B61F

Mechanizmus na sklápanie a zaisťovanie prechodovej plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7496

Dátum: 01.08.2016

Autor: Slebodník Vladimír

MPK: B61D 17/20, B61G 5/02, B61F 99/00...

Značky: mechanizmus, sklápanie, plošiny, prechodovej, zaisťovanie

Text:

...spojená s druhou pákou. Opačný koniec druhej páky je otočne pomocou čapu spojený s plošinovým dielom, pričom druhý koniec plošinového dielu je otočne spojený so základovou platňou, V plošinovom diele je otočne situovaný hriadeľ a ten je vybavený ovládacou pákou a zaisťovacím hákom. Zaisťovací hák je prispôsobený na zachytenie zaisťovacieho čapu pri vyklopení plošiny. Ovládacou pákou sa zaisťovací hák odistí zo zaisťovacieho čapu a...

Zariadenie na ochranu vypruženia montážneho vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7343

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61F 5/30

Značky: vozidla, zariadenie, vypruženia, montážneho, ochranu, vedenia, trakčného

Text:

...krytom, pričom medzi radiálnym gumovým dorazom a povrchom vodiaceho čapu je príslušná vôľa, rovnako ako medzi klzným puzdrom a vodiacim čapom.Uložením gumovo-kovového elementu medzi vypruženie a nosnú plochou nosného dómu ložiskovej skrine sa eliminuje riziko lokálneho povrchového porušenia vodiaceho čapu, respektíve riziko priameho styku medzi kovovým vodiacim čapom a vonkajším kovovým plášťom gumovo-kovového elementu.Ochranný kryt hornej...

Bočný rám podvozka nákladného koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6665

Dátum: 04.02.2014

Autor: Rydlo Peter

MPK: B61F 5/52

Značky: vozidla, podvozka, nákladného, bočný, koľajového

Text:

...predložené vyriešenie problému zníženia koncentrácie napätí, kde je súčasne zobrazené pôvodné aj navrhované riešenie, na obr. 3 aje zobrazená dolná pásni 10ca. Na obr. 4 a 5 sú znázornené detaily použitých pojmov na pôvodnom riešení. Príklad bočného rámu podvozka so znížením koncentrácie napätíje v bočnom pohľade zobrazený na obr. 6.Ide o porovnanie s pôvodným riešením pre prvú zónu Q, znázomené na obr. 3, Pôvodná konštrukcia bočného...

Konzola upevnenia laminátových pásov vedenia dvojkolesia v podvozkoch GP 200 S

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5586

Dátum: 08.11.2010

Autor: Baštek Marian

MPK: B61F 5/00

Značky: laminátových, pásov, dvojkolesia, vedenia, upevnenia, podvozkoch, konzola

Text:

...pripevnenie konzoly k rámu podvozku. Príklad doterajšieho stavu usporiadania konzoly vedenia dvojkolesía a oka poistného závesu je na obr. 1.Nová integrovaná konzola je zváranej konštrukcie zhotovená z hrubých oceľových plechov. Voči pôvodnej konzole je zosilnená, smerom k dvojkolesiu zošikmená, čím sa dosiahla jej väčšia styková plocha pre zvary a zároveň sa zlepšili silove pomery namáhania. Spodná platňa je opatrená zhotoveným...

Priečny nosník na konštrukciu podvozkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287263

Dátum: 24.03.2010

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/00

Značky: priečny, konštrukciu, nosník, podvozkov

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa týka priečneho nosníka s rovným prierezom výrazne v tvare U, ktorý zabezpečuje rohový spoj medzi dvoma časťami pásnice (5a, 5c) otvoru vyhotovenom v nosníku konštrukcie podvozka, zvlášť nákladných vagónov. Tento priečny nosník sa vyznačuje tým, že je vyhotovený z iného typu materiálu, ako je materiál ostatných častí nosníka, s ktorými sa spája tak, aby sa jeho odolnosť proti maximálnym napätiam pri únave zobrazila na krivke...

Pozdĺžnik pre železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17387

Dátum: 09.10.2009

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/52

Značky: železničný, pozdĺžnik, podvozok

Text:

...I alebo tvaru dvojitého T a tvorí ho Vertikálna stojina 11, horný pás 12 a dolný pás 13, všetky tri všeobecne tvaru rovnobežnostena, zmontované zváraním a dimenzované, aby uniesli konkrétne záťaž odporúčanú konštrukčnými pravidlami. Uvedený horný 12 a dolný 13 pás sú všeobecne horizontálne.0011 Ďalej. pozdĺžny nosník 10 je na jednej strane opatrený dierou 14 v blizkosti stredu svojej stojiny 11, aby prijal kolísku, ktorá zabezpečuje...

Dvojnápravový podvozok pre vlečené železničné vozidlo s radiálne nastaviteľnými dvojkolesiami s krížovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5196

Dátum: 05.06.2009

Autori: Meltzer Igor, Moravčík Marián, Rydlo Peter, Valigurský Ján

MPK: B61F 5/00

Značky: vozidlo, nastavitelnými, dvojkolesiami, radiálně, železničné, kotvou, vlečené, dvojnápravový, křížovou, podvozok

Text:

...prenáša na nasledujúce dvojkolesia. Na obr. 3 je znázomený iný typ krížovej kotvy, a to podvozok LHB, vyvinutý na pomery v severnej Európe. Obr. 4 znázorňuje diagonálnu väzbu medzi dvojkolesiarni v konštrukcii podvozku LEILA (experimentálny podvozok, prototyp). Technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru v podvozku radu Y 25 je vyhotovovane v 2 variantoch, znázomených na obr. S a 6. Na obr. 7 je znázomený príklad tvarového adaptéra...

Otočný podvozok s dvojdielnym ramenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15041

Dátum: 29.05.2009

Autor: Writschan Jörg

MPK: B61F 5/36, B61F 5/52, B61F 3/02...

Značky: otočný, ramenom, dvojdielnym, podvozok

Text:

...podvozkov okolo zvislej osi a priečnej osi umožňuje radiálnenastavenie kolies, vhodné pre priebeh zákruty a bezproblémové prechádzaníe klopeniakolajnic. Konštrukcia má nevýhodne veľmi veľa ťažných/tlačných tyčí s príslušným veľkým počtom kĺbov, čo zvyšuje náklady tejto konštrukcie na údržbu.0010 Ďalej sú v stave techniky známe dvojdielne otočné podvozky, ktoré pozostávajú z polovíc rámu, spojených gumovými kĺbmí, a ktoré sa môžu dobre...

Podvozok železničného vagóna a vagón vybavený týmto podvozkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286700

Dátum: 25.02.2009

Autori: Dufour Françis, Aelbrecht Jean Pierre, Millet Deronzier Alain

MPK: B61F 5/00, B61F 1/00

Značky: vagóna, vagón, železničného, vybavený, týmto, podvozkom, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok železničného vagóna zahrnuje oporný priečnik (3) upevnený na pozdĺžniky (4) tvorené hornou pásnicou (6). Podvozok je charakterizovaný tým, že horná pásnica (5) je situovaná v horizontálnej rovine a jej šírka (L) sa strmo zväčšuje počínajúc jej koncami (5A, 5B), pričom vnútorný okraj (8) tejto pásnice (5) sa nachádza vo vopred určenej vzdialenosti (D) od zvislej roviny (P) prechádzajúcej vonkajšími bočnými stranami kolies (8) podvozka...

Zariadenie na pripojenie podvozka koľajového vozidla ku kolíske alebo podvozku vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19943

Dátum: 23.01.2009

Autori: Zelingr Milos, Kural Jan, Malinsky Jan, Musil Jan

MPK: B61F 5/04

Značky: kolíske, podvozka, koľajového, zariadenie, pripojenie, vozidla, podvozku

Text:

...jednotlivo pripevnené na ráme podvozka ana kolíske alebo podvozku vozidla. Nová konštrukcia a usporiadanie pozdĺžneho tiahla je využitá nielen na prenos pozdĺžnych sil, ale aj na prenos krútiaceho momentu, stabilizujúceho kolísanie idúceho vozňa.0007 Pozdĺžne tiahlo je opatrené vidlicami na obidvoch koncoch. V týchto vidliciach súvonkajšími krúžkami uložené dve klzné alebo valivé ložiská, ktoré sú svojimi vnútornými3 krúžkami súčasne uložené...

Podvozok s malou stavebnou výškou pre nízkopodlažné koľajové vozidlá, najmä električky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13462

Dátum: 29.07.2008

Autori: Zelingr Milos, Heptner Tomás, Kural Jan

MPK: B61F 3/12, B61D 13/00

Značky: vozidla, najmä, výškou, podvozok, nízkopodlažné, malou, koľajové, elektricky, stavebnou

Text:

...vypruženia uložený priamo rám vozidla. Ťahadlá na prenos pozdĺžnych sil, zvislé a priečne tlmiče a stabilizátory kolísania, sú potom usporiadané medzi rámom podvozka a rámom vozidla.0011 Technická realizácia je podrobnejšie objasnená pomocou priložených obrázkov,kde Obr. 1 a 2 predstavujú štandardnú šírku X priechodu pre cestujúcich, Obr. 2 uvádza štandardnú šírku úzkeho priechodu vozidla nad podvozkom, Obr. 3 predstavuje dvojčlánkové...

Pružinové usporiadanie pre vozidlo, najmä koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13503

Dátum: 03.06.2008

Autori: Bonk Mario, Wusching Michael, Wolf Andreas

MPK: B61F 5/06, B61F 5/08, B61F 5/14...

Značky: pružinové, koľajové, najmä, usporiadanie, vozidlo

Text:

...najmenej pre jedno z pružinových zariadení usporiadané v priečnom smere orientovaná prípojná plocha. Napríklad môže byť pri použití pryžového pružínového prvku ako druhého pružínového zariadenia usporiadaná valcová prípoj ná plocha ( s osou valca orientovanou v podpemom smere), na ktorej je upevnený pryžový pružinový prvok, napríklad navulkanizovaný.Z dôvodu obzvlášť jednoduchého vytvorenia sú však s výhodou usporiadané prípojné plochy...

Podvozok, najmä pre vagón na prepravu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9870

Dátum: 14.03.2008

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 1/12

Značky: vagón, podvozok, najmä, prepravu, tovarů

Text:

...technológie,obrázok 2, už uvedený, znázorňuje priečny čap podvozku podľa obrázku 1,obrázok 3 znázorňuje prvý spôsob výroby priečneho čapu podľa tohto vynálezu, aobrázok 4 znázorňuje druhý spôsob výroby priečneho čapu podvozku podľa tohto vynálezu.-2 0018 Priečny otočný čap 34 podľa vynálezu znázornený na obrázku 3 má podobný tvar, takmer identický s priečnym otočným čapom 4 podľa staršej výroby, znázorneným na obrázku 2. Napriek tomu sa...

Veko a ložisková skriňa s uvedeným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12582

Dátum: 08.03.2008

Autor: Duguet Michael

MPK: B61F 15/26

Značky: skriňa, uvedeným, vekom, ložisková

Text:

...dolným oblastiam ložiskovej skrine, ktoré sú skenované systémom, detekujúcim vysokú teplotu skrine, takže skutočné poruchové stavyložiska sú napriek tomu spoľahlivo detekované detekčným systémom vysokej teploty skrine.Ďalšie výhody, vlastnosti a detaily vynálezu sú opísané vzhľadom na jedno uskutočnenieObrázok 1 predstavuje pozdĺžnym rez usporiadania železničnej ložiskovej skrine s vekomObrázky 2 a 3 sú perspektívne pohľady na veko z obrázku...

Podvozok pre koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285921

Dátum: 08.10.2007

Autor: Teichmann Martin

MPK: B61F 5/02, B61F 5/00

Značky: koľajové, podvozok, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok (1) pre koľajové vozidlo s dvojosovým pojazdom je pripevnený pomocou primárneho pruženia na ráme (2), na ktorom je umiestnená medzi sekundárnym pružením konzola (30) kyvadla orientovaná priečne na smer jazdy a výkyvne spojená okolo osi prebiehajúcej v pozdĺžnom smere vozidla s priečne umiestnenou výkyvnou traverzou (31) nesúcou vozňovú skriňu, ktorá je vytvorená ako rám a má dva priečne nosníky (46, 47) traverzy orientované priečne na...

Spôsob riadenia sklonu koľajových vozidiel a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285777

Dátum: 11.07.2007

Autori: Benker Thomas, Metzner Bernd

MPK: B61F 5/02

Značky: sklonu, uskutočnenie, spôsob, koľajových, zariadenie, vozidiel, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

V signálovej ceste je medzi snímačom (1) priečneho zrýchlenia a dolnopriepustným filtrom (3) zaradený korekčný člen (2), ktorého výstupný signál je aspoň v strednom úseku (aqem) určeného meracieho rozsahu detekovanej hodnoty (aqe) priečneho zrýchlenia zvolený tak, že priečne zrýchlenie vo vozovej skrini v tomto úseku (aqem) je približne konštantné.

Rám na železničné vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285705

Dátum: 30.05.2007

Autori: Poplawski Wojciech, Kochmański Jan, Strzyź Eugeniusz, Ochyra Ryszard, Zołnierzak Radoslaw, Chmielewski Andrzej, Kedzior Józef, Mroczka Krzysztof, Wojciechowski Zbigniew, Bak Stanislaw, Kubicki Antoni, Milczarski Kazimierz

MPK: B61G 7/00, B61F 1/00

Značky: vozne, železničné

Zhrnutie / Anotácia:

Rám železničných vozňov má na oboch nosných povrchoch (8, 9) čelníka (6, 7) vytvorené nadstavce (10, 11), ktoré sú vybavené otvormi (14) na upevnenie nárazníkov a vybraním (12) na nastavenie premenlivého posunu nárazníka. Vybranie (12) je umiestnené súosovo s osou nárazníka a otvor (13) je vyhotovený na čelníkoch (6, 7) v predĺženej osi vybrania (12). Na nosných povrchoch (8, 9) sú usporiadané držiaky (15, 16) vodiaceho prvku (17) a medzi...

Ložisko torznej tyčovej pružiny stabilizačného systému proti hojdaniu koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7465

Dátum: 07.12.2006

Autor: Hojak Gerhard

MPK: B61F 5/00, F16F 1/38

Značky: hojdaniu, koľajového, vozidla, pružiny, stabilizačného, tyčovej, torznej, proti, systému, ložisko

Text:

...čo predražuje jeho Výrobu. Stanovenie mazacích intervalov zvyšuje náklady na údržbu,pričom nedodržiavanie údržbárskych/mazacích intervalov páru tvorených torznou tyčovou pružinou a lOŽĺSkOHl môže spôsobiť také poškodenie, že na torznej tyčovej pružine nastáva povážlivý úber materiálu nehľadiac na už neznesiteľnéOd použitia delených ložisiek je možné upustiť len prizvláštnonx vytvorení torzných tyčových pružín, pri ktorom súpáky, s ktorými sú...

Ložisková skriňa dvojkolia pre koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15034

Dátum: 06.12.2006

Autori: Kiendler Harald, Hirtenlechner Johannes

MPK: B61F 7/00

Značky: dvojkolia, skriňa, vozidlo, ložisková, koľajové

Text:

...osi a príslušnej primámej pružiny PFE.Na obr. 1 je odstup stredov ložisiek dvojkolia ( odstup stredu MI l, M 11 ľavého ložiska RLA poprípade RLA od stredu pravého ložiska) pre prvý užší rozchod SPWI koľaje označený písmenom N a pre druhý širší rozchod SPW 2 koľaje označený písmenom B. Odstup stredov prenosu síl prímámej pružiny ( odstup stredu ľavej primámej pružiny PFE od stredupopripade stredových osí a pravej primárnej pružiny) je...

Aplikácia hydropružiny do pojazdu železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4560

Dátum: 07.09.2006

Autori: Chalupka Ján, Moravčík Marián, Meltzer Igor

MPK: B61F 5/00

Značky: hydropružiny, pojazdu, vozidla, železničného, aplikácia

Text:

...prihláš URAD i PRIEMYSELNEHO (33) Krajina alebo regionálna VLASTNICTVA organizácia priority SLOVENSKEJ REPUBLIKY v(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. 9. 2006 Vestník UPV SR č. 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(48) Dátum vydania opravenćho úžitkového vzoru 5. 10. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade...

Vozidlo s podporným zariadením proti naklápaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7938

Dátum: 10.08.2006

Autori: Lohmann Alfred, Brundisch Volker

MPK: B61F 5/00, B61G 5/00

Značky: proti, podporným, naklápaniu, vozidlo, zariadením

Text:

...v inštalácii hydrauliky, vzniká v dlhom rúrkovom vedení medzi podpornými zariadeniami a oboma koncami vagónu značný prietočný odpor, ktorý podstatne znižuje funkčnosť a tým aj výhodu tohto uskutočnenia.Obdobné problémy so zvýšeným namáhaním V podobe krútenia pri prechode koľajového úseku s pokrútenou rovinou koľajínastávajú aj u vozidiel s Viac členmi, t.j. pri výkyvoch medzi vzájomne za sebou nachádzajúcich sa vozových skriní, a to V...

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285021

Dátum: 31.03.2006

Autori: Archilla Aldeanueva Luis, Frutos Aguado Julio

MPK: B61F 5/00, B61D 3/00, B61F 3/00...

Značky: prepravné, pohyblivými, kĺbové, nezávisle, kolesami, zavěšenými, jazdné, jednonápravové, vagóny, zariadenie, železničné

Zhrnutie / Anotácia:

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny obsahuje podvozkovú nosnú konštrukciu (1), pružiny (2) závesov s vertikálnymi tlmičmi (AV) namontovanými v ich vnútri, posuvné pätky na nosenie jazdného zariadenia počas procesu zmeny koľajnicového rozchodu, hlavice (4) závesov so stabilizujúcimi ramenami (5), visuté spojovacie články závesov pripojené k hlaviciam (4) závesov a...

Primárne vypruženie a vedenie dvojkolesia pre dvojnápravový trakčný podvozok električky MHD typu T3

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4196

Dátum: 01.07.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: B61F 5/00

Značky: trakčný, dvojkolesia, podvozok, primárne, vedenie, dvojnápravový, elektricky, vypruženie

Text:

...vedenia dvojkolesia pozri obr. 2.Túto úlohu sa podarilo vyriešiť technickým riešením,ktorého podstata spočíva V náhrade gumenných vložiek gumooeeľovými blokmí MEGI umiestnenými šikmo po oboch stranách zvislej osi dvojkolesia medzi podvozkový rám a ložiskovú skriňu. Za tým účelom bola vykonaná úprava koncov rámu spočívajúca v odstránení delenýeh kruhových objímok a privarení nových celistvých konzol klinového tvaru. Upevnenie gumooceľových...

Kĺbový podvozkový rám a kĺbový podvozok obsahujúci tento rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 284393

Dátum: 09.02.2005

Autori: Brun Stéphane, Rodet Alain

MPK: B61F 3/04, B61C 9/50, B61F 5/52...

Značky: podvozkový, kĺbový, podvozok, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbový podvozkový rám (1A, 1B) zahŕňa pravý bočný nosník (2A), ľavý bočný nosník (2B), predný nosník (3A), zadný nosník (3B) a kĺbové prostriedky (4A, 4B). Podvozkový rám je vytvorený z dvoch polovíc rámu (1A, 1B), pričom každá z polovíc rámu (1A, 1B) je vytvorená v podstate v tvare L.

Primárne vypruženie a vedenie dvojkolesia pre typy podvozkov GV, GVa a GVk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4057

Dátum: 04.02.2005

Autori: Kašovský Vladimír, Baštek Marian

MPK: B61F 5/00

Značky: vedenie, primárne, podvozkov, vypruženie, dvojkolesia

Text:

...medzi podvozkový rám a ložiskovú skriňu s minimálnymi nárokmi na úpravu pôvodných dielov.V závislosti od typu podvozku môže byť ešte medzi rámom a ložiskovou skriňou umiestnený tlmič pre tlmenie zvislých posuvných kmitov. Tým, že gumooceľový blok sa vzhľadom na ložiskovú skriňu nepohybuje a pohyby vykonávajú len jeho pružné elementy nedochádza k opotrebeniu vedenia dvojkolesia a ani k vzniku nežiaducej vôle.Prehľad obrázkov na...

Sekundárne vypruženie a zavesenie nosičov pružín pre typy podvozkov GV, GVa a GVk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4056

Dátum: 04.02.2005

Autori: Baštek Marian, Kašovský Vladimír

MPK: B61F 5/00

Značky: nosičov, podvozkov, pružin, sekundárně, zavesenie, vypruženie

Text:

...a hlučnosť zavesenia nosičov pružin odstránenim priameho styku kov-kov jednotlivých dielov. Pevný doraz sekundámeho vypruženia pre dosadanie pri dynamických rázoch vozidla je nahradený pružným dôrazom, ktorý tiež znižuje tvrdost a hlučnosť rázov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia technického riešenia je vysvetlený pomocou obrázkov. Na obr. l je znázomené samotné prevedenie technického riešenia a na obr. 2 stav pred jeho...

Čelný nadstavec podvozka a deformačný prvok na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 283988

Dátum: 28.05.2004

Autori: Scharf Steffen, Erdmann Marc, Heidgen Karsten

MPK: B61D 15/06, B61G 11/16, B61F 19/00...

Značky: deformačný, nadstavec, vozidlách, podvozka, najmä, koľajových, prvok, čelný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čelného nadstavca podvozka a deformačného prvku na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách, na zachytenie kinetickej energie pri zrážkach, kde pri vyčerpaní zdvihu spojky (10), zlyhaní odtrhovacieho prvku (11) a vychýlení spojky (10) dozadu do spojkovej šachty (12) dôjde k vedeniu zaťaženia cez dva deformačné prvky (1), bočne usporiadané na podvozku (4), pričom deformačné prvky (1) sú pripevnené na podvozok (4) pomocou...

Kĺbové spojovacie zariadenie pre kĺbové koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 504

Dátum: 21.05.2004

Autori: Gier Paul, Mannsbarth Heiko

MPK: B61F 3/00, B61G 5/00

Značky: spojovacie, vozidlo, kĺbové, koľajové, zariadenie

Text:

...priečne opory, aby zariadenie mohlo byť udržiavané0008 Prednostne sa priečna vôľa, t. j. veľkost vôle V priečnom smere, zmenšuje, keď sa prvok klbovej spojky vzďaľuje od uhlovej strednej polohy vzhľadom na podvozok, uvedená uhlovástredná poloha zodpovedá vyrovnaniu prvej a druhej vozidlovej jednotky na priamej dráhe.Obzvlášť plynulá jazda je docielená, keď sa vozidlo pohybuje po priamej dráhe, a súčasne je zlepšená aj stabilita vzatáčkach....

Železničný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3951

Dátum: 26.03.2004

Autori: Schmiechen Rolf, Gedenk Volker, Hoppmann Friedrich, Skiller John

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozok, železničný

Text:

...Obrázka l.0012 Obrázok 1 ukazuje pozdĺžny prierez v oblasti jedneho kolesa 2 podvozku takzvaného Y 25 typu, podľa čoho rez je nasmerovaný podľa roviny určenej osami rotačnej symetrie prvej a druhej hydraulickej pružiny. Zobrazená časť podvozku zahŕňa skriňu ložiska nápravy 10 s valivým ložiskom 4 primontovaným v strednej oblasti skrine ložiska nápravy 10. Valivé ložisko 4podopiera jeden koniec jednej z dvoch náprav podvozku.0013 základňa...

Spojovací a prechodový systém pre kĺbovo spolu navzájom spojené a spoločným podvozkom nesené články niekoľkočlenného koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6277

Dátum: 13.03.2003

Autori: Krüger Andreas, Krieg Andreas

MPK: B61D 17/04, B61F 3/00, B61D 3/00...

Značky: spojené, nesené, články, spolu, kĺbovo, navzájom, systém, koľajového, přechodový, vozidla, niekoľkočlenného, spojovací, spoločným, podvozkom

Text:

...doskami. Harmonikovýalebo vlnitý mech samotný má dva rozsiahlo obiehajúce mechy, pričomvonkajší mech vpodstate prekrýva otočný člen, ale nie úplne, takže oblast medzi nárazovými doskami zostáva volná. Vnútorný harmonikový alebo vlnitý mech prekrýva len horné a bočné oblasti. Spodná časť v oblasti miesta prechodu je vytvorená bez časti harmonikového alebo vlnitého mechu. Vtejto oblasti je prechodový mostík, skladajúci sa zčasti mostíka. spojený...

Nastavovanie polohy vozového telesa vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 992

Dátum: 12.11.2002

Autor: Streiter Ralph

MPK: B60G 17/015, B61F 5/02

Značky: vozidla, vozového, nastavovanie, tělesa, polohy

Text:

...ktoré sú usporiadané pod pneumatickými pružinami pôsobiacimi ako sekundárne odpruženie, vo všetkých troch priestorových smeroch pri úplnom upustení od pasívnych tlmičov. To znamená v podstate iné uskutočnenie rozhrania podvozok - vozová skriňa oprotikonvenčným podvozkom, pretože V tomto prípade musí byť ibapneumatickými pružinami prenášané nie len zvislé a priečne sily, ale aj tračné a brzdiace sily, pôsobiace V pozdĺžnomZ nemeckého...

Strmeň podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1706

Dátum: 25.10.2002

Autor: Lelasseux Gérard

MPK: B61F 5/00

Značky: strmeň, podvozku

Text:

...strmeňa, ktorá jeumiestená V strede podvozku predĺžuje pozdĺžne smerom kvonkajšku tohto podvozku a strmeňa. Je možné konštatovať,že tento spôsob využitia zvyšuje odolnosť proti napätiu V spojovacej zóne medzi strmeňom a pozdĺžnym nosníkom, na0009 Strmeň a jeho časť, ktorá tvorí pätku môžu byť, a toPrehľad obrázkov na výkresoch0010 Predmet vynálezu je znázornený na priložených obrázkoch na výkresoch, ktoré znázorňujú iba príkladnéuskutočnenie...

Spôsob bezpečnostnej kontroly naklápania železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3078

Dátum: 07.10.2002

Autori: Auge De Fleury Bernard, Feray-beaumont Stéphane

MPK: B61F 5/02, B61L 3/00

Značky: naklápania, bezpečnostnej, železničného, kontroly, vozidla, spôsob

Text:

...vozňov iv závislosti najmä na znalosti povolenýchmedzných hodnôt naklápania (Bu, Bz)- bezpečnostný systém automatickej ochrany pri naklápaní, uložený na vozidle,vykonáva kontrolu polohy zarážok prostredníctvom snímačov po vyslaní riadiacich povelov na riadenie zarážok- zákaz naklápania rôznych vozñov ivozidla oez povolené medzné hodnoty naklápania (Bü, Bzi) sa uskutočňuje prostredníctvom bezpečnostného systému na automatickú ochranu pri...

Podvozok koľajových, obzvlášť nízkopodlažných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282551

Dátum: 06.09.2002

Autor: Lenk Leopold

MPK: B61C 9/52, B61F 3/16

Značky: koľajových, podvozok, obzvlášť, vozidiel, nízkopodlažných

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových, obzvlášť vozidiel mestskej a prímestskej dráhy obsahujúcu hnaciu jednotku (B) pozostávajúcu z prevodovky (11), ktorej hnací hriadeľ (12) je prepojený s jedným kolesom (7) podvozka, a z motora (10) umiestneného nad prevodovku, pričom motor (10) je pripojený zhora a prevodovka (11) zdola na nosnú prírubu (15), ktorá je podopretá pružinami (20, 20') uloženými na spodných ramenách úložných strmeňov (21, 21') pripevnených na...

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282243

Dátum: 22.10.2001

Autor: Ven Jean-michel

MPK: B60G 11/16, F16F 3/04, B61F 5/30...

Značky: pružného, závěsu, ústrojenstva, pridržovanie, zariadenie, železničného, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pridržovanie pružného ústrojenstva závesu železničného vozidla, kde pružné ústrojenstvo (2) je tvorené špirálovou vyvažovacou pružinou (3), v ktorej je uložená zaťažovacia pružina (4). Pružiny (3, 4) počas svojej činnosti spolupôsobia s príslušnou spodnou oporou (5) a hornou oporou (6). Zariadenie na pridržovanie pozostáva z krytu (10) zakrývajúceho pružné ústrojenstvo (2), ktorý prijíma zaťaženie rámu stláčajúceho pružné...

Zariadenie na uloženie konštrukcie železničného vozňa na jeho podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282026

Dátum: 21.08.2001

Autor: Graaff Wolfgang

MPK: B61F 1/14

Značky: konštrukcie, vozňa, železničného, zariadenie, podvozok, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uloženie konštrukcie železničného vozňa na jeho podvozok pomocou valčekov, ktoré sú umiestnené medzi konštrukciou a podvozkom, a s dlhozdvihovým tlmičom nárazov pôsobiacim tlmiaco na železničný vozeň. V priestore dotykových plôch (12) podvozka (2) sú rozmiestnené bloky (5) valčekov s viacerými valčekmi (6) a v každom bloku (5) valčekov sú umiestnené štyri valčeky (6) optimalizujúce zaťaženie.

Rám agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2572

Dátum: 11.07.2000

Autori: Záhoranský Jozef, Kakus Slavomír, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Malina Michal, Malík Boris

MPK: B61F 1/00

Značky: lokomotívy, agregátov

Text:

...že pri poruche jedného alebo viacerých agregátov sa odkrytuje len strop strojovne a pomocou žeriavu sa celý rám agregátov aj so samotnými agregátmi vyjme zo strojovne a prenesie sa do oprávarenského boxu. V ňom sa poškodené agregáty opravia alebo vymenia a celá sústava agregátov sa nastaví na prevádzkové parametre a opakovaným postupom sa vloží do priestoru strojovne lokomotivy. Takto uskutočnená oprava savyznačuje veľmi krátkym časom...

Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek podoprených o spoločný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280373

Dátum: 10.12.1999

Autor: Köhler Günter

MPK: B61F 3/12, B61G 5/02, B61F 5/16...

Značky: spoločný, vzájomne, podvozok, spojovacie, spojených, dvoch, zariadenie, vozňových, konce, kĺbovo, podoprených, jednotiek

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie pozostáva z rozvidlenej hlavy (2), ktorá je upevnená na prvej vozňovej jednotke (1) a ktorá má dva bočné vidlicové elementy (2a), zo spojovacieho závesu (4) upevneného na druhej vozňovej jednotke (3) a zasunutého medzi obidva vidlicové elementy (2a). Zariadenie ďalej pozostáva z čapu (6) spojky, ktorý má v spojovacom závese (4) pevné sférické ložisko (7). Pod rozvidlenou hlavou (2) sa nachádza horná časť otočnej panvy (8)...

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 279331

Dátum: 07.10.1998

Autori: Filk Eberhard, Ahlborn Günter

MPK: B61F 5/30, B61F 5/32

Značky: nákladný, vozeň, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň pozostáva v podstate z plošiny (1) ložného priestoru a dvoch náprav (15) alebo dvoch dvojnápravových podvozkov s pevne upnutými dvojicami kolies (8), pričom plošina (1) ložného priestoru je prostredníctvom pružín (4) uložená na náprave (15), prípadne na dvojnápravovom podvozku a pričom vedenie náprav (15) alebo dvojnápravového podvozka pod plošinou (1) ložného priestoru pozostáva iba zo zvislých vodiacich elementov...

Rám agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1799

Dátum: 08.04.1998

Autori: Štrbka Peter, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel

MPK: B61F 1/00

Značky: agregátov, lokomotívy

Text:

...so samotnými agregátmi vyjme zo strojovne a prenesie sa do oprávarenského boxu. V ňom sa poškodené agregáty opravia alebo vymenia a celá sústava agregátov sa nastaví na prevádzkové parametre a opakovaným postupom sa vloží do priestoru strojovne lokomotivy. Takto uskutočnená oprava savyznačuje veľmi krátkym časom opravy.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje horný a...