B61B 12/02

Stanica pre zariadenie lanovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17538

Dátum: 18.04.2013

Autor: Dür Gerd

MPK: B61B 12/02, B61B 1/02

Značky: stanica, lanovky, zariadenie

Text:

...zariadenia lanovky vchádzajúce vozíky majú ešte vysokú rýchlosť a vychádzajúce vozíky opäť vysokú rýchlosť,musí sa výstup nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od pojazdovej dráhy vozíkov. V dôsledku toho nie je možné, aby bol výstup umiestnený po strane v tomto priestore takisto sa nachádzajúce podpery pre nosnú konštrukciu.0007 Pre výstup dostatočný odstup od pojazdovej dráhy vozíkov existuje vtedy, ak savýstup takisto ako tam sa...

Lanovkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16310

Dátum: 11.08.2011

Autor: Beck Markus

MPK: B61B 12/02, B61B 12/10, B61B 12/04...

Značky: lanovkové, zariadenie

Text:

...pozdĺžnym pohybom dopravného lana do nosnej konštrukciestanice lanovky, nie sú spôsobené zmenami výškovej polohy dopravného lana, EP 2 441 638 34936/Tale nepravidelnosťami dopravného Iana. Keďže je výšková poloha dopravného Iana zachovaná, môže byt nosná kladka, z ktorej je odvodzované otáčanie riadiacich obruči, pružne uložená, bez toho, aby pritom bolo spôsobené chybné spojenie. Pružným uložením tejto nosnej kladky sa predíde tomu, aby...

Zariadenie lanovej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16333

Dátum: 04.08.2011

Autor: Beck Markus

MPK: B61B 12/02, B61B 12/10

Značky: lanovej, dráhy, zariadenie

Text:

...dráhy, nie sú spôsobené zmenami vo výškovej polohe dopravného lana, ale skôr nepravidelnosťami dopravného lana. Pretože sa naproti tomu zachováva výšková poloha dopravného lana, môžu byt tiež tieto nosné kladky, ktorými sa odvádza pohyb riadiacich obručí, uložené navahadlách bez toho, aby sa tým spôsobovali chybné spojenia. Takým uložením týchto nosných kladiek sa zamedzuje tomu, aby sa na základe pozdĺžneho pohybu dopravného Iana do nosnej...

Prstencová výstelka pre lanové kladky a vratné lanové kotúče lanových dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15382

Dátum: 10.08.2009

Autor: Miessbacher Herwig

MPK: B61B 12/02

Značky: kotúče, prstencová, lanových, výstelka, lanové, kladky, vratné, dráh

Text:

...rez cez inú výstelku podľa vynálezu a- obrázky 4 a a 4 b taktiež čiastočné priečne rezy cez dvojicu iných vyhotovenl výstelky podľa- obrázok 4 c čiastočný pohľad na čelnú stranu prstencovej výstelky.0020 Podľa obrázku 1 je pri výstelke kotúča Ianovej dráhy podľa stavu techniky prstencová výstelka 1 natiahnutá na radiálne vo vnútri ležiaci náboj 2. Na ploche plášte okolo výstelky 1 je umiestnená obežná drážka 3 na vedenie tu nezobrazeného...

Lyžiarsky vlek s pomocnou pohyblivou podlahou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8422

Dátum: 12.02.2009

Autori: Huber Manfred, Wyhnalek Alfred

MPK: B61B 12/02, B66B 23/08, B66B 23/10...

Značky: pohyblivou, pomocnou, lyžiarsky, podlahou

Text:

...podlahy, ktoré Vždy vzájomne na seba nadväzujú pod ostrým uhlom, takže pristupujúci lyžiari sú k miestunastupovania privádzani na polygonálne zahnutej dopravnej dráhe.Uvedené časti pohyblivej podlahy sa pritom poháňajú vždy prerušovane, to znamená, že sa zrýchľujú z nuly na určitú dopravnú rýchlosť a zase sa na nulu zabrzďujú, takže lyžiari môžu nastupovať na dopravný pás pri jeho státí.0006 Ďalej spis CH 398 400 ukazuje zariadenie...

Vynálezy kategórie «B61B 12/02» v ZSSR.

Lanová dráha s nosným a ťažným lanom a s pripojiteľnými prepravnými jednotkami tvorenými kabínami a sedačkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 99

Dátum: 27.02.2003

Autori: Gabriel Gerhard, Dür Gerd, Dür Herbert

MPK: B61B 12/02, B61B 7/04

Značky: tažným, lanová, prepravnými, pripojiteľnými, nosným, kabínami, sedačkami, dráha, tvorenými, lanom, jednotkami

Text:

...k lyžiarom, pričom zvýšenímrýchlosti prepravných jednotiek sa zväčšia ich vzájomné odstupy.0007 Prepravné jednotky sa vprvom sektore výhodne pohybujúrýchlosťou približne 0,25 m/s a v druhom sektore rýchlosťou približne im/s.0008 Lanová dráha, prostredníctvom ktorej môže byt tento spôsob prevádzky uskutočňovaný, má aspoň jedno nosné aťažné lano, ktoré je pohyblivé medzi dolnou stanicou a hornou stanicou a v staniciach je vedené cez vratné...

Odpojiteľný a upínací mechanizmus k vlečnému zariadeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2313

Dátum: 08.11.1999

Autor: Mačičák Jaroslav

MPK: B61B 11/00, B61B 12/02

Značky: mechanizmus, upínací, odpojiteľný, vlečnému, zariadeniu

Text:

...unášačom, ktorý pozostáva z nerozoberateľného celku, skladajúceho sa z navádzacej, upínacej a odpájacej časti, pričom upínacia časť je pomocou U proñlu otočne uložená okolo čapu, uloženého v držiaku dopravného prostriedku alebo iného vlečeného zariadenia, pričom na čape je uložená skrutná pmžina, ktorá sa jedným ramenom opiera o U profil a druhým ramenom o držiak, odpájacia časť je ukončená bezpečnostnou guľovou koncovkouOdpojiteľný a...

Nosný vozík závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 468

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B61B 12/02, E21F 13/00, B61D 11/00...

Značky: vozík, závesnej, nosný, dráhy

Text:

...kolies pri prechode cez vertikálne oblúky. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje nosný vozik závesnej dráhy,tvorený nedeleným rámom s nábojmi, ktorého podstata spočíva v tom, že rázvor podvozkových kolies na jednej strane rámu je podstatne väčší ako rázvor podvozkových kolies na druhej strane rámu. To umožňuje montáž kolies z vnútornej strany rámuvozíka aj pri použití nedeleného čapu.Pre správnu funkciu je výhodné, aby...

Zariadenie lanovej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278821

Dátum: 16.07.1991

Autori: Fuchs Elmar, Nigg Ernst

MPK: B61B 12/02

Značky: lanovej, dráhy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie lanovej dráhy s lanovými vodiacimi kotúčmi (2), usporiadanými v dolnej stanici a v hornej stanici, z ktorých aspoň jeden je poháňaný, a s jedným nosným a dopravným lanom (3), položeným okolo lanových vodiacich kotúčov (2) a vedeným cez vodiace, prípadne usmerňovacie kladky (12), na pohyb pojazdných prostriedkov, ako sedačiek (5), kabín alebo iných nosných mechanizmov, pričom rotor hnacieho motora, hlavne reakčného motora, je tvorený...

Aretačný uzáver lanového vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261531

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: vozíka, aretačný, uzáver, lanového

Text:

...sklopnými krytmi, upevnený na horných čapoch tiahel paralelogramu,z ktorých jeden prečnieva d-o tvarovaných kulís sklopných krytov a dolný koniec tiahel je na čapoch upevnených v bočniciach vozíka. Na dolných čapoch paralelogramí sú pružiny, ktoré tlačia sklopný uzáver a sklopné kryty do otvoru, ktorý umožňuje prechod vozíka cez podperu.Riešením aretačného uzáveru so sklop 4ným uzáverom a sklopnými krytmi na odpružených...

Lanová pätka na súbežné obežné lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 261530

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: pätka, oběžné, súbežné, lanová

Text:

...pohľad na lanovú pätku, stoinu,uloženie otočnej kladky, zdvojený nosný rám s vodiacimi kladkasmi, otvárací dvojeegmentový kryt s ot 0 č.nými závesmi, pružinami a otváracími výstupkuami .a dvojstrannú otváraciu Pâku s koncovými čapmi, ná 4behovými ramenami s kulisou a stredovým č~apom, obr. 2 ,priečny rez pätky, pričom v časti - a ~ je dvo-jsegmentový kryt otvorený otváracími klinmi nábehových ramien klvojstrannej otváracej páky, v časti -...

Člnkovitý lanový vozík na pohyblivé lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 261529

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: lanový, vozík, člnkovitý, pohyblivé

Text:

...a jednoramenííú páku s .nárazníkmi, pružin-ou a upínací úväzok zakončený hákom.Člnkovitý lanový vozík 1 na .pohyblivé la Ino 2 D má ochranný kryt 2 valcovitého tvaru kuželovite ZÚwŽEIlĚhO na obidvoch .koncoch,opatreného na zadnom konci lkrurhovým o tvorom na uloženie zadného náixazníka 17, na prednom konci na uloženie predného ná-razníka 13 navlečených na lano 2 D, pričom lano» 20 prebieha medzi dvojstrannými čelusťami 3. Na čeľustiach 3 sú...

Prídavný lanový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 261528

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: lanový, přídavný, vozík

Text:

...iprídiaivnéhio vozíka pripojeného na pojazdnú č-aisť hlavného vozíka a vedenie ťažnej vetve obežnéhoi liana v .pomocnom vozlku.Prídavný vozík 1 sa pohybuje po ,priebežnej vetve 16 vratnéhio .alebo obežneiho lana medzi vodiiacou kiadkou 2 a výkyvnou kladkou 4, upevnenoiu iniai hornom konci dvojramennej páky B, .otočnej okolo ičapu 10 a tlačenej na. voľnom konci tlačuou pružinou 8 a kladka-u 3 ia výkyvnou kiadkou 5, upevnenou na hornom konci...

Vozík lanovkového žeriava s obežným lanom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261527

Dátum: 10.02.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: B61B 12/02

Značky: lanom, oběžným, vozík, žeriava, lanovkového

Text:

...časti vozíka ostane voľný priestor pre prechod cez .podpery, voľný koniec tažnej vetve obežného lana zakončený hákom, iusmernený prednou nadvádzacou kladk-ou sa dostane do vertikálnej osi vozíka a po prechode po vodiacej kladke je vyvedený z vozíka a môže byť použitý na upínanie,prepravu a odpínanie nákladov. Koniec vratnej vetve obežného Lane usmernený zadnou nadvádzacou klaudkou je opevnený v potrebnej výške vo vertikálnej ose vozíka.Na...

Univerzální závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 244289

Dátum: 01.05.1988

Autori: Karcol Ján, Kopinie Vladimír, Svitek Imrich

MPK: B61B 12/02, E21F 17/02

Značky: závěs, univerzální

Text:

...lana e snižuje nebezpečí jeho přetržení.Na pripojenych výkresoch jsou znázorněny dve příklady pro- A vedení univerzelního závěsu.podle vynálezu Na obr. l je v nárysu znázorněn univerzální závěs ve spojení s kledkou. Otvor v těleee závěsu je nakreslen v řezu svislou rovinou. Na obr. 2 je v bokorysu znázorněn univerzální závěs ve spojení s kledkou. Univerzální závěs je nakloněný, kladka je nakreslena v částečném řezu svislou rovinou. Na obr....

Dvoukladková baterie pro důlní sedačkové lanovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246809

Dátum: 01.03.1988

Autori: Zbooil Vladimír, Polášek František

MPK: B61B 12/02

Značky: dvoukladková, baterie, lanovky, důlní, sedačkově

Text:

...a bezpečnost provozu.- 3 246 809 Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení dvoukladkové baterie pro důlní sedačkové lanovky podle vynálezu kde obr. l představuje čelní pohled a obr. 2 boční pohled.Dvoukladková baterie pro důlní sedačkové lanovky sestává z kotevního úchytu Š, tvořeného svorníkovým šroubem s příložkou a dělenou objímkou, upevněného k chodbové výztuži 1. V dělené objímce kotevního úchytu Q...