B60R 25/06

Systém na uzamknutie automatickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7256

Dátum: 03.09.2015

Autor: Pokorný Petr

MPK: B60R 25/06, B60R 25/24

Značky: uzamknutie, systém, převodovky, automatickej

Text:

...automatickej prevodovky a blokovací servomotor je vybavený riadiacou jednotkou, pričom riadiaca jednotka je prepojená s elektromagnetickým relé, ktoré je zapojené medzi spínacou skrinkou a štartérom na prerušenie spojenia medzi spínacou skrinkou a štartérom, keď je zamykací Čap blokovacieho servomotora vo vysunutej polohe a blokuje páku na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky.Výhodou systému na uzamknutie automatickej...

Zámok mechanizmu radenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7145

Dátum: 02.06.2015

Autor: Pejchal Stanislav

MPK: B60R 25/04, B60R 25/06

Značky: mechanizmu, zámok, radenia

Text:

...zámku mechanizmu radenia podľa technického riešenia sú zobrazené na priložených výkresoch, na ktorých obrázku 1 zobrazuje zámok s bočným usporiadaním zamykacieho elementu, pričom na obrázku 2 je toto uskutočnenie zobrazené namontované pri voliči automatickej prevodovky. Na obrázku 3 je uskutočnenie zámku so zámkovou vložkou na hornej strane rámu a na obrázku 3 je uskutočnenie so servomotorom.Na obrázku l je zobrazený prvý príklad...

Zariadenie na zamkýnanie rukoväti radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6699

Dátum: 04.03.2014

Autor: Vámoš Richard

MPK: B60R 25/06

Značky: páky, rukoväti, radiacej, zariadenie, zamkýnanie

Text:

...môže mať kalený povrch, môže ísť o kúsok plechu z tvrdenej ocele, ktorý sa vloží do formy pri vstrekovaní škrupinového prvku z plastu alebo pri odlievaní z nekovovej zliatiny.Škrupinový prvok je možné vytvoriť z dvoch častí tak, že vrchná časť s mechanizmom otáčania a posuvu,teda s hriadeľom a zámkom má rozmery a tvar použiteľný pre viacero typov rukovätí a vnútro škrupinového prvku je vytvorené vložkou, ktorá má už presný tvar modelujúci...

Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6402

Dátum: 01.03.2013

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: zabezpečovacie, zariadenie, vozidla, motorové

Text:

...a zobáčikom i 31 na pomocný jazdec 5. Pomocný jazdec Q vybavený vybraniami g a tvarovým koncom g pre uzamykací segment j je posuvne uložený v konzole i medzi stenou konzoly i a uzamykacím segmentom i. Z vonkajšej strany steny konzoly l je pripevnená zámková vložka z, výhodne rotačná,na ktorej spodnej časti 2 l zasahuj úcej do vnútomého priestoru konzoly L podľa obr. 2 je pripevnený ozubený segment ž, ktorého zuby 31 sú v zábere s vybraniami...

Zariadenie na diaľkové zablokovanie spojkového systému automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5770

Dátum: 06.06.2011

Autor: Kalaš Andrej

MPK: B60R 25/06

Značky: systému, zariadenie, diaľkové, spojkového, automobilů, zablokovánie

Text:

...otvor á v ktorom je umiestnená pohyblivá tyč Q spojky ukončená v pieste Z,ktorý je na jednej strane umiestnený v hydraulickom valci 8 a druhá strana tyče Q spojky je spojená príchytkou 2 s ramenom l 0 spojkového pedálu, s oskou 11 a nášlapkou Q, s tým, že blokovacia hlavica g má na dolnej časti závit Q, v ktorom je slcrutka l 4, otočne uložená v ložiskách Q, Q a spojkou 11 je spojená soservomotorom lg. Blokovacia hlavica 4, má na oboch...

Zamkýnací systém na súčasné blokovanie aspoň dvoch pohyblivých prvkov motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286004

Dátum: 17.12.2007

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: B60R 25/06

Značky: prvkov, systém, motorového, zamkýnací, dvoch, blokovanie, vozidla, pohyblivých, aspoň, súčasné

Zhrnutie / Anotácia:

Systém je ovládaný kľúčom a/alebo bez použitia kľúča. K zamykaciemu mechanizmu (A) sú cez spojovacie prvky (C) priradené aspoň dva blokovacie prvky (25) na blokovanie súčasne dvoch prvkov vozidla, napr. radiacej páky a ručnej brzdy. Zamkýnací mechanizmus (A) pozostáva zo zámkovej časti s hlavným telesom (1) a z otočnej časti (B), ku ktorej sú jedným koncom pripojené spojovacie prvky (C), druhý koniec týchto prvkov (C) je spojený s blokovacími...

Zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285762

Dátum: 02.07.2007

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: B60R 25/06

Značky: motorových, proti, zariadenie, vozidiel, odcudzeniu, zabezpečovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi zamkýnacím mechanizmom (1) so zámkou (6) a vodiacim prostriedkom (3) na vedenie blokovacieho čapu je uložený variabilný modul (2), ku ktorému je pripojená aspoň jedna nosná konzola (27) pevne spojená s karosériou, prípadne s bočnou stenou tunela motorového vozidla.

Zamkýnacie zariadenie zabraňujúce poškodeniu zámkovej kľúčovej drážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285672

Dátum: 10.05.2007

Autor: Gaieter Liou

MPK: B60R 25/06, E05B 17/00

Značky: zariadenie, poškodeniu, zamkýnacie, zabraňujúce, zámkovej, drážky, kľúčovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zamkýnacie zariadenie zabraňujúce poškodeniu zámkovej kľúčovej drážky pozostávajúce z telesa, do ktorého je vmontované jadro zámky, v ktorom je kľúčová drážka, z ochrannej dosky so štrbinou, kde ochranná doska je pripevnená k telesu tak, aby kryla jadro zámky s výnimkou kľúčovej drážky a z plochého kľúča, ktorý je zasunutý do kľúčovej drážky cez štrbinu. Podstata zamkýnacieho zariadenia spočíva v tom, že štrbina (22) v ochrannej doske (2)...

Zariadenie na uzamykanie radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4403

Dátum: 02.03.2006

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: vozidiel, uzamykanie, motorových, páky, zariadenie, radiacej

Text:

...je zrejmé z obr. l a 2, zahmuje držiak 1,ktorého tvar zodpovedá príslušnému typu vozidla a u ktorého V priestore medzi homou doskou 2 a spodnou doskou 3 je na čape 4 rotačne uložená západka 5. l-lomá doska 2 a spodná doska 3 sú vybavené výrezmi 6 pre neznázomenú radiacu páku a je medzi nimi uložená pružina 7, ktorá západku 5 tlačí smerom od výrezov 6. Na homej doske 2 je upevnené puzdro 8, v ktorom je axiálne posuvne uložená zámková vložka 9...

Zariadenie pre mechanické zabezpečovacie zariadenia vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4399

Dátum: 02.03.2006

Autori: Maloušek Drahomír, Ambrož Karel

MPK: B60R 25/06

Značky: mechanické, zariadenie, zariadenia, vozidiel, zabezpečovacie

Text:

...lankami, upevnené na ojnici 4, nesúmeme, Podľa obr. 1 sú prenosové členy 5, 6, tvorené ovládacímí lankami uložené vo vodiacich trubkách 7, 8. Vodiace trubky 7, 8, sú, v tomto vzorovom prevedení upevnené na kryte 21, zámkovej vložky 2, vedľa seba. Je zrejmé, že vodiace trubky 7, 8, možno uložiť pri kryte 21, zámkovej vložky 2, tiež nad seba, alebo inak vhodne.V altematívnom vyhotovení podľa obr. 7 je otočný člen 12, vybavený dvojicou čapov,...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4398

Dátum: 02.03.2006

Autor: Kadlec Kamil

MPK: B60R 25/06

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...a kinematickú väzbu tvorí spojka.Je účelnć z dôvodu jednoduchej konštrukcie a životnosti, keď spínače sú bezkontaktné.V prípade, že je možné zariadenie umiestniť u blokoVaného dielu je výhodné, ked matíca pohybovej skrutky tvorí závoru vysunutú z otvoru V stene skrine.Výhodne je, že zariadenie je možné umiestniť nezávisle na polohe blokovaného dielu, keď matíca pohybovej skrutky je ohybným členom spojená so zàvorou uloženou na konci...

Prídavné zariadenie na uzamknutie riadiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4077

Dátum: 04.03.2005

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: přídavné, páky, riadiacej, zariadenie, uzamknutie

Text:

...vložky prechádza otvorom V krycej manžete riadiacej páky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené s použitím výkresov, na ktorých je schematicky znàzomené na obr. l axonometrický pohľad na uzavretie prídavného zariadenia V odomknutej polohe, na obr. 2 pohľad zhora na zariadenie podľa obr. l V čiastočnom reze, na obr. 3 pohľad zhora na prídavné zariadenie v čiastočnom reze po zamknutí, na obr. 4 pohľad na...

Spojkový imobilizér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3550

Dátum: 01.07.2003

Autor: Kalaš Andrej

MPK: B60R 25/06

Značky: imobilizér, spojkový

Text:

...sú v otvore 7 umiestnenými v závore 8 oproti ktorej je stolica 9 pevne spojená so základným telesom 1 v ktorej je otvor 10 pre zamykací kolik 4, drážka 11 pre zarážku 5, drážka 12, pre otočné rameno 3, pričom v závore 8 je pozdĺžny otvor 13, s vratnou pružinou 14, drážka 15 pre kolik 6 ktorý je pevne spojený so stolicou 9 a na konci závory 8 je poistná zarážka 17, pevne spojená skrutkou 18 k závore 8 s týmže na základnom telese 1 je otvor...

Zariadenie na zabezpečenie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3002

Dátum: 08.10.2001

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/06

Značky: motorových, zariadenie, vozidiel, zabezpečenie

Text:

...vo všetkých smerochsvojho možného pohybu, takže ju nie je možné z blokovacich prvkov vysunúť.Prehľad obrázkov na yýkresochNa obr. 1 je znázornený pohľad na zariadenie blokujúce blokovacimi prvkami radiacu páku automobilu,. na obr. 2 je znázornený pohľad na blokovacímechanizmus zariadenia podľa obr. 1 v polohe, kedy blokovacie prvky neblokujú radiacu páku, na obr. 3 je znázornený pohľad na zámku, keď radíaca páka nie je blokovaná, na...

Zariadenie na zabezpečenie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2731

Dátum: 11.12.2000

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/06

Značky: motorových, vozidiel, zariadenie, zabezpečenie

Text:

...časť vytvorenú na blokovacom prvku, tak že tento3 blokovací prvok se otočne odsúva zblokovacej polohy. Aby nebolo možné vo vysunutej polohe blokovacím prvkom pohybovať bez pôsobenia zámky, je na uvoľňovacej tvarovanejčasti blokovacieho prvku vytvorená plôška, ktorou je blokovací prvok držaný vo vysunutej polohe.Zhladiska realizácie blokovacieho mechanizmu je jeho vodiaca část tvorená prvou a druhou vodiacou časťou, ktoré sú zaistené proti...

Zariadenie proti krádeži motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 218

Dátum: 09.09.1993

Autor: Boruch Miloslav

MPK: B60R 25/06, B60R 25/08

Značky: krádeži, zariadenie, motorových, proti, vozidiel

Text:

...jen ztěží rozjet, ihned zase zhasne.Výše uvedený zámkový mechanismus může být přitom konkrétně proveden tak, že sestává z třídílné teleskopické tyče, jejíž první díl je kloubově spojen s krycím členen, zatím co druhý díl má rozvidlený konec a třetí díl hákový konec, který při zatažené poloze tvoří spolu s rozvidleným koncem druhého díluxmawkné oko pro dřík řadící páky, přičemž druhý díl obklopuje oba zbývající díly a vykazuje náboj pro...

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: 279812

Dátum: 13.05.1992

Autor: Eizen Noach

MPK: B60R 25/06, E05B 65/12

Značky: motorových, proti, krádeži, zariadenie, zabezpečovacie, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži je tvorené blokovacím ústrojenstvom (14) a naň napojeným prídavným bezpečnostným systémom (105), obsahujúcim výstražnú signalizáciu (104) a/alebo blokovanie riadenia (102) a/alebo detekčný prístroj vniknutia do vozidla a pohybu vozidla (10).

Zariadenie na blokovanie štartu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261677

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jamriška Dušan, Panuška Štefan

MPK: F02D 41/06, B60R 25/06, F02N 15/10...

Značky: vozidiel, motorových, blokovanie, startu, zariadenie

Text:

...alebo jej časti dôjde k zničenie ozubených kolies prevodovky.Uvedené nedostatky odstraňuje blokovanie štartu pri zaradenom prevod-Guyom stupni podľa vynálezu, podstatou ktorého je vačkia ovladajúca spínač elektrického okruhu štartovania pevne uchytená na pomocnej tyčí tvarovaná tak, aby pri radiacom pohybe tyče rozopínala prostredníctvom spínače elektrický okruh štartovania.foto riešenie umožňuje jednoduché nastavenie správnej funkcie...