B61D 3/18

Železničný vagón s otočným ložný priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16010

Dátum: 14.09.2010

Autori: Krason Wieslaw, Gieleta Roman, Niezgoda Tadeusz, Slawinski Grzegorz, Barnat Wieslaw, Dziewulski Pawel

MPK: B61D 3/18

Značky: ložný, priestorom, vagón, železničný, otočným

Text:

...zväčšený pohľad na hranu ložného priestoru s valčekmiObr. č. 5 zobrazuje zväčšený pohľad na vodiaci výčnelok s otvormiObr. č. 6 zobrazuje zväčšený pohľad na držiaky s otvormi a poistnými kolíkmiObr. č. 7 zobrazuje zväčšený pohľad na koncovú sekciu vagóna so stabilizátormi.0015 Železničný vagón zobrazený na obr. č. l a č. 2 tvorí trup 10 s koncovými sekciamí 11,12 namontovanými na podvozkoch 14 aprostrednou sekciou 13, ktorá je vzhľadom na...

Železničný vagón na prepravu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11592

Dátum: 11.09.2009

Autor: Giacone Marco

MPK: B60P 3/08, B61D 3/18, B60R 3/00...

Značky: motorových, vozidiel, železničný, prepravu, vagón

Text:

...stojky 42. Ďalej dva upevňovacie prvky 482, ktoré zaujímajú vrchnú polohu a spodnú polohu, sú vedené v puzdrách 485 navarených na pevnú stojku 42 a vyčnievajúce ako konzola z druhých. Pohyblivé stojky 46 majú pár dier 484 v dvoch oblastiach usadených vo vzdialenosti jedna od druhej tak, aby umožnili blokovanie pohyblivej časti 45 jednak v spustenom stave ajednak vo zdvihnutom stave, ako je to zobrazené na obrázkoch 3 a 4.0012 Skaždým modulom...

Zostava na rozloženie nákladu s automatickým vycentrovaním čapu vlečného sedla návesu na železničnej jednotke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11527

Dátum: 26.02.2008

Autori: Andre Jean-luc, Schverer Mathieu

MPK: B61D 3/18, B61D 45/00

Značky: automatickým, vlečného, nákladu, návěsu, vycentrovaním, železničnej, sedla, zostava, rozloženie, jednotke, čapu

Text:

...predmetnývynález zaručuje nie len automatické vycentrovanie a bočnéa pozdĺžne znehybnenie, ale tiež zablokovanie vertikálnychpohybov a všeobecne pohybov približovania a oddialeniapredmetov vzhľadom k rovine vagóna počas pohybovania, ale aj pri zastavení V staniciach.Namáhanie spojené us prepravou, teda vycentrovaním,situácia v železničnom gabarite, ako aj ťažkosti spojené s predchádzajúcim uložením nákladu sú tiež riešením podľa...

Železničný vagón na prepravu rozmerných nákladov, najmä cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10631

Dátum: 28.11.2005

Autor: Korsakov Grigorij

MPK: B61D 3/18, B61D 3/04, B61D 47/00...

Značky: vagón, cestných, prepravu, železničný, najmä, nákladov, rozměrných, vozidiel

Text:

...daný čas mimo prevádzku, môže pri pripájaní dôjsť vplyvom nárazu pri pripojení ďalšieho vagónu k vlaku k priblíženiu koncov vagónu a tým k nemožnosti vrátenia plošiny a páky alebo pák do pôvodnej polohy, teda k nemožnosti ich zaistenia v prepravnej polohe bez popotažení jedného z koncov vagónu rušňom.Na tento účel môže byt použitý mechanizmus natáčania plošiny špeciálne upravený napríklad prepojením natáčania páky so zmenou jej dlžky. Dalšou...

Kĺbový vozeň na kombinovanú nákladnú dopravu, najmä cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284394

Dátum: 10.02.2005

Autori: Hellmich Bernd, Wieloch Bertram, Moeschler Franz, Magdeburg Eike, Pasemann Bernd

MPK: B61D 3/14, B61D 3/04, B61D 3/10...

Značky: dopravu, kĺbový, nákladnú, najmä, vozeň, kombinovanú, cestných, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbový vozeň na kombinovanú nákladnú dopravu, najmä cestných vozidiel, ktorý zvláštnou konštrukciou čelných strán stredového dielu, medzimostíka (6) a jeho spojeniami s podvozkom (3) umožňuje zvislé opretie a vodorovné otáčanie kĺbového vozňa (1), takže sa môžu dopravovať všetky podľa svojich rozmerov a hmotnosti prípustné automobily (9) aj pri extrémne obmedzených obrysových profiloch vozidiel a pri extrémne obmedzených koľajových podmienkach,...

Železničné vozidlo na kombinovanú koľajovú a cestnú dopravu a dopravná súprava obsahujúca takéto vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284084

Dátum: 06.08.2004

Autori: Filhol Jean-jacques, Lambert Michel, Chappet Philippe

MPK: B61D 3/10, B61D 3/20, B61D 3/18...

Značky: dopravu, koľajovú, vozidlo, takéto, obsahujúca, cestnú, kombinovanú, súprava, dopravná, železničné

Zhrnutie / Anotácia:

Železničné vozidlo (1) obsahuje pohyblivú plošinu (4) uspôsobenú na uloženie kĺbovej zostavy typu ťahača a návesu, nesenú rámom (2) a pohyblivú zvislo vnútri rámu (2), pričom rám (2) je uložený na svojom každom konci na zodpovedajúcej podvozkovej jednotke (3) v zvislom čape (6), ležiacom vzhľadom na stred príslušnej podvozkovej jednotky (3) pred jej krajnou nápravou (3A), a na podvozkovej jednotke (3) spočíva v mieste (C ) na odovzdávanie...

Plošinový železničný vozeň na dopravu prívesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281166

Dátum: 09.11.1994

Autori: Naceaev Vasile, Nagy Iosif, Albulescu Sandu, Vajay György, Burian Fendall

MPK: B61D 47/00, B61D 3/20, B61D 3/18...

Značky: prívesov, dopravu, plošinový, železničný, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Plošinový železničný vozeň (1) na dopravu prívesov (17), pri ktorom aspoň časť povrchu medzi pozdĺžnymi bočnými nosníkmi (2, 3) plošinového železničného vozňa je vynechaná, má nosnú plošinu (4), ktorá je usporiadaná medzi pozdĺžnymi bočnými nosníkmi (2, 3) vo vynechanej časti povrchu plošinového železničného vozňa (1) a má dno (4c) pre nesenie prívesu (17) a dve bočné steny (4a) vybavené nosnými prostriedkami na nesenie nosnej plošiny (4) na...

Zdvíhacie a aretačné zariadenie na strechu a hornú nakladaciu plošinu krytých dvojposchodových nákladných vozňov určených na dopravu automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280234

Dátum: 07.09.1994

Autori: Bartel Manfred, Metze Hans-jürgen, Theurich Hans

MPK: B61D 3/18, B61D 39/00

Značky: střechu, plošinu, určených, nákladných, aretačné, dvojposchodových, hornú, dopravu, zdvíhacie, zariadenie, nakladaciu, krytých, automobilov, vozňov

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvíhacie a aretačné zariadenia na strechu (1) a hornú nakladaciu plošinu (2) krytých dvojposchodových nákladných vozidiel určených na dopravu automobilov, ktoré majú výškovo prestaviteľné strechy (1) a nakladacie plošiny (2), slúžia na prispôsobenie sa rôznym rozmerom vozidiel a transportným požiadavkám. Vychádzajúc z formulácie úlohy vytvoriť na kryté dvojposchodové nákladné vozidlá na dopravu automobilov taký pohon strechy (1) a plošiny (2),...

Univerzálny vozeň na prepravu cestných súprav železnicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 54

Dátum: 07.07.1993

Autori: Hlaváček Jiří, Fischer Jiří

MPK: B61D 3/18

Značky: železnicou, univerzálny, prepravu, vozeň, súprav, cestných

Text:

...V této poloze se plošina opět zaaretuje.Tento univerzální vůz umožňuje nakládání silničních souprav jak z čelní, tak i z boční rampy a není potřeba zřizovat terminály, jak je tomu při nakládání zdvihacími mechanismy.Univerzální vůz podle tohoto technického řešení umožňuje přepravu všech vozidel splňujicích podmínky předpisů ES č. 89/461 iv ČSFR vyhláška FMD č. 41/84).- 3 Přehled obrázků na výkresoch .. ,Universálnost technického řešení...

Cestný a koľajnicový transportný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 279364

Dátum: 12.11.1991

Autor: Franz Carl

MPK: B62D 53/08, B61D 3/18

Značky: koľajnicový, cestný, transportný, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Cestný a koľajnicový transportný systém sa skladá z jednej lokomotívy, návesových ťahačov, sedlových návesov (9) a koľajnicových podvozkov (29). Sedlové návesy (9) sú na čelných stranách vybavené vždy jedným poistným čapom (5, 6) a koľajnicový podvozok (29) je vybavený spojovacím medzičlenom (1) s dvomi spojkami (3, 4). Spojovací medzičlen (1) je kĺbovo spojený s koľajnicovým podvozkom (29) guľovým kĺbom (2).