B61F 5/00

Konzola upevnenia laminátových pásov vedenia dvojkolesia v podvozkoch GP 200 S

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5586

Dátum: 08.11.2010

Autor: Baštek Marian

MPK: B61F 5/00

Značky: konzola, upevnenia, laminátových, vedenia, dvojkolesia, pásov, podvozkoch

Text:

...pripevnenie konzoly k rámu podvozku. Príklad doterajšieho stavu usporiadania konzoly vedenia dvojkolesía a oka poistného závesu je na obr. 1.Nová integrovaná konzola je zváranej konštrukcie zhotovená z hrubých oceľových plechov. Voči pôvodnej konzole je zosilnená, smerom k dvojkolesiu zošikmená, čím sa dosiahla jej väčšia styková plocha pre zvary a zároveň sa zlepšili silove pomery namáhania. Spodná platňa je opatrená zhotoveným...

Priečny nosník na konštrukciu podvozkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287263

Dátum: 24.03.2010

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozkov, nosník, konštrukciu, priečny

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa týka priečneho nosníka s rovným prierezom výrazne v tvare U, ktorý zabezpečuje rohový spoj medzi dvoma časťami pásnice (5a, 5c) otvoru vyhotovenom v nosníku konštrukcie podvozka, zvlášť nákladných vagónov. Tento priečny nosník sa vyznačuje tým, že je vyhotovený z iného typu materiálu, ako je materiál ostatných častí nosníka, s ktorými sa spája tak, aby sa jeho odolnosť proti maximálnym napätiam pri únave zobrazila na krivke...

Dvojnápravový podvozok pre vlečené železničné vozidlo s radiálne nastaviteľnými dvojkolesiami s krížovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5196

Dátum: 05.06.2009

Autori: Meltzer Igor, Rydlo Peter, Valigurský Ján, Moravčík Marián

MPK: B61F 5/00

Značky: dvojkolesiami, vozidlo, kotvou, křížovou, dvojnápravový, nastavitelnými, radiálně, železničné, podvozok, vlečené

Text:

...prenáša na nasledujúce dvojkolesia. Na obr. 3 je znázomený iný typ krížovej kotvy, a to podvozok LHB, vyvinutý na pomery v severnej Európe. Obr. 4 znázorňuje diagonálnu väzbu medzi dvojkolesiarni v konštrukcii podvozku LEILA (experimentálny podvozok, prototyp). Technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru v podvozku radu Y 25 je vyhotovovane v 2 variantoch, znázomených na obr. S a 6. Na obr. 7 je znázomený príklad tvarového adaptéra...

Podvozok železničného vagóna a vagón vybavený týmto podvozkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286700

Dátum: 25.02.2009

Autori: Millet Deronzier Alain, Dufour Françis, Aelbrecht Jean Pierre

MPK: B61F 1/00, B61F 5/00

Značky: týmto, vybavený, vagón, železničného, podvozkom, podvozok, vagóna

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok železničného vagóna zahrnuje oporný priečnik (3) upevnený na pozdĺžniky (4) tvorené hornou pásnicou (6). Podvozok je charakterizovaný tým, že horná pásnica (5) je situovaná v horizontálnej rovine a jej šírka (L) sa strmo zväčšuje počínajúc jej koncami (5A, 5B), pričom vnútorný okraj (8) tejto pásnice (5) sa nachádza vo vopred určenej vzdialenosti (D) od zvislej roviny (P) prechádzajúcej vonkajšími bočnými stranami kolies (8) podvozka...

Podvozok pre koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285921

Dátum: 08.10.2007

Autor: Teichmann Martin

MPK: B61F 5/02, B61F 5/00

Značky: podvozok, koľajové, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok (1) pre koľajové vozidlo s dvojosovým pojazdom je pripevnený pomocou primárneho pruženia na ráme (2), na ktorom je umiestnená medzi sekundárnym pružením konzola (30) kyvadla orientovaná priečne na smer jazdy a výkyvne spojená okolo osi prebiehajúcej v pozdĺžnom smere vozidla s priečne umiestnenou výkyvnou traverzou (31) nesúcou vozňovú skriňu, ktorá je vytvorená ako rám a má dva priečne nosníky (46, 47) traverzy orientované priečne na...

Ložisko torznej tyčovej pružiny stabilizačného systému proti hojdaniu koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7465

Dátum: 07.12.2006

Autor: Hojak Gerhard

MPK: F16F 1/38, B61F 5/00

Značky: vozidla, stabilizačného, torznej, pružiny, proti, systému, hojdaniu, tyčovej, koľajového, ložisko

Text:

...čo predražuje jeho Výrobu. Stanovenie mazacích intervalov zvyšuje náklady na údržbu,pričom nedodržiavanie údržbárskych/mazacích intervalov páru tvorených torznou tyčovou pružinou a lOŽĺSkOHl môže spôsobiť také poškodenie, že na torznej tyčovej pružine nastáva povážlivý úber materiálu nehľadiac na už neznesiteľnéOd použitia delených ložisiek je možné upustiť len prizvláštnonx vytvorení torzných tyčových pružín, pri ktorom súpáky, s ktorými sú...

Aplikácia hydropružiny do pojazdu železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4560

Dátum: 07.09.2006

Autori: Chalupka Ján, Meltzer Igor, Moravčík Marián

MPK: B61F 5/00

Značky: vozidla, pojazdu, hydropružiny, železničného, aplikácia

Text:

...prihláš URAD i PRIEMYSELNEHO (33) Krajina alebo regionálna VLASTNICTVA organizácia priority SLOVENSKEJ REPUBLIKY v(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. 9. 2006 Vestník UPV SR č. 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(48) Dátum vydania opravenćho úžitkového vzoru 5. 10. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade...

Vozidlo s podporným zariadením proti naklápaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7938

Dátum: 10.08.2006

Autori: Brundisch Volker, Lohmann Alfred

MPK: B61G 5/00, B61F 5/00

Značky: zariadením, podporným, vozidlo, naklápaniu, proti

Text:

...v inštalácii hydrauliky, vzniká v dlhom rúrkovom vedení medzi podpornými zariadeniami a oboma koncami vagónu značný prietočný odpor, ktorý podstatne znižuje funkčnosť a tým aj výhodu tohto uskutočnenia.Obdobné problémy so zvýšeným namáhaním V podobe krútenia pri prechode koľajového úseku s pokrútenou rovinou koľajínastávajú aj u vozidiel s Viac členmi, t.j. pri výkyvoch medzi vzájomne za sebou nachádzajúcich sa vozových skriní, a to V...

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285021

Dátum: 31.03.2006

Autori: Frutos Aguado Julio, Archilla Aldeanueva Luis

MPK: B61D 3/00, B61F 3/00, B61F 5/00...

Značky: pohyblivými, vagóny, nezávisle, zavěšenými, prepravné, zariadenie, železničné, kolesami, kĺbové, jazdné, jednonápravové

Zhrnutie / Anotácia:

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny obsahuje podvozkovú nosnú konštrukciu (1), pružiny (2) závesov s vertikálnymi tlmičmi (AV) namontovanými v ich vnútri, posuvné pätky na nosenie jazdného zariadenia počas procesu zmeny koľajnicového rozchodu, hlavice (4) závesov so stabilizujúcimi ramenami (5), visuté spojovacie články závesov pripojené k hlaviciam (4) závesov a...

Primárne vypruženie a vedenie dvojkolesia pre dvojnápravový trakčný podvozok električky MHD typu T3

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4196

Dátum: 01.07.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: B61F 5/00

Značky: dvojnápravový, elektricky, vedenie, vypruženie, podvozok, trakčný, primárne, dvojkolesia

Text:

...vedenia dvojkolesia pozri obr. 2.Túto úlohu sa podarilo vyriešiť technickým riešením,ktorého podstata spočíva V náhrade gumenných vložiek gumooeeľovými blokmí MEGI umiestnenými šikmo po oboch stranách zvislej osi dvojkolesia medzi podvozkový rám a ložiskovú skriňu. Za tým účelom bola vykonaná úprava koncov rámu spočívajúca v odstránení delenýeh kruhových objímok a privarení nových celistvých konzol klinového tvaru. Upevnenie gumooceľových...

Primárne vypruženie a vedenie dvojkolesia pre typy podvozkov GV, GVa a GVk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4057

Dátum: 04.02.2005

Autori: Baštek Marian, Kašovský Vladimír

MPK: B61F 5/00

Značky: vedenie, podvozkov, vypruženie, primárne, dvojkolesia

Text:

...medzi podvozkový rám a ložiskovú skriňu s minimálnymi nárokmi na úpravu pôvodných dielov.V závislosti od typu podvozku môže byť ešte medzi rámom a ložiskovou skriňou umiestnený tlmič pre tlmenie zvislých posuvných kmitov. Tým, že gumooceľový blok sa vzhľadom na ložiskovú skriňu nepohybuje a pohyby vykonávajú len jeho pružné elementy nedochádza k opotrebeniu vedenia dvojkolesia a ani k vzniku nežiaducej vôle.Prehľad obrázkov na...

Sekundárne vypruženie a zavesenie nosičov pružín pre typy podvozkov GV, GVa a GVk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4056

Dátum: 04.02.2005

Autori: Baštek Marian, Kašovský Vladimír

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozkov, pružin, sekundárně, vypruženie, nosičov, zavesenie

Text:

...a hlučnosť zavesenia nosičov pružin odstránenim priameho styku kov-kov jednotlivých dielov. Pevný doraz sekundámeho vypruženia pre dosadanie pri dynamických rázoch vozidla je nahradený pružným dôrazom, ktorý tiež znižuje tvrdost a hlučnosť rázov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia technického riešenia je vysvetlený pomocou obrázkov. Na obr. l je znázomené samotné prevedenie technického riešenia a na obr. 2 stav pred jeho...

Železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3951

Dátum: 26.03.2004

Autori: Hoppmann Friedrich, Schmiechen Rolf, Gedenk Volker, Skiller John

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozok, železničný

Text:

...Obrázka l.0012 Obrázok 1 ukazuje pozdĺžny prierez v oblasti jedneho kolesa 2 podvozku takzvaného Y 25 typu, podľa čoho rez je nasmerovaný podľa roviny určenej osami rotačnej symetrie prvej a druhej hydraulickej pružiny. Zobrazená časť podvozku zahŕňa skriňu ložiska nápravy 10 s valivým ložiskom 4 primontovaným v strednej oblasti skrine ložiska nápravy 10. Valivé ložisko 4podopiera jeden koniec jednej z dvoch náprav podvozku.0013 základňa...

Strmeň podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1706

Dátum: 25.10.2002

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozku, strmeň

Text:

...strmeňa, ktorá jeumiestená V strede podvozku predĺžuje pozdĺžne smerom kvonkajšku tohto podvozku a strmeňa. Je možné konštatovať,že tento spôsob využitia zvyšuje odolnosť proti napätiu V spojovacej zóne medzi strmeňom a pozdĺžnym nosníkom, na0009 Strmeň a jeho časť, ktorá tvorí pätku môžu byť, a toPrehľad obrázkov na výkresoch0010 Predmet vynálezu je znázornený na priložených obrázkoch na výkresoch, ktoré znázorňujú iba príkladnéuskutočnenie...

Dvojnápravový podvozok koľajových vozov s tuhými súkolesiami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 803

Dátum: 10.05.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61F 5/00, B61F 5/38

Značky: tuhými, vozov, súkolesiami, podvozok, koľajových, dvojnápravový

Text:

...vozu a tým zvýšenia jeho etability pri zachovaní pomerne malej šírky podvozku. .Nízka poloha nosníke medzi kolesami dovoľuje odpruženie zvielćhc ložiska listovými pružinemi, gumenými silenblokmi e za použitia pomocných rwnien i nn vzduchových venkúšoch alebo vinutých pružinách.Prehľad obrázkov ne výkreseTechnické riešenie je bližšie objnsnené pomocou výkresov,kde na obr. 1 je V bočnom reze znázornený podvozok podľa technického riešenia, v...

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281206

Dátum: 07.12.1994

Autori: Richter Wolfgang-dieter, Stauber Herbert

MPK: B61F 5/00

Značky: vozidiel, koľajových, spôsob, rámu, podvozka, opracovania, otočného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel s dvoma pozdĺžnymi nosníkmi (2, 3) a dvoma priečnymi nosníkmi (4, 5), pričom na koncoch pozdĺžnych nosníkov (2, 3) sú umiestnené polkruhové konzoly na nastavenie krytov (9) ložiska a prvý priečny nosník (4) je pevne spojený s prvým pozdĺžnym nosníkom (2) a s druhým pozdĺžnym nosníkom (3) je spojený pomocou prvého kĺbu (14), a druhý priečny nosník (5) je spojený s prvým pozdĺžnym...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280594

Dátum: 09.11.1994

Autor: Bieker Guido

MPK: B61F 5/04, B61F 5/22, B61F 5/00...

Značky: koľajových, vozidiel, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel, ktorý má prostredníctvom kolies, prípadne dvojkolesia (1) a primárnych pružín unášaný podvozkový rám (2), na ktorom je prostredníctvom sekundárnych pružín (3) a kolísky (5) podopretá vozňová skriňa (4), prípadne je vozňová skriňa (4) koľajového vozidla podopretá priamo a kolíska (5) alebo vozňová skriňa (4) je ďalej s podvozkovým rámom (2) spojená prostredníctvom tlmičov nárazov tlmiacich zvislé a kývavé pohyby a...

Spojenie dvoch viacnápravových podvozkov do skupiny podvozkov koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278515

Dátum: 13.08.1991

Autori: Fiedler Eberhard, Ahlborn Günter, Büdenbender Herbert, Lohmann Alfred

MPK: B61F 5/00, B61F 5/30, B61F 5/26...

Značky: vozidla, podvozkov, koľajového, spojenie, viacnápravových, skupiny, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spojení dvoch viacnápravových podvozkov do skupiny podvozkov koľajového vozidla s hlboko upraveným úložným mostom (10), je každý podvozok s úložným mostom (10) spojený iba prostredníctvom nosného listového pera (6), upraveného bočne pred každou postrannicou (1) v pozdĺžnom smere, a prostredníctvom článkového závesu (9). Podvozky sú navzájom spojené spojovacím nosníkom (13), usporiadaným v pozdĺžnom smere podvozkov a kĺbovo na nich uloženým,...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278489

Dátum: 13.08.1991

Autori: Büdenbender Herbert, Lohmann Alfred, Ahlborn Günter

MPK: B61F 5/06, B61F 5/00, B61F 5/14...

Značky: koľajových, podvozok, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s hlboko upraveným ložným mostom sa skladá z aspoň dvoch dvojkolesí (4) s malou vzdialenosťou náprav a z rámu podvozka, ktorý sa skladá z postranníc (1) a priečnikov (2), upravených vždy medzi dvoma nápravami. Dvojkolesia (4) sú v ráme podvozka upnuté prostredníctvom nápravových ložísk (3) a podvozok je s rámom vozňa spojený prostredníctvom nosnej listovej pružnice (10), upravenej bočne a v pozdĺžnom smere, a...

Rejdovné vedení dvojkolí kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270758

Dátum: 12.07.1990

Autor: Koula Jiří

MPK: B61F 5/00

Značky: vedení, vozidla, dvojkolí, kolejového, rejdovné

Text:

...Při jízdě v oblouku tedy je na vnějěí bočnici rámu podvozku, respektive vozidle, větší rozvor. než ne bočnioi vnitřní. Při správné volbě sklonu a tuhosti pryžovýoh bloků e za podmínky dodržaní rychlosti jízdy příslušné k poloměru oblouku a převýšení tretě, dojde k rsdiálnímu nastavení dvojkolí. kdy osy dvojkolí směřují do středu projížděněho oblouku.Výhodou provedení podle vynálezu s nestejně tuhými pryžovými bloky je, že je aplikovatelné...

Nouzové uložení vozové skříně na podvozcích kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268878

Dátum: 11.04.1990

Autor: Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozcích, vozidla, vozové, nouzové, kolejového, uložení, skříně

Text:

...je pomérnä malé a síly půsohíoí na opérku jsou vždy tlakové. lze s výhodou opärku zjednoduší-t, a to nemísto jejího vytvoření jako vzpérného téhla s oky a Äepy lze opérku. upravit jako prostou desku s váloovými opérnýmd. ploohami sopedajíoími do jiných vélcovýoh plooh o vätäím polomčru. jak je neznaöeno na obr. 2 a 3. Tím se čopové tření při natáčení äibných opérek g nahradí odvalo- váním.Aby se mechanizmus nerozložil v uvolnäném stavu...

Zařízení pro uložení dvojkolí do podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260962

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bengs Karl-heinz, Werner Heinz, Langer Christian, Beier Hans

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozku, zařízení, uložení, dvojkolí

Text:

...nyuxToa,xoTopme npnxpenneuu 5 HanpanneRun napannenbuum Hanpannxmmnx n nsüepnwenbaue MGTKH KOT 0 pMx nnu nx cnxaymmme anna pacnonomenm non npxMbIM ymoM ho oTHomeHum K HanpannnmuLHM. ,npyran MMCIH nsoóperenua cocrour B TOM, qro na-npnsuax nmeewcn Buxnmqaemoe ycwanoaouuoe ycwpoücŕBo.na nauenua 3 uanpanneuun nanpaannmmnx. Taxxe coowaewcrnyer naoópereuum T 0, wro aarpysouaoe ycrpoiłcrao uMeeT s Hanpawxeuun nonepex K uanpaanamunu npH 3 M,...

Nouzové uložení vozové skříně na podvozcích kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253821

Dátum: 17.12.1987

Autori: Koula Jiří, Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozcích, kolejového, nouzové, uložení, vozové, skříně, vozidla

Text:

...může být vytvořeno dvoubodové nebo jednobodové podepření. Ve skříni Q je uložen klín Ě, který se může podélně pohybovat mezi stěnami skříně É, která je shodná pro vyšší stavitelnou opěru 4 a nižší 5. Otvorem se závitem V klímu § aotvory v čelech skříně §prochází šroub 1, který se na straně ostří klínu § rozšířenou hlavou opírá o čelo skříně Q, zatímco na druhém konci je zakončen plochami umožñujícími zasunutí klíče nebo kliky a příp....

Zařízení pro přenos podélných sil mezi podvozkem a skříní kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253685

Dátum: 17.12.1987

Autori: Maruna Zdeněk, Hoffmann Vilém

MPK: B61F 5/00

Značky: podélných, zařízení, podvozkem, kolejového, vozidla, skříní, prenos

Text:

...je příčník rámu podvozku vytvo řený jako jediny skříňový nosník, prostý vrubů e nevelké šířky. Dále v obou silentblocích podélného táhla při natočenípolovině úhlu netočení podvozku proti vozové skříni, což je minimální dosažitelná hodnota. Kromě toho celá horní plocha příčníku rámu podvozku je volná a uožňuje u vzduchového vypružení instalaci zařízení pro nouzové uložení skříně v jediném bodě ve středu podvozku.Konečně jednotlivé díly...

Zařízení pro přenos svislých sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242948

Dátum: 15.04.1987

Autori: Knizek Martin, Jäger Jaroslav

MPK: B61F 5/00

Značky: zařízení, svislých, prenos

Text:

...Na hlavním rámu je otočná uložena torzní tyč zakončená klikami, které jsou na torzní tyčí uspořádány vzájemné protilehle.Mezi loňdou z klik a pojezdovy rám je včleněna tlačná tyč uloäena ouvnä ve avialám vedení hlavního rámu.Vzájemně protilehlým uspořádáním Klik na torzní tyčí, která je otočné uložena na hlavním rámu se dosáhlo požadovaného účinku při minimální prostorové náročnosti zařízení podle vynálezu.Příkladné provedení zařízení podle...

Zařízení pro přenos tažných sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242945

Dátum: 15.04.1987

Autori: Heje Ivan, Tauš Viktor

MPK: B61F 5/00

Značky: prenos, tažných, zařízení

Text:

...nápravou a pojezdovým rámem prostřednictvím tehla spojeného s loziskovým domkem. Táhlo každého z loäiskových domků je k přilehlámu pouzdru otočné uspořádanám kolem svislé osy na 1 mjszdovémrámu přikloubeno mimoosově. Obě pouzdra jsou vzdjslně kinsmaticląy paralelne propojena alespoň jednou mimoosově přikloubenou tažnou tyčí.Kinematickým prepojením obou ložiskových domků téže nápravy se dosáhne podstatnelepších jízdních vlastností při...