B61F 3/12

Podvozok s malou stavebnou výškou pre nízkopodlažné koľajové vozidlá, najmä električky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13462

Dátum: 29.07.2008

Autori: Heptner Tomás, Kural Jan, Zelingr Milos

MPK: B61D 13/00, B61F 3/12

Značky: podvozok, malou, vozidla, stavebnou, najmä, koľajové, nízkopodlažné, elektricky, výškou

Text:

...vypruženia uložený priamo rám vozidla. Ťahadlá na prenos pozdĺžnych sil, zvislé a priečne tlmiče a stabilizátory kolísania, sú potom usporiadané medzi rámom podvozka a rámom vozidla.0011 Technická realizácia je podrobnejšie objasnená pomocou priložených obrázkov,kde Obr. 1 a 2 predstavujú štandardnú šírku X priechodu pre cestujúcich, Obr. 2 uvádza štandardnú šírku úzkeho priechodu vozidla nad podvozkom, Obr. 3 predstavuje dvojčlánkové...

Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek podoprených o spoločný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280373

Dátum: 10.12.1999

Autor: Köhler Günter

MPK: B61F 3/12, B61F 5/16, B61G 5/02...

Značky: dvoch, jednotiek, podvozok, kĺbovo, vzájomne, podoprených, vozňových, zariadenie, spojených, spoločný, spojovacie, konce

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie pozostáva z rozvidlenej hlavy (2), ktorá je upevnená na prvej vozňovej jednotke (1) a ktorá má dva bočné vidlicové elementy (2a), zo spojovacieho závesu (4) upevneného na druhej vozňovej jednotke (3) a zasunutého medzi obidva vidlicové elementy (2a). Zariadenie ďalej pozostáva z čapu (6) spojky, ktorý má v spojovacom závese (4) pevné sférické ložisko (7). Pod rozvidlenou hlavou (2) sa nachádza horná časť otočnej panvy (8)...

Koľajový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280142

Dátum: 11.05.1994

Autor: Lenk Leopold

MPK: B61D 3/10, B61F 5/44, B61F 3/12...

Značky: prostriedok, dopravný, koľajový

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajový dopravný prostriedok pozostávajúci aspoň z dvoch vozňov tvoriacich článkovú súpravu, ktoré sú navzájom spojené svojimi prečnievajúcimi podlahovými dielmi (1, 2) pomocou spojovacieho kĺbu (3) sedlovým spôsobom, pričom medzi oboma vozňami je usporiadaný prednostne portálový podvozok s dvoma letmo vedľa seba uloženými kolesami (21). Na jednom podlahovom diele (2) je priečne na pozdĺžnu os (x) vozňa usporiadané výkyvne pomocou vahadlového...

Dopravné spojenie aspoň dvoch vozidiel, vedúce stopu s riadenými jednotlivými sadami kolies podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280275

Dátum: 06.04.1994

Autori: Stradtmann Hinnerk, Rose Rolf-dieter, Jassat Raimund

MPK: B61F 5/44, B61F 3/12

Značky: aspoň, spojenie, dopravné, riadenými, sadami, dvoch, stopu, vedúce, vozidiel, kolies, jednotlivými, podvozku

Zhrnutie / Anotácia:

K tuhému natáčaciemu zariadeniu je priradené zariadenie (e1 až e3) vlastného riadenia jednotlivých súkolesí podvozka (3, 4) s vlastnou riadiacou pružnosťou.

Vagónová súprava pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 279633

Dátum: 12.11.1991

Autor: Lenk Leopold

MPK: B61D 17/20, B61F 3/12

Značky: koľajové, vagónová, vozidla, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené portálovým podvozkom (7), ktorý je usporiadaný medzi susednými koncami po sebe nasledujúcich vagónov (18,19), ktoré sú spojené medzi sebou guľovým kĺbom (31). Portálový podvozok (7) má portálom (9) spojené priečne na smer jazdy vzájomne protiľahlé kolesové skrine (13), tvoriace ložiská kolies (35) a kolesové podvozky. Medzi kolesovými skriňami (13) a kolesovými podvozkami je umiestnená podlahová plošina (20). Priestor pod...

Kloubový spoj pro městská a předměstská kolejová dopravní vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261869

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vianello Giorgio, Soloni Ugo

MPK: B61F 3/12

Značky: dopravní, vozidla, kloubový, městská, kolejová, předměstská

Text:

...průchod otočnou kabinou mezi dvěma Spojenými vozy, řešenými se sníženými podlahami.Pro možnost snížení úrovně plošiny otočné kabiny a tím i úrovně průběžné podlahy kloubové soupravy vozidla je možno použit nezávislých pojezdových kol, to jest kol bez spojovacího hřídele. Použitím otočné kabiny o větším podérlném rozměru, než je průměr běžných válcových otočný-ch kabin je možno zvětšit osovou vzdálenost pojezdových kol podvozku.Příloladné...

Kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260915

Dátum: 12.01.1989

Autori: Müller Ladislav, Skalický Josef

MPK: B61F 3/12

Značky: kloubové, vícečlánkového, kolejového, vozidla, spojení, článků, uložení

Text:

...a pánví a potřeba masivních stabilizátorů skříní vozidla, což nedovoluje uložení kloubu na podvozek s trakčními elektromotory. K přenosu vodorovných sil vznikajících při rozjezdu a brzdění vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla s vozidlovými články opatřenými na svých konoích střídavě nosnou deskou s vidlici a hlavním čepem a dále kolébkou...

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247205

Dátum: 01.08.1988

Autori: Mutl Silvestr, Š?astný Petr

MPK: B61F 3/12

Značky: článkového, spojení, kolejového, kloubové, vozidla

Text:

...a brzděnf vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubovê spojení článkového vozidla podle Vynálezu, jehož podstata spočívâ V tom, že těleso kloubu přecházf po obou stranách ve dva protilehlê držáky vodorovných čepů, na které jsou vnitřními pouzdry navlečeny pryžovê vâlečky, uložené vnějšími pouzdry ve vidlici. Vidlice je upevněna na čelníku jedné ze dvou sousednfch skřínf vozidla. Horní část svislého...

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238320

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61F 3/12

Značky: kloubové, článkového, vozidla, spojení, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Kloubové spojení slouží ke spojení sousedních skříní článkového kolejového vozidla. Kloubové spojení obsahuje těleso kloubu přacházející v rameno, upevněné na čelníku jedné ze dvou sousedních skříní vozidla. Na horní část svislého otočného čepu je svorníkem upevněn nosič soustavy pryžových segmentů. Spodní část nosiče má vespodu kuželovou plochu dosedající, pomocí kluzné vložky na horní kuželovou plochu tělesa kloubu. Horní část nosiče přechází...