B60T 11/04

Ovládací valec diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7303

Dátum: 03.12.2015

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 11/04

Značky: válec, ovládací, najmä, motorové, vozidla, brzdy, traktory, obdobné, diskovej

Text:

...valca diskovej brzdy a súčasne zníženiu nákladov na prevádzku. Ďalšie zlepšenie predstavuje aplikovanie klzného laku na závit mechanizmu nastavenia zdvihu, čo prinesie dlhodobo ľahký chod a spoľahlivosť pri nastavovaní zdvihu diskovej brzdy.Prehľad obrázkov na výkreseOvládací valec diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá je znázornený na priloženom výkrese, kde na obrázku č. 1 je v reze znázornený ovládací...

Ovládacie zariadenie parkovacej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10165

Dátum: 11.10.2002

Autor: Bejot Philippe

MPK: B60T 11/04

Značky: parkovacej, brzdy, ovládacie, zariadenie

Text:

...je znázornená v pokojovej polohe- obr. 4 znázorňuje graf závislosti pohybu blízkej vetvy lanka od napäťovej sílyNa obr. l je znázornený systém parkovacej brzdy pre vozidlo, najmä automobil, podľavynálezu všeobecne označený vzťahovou značkou 10.Tento systém 10 obsahuje aspoň jednu kotúčovú brzdu 12, napríklad dve kotúčovébrzdy 12, ako je to zobrazené na obr. 1.Každá brzda 12 obsahuje pohyblivú časť tvorenú kotúčom 14, poháňaným jedným kolesom...

Prestavovacie zariadenie na pneumatické brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279444

Dátum: 12.01.1995

Autor: Hille Wolfram

MPK: B60T 11/04, B61H 13/20, B60T 11/00...

Značky: pneumatické, zariadenie, prestavovacie, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie sa týka prestavovacieho zariadenia na pneumatické brzdy. Navrhnutému riešeniu najbližšie známe riešenia sa v podstate týkajú princípov pôsobenia zaistenia koncovej polohy. Tieto zaistenia koncovej polohy tvoria v podstate pružne predpätý cezúvraťový kĺb. Majú tú nevýhodu, že nevytvárajú žiadnu tvarovo pevnú aretáciu. To je ale pri prestavovacom zariadení UIC/SZD nutné, pretože chybné polohy nedostatočne zaisteného...

Ovládací mechanizmus parkovacej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269538

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: B60T 11/04

Značky: parkovacej, mechanizmus, brzdy, ovládací

Text:

...dolného čnpu zvlalého tiahla pod rovinu preloženú oaou deliču momentu sily kolmo na zvlslé tiahlo, lebo počas pracovného zdvihu dochádza k vzdlaĺovaniu zvislćho tlahln od oni deličo momentu. Ďalej sa pákový prevod zvâčuje umiestnením ok výstupných pák de~ liča momentu sily pred rovinu preloženú oaou deličn momentu sily kolmo na vodorovné tlahla, počas pracovného zdvihu dochádza k priblilovuniu vodorovných tiohel k osi deliča momentu...

Vynálezy kategórie «B60T 11/04» v ZSSR.

Ovládací ústrojí brzdového systému pohyblivého nebo stacionárního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255409

Dátum: 15.03.1988

Autori: Koneček Přemysl, Kotásek Josef

MPK: B60T 11/04

Značky: pohyblivého, ústrojí, brzdového, zařízení, ovládací, stacionárního, systému

Text:

...nebo stacionárního zařízení.Ovládací ústrojí podle obr. 2 je rovněž tvořeno třecím kotoučem 2 rovněž pevně uloženým hřídelí gg, na němž je pevné nasazeno převodové kolo gg pro přenos kinetické energie ze stacionárního zařízení na ovládací ústrojí podle vynálezu, které může být umístěno odděleně od brzděného stacionárního zařízení. Proti třecímu kotouči gg je uspořádán přenosový kotouč gg opatřený třecími tělesy gâ tvořenými třecím...

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241884

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kunka Miloš, Hopjan Josef

MPK: B60T 11/04

Značky: brzda, ruční

Text:

...k příčníku łg zadní náprevy. Tažné lano g probíhá přibližně rovnoběžně e podélnou oeou gmotorového vozidla e je vedeno peune v krátké části bowdenem 1,upevněným pomocí koncovky łł na příčník gg brzděné zádní nápravy. Další dvě ramena łg trojramenné páky 2 jsou spojene prostřednictvím brzdových lan Q e brzdovými mechaniemy zadních kol.Jak je patrno z obr. 2 a obr. 3 ,je trojremenná páka Q otočná kolem čepu Q, který je pevně epojen s...

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241883

Dátum: 01.12.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: B60T 11/04

Značky: ruční, brzda

Text:

...uložení kladky v drážkách klece ve zvětšeném měřítku, znázorněný na obr. 4, obr. 3 představujepohled směrem P na uložení vidlice brzdového lane s částeč ným řezem, vedeným podél roviny symetrie klece, obr. 4 před- stavuje podélný řez vedený podél lomené roviny A-Aznázorněné na obr. 3 a obr. 5 představuje pohled na alternativní provedení klece posuvného čepu.Ruční brzda, znázorněná na obr. 1 je tvořena ovládací pákou lg, která je spojene...

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241880

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eckstein Eenik, Vodák Zdenik

MPK: B60T 11/04

Značky: brzda, ruční

Text:

...provedení výkyvné páky, kde jsou konvexní vodící plochy tvořeny obvodovými plochami kladek.Ruční brzda znázorněná na obr. l je tvořena ovládací pákou l, která je situována ve vnitřním prostoru motorového vozidla vedle sedadla řidiče a opatřena ručně ovládanýmaretačním mechanismem. Ovládací páka l je spojene tažným lanem g s výkyvnou pákou 1, připevněnou prostřednictvím držáku lg na příčník lg zadní nápravy. Výkyvná páka 1 je na svých...

Zařízení k ovládání brzd traktoru ruční ovládací pákou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230379

Dátum: 15.11.1986

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/04

Značky: zařízení, ruční, ovládací, ovládání, pákou, traktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání brzd traktoru ruční ovládací pákou, sestávající z táhel brzd traktoru a z výkyvné dvouramenné páky, propojené jedním koncem s ovládací pákou ruční brzdy, vyznačené tím, že dvouramenná páka (1) je volným koncem v rovině symetrie obou brzd (10) traktoru propojena s vahadlem (2) čepem (5), od něhož o vzdálenosti (a) brzdy (10) traktoru je připojeno na jedné straně levé táhlo (7) a na druhé stráně pravé táhlo (8) brzd (10)...