B60S

Manipulačná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 288362

Dátum: 28.04.2016

Autor: Zerdik Miroslav

MPK: B60S 5/02, B65D 90/24, E01C 9/00...

Značky: plocha, manipulačná

Zhrnutie / Anotácia:

Pre čerpacie stanice pohonných hmôt je určená manipulačná plocha vybavená sústavou vedľa seba usporiadaných plochých segmentov. Jednotlivé segmenty sú vybavené obvodovým rámom (1) pevne spojeným s plným dnom (2). V ráme je usporiadaná sústava pozdĺžnych nosníkov (3), vymedzujúcich nájazdovú stopu, a zostávajúca plocha je vyplnená tuhým roštom (4). Dno (2) z oceľového plechu je vyspádované a v najnižšom mieste aspoň niektorých segmentov je odtok...

Zariadenie na vydávanie tekutín do ostrekovačov, systém a spôsob distribúcie tekutín do ostrekovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7132

Dátum: 05.05.2015

Autor: Vámoš Richard

MPK: B60S 1/02, B67D 7/02, B67D 7/08...

Značky: zariadenie, spôsob, distribúcie, systém, vydávanie, ostrekovačov, tekutin

Text:

...ak je komunikačný prvok prepojený aj s dávkovacím modulom. To umožní platiť za vydanú tekutinu aj pomocou SMS platby. Potrebná SMS sa zašle na číslo centrály a tá v danom momente vydá pokyn na uvoľnenie príslušnej dávky tekutiny. Aby sa pre kupujúceho zjednodušila identifikácia konkrétneho zariadenia (aby pokyn na uvoľnenie dávky nebol zaslaný na nesprávny stojan), môže byť na zariadení umiestnený QR kód, ktorý zákazník načítasvojim mobilným...

Robotické samovyslobodzovacie zariadenie terénneho vozidla s pásovou jednotkou na vyslobodzovací pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6626

Dátum: 02.12.2013

Autori: Haladová Petra, Mrůzek Pavel

MPK: B60S 9/14, B66F 11/00

Značky: robotické, vozidla, pásovou, zariadenie, jednotkou, terénneho, samovyslobodzovacie, pohyb, vyslobodzovací

Text:

...je zariadenie umiestnené čo najbližšie za poslednou zadnou nápravou vozidla vzhľadom na nájazdový uhol vozidla.Základom vyslobodzovacieho zariadenia je točňa l, ktorej jedna časť je pevne spojená s rámom g vozidla, na druhej strane je umiestnený paralelogram g. Otáčanie točne l je realizované ozubeným súkolesím 4, ktorého pastorokje poháňaný elektroprevodovkou j.Vo východiskovej polohe je paralelogram 3 zložený a pásová jednotka 1()je v...

Gumička do stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6247

Dátum: 02.10.2012

Autor: Banga Štefan

MPK: B60S 1/38, B60S 1/04, B60S 1/32...

Značky: gumička, stierača

Text:

...aje len približne, Veľa kvapaliny sa ostrekuje mimo skiel automobilov, preto sa vodiči sťažujú na stierače a ostrekovače.Uvedené nevýhody odstraňuje predkladané technické riešenie, gumička do stierača. Podstata spočíva v tom, že spojíme dve stieracie gumičky do jednej, čím sa predĺži životnosť gumičky a kvalita očistenia skla. Medzi gumičkami je hadička s otvormi na spodnej časti na kvapalinu na umývanie skla. Presná aplikácia kvapaliny...

Zadné sklo s elektrickou ochrannou skrinkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19809

Dátum: 04.04.2012

Autori: Dickers Heinz-erich, Timmermann Alwin

MPK: B60R 16/023, B60J 1/18, B60J 10/02...

Značky: ochrannou, skrinkou, zadné, elektrickou

Text:

...nárokov.0012 Spôsob výroby zadného skla s ochrannou skrinkou a jeho použitie vyplývajú z ďalších nezávislých nárokov.0013 Zadné sklo vozidla s ochrannou skrinkou na elektronické súčiastky obsahuje nadväzujúci diel na nadviazanie karosérie (ďalej v celom texte v krátkosti nadväzovací diel karosérie) upevnený na tabuli zasklievacieho dielu. Nadväzovací diel karosérie funguje ako nadviazanie alebo spojovací diel medzi zadným sklom a karosériou...

Vynálezy kategórie «B60S» v ZSSR.

Postup vykonávania opravy a revízie vozidiel cisternových prívesov CP11

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6090

Dátum: 03.04.2012

Autor: Baďura Ján

MPK: B60S 5/00

Značky: vozidiel, cisternových, opravy, prívesov, vykonávania, postup, revízie

Text:

...opravy a revízie vozidiel cisternových prívesov CP ll je taký, že sa na podvozku a účelovej nadstavbe v rôznom časovom slede vykoná- kontrola tesnosti všetkých skupín a podskupín, vzduchopneumatickej sústavy (ovládacie prvky rozobrať,vymeniť O krúžky a tesnenia) výmena všetkých gumových spojov, častí a tesnení, netesnosti vzduchotlakových potrubí nie sú dovolené,- kontrola pripojenia a zaistenia všetkých skupín, celkov a dielov...

Spôsob spracovania skeletov kovových odpadov, najmä automobilových karosérií, polotovar a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5665

Dátum: 04.03.2011

Autori: Mačej Ervín, Krajník Blažej, Šooš Ĺubomír

MPK: B60S 13/00, B09B 5/00, B09B 3/00...

Značky: skeletov, automobilových, kovových, odpadov, polotovar, spôsob, spracovania, najmä, karoserií, zariadenie

Text:

...s pozdĺžne deliacimi valcami, za ktorými sú umiestnené priečne nožnice. Medzi pozdĺžne deliacimi valcami a príečnymi nožnicami sa nachádza prítlačný mechanizmus.Vertikálny lis, posuvné valce, posuvný mechanizmus, pozdĺžne deliace valce, priečne nožnice a prítlačný mechanizmus sú uložené v strojnom ráme. Do strojného rámu zasahuje aj reťazový dopravník s posuvnou reťazou.Výhody spôsobu spracovania skeletov kovových odpadov najmä...

Zariadenie na nafukovanie a systém a spôsob použitia tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20236

Dátum: 18.11.2010

Autori: Zoller Patrick, Reece Robert, Donnay John, Lawson Lawrence, Larson David Henry

MPK: B60C 25/14, B29D 30/06, B60S 5/04...

Značky: zariadenia, tohto, zariadenie, použitia, nafukovanie, spôsob, systém

Text:

...zariadenia na nafukovanie a tretiu hlavu 26 c zariadenia na nafukovanie. Ako bude vysvetlené ďalej v tomto vynáleze, zariadenie 10 na nafukovanie pracuje tak, že umožňuje otočenie R (viď. napr. obrázky 3 B - 3 D) jednej z množstva hláv 26 zariadenia na nafukovanie do polohy koaxiálnej s axiálnym stredom zostavy TWU nenafúknutej pneumatiky a kolesa nachádzajúcom sa na dopravníkovej časti 14,pričom potom sa koaxiálna hlava 26 a, 26 b, 26 c...

Výmenník tepla pre ostrekovač autoskiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5547

Dátum: 07.10.2010

Autor: Stanek Dušan

MPK: B60S 1/02

Značky: autoskiel, tepla, ostrekovač, výmenník

Text:

...ale tie sa neuchytili, pre svoju pomerne vysokú cenu a zložitosť. Preto sa doposial montuje len do naj drahších značiek automobilov.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky V podstatnej miere rieši výmennik tepla, ktorý využíva odpadové teplo motora tým, že sa zaradí medzi čerpadlo a trysky ostrekovača. Jeho kovové vnútro aktívne odoberá teplo hadice vedúcej chladiacu kvapalinu z motora do chladiča a odovzdáva ju kvapaline...

Podporné rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14603

Dátum: 22.07.2010

Autor: Righetti Valter

MPK: B60S 9/08

Značky: rameno, podporné

Text:

...súkolí obsahuje prvé ozubené koleso, uložené na hnacom hriadelí, ktoré zaberá s druhým ozubeným kolesom, uloženým na medziľahlom hriadelí, a tretie ozubené koleso, uložené na medziľahlom hriadelí, ktoré ďalej zaberá so štvrtým ozubeným kolesom, uloženým na ovládacej skrutke. Prvé ozubené koleso každého ozubeného súkolia je otočne voľne uložené na hnacom hriadelí, ktorýje axiálne pohyblivý za účelom aktivácie záberového systému, ktorý umožňuje...

Transparentný predmet s lokálne ohraničenou štruktúrovanou elektricky vyhrievanou transparentnou oblasťou, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20815

Dátum: 13.10.2009

Autor: Rateiczak Mitja

MPK: H05B 3/84, B60S 1/02

Značky: předmět, oblasťou, spôsob, vyhrievanou, ohraničenou, použitie, transparentný, štruktúrovanou, transparentnou, lokálně, elektricky, výroby

Text:

...skla, špeciálne nové čelné sklá, ktoré sú opatrené transparentným povlakom z elektricky vodivého materiálu, na ktorých sa nachádza aspoň jedna lokálne ohraničená elektricky vyhrievateľné transparentná oblasť, najmä kamerové alebo senzorové pole. Táto transparentná oblasť má byť vyhrievateľná s relatívne nízkym napätím, najmä napätím 12 až 14 V a nemá vyvolávať žiadne nežiaduce tienenie. Okrem toho nemajú byt potrebné žiadne prídavné...

Systém posuvných dverí pre stanice na výmenu batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11492

Dátum: 18.09.2009

Autori: Agassi Shai, Heichal Yoav

MPK: B60S 5/06, B60L 11/18, B60K 1/04...

Značky: systém, dveří, výměnu, batérií, stanice, posuvných

Text:

...nabitou je poskytnutá stanica na výmenu batérii. Niektoré uskutočnenia poskytujú sieť stanic na výmenu batérií, ktoré môžu vymieňať vybité batérie za batérie nabité a vybité batérie môžu nabíjať za účelom vloženia do ďalšieho vozidla. Stanice na výmenu batérií majú rôzne zariadenia,ulahčujúce výmenu starých, vybitých batérií za nové, nabité batérie. Rovnaké podsystémy, ktoré sú tu opisované v súvislosti s výmennou stanicou, môžu...

Stierač čelného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16181

Dátum: 28.08.2009

Autor: Boland Xavier

MPK: B60S 1/38

Značky: čelného, stierač

Text:

...ako je definované.(0006) Predovšetkým, uvedený prvý materiál a uvedený tretí materiál sú identické. Konkrétnejšie, uvedený spojler je vyrobený zo štvrtého materiálu, pričom druhý uvedený materiál auvedený štvrtý materiál sú identické.(0007) Je potrebné poznamenať, že vynález nie je obmedzený na použitie pre osobné automobily, ale môže byť tiež použitý vo(0008) V jednom. výhodnom uskutočnení stierača pre čelné sklá podľa vynálezu, aspoň...

Postup vykonávania opravy a revízie nákladných motorových vozidiel T-815 CAP 6, T-815 CAPL 16, T-815 CA 18

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5203

Dátum: 06.07.2009

Autor: Baďura Ján

MPK: B60S 5/00

Značky: revízie, motorových, vozidiel, opravy, postup, nákladných, t-815, vykonávania

Text:

...ací systém na upevnenie rezervy, prerobenie upevnenia rebríka z laminátovej nádrže na nárazník,- revízia protipožiarneho systému, vnútorných technologických priestorov, vykoná sa výmena zdroja hasiaceho média kontrola funkčnosti trubkového rozvodu),- výmena všetkých gumových častí a tesnení,- zosúladenie počtu hasiacich prístrojov s Reštrukturalizovanou Dohodou ADR,- výmena závitových koncoviek DN 80 na príjem a výdaj pohonných hmôt za...

Ramienko stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286809

Dátum: 06.05.2009

Autor: Zimmer Joachim

MPK: B60S 1/32

Značky: stierača, ramienko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ramienka stierača s kĺbovo pripojeným stieracím listom a upevňovacím dielcom (10) na upevnenie na poháňacom hriadeli (12), pričom tento je prestrčený rozširujúcou sa priehlbňou (38) upevňovacieho dielca (10) a matica (44) skrutky upína upevňovací dielec (10) proti prítlačnej ploche (30) s poháňacím hriadeľom (12) prostredníctvom zverného dielca (40, 50), ktorý je prispôsobený priehlbni (38). Navrhuje sa, aby styčná plocha (66)...

List stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286808

Dátum: 06.05.2009

Autor: De Block Peter

MPK: B60S 1/32, B60S 1/38

Značky: stierača

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhnutý je list stierača, ktorý slúži na čistenie skiel motorových vozidiel. List (10) stierača je vybavený pretiahnutou gumenou pružnou lištou (16), ktorá môže priliehať na sklo (24), ktorá je umiestnená na pásovej ploche (14) pružinového pretiahnutého nosného elementu (12) rovnobežne s pozdĺžnou osou, pričom na druhej pásovej ploche (18) nosného elementu je osadený spájací diel (20) spojený s jeho stredovým úsekom, ktorý má kĺbovú polovicu...

Stieracie zariadenie skiel motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 286807

Dátum: 06.05.2009

Autor: De Block Peter

MPK: B60S 1/32

Značky: vozidiel, zariadenie, motorových, skiel, stieracie

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnuté stieracie zariadenie skiel motorových vozidiel, ktoré je vybavené ramenom (12) stierača vedeným na vozidle, poháňaným a pohyblivým medzi vratnými polohami, na ktorého voľnom konci je usporiadaný kĺbový čap (56) držaný jedným koncom na tomto ramene, ktorého os (55) kĺbu prechádza priečne na pozdĺžnu os ramena stierača v podstate v smere pohybu ramena. Na kĺbovom čape (56) je uložený list (14) stierača výkyvný okolo osi (55) kĺbu,...

Stieracie zariadenie skla automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18075

Dátum: 27.04.2009

Autor: Boland Xavier

MPK: B60S 1/40, B60S 1/38

Značky: zariadenie, stieracie, automobilů

Text:

...pozdĺžny pásik 4,vyrobený z pružnej pásikovej ocele, je uložený V pozdĺžnej drážke 3 (pozri obr. 2 až 5). Tento pásik 4 tvorí pružný nosný prvok gumovej stieracej lišty 2, dalo by sa povedať, ktorý je tak predpätý V zakrivenej polohe (zakrivenie v pracovnej polohe je také, ako je zakrivenie stieraného skla automobilu). Koniec tohto pásika 4 a/alebo koniec stieracej lišty 2 je/sú pripojené na každej strane zariadenia stierača 1 skla...

Zariadenie stierača čelného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16296

Dátum: 24.04.2009

Autor: Boland Xavier

MPK: B60S 1/38

Značky: zariadenie, stierača, čelného

Text:

...lišta stierača obsahuje na svojich pozdĺžnych stranách protiľahlé pozdĺžne drážky, v ktorých sú rozmiestnené v určitom odstupe uložené pozdĺžne pásiky nosného prvku, kdesusediace konce pozdĺžnych pásikov sú vzájomne prepojenéspojovacím zariadeniu na jednom konci lišty stierača a spojovacím dielom na druhom konci lišty stierača. Spojovacie zariadenie môže byť lepené, spájkované, lisované alebo zvarené na pozdĺžne pásiky.0011 V ďalšom výhodnom...

Zariadenie na stieranie čelného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15801

Dátum: 16.04.2009

Autor: Boland Xavier

MPK: B60S 1/38

Značky: zariadenie, stieranie, čelného

Text:

...pozdĺžneho pásika a kvôli zlepšeniu konštrukcie (designu).0008 Zverejnenie patentu US č. 2007/0022556 (Walworth) opisuje zariadenie na stieranie čelného skla podľa úvodnej časti patentového nároku l, kde sa vyskytujú koncové uskutočneniablokovania distálnych koncov telesa stierača, a kde koncovéuskutočnenia obsahujú množstvo vzad smerujúcich zubov, ktoré zasahujú do pružného povrchu prvku na odkláňanie prúdu vzduchu(spojlera), takže tento...

Zariadenie stierača predného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15920

Dátum: 30.03.2009

Autor: Boland Xavier

MPK: B60S 1/38

Značky: predného, zariadenie, stierača

Text:

...výstupkom a smerom nahor sa zväčšujúcim výstupkom, v tomto poradí, s cieľom udržať stieracie lišty na uvedenom ohýbači. Z toho dôvodu, stieracia lišta vrátane pripojeného stieraciehoprvku, môže vykonávať otáčavý pohyb.0008 Vynález bude teraz podrobnejšie vysvetlený s odkazmn naobrázky znázornené na výkrese, kde- obrázok 1 je perspektívny schematický pohľad na výhodné vyhotovenie zariadenia stierača predného skla podľa vynálezu, jednotlivo...

Montovaná prenosná ručná autoumyváreň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5140

Dátum: 05.03.2009

Autor: Bartko Michal

MPK: B60S 3/00

Značky: prenosná, ručná, montovaná, autoumyváreň

Text:

...recyklačné filtre, koalesenčný filter a sorpčný filter s hladinovým spínačom. Na zadnú stranu haly 1 cez prechodovú rampu 6 nadväzuje kopula 7 so spodnou časťou 8 na ručné čistenie interiéru vozidla a vrchnou časťou 9 na poskytnutie občerstveniar Vonkajšie steny spodnej časti 8 kupoly 7 sú vyrobené z priesvitného polykarbonátu a vonkajšie steny vrchnej časti 9 sú vyrobené z tmavého polykarbonátu vo výhodnom riešení odrážajúceho UV žiarenie,...

Zariadenie na utesňovanie a nafukovanie nafukovacieho predmetu a spôsob jeho nafukovania a opravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286672

Dátum: 18.02.2009

Autori: Lodemann Joachim Georg, Olrik Henrik-gerner, Eriksen Steen Mandsfelt

MPK: B60S 5/00, B60C 29/00, B29C 73/00...

Značky: spôsob, nafukovania, zariadenie, nafukovanie, utesňovanie, opravy, nafukovacieho, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na utesňovanie a nafukovanie nafukovacieho predmetu (9), vybaveného nafukovacím ventilčekom (11), hlavne pneumatiky. Zariadenie (1) obsahuje zdroj stlačeného vzduchu (2) a zásobník (3) obsahujúci tesniace činidlo (4). Ďalej zahrnuje vratný ventil (5) na otvorenie prvého spojenia medzi zdrojom stlačeného vzduchu (2) a nafukovacím ventilčekom (11) nafukovacieho predmetu (9) v prvej polohe a na otvorenie druhého spojenia...

Čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14113

Dátum: 22.01.2009

Autor: Löwe Christian

MPK: B60S 3/04, A47L 23/26

Značky: čistiace, zariadenie

Text:

...štetín a čisteným povrchom bez dodatočných pohyblívých častí, obzvlášť bez motorických pohonov, takže je možná oveľa jednoduchšia a robustnejšia konštrukcia čistiaceho zariadenia. 0015 Prednostne sú štetiny pevne ukotvene vnosníku štetín. Tak môžu štetiny za jednostranného zaťaženia reagovať mechanicky ako pripevnený hranol avytvárať líniu ohybu, pri ktorej je voľný koniec skrytý viac ako násadová oblasť štetín na nosníku štetín, čím je...

Stieracia lišta vybavená spojovacím dielom a spôsob montáže takejto lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11059

Dátum: 17.12.2008

Autori: Espinasse Philippe, Grasso Giuseppe

MPK: B60S 1/38

Značky: spôsob, lišty, stieracia, vybavená, spojovacím, dielom, lišta, montáže, takejto

Text:

...predpisom stanoveným konštruktérmi motorových vozidiel.0014 Nasledujúci opis, ktorý je uvedený len pre ilustráciu a nijako neobmedzuje rozsah vynálezu, slúži k lepšiemu pochopeniu podstaty vynálezu a možností jeho uskutočnenia. Odkazuje na priložené výkresy, na ktorých0015 Obr. 1 znázorňuje plochú stieraciu lištu podľa vynálezu.0016 Obr. 2 je rozložený perspektívny pohľad zhora na stieraciu lištu z obr. 1.0017 Obr. 3 predstavuje...

Nevýbušné a životné prostredie chrániace plniace zariadenie na olej (plyn)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20199

Dátum: 03.02.2008

Autor: Huang Xiaodong

MPK: B60S 5/02, F17C 13/12, B65D 90/32...

Značky: plyn, nevýbušné, zariadenie, plniace, chrániace, prostredie, životné

Text:

...technické predmety predkladaného vynálezu sú dosiahnuté prostredníctvom technických riešení opísaných nasledovneNevýbušné a životné prostredie chrániace tankovacie prísušenstvo na olej prinajmenšom zahŕňa skladovaciu nádrž na olej, ktorá je spojená s výdajným stojanom. Touto skladovacou nádržou na olej je atmosférická nádrž s dvojitou stenou. Vysoko porézny Iamelárny materiál je inštalovaný ako výplňový materiál v medzivrstve medzi...

Nosník pre čelnú jednotku motorového vozidla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15867

Dátum: 17.09.2007

Autor: Joly-pottuz Pascal

MPK: B60R 21/34, B62D 25/08, B60S 1/50...

Značky: čelnú, spôsob, jednotku, výroby, nosník, vozidla, motorového

Text:

...vysvetlené uskutočnenia vynálezu sodvolaním sa na obrázky. Tu zobrazujeobrázok perspektívny pohľad na uskutočnenie nosníka podľa vynálezu s integrovaným zásobníkom, obrázok 2 perspektívny pohľad na spodnú časť zásobníka, 3 obrázok 3 pohľad zhora na časť zásobníka z obrázku 2, obrázok 4 perspektívny pohľad na hornú časť zásobníka,obrázok 5 spojenie rebra homej časti zásobníka so spodnou časťou zásobníka, obrázok 6 perspektívny pohľad na...

Nosník pre prednú časť motorového vozidla a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8744

Dátum: 17.09.2007

Autor: Joly-pottuz Pascal

MPK: B60S 1/50, B62D 25/08, B60R 21/34...

Značky: spôsob, prednú, výroby, část, motorového, vozidla, nosník

Text:

...v smere x o niečo dlhší ako dĺžka zámky, takže oblast uloženia smerom dopredu je uzatvorená časťou nádržky aj pri namontovanej zámke. To má tú výhodu, že aj pri náraze chodca je v oblasti zámkyk dispozícii dostatočne dlhá deformačná dráha.Podľa jednej formy vyhotovenia vynálezu je na nádržke vytvorená upevňovacia oblasť, ktorejprostredníctvom sú nosník a zámka upevnené na karosérii motorového vozidla. To sa môženapríklad uskutočniť pomocou...

Zdvihák áut

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4647

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B60S 9/00

Značky: zdvihák

Text:

...klopný moment, ktorý musí byt eliminovaný.Uvedené nedostatky odstraňuje nový konštrukčný návrh automobilového zdviháku. Pohon zdvíhacích mechanizmov aj so vzájomnou prepojenosťou na zdvíhacie mechanizmy V nosných stĺpoch je uložený v moste 5 automobilového zdviháka.Most je navrhnutý tak, aby eliminoval (vylúčil) vplyv klopných momentov, ktoré sú spôsobené váhou automobilu položeného na otočných ramenách 2.Výhodou tohto riešenia je to, že...

Automatická umývacia jednotka automobilu a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6827

Dátum: 15.12.2006

Autori: Pillon Pierangelo, Pugno Vanoni Francesco

MPK: B60S 3/04

Značky: jednotka, automatická, umývacia, automobilů, spôsob

Text:

...prvky 4 zahŕňajú úložnú konštrukciu ll unúcstnenú mimo vonkajšieho obrysu oblúkovej konštrukcie 2, pričom posuvné prvky 5 obsahujú vozík 12, ktorý je pohyblivý v smere pevnej vodiacej lišty 13.Primárne priliehajúce konce 14. resp. 15 príslušnej primàuej a sekundámej oblúkovej konštrukcie 2 a 8 sú zavesené na úložnej konštrukcii 11, pričom sekundárne príliehajúce konce 16, resp. 17 sú spojené prostrednictvom platne 18 s kolesom 19...

Spôsob ovládania a riadenia kefy a zariadenia pri automatickej linke na umývanie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10650

Dátum: 24.10.2006

Autori: Pillon Pierangelo, De Silvio Marcelo, Signore Maurizio

MPK: B60S 3/06

Značky: zariadenia, vozidiel, riadenia, ovládania, spôsob, linke, umývanie, automatickej

Text:

...dojem nesprávnej účinnosti pri umývaní vozidla.0009 Technickou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť spôsob a zariadenie na riadenie kefy pri automatickej linke na umývanie vozidiel, kde bude možné odstrániť technickeproblémy dosiaľ známeho stavu techniky.0010 V rámci kontextu tejto technickej úlohy je jedným z cieľov tohto vynálezu vyvinúť spôsob a zariadenie na riadenie kefy pri automatickej linke na umývanie vozidiel,kde bude dosahovaná...

Usporiadanie automobilového vozidla na pridržanie napájacej hadičky kvapaliny ostrekovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4264

Dátum: 29.05.2006

Autori: Vigneau Cédric, Brulet Jean-michel, Deysson Guillaume

MPK: B60S 1/46

Značky: automobilového, usporiadanie, kvapaliny, pridržanie, vozidla, hadičky, napájacej, ostrekovača

Text:

...pozdĺžnu, vertikálnu a priečnunaznačenú trojhranom L,V,T z obrázkov 1 až 3. Prvky identické alebo analogické sú označené rovnakými referenčnými číslami.Tak, ako je to znázomené na obrázku 1, kapota 10, tu V otvorenej pozícii, je kĺbovo spojená s karosériou (neznázomené) vozidla prostredníctvom pántu 12 (na obrázkoch je znázornený jediný). Prvé zakončenie 14 pántu 12 je pripojené ku kapote 10 adruhe zakončenie 16 jeupevnené na prvok 18...

Zariadenie a spôsob na upevnenie mechanizmu stieračov na časť karosérie automobilového vozidla a motorové vozidlo s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3412

Dátum: 09.05.2006

Autor: Jeuffe Gérard

MPK: B60S 1/04, B62D 65/00

Značky: vozidla, týmto, část, stieračov, upevnenie, motorové, karosérie, spôsob, automobilového, vozidlo, mechanizmu, zariadenie, zariadením

Text:

...V schematickom reze, v strednej zvislej rovine 2-2, na prvý pár fixačných prvkov zariadenia z Obrázku l, v zloženej podobe,- Obrázok 3 je analogický pohľad, v rovine 3-3, na druhý pár ñxačných prvkov,- Obrázok 4 je analogický pohľad, v rovine 4-4, na tretí pár fixačných prvkov.- Obrázok 5 je analogický pohľad, na Obrázok l v podobe, ktorá sa viaže na prvú medzi etapu montáže mechanizmu stieračov na karosériu vozidla,- Obrázky 6 a 7 sú...

Hnacie ústrojenstvo pre stieracie ramienko stieracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3525

Dátum: 23.05.2005

Autori: Epple Klaus, Egner-walter Bruno

MPK: B60S 1/32

Značky: ramienko, stieracieho, hnacie, stieracie, ústrojenstvo, zariadenia

Text:

...forme vyhotovenia pozostáva z doskového úložného plechu alebo úložného prvku 2, z dvoch ovládacích ramien 3 a 4, ako aj z vahadla 5, na ktorom je pevneproti otáčaniu uložené svojim koncom 6.1 stieracie ramienko 6.Ovládací krížový prevod 1 slúži vo vyhotovení znázomenom na obrázkoch l - 4 na to, aby sa pri aktivovanom zariadení na stieraníe zväčšilo pole rozprestierajúce sa na skle 8 vozidla a stierané stieracím ramienkom 6, resp. na...

Prestaviteľne uložená ostrekovacia tryska na umývaciu kvapalinu skiel motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6714

Dátum: 26.02.2005

Autori: Utz Daniel, Stickel Horst, Sporer Jürgen, Beyer Matthias, Zielke Peter

MPK: B60S 1/46

Značky: skiel, přestavitelné, ostrekovacia, tryska, uložena, vozidla, motorového, kvapalinu, umývaciu

Text:

...prvok voblasti otvorov vedúcich kostrekovacej tryske so smerom pohľadu od čelného skla.0015 Pred čelným sklom 1 sa vjeho dolnej časti nachádza smerom hore kčelnému sklu 1 otvorený a vpredu vnútri dutým krycím prvkom 2 vymedzený kanál 3. V homej vnútornej oblasti krycieho prvku 2 je uložená ostrekovacia tryska 4 pre kvapalinu na čistenie skla, výkyvná v osi Y vozidla. Krycl prvok 2 slúži ako úložný prvok pre ostrekovaciu trysku 4.0016 Do...

Rýchle rozmrazenie a odhmlenie skla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4051

Dátum: 04.02.2005

Autor: Ambroz Milan

MPK: B60S 1/54

Značky: rozmrazenie, odhmlenie, rychle, vozidla

Text:

...chladiace médium, od neho vzduch prúdiaci na sklo a nakoniec sklo vodiča, čo je v extrémnych zimách veľmi dlhá doba. Neprospieva to ekológii ovzdušia, pretože motory vozidiel bežia na prázdno dlhú dobu.Ďalšou možnosťou je vyhrievané sklo, čo je ale veľmi nákladné na výrobu a vodiče v skle môžu rušiť výhľad z vozidla.Uvedené nedostatky rieši zariadenie na rýchle odmrazenie alebo odhmlenie skla, ktorého podstata spočíva v tom, že elektrické...

Zariadenie stierača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14161

Dátum: 27.01.2005

Autori: Kraus Achim, Rapp Juergen

MPK: B60S 1/04

Značky: zariadenie, stierača

Text:

...liatía, pričom je možné vyhnúť sa tomu, že medzi upevňovacím elementom a tvarovou rúrkou sú potrebné závesy, nity,hmoždinky a ďalšie upevňovacie prostriedky, ktoré sú v prevádzkenáchylnć k poruchám alebo sa môžu pri náraze chodca poškodiť.jeho ľahké, jednoduché a lacné umiestnenie do upevňovacieho elementu, pričom definovaná sila nárazu je ľahko nastaviteľnáĎalej sa považuje za výhodné, keď má najmenej jedna dieraobdĺžnikový prierez. Ten...

Stieracie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3528

Dátum: 16.12.2004

Autori: Egner-walter Bruno, Schäuble Michael

MPK: B60S 1/06

Značky: zariadenie, stieracie

Text:

...sa pri prevádzke zariadenia späť na hnaný hriadeľ, ktoré musia byť zachytené v miestach uloženia hnaného hriadeľa, resp. tam kompenzované. Zníži sa prenos škodlivých klopných momentov na hnaný hriadeľ a zmenší sa ajzaťaženie motorčeka. Tým sa zníži opotrebenie motorčeka, najmä jeho časti na strane prevodua zvýši sa jeho životnosť.Prenosový prvok usporiadaný na kľuke motorčeka môže byť v zmysle vynálezcovského riešenia uskutočnený ako...

Obalový systém pre stierač čelného skla obsahujúci zakrivený pásik a integrovanú pružnú štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2644

Dátum: 15.09.2004

Autori: Houssat Stéphane, Clamagirand Catherine

MPK: B60S 1/38, B65D 25/10

Značky: stierač, integrovanú, systém, zakřivený, štruktúru, obsahujúci, čelného, pružnú, obalový, pásik

Text:

...so zodpovedajúcimi nosnými povrchmi. Potom pružná vratná sila vyvolaná napätím pružnej štruktúry medzi rôznymi nosnými povrchmi znehybní lištu stierača čelného skla V jej puzdre.0013 Okrem toho, pretože je lišta nesená pri svojom hornom resp. dolnom konci, je priestor nachádzajúci sa pri bočných stranách uvedenej lišty voľný. Je teda možné ukázať takmer celújednu z bočných strán lišty, samozrejme pokiaľ je obal transparentný. Tým je možné...

Deformovateľná hnacia páka mechanizmu stierača skiel obsahujúca pozdĺžny otvor v tvare štvoruholníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5048

Dátum: 07.09.2004

Autori: Boissac Jean-paul, Meurville Florent, Pain Joël

MPK: B60S 1/06

Značky: pozdĺžny, otvor, mechanizmu, štvoruholníka, obsahujúca, deformovateľná, hnacia, stierača, skiel, tvare, páka

Text:

...diagonálu v jej strede.Podľa ďalších charakteristík vynálezu- pozdĺžny otvor má tvar kosoštvorca, ktorého väčšia diagonála je zhodná s hlavnou osou uvedeného úseku- plocha prierezu každej vetvy je všeobecne konštantná V celej dĺžke vetvy- plocha prierezu každej vetvy V úrovni aspoň jedného uhla pozdĺžneho otvoru je menšia ako priečny vertikálny prierez vetvy medzi uvedenými uhlami pozdĺžneho otvoru- prvý koniec je vyhotovený vo všeobecne...