B61C

Riadiace stanovište montážneho koľajového vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7360

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61C 17/04

Značky: trakčného, vedenia, riadiace, koľajového, montážneho, stanovište, vozidla

Text:

...v závislosti od vonkajšej teploty buď v režime vykurovania, alebo chladenia. Jej ďalšie využitie je tiež pri ofukovaní vnútornej plochy skiel kabíny, ktoré zaisťuje transparentnosť pri výraznom rozdiele vnútornej a vonkajšej teploty alebo vlhkosti. Oslneniu obsluhy ovládacieho pultu zabraňuje jednak antiretlexný povrch ovládacieho pultu a súčasne aj možnosť použitia sťahovacích roliet na výhľadových sklách kabíny.Pre lepšiu bezpečnosť...

Technické zariadenie montážneho vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7345

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61D 15/00, B61C 17/04

Značky: technické, vedenia, zariadenie, montážneho, vozidla, trakčného

Text:

...najmenej jedným ventilátorom a ktorý usmerňuje prúdiaci vzduch do vnútorného priestoru technickej miestnosti,a to predovšetkým do jej spodnej oblasti.Ostenie technickej miestnosti je vytvorené z materiálu, ktorý vyhovuje príslušným požiadavkám normatívov pre aplikáciu na vozidlá, najmä koľajové vozidlá s ohľadom na bezpečnosť prevádzky. Táto skutočnosť maximalizuje stupeň bezpečnosti prevádzky železničného koľajového vozidla.Výhodou...

Zariadenie na prevod hnacej sily montážneho vozidla trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7344

Dátum: 02.02.2016

Autor: Kvíd Petr

MPK: B61C 7/04, F01N 3/00

Značky: hnacej, montážneho, zariadenie, převod, vozidla, trakčného, vedenia

Text:

...obvodmi.Moderná koncepcia trakčnej sústavy je podporená spätnou väzbou diagnostického systému s výstupom na display riadiaceho systému vozidla.Spaľovací motor spĺňa emisné limity EÚ Stage IIIB. S touto problematikou je úzko spätá koncepcia výfukovej sústavy, kde okrem iného jej súčasťou je oxidačný katalyzátor s filtrom častíc DPF a ďalej katalyzátor s úpravou spalín systému SCR.Maximálna rýchlosť montážneho vozidla trakčného vedenia...

Bočné stavebnicové panely plášťa lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7297

Dátum: 03.12.2015

Autor: Palla Čestmír

MPK: B61C 17/00, B61D 17/08

Značky: plášťa, lokomotívy, panely, stavebnicové, bočně

Text:

...vzduchu alebo na vetranie, kazety filtra vzduchu alebo izolácie proti hluku.Jednotlivé komponenty, ktoré sa vkladajú do základného laminátového dielu, sú podľa potreby funkčné,servisné, ale aj estetické.Bočné panely môžu byť aj z iného materiálu, napríklad z plechu a inej umelej hmoty. Na spájanie komponentov so základným dielom slúžia príchyty.Podľa potreby jednotlivých zabudovaných agregátov lokomotivy sa do určených miest bočných...

Spôsob obmedzenia voľnobehu motorových posunovacích a traťových rušňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288174

Dátum: 28.02.2014

Autori: Brezina Martin, Jaščenko Vitalij Jevgenevič, Lichardus Dušan, Son Kseniya Valerievna, Gerek Igor, Rachimov Yerkebulan, Kuchta Jozef, Buday Ivan, Buday Jozef

MPK: B61C 7/04, B61C 5/00, B60L 11/08...

Značky: volnoběhu, rušňov, motorových, traťových, obmedzenia, spôsob, posunovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obmedzenia voľnobehu motorových posunovacích a traťových rušňov umožňuje na ľubovoľný čas obmedziť voľnobeh hlavného spaľovacieho motora (110) a v tomto čase zabezpečuje náhradný elektrický pohon ventilátorov (130, 131) chladenia trakčných motorov. Súčasne v tomto čase zabezpečuje prídavný ohrev nafty, umiestnenej v palivovej nádrži (113) rušňa (100). Zároveň umožňuje na ľubovoľný čas obmedziť voľnobeh hlavného spaľovacieho motora (110)...

Elektrická kolesová koľajová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6627

Dátum: 02.12.2013

Autori: Haladová Petra, Polák Daniel, Halada Pavel

MPK: B61C 9/46

Značky: koľajová, elektrická, kolesová, jednotka

Text:

...matica Q, pôsobiace cez poistnú podložku 1 na druhú bočnú plochu nosnej príruby § vinutia. Na dvojici radiaxiálnych ložísk 3 je otočné uložené železničnékoleso § s osadením medzi dvojicou radiaxiálnych ložísk ą, pričom túto dvojicu radiaxiálnych ložísk 3 axiálne vymedzuje dvojica 9 vek, do ktorých sú vložené guferá Q.So železničným kolesom § je pevne prepojená, prostredníctvom súpravy skrutiek , nosná príruba s pokrievkou Q, najej vnútomom...

Tesniaci prvok na utesnenie spojenia krytu motora s kabínou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5874

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mareš Vlastimil

MPK: B60J 10/00, B61C 17/00, B60R 13/06...

Značky: motora, vozidla, kabinou, spojenia, krytu, tesniaci, utesnenie, prvok

Text:

...lalokovitú časť, pričom tesniaci prvok sa vkladá koncovou časťou dopredu, sa konce lalokov čelnej časti zasunú ďalej a do strán medzery, ktorá sa má utesniť, pričom rebrá v strednej časti sa naopak pri zasunutí celého tesnenia posunú obrátene proti smeru tlačíacej sily, a tŕne koncovej časti sa zasunú do strán, tesniaci prvok sa usadí do správnej tesniacej polohy.Výhodou tesniaceho prvku podľa technického riešenia je jednoduchá a rýchla...

Pieskovacie zariadenie pre koľajové vozidlá, najmä pre železničné lokomotívy a motorové vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5560

Dátum: 07.10.2010

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: B61C 15/00

Značky: železničné, najmä, lokomotívy, koľajové, zariadenie, pieskovacie, vozidla, motorové, vozne

Text:

...súčasťou je aj odlučovač vody, ku vzduchovému rozvodu pieskovacieho zariadenia. V podstate je potrubie tlakového vzduchu za filtrom 3 rozvetvené do troch vetiev, ktoré do prostriedkov pieskovacieho zariadenia privádzajú dávkovací, dopravný a prefukovací tlakový vzduch.Na obr. 1 je znázornená pieskovacie zariadenie dvoch hnacích náprav 4, 5 vozidla obsluhovaných dvoma paralelne usporiadanýmí identickými pieskovacírni ústrojenstvami...

Dávkovacie a uzatváracie zariadenie piesku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14087

Dátum: 18.09.2009

Autor: Bartling Werner

MPK: B60B 39/10, B61C 15/10

Značky: dávkovacie, piesku, uzatváracie, zariadenie

Text:

...piesku a uzatváracie zariadenia vykazujú celý rad nevýhod, ktoré sú spísané ďalej.0012 Namontovanie známych, najmä piestom ovládaných zariadeni dávkovania piesku auzatváracích zariadení je obvykle možné iba mimo zásobnej nádrže piesku, čo podstatne zvyšuje potrebu miesta pre takéto zariadenie dávkovania piesku. Na základe potrebnej konštrukčnej výšky sa môže pri obmedzenom montážnom priestore dať kdispozícii iba adekvátne malý piniaci objem...

Zostava a ovládanie závesnej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5206

Dátum: 06.07.2009

Autori: Belák Vladimír, Šimkovič Marián, Krško Ján, Hudec Ladislav, Chlpek Miroslav

MPK: B61C 13/00, B61B 3/00

Značky: ovládanie, lokomotívy, závesnej, zostava

Text:

...9 je vedené cez sací vzduchový filter 9.1, cez uzatváraciu klapku 9 .2, sací lamelový chránič 9.3 s privodom do nevýbušnej skrine turbokompresora. Nevýbušná skriňa turbokompresora je tvorená zo skrine výfuku 9.4, v ktorej je uložené výfukové potrubie 9.6 upevnené spolu so skriňou na blok spaľovacieho motora 9. Na skriňu výfuku je priskrutkovaná skriňa turbokornpresora 9.5. Výfukové plyny odchádzajú cez turbokompresor 9.10 do výfukového...

Zariadenie podvozka koľajových vozidiel, najmä električiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5064

Dátum: 07.01.2009

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: B61C 15/00

Značky: zariadenie, koľajových, najmä, podvozka, električiek, vozidiel

Text:

...plochu okolesníka 112. Potrubia 441 sú výhodne tvarované tak, že dĺžka všetkých štyroch potrubí 441 obsluhujúcich jednu nápravu je rovnaká.Na neznázomenom zásobníku mazivá mazacej pumpy 42 je umiestnená rýchlospojka 423 na doplňovanie zásobníka mazivorn. Zásobník maziva je opatrený snímačmi maximálnej a minimálnej hladiny maziva. Na vetvu 411 vzduchového potrubia pred zrniešavačom 43 je pripojená rýchlospojka 414 na pripojenie vonkajšieho...

Rýchlobežný prevod s mazaním olejom, najmä pre zapuzdrené železničné hnacie ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: 286269

Dátum: 23.05.2008

Autori: Skumawitz Erwin, Hallmann Dieter

MPK: B61C 9/00, F16H 57/04

Značky: převod, ústrojenstvo, mazáním, olejom, hnacie, železničné, rychloběžný, zapúzdrené, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na rýchlobežné prevody s mazaním olejom, pričom spätné olejové kanály (8) vedú od labyrintových komôr bezdotykových tesnení (6) hriadeľa k olejovej vani (5) prevodovej skrine (3). Podľa vynálezu ústia spätné olejové kanály (8) do oblastí (10), ktoré sú vytvorené axiálnymi úzkymi miestami medzi zubovou oblasťou hnaného kolesa (1) a susediacimi stenami prevodovej skrine (3) a v ktorých sa pri prevádzke a nezávisle od smeru...

Koľajové vozidlo s hnacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6260

Dátum: 18.09.2007

Autori: Scharf Steffen, Diening Marc, Geipel Michael, Nischwitz Georg, Moschner Lothar

MPK: B61C 17/00, B61C 3/00

Značky: zariadením, hnacím, koľajové, vozidlo

Text:

...vysoká prepravná kapacita a vysoký komfort cestujúcich v koľajovom vozidle dosiahne vtedy,keď prvá transformátorová jednotka a prvá usmerňovacia jednotka prúdu sú funkčne a priestorovo priradené k prvej kolesovej jednotke tým, že sú usporiadané v oblasti prvej kolesovej jednotky a poháňajú ju, a hnacie zariadenie obsahuje druhú transformátorovú jednotku a jednu priradenú druhú usmerňovaciu jednotku prúdu, ktoré sú funkčne a priestorovo...

Systém napájania energiou dieselovej motorovej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7669

Dátum: 30.08.2007

Autori: Eggers Detlef, Krumbeck Jürgen, Rathje Claus

MPK: B60K 5/00, B61C 5/00, B61C 9/00...

Značky: napájania, energiou, systém, dieselovej, lokomotívy, motorovej

Text:

...v nezávislosti na externom napájaní energiou.0014 Ďalšia výhoda spočíva vtom, že je zbytočný zvláštny pohon pre pomocný generátor na0015 Hnacíe spojenie medzi hlavným pohonom a generátorom môže byť vytvorené mechanicky, avšak tiež hydraulicky. To isté plati pre hnacie spojenie medzi pomocným pohonom a generátorom. T 0 má tú výhodu, že konštruktér je pri priestorovom rozmiestnení hlavného po honu a generátora prakticky nezávislý. Prenos...

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285754

Dátum: 27.06.2007

Autori: Wolter Wilfried, Heidgen Karsten, Scharf Steffen, Israel Frank

MPK: B61D 15/00, B61C 17/00, B61D 17/00...

Značky: vodičov, koľajových, zariadenie, bezpečnostné, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel pozostáva z deformačného pásma (4) v oblasti kabíny rušňovodiča, pultu (6) vodiča, rámu (7) a zo sedadla (8) rušňovodiča. Priečnik (2), konštrukcia (3) protinárazovej ochrany, pult (6) vodiča, rám (7) a sedadlo (8) sú ako funkčný celok navzájom spojené a sú spoločne posuvné v smere do priestoru pre cestujúcich, pričom rám (7) sedadla a sedadlo (8) vodiča sú usporiadané nad deformačným...

Uloženie pohonu dvojkolesia trakčného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4390

Dátum: 02.02.2006

Autor: Šlitr Milan

MPK: B61C 9/00

Značky: trakčného, uloženie, vozidla, dvojkolesia, pohonů

Text:

...tlapový záves 4. Puzdro 3 je vyhotovené zjedného kusa a je tvorené opracovaným zvarencom z hrubostennej oceľovej rúrky, ktorá má na oboch koncoch privarené príruby 5 na uloženie valivých ložísk 2. Puzdro 3 s prírubami 5 je nasunuté na hnaciu nápravu l vozidla a opiera sa prostredníctvom ložiska 2 o ozubené koleso 7, ktoré je nalisované na sedlo 8 na jednej strane hnacej nápravy l. Na opačnej strane puzdra 3 je do zodpovedajúcej príruby 5...

Kĺbový podvozkový rám a kĺbový podvozok obsahujúci tento rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 284393

Dátum: 09.02.2005

Autori: Brun Stéphane, Rodet Alain

MPK: B61C 9/50, B61F 3/04, B61F 5/52...

Značky: podvozok, podvozkový, obsahujúci, kĺbový

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbový podvozkový rám (1A, 1B) zahŕňa pravý bočný nosník (2A), ľavý bočný nosník (2B), predný nosník (3A), zadný nosník (3B) a kĺbové prostriedky (4A, 4B). Podvozkový rám je vytvorený z dvoch polovíc rámu (1A, 1B), pričom každá z polovíc rámu (1A, 1B) je vytvorená v podstate v tvare L.

Jednoduchý pohon kolesa vozidiel s elektrickým pohonom, najmä električkového

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5360

Dátum: 13.10.2004

Autor: Malinsky Jan

MPK: B61C 9/00

Značky: kolesa, elektrickým, pohonom, jednoduchý, pohon, električkového, vozidiel, najmä

Text:

...nápravnice, spojený uhlovo a axiálne poddajnou kĺbovou spojkou.Takto zavesený motor v usporiadaní spoločne s prevodovkou alebo motor s prevodovkou atrecou brzdou, alebo motor s trecou brzdou môžu tvorit výkyvnú hnaciu jednotku.Usporiadanie podľa vynálezu s odpruženým hnacim motorom alebo odpruženou hnacou jednotkou priaznivo ovplyvnia pomer medzi odpruženýmí a neodpruženými hmotami vozidla, to sa prejaví menšlmi dynamickými účinkami medzi...

Podvozok koľajových, obzvlášť nízkopodlažných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282551

Dátum: 06.09.2002

Autor: Lenk Leopold

MPK: B61F 3/16, B61C 9/52

Značky: nízkopodlažných, obzvlášť, koľajových, vozidiel, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových, obzvlášť vozidiel mestskej a prímestskej dráhy obsahujúcu hnaciu jednotku (B) pozostávajúcu z prevodovky (11), ktorej hnací hriadeľ (12) je prepojený s jedným kolesom (7) podvozka, a z motora (10) umiestneného nad prevodovku, pričom motor (10) je pripojený zhora a prevodovka (11) zdola na nosnú prírubu (15), ktorá je podopretá pružinami (20, 20') uloženými na spodných ramenách úložných strmeňov (21, 21') pripevnených na...

Zostava dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2621

Dátum: 14.08.2000

Autori: Pavlásek Pavel, Malík Boris, Malina Michal, Cetl Marian, Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef, Kakus Slavomír

MPK: B61C 5/00

Značky: lokomotívy, zostava, dieselelektrickej

Text:

...Ušetrenie priestoru v strojovni je docielené práve bočným osovým vysunutím alternátora pomocných pohonov. Napokon podstatnou výhodou opisovanej zostavy lokomotivy je aj ten fakt, že všetky jej rozhodujúce strojné komponenty sú uložené na odnímateľnom ráme agregátov, čo je podstatné z hľadiska opráv. V prípade poruchy sa pomocou žeriavu zo strojovne lokomotívy vyberie celý rám agregátov aj so vznetovým motorom, trakčným generátorom...

Zostava dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1800

Dátum: 08.04.1998

Autori: Janiš František, Cetl Marian, Bednár Miroslav, Pavlásek Pavel, Kakus Slavomír, Štrbka Peter, Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef

MPK: B61C 5/00

Značky: zostava, dieselelektrickej, lokomotívy

Text:

...dynama ako zdroja hnacieho prúdu a upustilo sa od používania jednosmerných hnacích elektromotorov, dala sa možnosť osadiť hnaci trakt moderným trakčným striedavým generátorom V spojeni s asynchrónnym trakčným elektromotorom. Ďalšou výhodou je umiestnenie príslušných rozvádzačov výkonovej elektroniky priamo nad striedavé generátory prúdu, čim sa ušetrí priestor v strojovni lokomotivy a zníži sa dĺžka trakčnej kabeláže. Napokon...

Dávkovacie posypové zariadenie so zásobníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 719

Dátum: 08.02.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61C 15/10

Značky: dávkovacie, posypové, zásobníkom, zariadenie

Text:

...posypového materiálu a to tak, že veľkosť vôle sa rovná minimálne dvojnásobku veľkosti frakcie posypového materiálu. Opotrebovanie dávkovače nemá vplyv na fyzikálny uzátvor posypového materiálu, nespôsobuje samovoľné vysýpanie, pretože uzátvor nieje závislý na tesnosti, ako pri štrbinových uzáveroch.Zariadenie môže byť s dávkovačom priamočiarym posuvným s pohybom vratným alebo s dávkovačom rotačným a rotačným-vratným.U zariadenia s...

Jednotlivé koleso s motorom náboja kolesa na koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280229

Dátum: 06.07.1994

Autori: Kühnel Arne, Elsner Helmut, Veit-salomon Emil

MPK: B61C 9/46, B60B 17/00

Značky: náboja, kolesa, jednotlivé, koľajové, koleso, vozidla, motorom

Zhrnutie / Anotácia:

V tomto kolese motor náboja kolesa poháňa jednotlivé koleso buď priamo alebo cez vložený prevod a poháňaciu jednotku (1), ktorá je tvorená motorom a prevodom alebo motorom je integrovaná do jednotlivého kolesa. Vynález vytvára zavesenie okolesníka (3) na poháňacej jednotke (1), ktoré je kompaktné a nie je citlivé proti prevádzkovým teplotám poháňacej jednotky (1) vznikajúcim pri jazdnej prevádzke, a proti vyžarovaniu tepla poháňacou jednotkou....

Otočný podvozok pro koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280266

Dátum: 16.09.1992

Autori: Richter Wolfgang-dieter, Frahm Peter, Hachmann Ulrich

MPK: B61C 9/50, B61F 5/44

Značky: podvozok, koľajové, otočný, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok je tvorený rámom (37) z pozdĺžnych nosníkov a priečnikov s dvoma alebo viacerými dvojkolesiami (1, 2). Dvojkolesia (1, 2) sú pripojené cez primárnu pružinu (38) alebo kĺbové uloženie a primárnu pružinu (38) k rámu (37) otočného podvozka. K rámu (37) otočného podvozka je cez sekundárnu pružinu (39) alebo cez centrálny čap, alebo podobne a sekundárnu pružinu (39) pripojená karoséria vozidla. Medzi aspoň jedným dvojkolesím (1, 2), alebo...

Zátěž, zejména kolejového tahače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264621

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kopec Svatopluk, Koláček Jaromír, Kršek Petr, Lankočí Aleš

MPK: B61C 13/00, B61C 15/04

Značky: kolejového, tahače, zejména, zátěž

Text:

...tahače s částečným řezem, na obr. 2 je půdorys zátěže,na obr. 3 je řez zátěží vedený rovinou A-A z obr. 2, na obr. 4 je pohled vedený směrem-P- z obr. 3, na obr. 5 je pohled vedený směrem -R- z obr. 3, na obr. 6 je půdorys zátěže bez betonových bloku s naznačenou ocelovou výztuží železobetonové desky, na obr. 7 je řez vedený rovinou E-B z obr. 6 a na obr. 8 je řez vedený rovinou C~C z obr. 6.Zátěž, zejména kolejového tahače podle vynálezu je...

Zařízení pro pohon dvojkolí šestinápravové lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236210

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šíba Jaroslav

MPK: B61C 9/48

Značky: zařízení, pohon, dvojkolí, lokomotívy, šestinápravové

Zhrnutie / Anotácia:

Všechna dvojkolí šestinápravové lokomotivy jsou poháněna dvěma trakčními elektromotory, které jsou uloženy s podélnou osou na hlavním rámu lokomotivy mezi sousedními podvozky. Výkon trakčních elektromotorů je přiváděn kloubovými hřídeli s jedné strany elektromotorů k převodovkám obou dvojkolí krajních podvozků a s druhé strany elektromotorů kloubovými hřídeli k převodovkám přilehlých dvojkolí prostředního podvozku. Vynález je obzvlášť vhodný...

Navíjecí buben sklářského navíjecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253528

Dátum: 12.11.1987

Autor: Koucký Kamil

MPK: B61C 9/50

Značky: sklárského, navíjecí, buben, navíjecího, stroje

Text:

...vyžaduje převodové skříně s kuželovými kolv, které jsou výrobně a montážně náročné. Jejich účinnost je nižší než u kol s čelním záběrem.Výše uvedené nevýhody odstraňuje pohon podvozku kolejových vozidel podle vynálezu, kde jeden trakční motor je pevně umístěný ve středu podvozku tak, že osa trakčního motoru je rovnoběžná s osami náprav, které pohánějí dvě převodové skříně uložené mezi nápravy a rám podvozku. Podstata vynálezu spočívá v tom,že...

Trakční pohon lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244723

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pavlica Ivo, Záškoda Vlastimil

MPK: B61C 9/50

Značky: lokomotívy, trakční, pohon

Text:

...výhod. zejména se zjednodušuje konstrukce a v souvislosti s tím technologie výroby, není nutné zařízení k mazání. Zmenšují se dynamická zatížení v pohonu a trakčním motoru. Zatížení spojek se zmenšuje. Je zajištěn pohyb hřídele ve směru jeho podélné osy, což zlepšuje podmínky práce uzlů ozubené spojky. Snižují se horizontální rázova zatížení v soustavě pohonu. Snižuje se objem prací na údržbu pohonu v pro V 01.Využití spojení těchto...

Torzní vzpěra propojující převodovky náprav podvozků kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232772

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maruna Zdeněk, Koula Jiří

MPK: B61C 9/08, F16F 1/14

Značky: propojující, podvozku, vzpěra, kolejového, náprav, vozidla, torzní, převodovky

Zhrnutie / Anotácia:

Torzní vzpěra propojující převodovky náprav podvozků kolejového vozidla, zajišťující vzájemné torzní odpružení převodovek, sestávající z ramen připevněných k jednotlivým převodovkám se stoličkami a na ně v šikmé poloze uloženými pryžovými bloky z obou stran sevřenými nosníky. Nosníky přitlačující pryžové bloky vzájemně odlišného provedení ke stoličkám jsou rozepřeny trubkami a sevřeny šrouby s maticemi. Trubky jsou těsně nasazeny na šrouby a...

Celoválcované kolo pro železnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237424

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mahrholz Gerhard, Pohl Günter, Villa Ulrich, Reich Olaf, Wernecke Hermann, Wiedemann Siegfried

MPK: B60B 3/02, B61C 13/00

Značky: celoválcované, železnice

Zhrnutie / Anotácia:

Celoválcované kolo, určené především pro železnice. Kolové kotouče se mohou vyrábět o menší hmotě. Přitom se dociluje větší stabilnost tvaru v osovém směru při teplotním zatížení a nové kolové dvojice mohou vydržet zatížení na osu do 250 kN při vysoké radiální pružnosti a zlepšené spolehlivosti uložení náboje na hřídeli při ohřevu výsledkem brzdění. Tohoto cíle se dociluje zvláště konstrukčním tvarem kolového kotouče. Tvar střední čáry kolového...