidiel, narážací, tažný, spojenie, koľajových, kĺbové, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažný a narážací mechanizmus na kĺbové spojenie koľajových vozidiel je vybavený centrálnou spojnicou (1) a na obidvoch stranách je prostredníctvom vždy jedného guľového kĺbu (7) vybaveného otočným upevňovacím mechanizmom (5) upevnený na koľajovom vozidle. Stred (29) otáčania guľového kĺbu zodpovedajúceho otočného upevňovacieho mechanizmu (5) je upravený v oblasti zavádzacej plochy (26) sily alebo za ňou na prenášanie narážacich síl zo spojnice...

Spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5418

Dátum: 07.04.2010

Autori: Lábaj Ján, Medvecký Štefan, Mačuš Peter, Tribula Rastislav

MPK: B60D 1/00, B61G 5/00

Značky: vozidlu, automatický, ťahaného, zariadenie, pripájania, vedenému, spôsob, vozíka

Text:

...spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie k tomuto spôsobu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že automaticky vedené vozidlo je vedené kolmo na ťahadlo ťahaného vozíka, ktoré sa automaticky pripojí s ťahadlom automaticky vedeného vozidla pri ich vzájomnom kontakte. Ťahadlo automaticky vedeného vozidla v pohotovostnej polohe zaujíma pozíciu za bočným obrysom automaticky vedeného...

Prechodová spojka na adaptáciu spojok rôzneho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11136

Dátum: 17.06.2009

Autori: Behrens Dirk, Kobert Siegfried, Kolshorn Kay Uwe

MPK: B61G 5/04

Značky: adaptáciu, přechodová, rôzneho, spojka, spojok

Text:

...a automatického stredového spriahania. Tieto uzávery spriahania môžu napríklad vykazovať srdcovku s na nej kĺbovo uloženým okom pre spriahanie, ktorá je otáčaterne uložená cez hlavný čap relativne vzhladom na spojkové teleso. Pri tomto prebieha prenos ťahovej sily cez dotyčné oká spriahania, ktoré zasahujú do zodpovedajúcich srdcoviek.0010 Na tomto mieste sa upozorňuje na to, že predkladaný vynález nie je v žiadnom prípade obmedzený na...

Jednotka absorbujúca zmeny energie, najmä na použitie v kombinácii s tlmičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6853

Dátum: 11.09.2007

Autor: Gansweidt Michael

MPK: F16F 7/12, B61G 11/00

Značky: energie, absorbujúca, použitie, změny, kombinácii, tlmičom, najmä, jednotka

Text:

...implantovaným krúžkom, ktorý mení tvar predného povrchu rohovky.0007 Variant intrastromálneho krúžku je nazývaný GelInjection Adjustable Keratoplasty (GIAK) a je opísaný v USPatente Č. 5 090 955 (Simon), 5 372 580 (Simon, a kol.) a WIPO číslo zverejnenia WO 96/06584. Miesto pevného zariadenia opisuje táto publikácia vstrekovací krúžok biokompatibilného gélu okolo optickej zóny podporneho väzivoveho tkaniva, aby ovplyvnil refrakčne zmeny...

Zariadenie proti predkrývaniu pre železničné vagóny, najmä cisterny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12512

Dátum: 07.09.2007

Autori: Kasprzak Ludovic, Soulat Christian

MPK: B61D 15/06, B61G 11/18

Značky: vagóny, železničné, cisterny, predkrývaniu, najmä, zariadenie, proti

Text:

...plastickej deformácie poistného prvku každého náraznlka, pričom dve škrupiny zariadenia proti prekrývaniu sú zapustené svojimi čelusťami a bránia prekrytiu podvozkov-Obrázok 12 je perspektivny pohľad na priklad uskutočnenia škrupiny zahrnujúcej vybranie za účelom odľahčenia celkové hmotnosti zariadenia podľa vynálezu a- Obrázky 13 až 15 zodpovedajú príslušné obrázkom 9 až 11 v usporiadanl, v ktorom iba jeden z dvoch...

Bezpečnostné zariadenie proti kolízii pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 285740

Dátum: 18.06.2007

Autori: Scharf Steffen, Friedrich Mario, Wolter Wilfried, Heidgen Karsten

MPK: B61G 11/00

Značky: kolízií, bezpečnostné, vozidla, koľajové, proti, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie proti zrážke pre koľajové vozidlá, najmä na konce lokomotív, motorových vozňov, motorových vlakov a riadiacich vozňov, vybavených kabínou pre rušňovodičov, pozostáva zo stredného narážadlového a spriahacieho zariadenia (1), vytvoreného vo vyčnievajúcej časti spodku vozňa s určenými miestami (2) zlomu, z vodiacej šachty (9), ako aj zo zariadenia (8) proti vklineniu pod vozidlo a z prvkov (5) na pohlcovanie energie.

Nárazník na železničné vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285717

Dátum: 06.06.2007

Autori: Zołnierzak Radoslaw, Chmielewski Andrzej, Milczarski Kazimierz, Strzyź Eugeniusz, Kubicki Antoni, Poplawski Wojciech, Polak Adolf, Wojciechowski Zbigniew, Kedzior Józef, Mroczka Krzysztof

MPK: B61G 11/00

Značky: nárazník, železničné, vozne

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník na železničné vozne tvorí driek (1), vnútri ktorého je na protiľahlej strane oproti kotúču (2) klzne uložená narážacia objímka (8). Narážacia objímka (8) je na svojej prednej strane vybavená nákružkom (9), ktorý dosadá na styčnú plochu (14) drieku (1) nárazníka v jeho okrajovej polohe. Narážacia objímka (8) prilieha svojou zadnou stranou k styčnej doske (20). V narážacej objímke (8) je vytvorené blokovacie sedlo (25) tak, že pri...

Rám na železničné vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285705

Dátum: 30.05.2007

Autori: Chmielewski Andrzej, Ochyra Ryszard, Mroczka Krzysztof, Kubicki Antoni, Poplawski Wojciech, Kochmański Jan, Wojciechowski Zbigniew, Kedzior Józef, Zołnierzak Radoslaw, Bak Stanislaw, Strzyź Eugeniusz, Milczarski Kazimierz

MPK: B61G 7/00, B61F 1/00

Značky: železničné, vozne

Zhrnutie / Anotácia:

Rám železničných vozňov má na oboch nosných povrchoch (8, 9) čelníka (6, 7) vytvorené nadstavce (10, 11), ktoré sú vybavené otvormi (14) na upevnenie nárazníkov a vybraním (12) na nastavenie premenlivého posunu nárazníka. Vybranie (12) je umiestnené súosovo s osou nárazníka a otvor (13) je vyhotovený na čelníkoch (6, 7) v predĺženej osi vybrania (12). Na nosných povrchoch (8, 9) sú usporiadané držiaky (15, 16) vodiaceho prvku (17) a medzi...

Spôsob a zariadenie na pohlcovanie nárazovej energie, najmä v samočinných spriahadlách koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285696

Dátum: 28.05.2007

Autori: Curienko Wladimir Nikolajewicz, Kubicki Antoni, Dimitrow Walentin Wiktorowicz, Filipow Wiktor Nikolajewicz, Poplawski Wojciech, Skuratow Aleksander Jewgieniewicz, Strzyź Eugeniusz, Ulianow Oleg Aleksandrowicz, Chmielewski Andrzej, Michajlow Wladimir Maksymowicz, Milczarski Kazimierz, Kedzior Józef

MPK: F16F 1/44, B60R 19/18, B61G 11/00...

Značky: energie, pohlcovanie, najmä, spôsob, vozidiel, samočinných, nárazovej, zariadenie, spriahadlách, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pohlcovania nárazovej energie pomocou zariadenia obsahujúceho elastomérny tlmič nárazov, ktorý má v spoločnom pracovnom valci usporiadané dve piestne tyče s rôznymi priemermi, najmä v samočinných spriahadlách koľajových vozidiel. Týmto spôsobom sa pohlcuje nárazová energia prekonaním prietokového odporu v tekutom stlačiteľnom a vopred stlačenom elastoméri, čiže v niekoľkých krokoch. Spôsob prináša novú charakteristiku zariadenia na...

Zariadenie na tlmenie energie pre viacčlenné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6120

Dátum: 08.05.2007

Autor: Lindner Harald

MPK: B61G 11/00

Značky: energie, vozidlo, viacčlenné, tlmenie, zariadenie

Text:

...do úvahy najmätaké, ktoré majú deformačnú rúru. V takých zariadeniach na tlmenie energie sa vplyvom definovanej plastickej deformácie elementu (deformačnej rúry) deštruktívnym spôsobom premenírázová energia na deformačnú prácu a teplo.0005 Na to je zo stavu techniky koľajových vozidiel známa napríklad tyč spriahadla jej zo strany vozňovej skrine usporiadaným koncovým úsekom natočiteľne vo vodorovnej rovine kĺbom spojiť na ložiskovom...

Vozidlo s podporným zariadením proti naklápaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7938

Dátum: 10.08.2006

Autori: Lohmann Alfred, Brundisch Volker

MPK: B61F 5/00, B61G 5/00

Značky: zariadením, proti, podporným, naklápaniu, vozidlo

Text:

...v inštalácii hydrauliky, vzniká v dlhom rúrkovom vedení medzi podpornými zariadeniami a oboma koncami vagónu značný prietočný odpor, ktorý podstatne znižuje funkčnosť a tým aj výhodu tohto uskutočnenia.Obdobné problémy so zvýšeným namáhaním V podobe krútenia pri prechode koľajového úseku s pokrútenou rovinou koľajínastávajú aj u vozidiel s Viac členmi, t.j. pri výkyvoch medzi vzájomne za sebou nachádzajúcich sa vozových skriní, a to V...

Hlava spriahadla pre spriahadlové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5667

Dátum: 05.09.2005

Autor: Kontetzki Arthur

MPK: B61G 3/00, B61G 7/00

Značky: hlava, spriahadla, spriahadlové, vozidla

Text:

...Špecifikácii bol od teraz zvolený výraz hlava spriahadla pre spriahadlové vozidlá.0008 Modulárne koncepcie pre hlavy spriahadla nie sú doterazzname. Ku každej súčasti skrine patrí jedna čelná doska, ktora-3 je pevne, tj. nie rozoberateľne, spojená so zostávajúcou skriňou hlavy spriahadla, napríklad tým, že čelná doska je so zostávajúcou skriňou hlavy spriahadla zvarená alebo jevytvorená jednodielna. V začiatkoch skríň hlavy spriahadla...

Zariadenie na automatické spájanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5347

Dátum: 30.06.2005

Autori: Frentzen Frank, Hahnen Hans Boris, Rossbach Joachim, Wensing Udo, Neumeyer Frank, Birkenbach Rolf

MPK: B61G 5/00, B60D 1/00

Značky: spájanie, zariadenie, automatické

Text:

...kontaktného prvku a/alebo kontaktného zariadenia alebo aj pomocou príslušného natočenia spojovacieho ramena do potrebného smeru.0010 Prednostne môže byť kontaktné zariadenie umiestnené na spojovacom ramene rozoberateľne, takže v prvom kroku sa vytvorí spojenie a potom môže uvoľnením kontaktného zariadenia zo spojovacieho ramena nastať natočenie spojovacieho ramena späť do svojej kľudovej polohy. Tým odpadánútené vedenie a spojovacie rameno...

Hlava spriahadla s držiakom zariadenia na automatické spojovanie koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3761

Dátum: 04.05.2005

Autor: Kontetzki Arthur

MPK: B61G 7/00

Značky: zariadenia, spojovanie, vozidiel, automatické, koľajových, držiakom, spriahadla, hlava

Text:

...Okrenl toho je táto úloha vyriešená spôsobom montáže hlavy spriahadla. Pritom prebiehajú nasledujúce kroky Najskôrsa vykonáva predbežná montáž komponentov na držiakuzariadenia. Pritom komponenty pozostávajú z prvkov skupiny ventily, elektrické ovládacie prostriedky, elektronické ovládacie prostriedky, svorkové skrine, upevňovacie valce,ovládací mechanizmus pre E spriahadlo a iné komponenty, ktoré sú potrebné pre funkciu spriahadla,...

Hlava spojky s oddeliteľnou čelnou doskou pre koľajové vozidlá a postup jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4145

Dátum: 06.09.2004

Autor: Kontetzki Arthur

MPK: B61G 7/00, B61G 3/00

Značky: čelnou, vozidla, oddeliteľnou, hlava, spojky, postup, koľajové, montáže, doskou

Text:

...smeruje k vysokým nákladom na výrobu a skladovanie. Ajnaďalej je teraz potrebné dodatočne a nákladne montovať ležiacediely spojky do puzdra.0008 Ak vychádzame zo skôr označených problémov vzhľadom na množstvo variantov, chybnej modularity, potrebou dodatočného opracovania a problémov montáže má predložený vynález za úlohu vyvinúť puzdro hlavy spojky pre koľajové Vozidlá s čelnými doskami takého tvaru známeho podľa stavu techniky, aby...

Prevádzková a ťažná spojka pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1737

Dátum: 20.07.2004

Autor: Kemper Andreas

MPK: B61G 7/00

Značky: koľajové, prevádzková, vozidla, tažná, spojka

Text:

...vozidiel, resp. vagónov.0009 Výhodné ďalšie vyhotovenia sú uvedené v závislých nárokoch.0010 Jedna možnosť realizácie polohy ovládacej páky za mŕtvym bodom spočíva v pákovom usporiadaní s aspoň prvou pákou a aspoň druhou pákou, ktoré sú na jednom ich konci navzájomkĺbovito spojené čapom, pričom druhý koniec prvej páky naprvej tyči a druhý koniec druhej páky je s blokovacím čapom v kĺbovom činnom spojení a ovládacia páka zaberá s druhým koncom...

Čelný nadstavec podvozka a deformačný prvok na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 283988

Dátum: 28.05.2004

Autori: Erdmann Marc, Scharf Steffen, Heidgen Karsten

MPK: B61D 15/06, B61G 11/16, B61F 19/00...

Značky: najmä, čelný, vozidlách, deformačný, nadstavec, prvok, podvozka, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čelného nadstavca podvozka a deformačného prvku na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách, na zachytenie kinetickej energie pri zrážkach, kde pri vyčerpaní zdvihu spojky (10), zlyhaní odtrhovacieho prvku (11) a vychýlení spojky (10) dozadu do spojkovej šachty (12) dôjde k vedeniu zaťaženia cez dva deformačné prvky (1), bočne usporiadané na podvozku (4), pričom deformačné prvky (1) sú pripevnené na podvozok (4) pomocou...

Kĺbové spojovacie zariadenie pre kĺbové koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 504

Dátum: 21.05.2004

Autori: Gier Paul, Mannsbarth Heiko

MPK: B61G 5/00, B61F 3/00

Značky: koľajové, spojovacie, zariadenie, vozidlo, kĺbové

Text:

...priečne opory, aby zariadenie mohlo byť udržiavané0008 Prednostne sa priečna vôľa, t. j. veľkost vôle V priečnom smere, zmenšuje, keď sa prvok klbovej spojky vzďaľuje od uhlovej strednej polohy vzhľadom na podvozok, uvedená uhlovástredná poloha zodpovedá vyrovnaniu prvej a druhej vozidlovej jednotky na priamej dráhe.Obzvlášť plynulá jazda je docielená, keď sa vozidlo pohybuje po priamej dráhe, a súčasne je zlepšená aj stabilita vzatáčkach....

Objímková spojka pre spojky vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5598

Dátum: 27.04.2004

Autori: Westman Anders, Jernberg Gunnar, Eriksson Mats

MPK: B61G 7/00, B61G 9/00

Značky: spojky, objímková, spojka, vozidiel

Text:

...sveta je regulovaná národnými pravidlami a normami premenného charakteru, napríklad s ohľadom na bezpečnosť, rýchlosť, jazdný komfort, spoľahlivosť jazdnéhorádu, topografiu krajiny atď. Preto musia byť komponenty nachádzajúce sa V spojkách premenné 2 hľadiska počtu a povahy. To znamená, že V centrálnych spojkách môžu byť podľa jednotlivých Špecifikácií požiadaviek kupujúceho obsiahnuté naviac k hlave napríklad absorbery nárazov alebo nehybné...

Rúrkový nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3788

Dátum: 27.04.2004

Autor: Schneider Sieghard

MPK: B61G 11/00

Značky: rúrkový, nárazník

Text:

...miestu prípustnej deformácie v barane nárazníka musí príslušne zmenšiť dĺžka presahu. V ďalšom rúrkovom nárazníku so zničitelným členom, ktorý je známy znemeckého patentového spisu č. 747 330, sa pri preťažení odstrihne časť dna nárazníka a potom sa predná časť zvonku sa nachádzajúceho puzdra pri deformácii a vynaložení vysokej sily nasúva na menší priemer vzadnej časti. Pri tejto konštrukcii môže dĺžkapresahu zostať v porovnaní sbežným...

Železničná prepravná jednotka na zmiešanú prepravu kontajnerov, výmenných prepravníkov a sedlových návesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283828

Dátum: 20.01.2004

Autor: Bartel Manfred

MPK: B61D 3/16, B61G 5/02, B61D 3/20...

Značky: železničná, prepravná, výmenných, prepravníkov, jednotka, kontajnerov, sedlových, návesov, zmiešanú, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka železničnej prepravnej jednotky na zmiešanú prepravu kontajnerov, výmenných prepravníkov a sedlových návesov s možnosťou prispôsobenia ložných dĺžok vozidiel dĺžkam prepravníkov, a čo najlepšieho využitia dĺžky vlakov železničných vozňov, spojených spojnicami. Vonkajšie pozdĺžne nosníky (11) stredných nákladných vozňov (6) a koncových nákladných vozňov (7) majú zasúvateľné koncové diely (12), ktoré sa zasúvajú navzájom do seba....

Železničná prepravná jednotka na zmiešanú prepravu kontajnerov a výmenných prepravníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283804

Dátum: 12.01.2004

Autor: Bartel Manfred

MPK: B61D 3/20, B61G 5/02, B61D 3/10...

Značky: železničná, výmenných, kontajnerov, jednotka, prepravu, prepravníkov, prepravná, zmiešanú

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka železničnej prepravnej jednotky na zmiešanú prepravu kontajnerov a výmenných prepravníkov na optimálne využitie ložných dĺžok prepravných vozidiel a vlakov dĺžkovým prestavením vozidiel pri zabránení vzniku aerodynamicky nepriaznivých prechodov a dosiahnutí menších vlastných hmotností nákladov. Spodky (8) dvojnápravových nákladných vozňov (5) sú ohraničené na vzdialenosť kontajnerového rohového kovania (3) dvoch za sebou...

Nárazník, hlavne pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 376

Dátum: 17.12.2002

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B61G 11/00, B23P 15/00

Značky: hlavne, nárazník, koľajové, vozidla

Text:

...musí byt zalícované pero spoľahlivo pripevnené na vnútomej stene vonkajšej časti puzdra. Ako vedenie pre zalícované pero slúži jednostranne otvorený výrez. Pri vyskytujúcom sa bočnom namáhaní je tlakom zalícovaného pera výrez na jeho otvorenom konci rozťahovaný a začne vytváranie trhlínVzáujme zabránenia prevádzkových porúch, spôsobovaných týmito potencíálnymiohrozeniami sú potrebné časté kontroly a prípadne výmeny častí nárazníkov alebo...

Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek podoprených o spoločný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280373

Dátum: 10.12.1999

Autor: Köhler Günter

MPK: B61F 3/12, B61G 5/02, B61F 5/16...

Značky: konce, dvoch, vozňových, vzájomne, kĺbovo, zariadenie, spojovacie, spoločný, podvozok, spojených, podoprených, jednotiek

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie pozostáva z rozvidlenej hlavy (2), ktorá je upevnená na prvej vozňovej jednotke (1) a ktorá má dva bočné vidlicové elementy (2a), zo spojovacieho závesu (4) upevneného na druhej vozňovej jednotke (3) a zasunutého medzi obidva vidlicové elementy (2a). Zariadenie ďalej pozostáva z čapu (6) spojky, ktorý má v spojovacom závese (4) pevné sférické ložisko (7). Pod rozvidlenou hlavou (2) sa nachádza horná časť otočnej panvy (8)...

Spriahadlové zariadenie samočinného spriahadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 56

Dátum: 07.07.1993

Autor: Matějovský František

MPK: B61G 7/06

Značky: spriahadla, spriahadlové, samočinného, zariadenie

Text:

...podle obr. 1 sestává z hlavvspřáhla A s naváděcími stěnamí Q, připevněná šrouby 3 na teleskopické části g s centr lní pružinou Q . V hlavě spřáhla l jsou mezi podélnými stenami Q kyvně uloženy dvě závory Z. symetricky vzhledem k. podálné oscąspřáhla. jejichž pohyb je v jednom směru cmezen opěrnou plochou Q v druhém smeru odpružen postranními pružinami2. V hlavě spřáhla L je v jehopodélné ose centrálne uspořádánovládací valec lg v...

Zariadenie na elektrické spojenie dvoch koľajnicových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278522

Dátum: 15.01.1992

Autor: Loutan Dominique

MPK: B61G 5/00, B61G 5/10

Značky: vozidiel, spojenie, zariadenie, elektrické, kolajnicových, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrické spojenie dvoch koľajnicových vozidiel obsahuje kontaktovú vložku (6), uskutočnenú na každom vozidle. Ďalej obsahuje jednosmerne rotujúci pohon (1), ktorý je cez výstredníkový mechanizmus, pozostávajúci z ozubeného kotúčového kolesa (4.1) a na ňom uloženým výstredníkovým valivým kolesom (4.3) pripojený na klzné koľajnicové vedenie (5.1), usporiadané kolmo na nárazovom hriadeli (5). Nárazový hriadeľ (5) nesie kontaktovú...

Opěra tažného a nárazníkového zařízení ústředního spřáhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270426

Dátum: 13.06.1990

Autori: Forster Hilmar, Kreher Joachim

MPK: B61G 9/04

Značky: opěra, tažného, zařízení, nárazníkového, ústředního, spřáhla

Text:

...je uspoŕádána, vysunutě směrem ke středu vozidla,prolomená noená deska 3, dosedející prírubami gg na ptivrtcenou stranu upevňovacího nosníku l, přičemž délka vysunutí je určena délkou mostku 35. Frolomená nosná deska 2 je, prostřednictvím nárazová pojistky g na každý rozebíretslný spoj, pripevněne na upevňovacím nosníku l. Nárazová pojistka 1 se pri nadměrnám nárazu v důsledku plastické deíormece svých poddajných dílů deíormuje podle...

Zařízení pro automatické vychylování poloautmatického spřáhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267497

Dátum: 12.02.1990

Autor: Müller Jaroslav Csc

MPK: B61G 7/00

Značky: spřáhla, poloautmatického, zařízení, vychylování, automatické

Text:

...pro ovládání mechanickéZařízení pro samočinně vychylování poloautomatickćho spřáhln podle vynálezu je tvořeno nosičcm šroubovky 1, uloženým volně n otočně pomocí vodorovného čepu 12 na tažněm hćku vozidla.Na opačnčm konci nosiče šroubovky l jsou navádčcí plochy 2 spojené s nosiči 2 mechanickýchklcubově připojen na nosič šroubovky a na rám vozidle.Elektrický a pneumatický systém /obr. 2/ jsou tvořeny cletromechanickými spínači...