B60R 25/02

Zámok riadenia pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18760

Dátum: 16.04.2013

Autor: Graglia Daniele

MPK: B60R 25/02, B60R 25/021, B60R 25/023...

Značky: vozidla, riadenia, zámok

Text:

...zahrnuje tiež zariadenie 15 proti neoprávnenej manipulácii, ktoré sa aktivuje buď prasknutím vonkajšieho puzdra 2 a/alebo odstránením jednotky 13 motor-prevodovka, všeobecne vytialmutím kolika 12 z vodiacehokanála 10, ako je znázomené na obr. 2 a 3.0014 Zariadenie 15 je uložené vnútri puzdra 2, konkrétnejšie vnútri dutiny 16, ktorá je predĺžená v smere 18 kolmom na smer ll a os 6 a ktorá na jednej strane ústí do vodiaceho kanála 10 a na druhej...

Zabezpečovacie zariadenie riadiaceho stĺpika automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17405

Dátum: 21.01.2011

Autori: Kaliebe Lukas, Laval Anthony

MPK: B60R 25/02

Značky: zariadenie, vozidla, automobilového, zabezpečovacie, riadiaceho, stĺpika

Text:

...západky asmer premiestňovania pohyblivého indexovacieho prvku sú rovnobežne,- západka apohyblivý indexovací prvok sa opierajú o profil ozubeného kolesa narovnakej strane uvedeného profilu a premiestňujú sa v rovnakom smere voči profilu.Vynález sa taktiež týka podpomého modulu pre otáčanie stĺpika riadenia obsahujúceho pomocný motor aplikujúci otáčavú silu na stĺpik riadenia, charakterizovaný tým, že obsahujezabezpečovacie zariadenie...

Elektrické zariadenie proti krádeži so zablokovaním/odblokovaním stĺpika riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17406

Dátum: 07.10.2010

Autori: Grenouillat Régis, Laval Anthony, Lejeune Nicolas

MPK: B60R 25/02

Značky: stĺpika, zariadenie, elektrické, krádeži, proti, riadenia

Text:

...vačky 21, ktorá sa vzďaľuje od stredu otáčania kolesa 20 tak, že západka sa vyťahuje zo stĺpikaKoleso 20 je rovnako tvarované s postranným prídavkom majúcim obvodový profil 23premenlivého radiálneho rozmeru tak, že opomý bod sa na tomto profile nachádza V takej radiálnej vzdialenosti od osi otáčania kolesa, ktorá sa mení s opomým bodom uvažovaným naTakto sa profil 23 delí na dve sekcie 23 a a 23 b radiálneho rozmeru zodpovedajúce...

Motorizované blokovacie zariadenie riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11921

Dátum: 31.12.2007

Autor: Laval Anthony

MPK: B60R 25/02

Značky: blokovacie, motorizované, zariadenie, riadenia

Text:

...a0 brázok 4 zobrazuje schematický pôdorys blokovacieho zariadenia podľaVynález bude bližšie opísaný v ďalšom na základe priložených obrázkov. Na obrázkoch sú rovnaké konštrukčné časti označené rovnakými vzťahovými značkami.Obrázky 1 a 4 zobrazujú časť motorizovaného blokovacieho zariadenia 1 riadenia premotorové vozidlo, ktoré je uchytené v puzdre, z ktorého sú schematicky zobrazené len opoméToto blokovacie zariadenie riadenia zahŕňa...

Zabezpečovacie zariadenie pre stĺpik riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11545

Dátum: 21.12.2007

Autori: Laval Anthony, Montay Jean-philippe

MPK: B60R 25/02, E05B 65/12

Značky: stĺpik, zariadenie, zabezpečovacie, riadenia

Text:

...zariadenia spolus pohonnými prostriedkami blokovacích prostriedkov.Tieto pohonné prostriedky zahrňujú elektrický motor 7, ktorého Výstupný hriadeľ 7 a nesiezávitnicu 9, ktorá je spojená s hnacim kolesom ll.Hnacie koleso 11 je ozubenć, s nosnou osou 13 dostupujúcou do ložiska 15 umiestnenéhoAko možno konštatovať podľa obr. 2, nosná os 13 je výhodne vyhotovená v tvare tíahla osovoprechádzajúceho hnacím kolesom 11 a vyhotoveného spolu s...

Zabezpečovacie zariadenie pre stĺpik riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8202

Dátum: 21.12.2007

Autori: Laval Anthony, Montay Jean-philippe

MPK: B60R 25/02, E05B 65/12

Značky: stĺpik, zariadenie, riadenia, zabezpečovacie

Text:

...polohy je navyše výhodne schopný snimatvzdialenú polohu unášacieho kolesa.0016 Ďalšie vlastnosti a výhody tohto vynálezu vyplynú z nasledujúceho opisu, ktorý slúži ako priklad a nie je vyčerpávajúci, a ktorý sa vzťahuje na- obrázok 1 je pohlad vreze na část zabezpečovacieho zariadenia protikrádeži podľa tohto vynálezu,- obrázok 2 je pohIed podľa rezu I-l na část zabezpećovacieho zariadenia~ obrázok 3 je pohľad vreze na ćast...

Motorizované zariadenie na uzamykanie riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8653

Dátum: 09.03.2007

Autori: Otto Andreas, Schnittker Eckhard

MPK: B60R 25/02

Značky: motorizované, riadenia, uzamykanie, zariadenie

Text:

...vytvorenie uzamykacieho kolika pre zariadenie na uzamykanie riadenia.0012 vynález bude ďalej bližšie opísaný pomocou pripojených obrázkov. Na obrázkoch sú rovnake časti označené rovnakými vzťahovými značkami.0013 Obrázky 1 až 3 znázorňujú časť motorizovaného zariadenia 1 na uzamykanie riadenia pre motorové vozidlo, ktoré je uložené v skrini 3, ktorá je znázornená len čiastočne.0014 Toto zariadenie na uzamykanie riadenia obsahuje...

Mechanické bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5020

Dátum: 22.07.2005

Autor: Chiaro Luigi

MPK: B60R 25/02

Značky: mechanické, bezpečnostné, zariadenie

Text:

...Vyššie uvedené nevýhody a ďalšie nedostatky môžu byť teraz prekonané týmto vynálezom, ktorý ponúka mechanické bezpečnostné zariadenie, ktoré bude pripevnené na volant, má redukovanou veľkosť a hmotnosť, ľahko sa. inštaluje a ktoré sapri použití skladá na seba, takže zaberá malý priestor.0014 Teraz bude tento vynález podrobne opísaný na výhodnom uskutočnení ako príklade, ale bez akéhokoľvek obmedzenia, s odkazom na priložené výkresy,...

Bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení, predovšetkým pre motorové vozidlo, so zasúvacou západkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5693

Dátum: 14.06.2005

Autori: Maltaverne Frédéric, Lesueur Guillaume

MPK: B60R 25/02

Značky: vozidlo, motorové, zariadenie, zasúvacou, západkou, predovšetkým, krádeži, bezpečnostné, proti, riadení

Text:

...riadenia. EP-A-1 069 010 publikuje bezpečnostné zariadenie protikrádeži podľa predvýznaku patentového nároku 1.0009 Preto technický problém, ktorý chce vyriešiť predmet tohto vynálezu,je navrhnúť bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení so zasúvacou západkou, predovšetkým pre motorové vozidlo, ktoré obsahuje telobezpečnostného zariadenia na riadení, ktoré sa skladá z prvej časti, v ktorej súintegrované prostriedky blokovania,...

Valcový zámok s kódovým kľúčom na zablokovanie hriadeľa volantu a ochranu motorového vozidla pred odcudzením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3153

Dátum: 14.03.2005

Autor: Rajacic Zdravko

MPK: B60R 25/02

Značky: vozidla, ochranu, zablokovánie, hriadeľa, motorového, kódovým, válcový, volantu, kľúčom, zámok, odcudzením

Text:

...je juhoslovanská patentová prihláška č. P-731/92, v ktorej je prezentovaný valcový zámok tvorený valcom a kľúčom. Valec je lvarovaný ako polvalec a obsahuje lôžko valca, ktoré vo svojej hornej, v podstate zagulatenej valcovej časti obsahuje pozdĺžny otvor jadra na inštaláciu valcového jadra. Valcové jadro nesie na svojom vnútorne umiestnenom zakončení prvok na zamykanie. Otáčanie valcového jadra sa týmto spôsobom prenáša na zamykacie prvky....

Spôsob uzamykania riadenia všetkých cestných motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3980

Dátum: 03.11.2004

Autor: Terebeši Ján

MPK: B60R 25/02

Značky: všetkých, uzamykania, spôsob, riadenia, motorových, cestných, vozidiel

Text:

...je privarený drážkovaný čap 5, pre volant, ktorý je zakrytý ozdobnou maticou 6. Na vrchu unášacieho taniera 2 je priskmtkovaný vrchný tanier 7 so skrutkou 8, aby pricip systému bolo krytý. Do unášacieho taniera 2 je zaskrutkovaný pevný doraz staviaca skrutka 11 okrem toho štyri zaisťovacie elementy 10 s číslami po obvode 0 až X so zaisťovacou lamelou 9.Zaisťovacia lamela 9 má štvorcový otvor pre osadenie a zaistená so seegerovou poistkou...

Elektrický obvod zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3132

Dátum: 05.02.2002

Autori: Matušek Oldřich, Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: zabezpečovacieho, zariadenia, elektricky, obvod

Text:

...elektronického kľúča s riadiacim procesorom.Príklady uskutočnenia Zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l a 5 zahŕňa skriňu 1 vytvorenú ako odliatok, najlepšie z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Zhora je skriňa l uzatvorená nznázorneným vekom, ktoré, pokiaľ je k nemu na vozidle možný prístup, je upevnené zatrhávací mi skrutkami. V skrini 1 je v náliatku g uložená matica 1 pohybovej skrutky A. Matica ě je usporiadaná posuvne...

Zabezpečovacie zariadenie dopravných prostriedkov proti odcudzeniu, prípadne neoprávnenému používaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2732

Dátum: 11.12.2000

Autor: Krajčovič Ludovít

MPK: B60R 25/02

Značky: zabezpečovacie, prostriedkov, neoprávněnému, proti, používaniu, případně, zariadenie, odcudzeniu, dopravných

Text:

...napr. pomocou zâmkového mechanizmu upevneného napr. na volantovej platni, pripadne základnej alebo stabilizačnej alebo obidvoch - základnej a stabilizačnej zámkovým čapom zasunutým do výrezov všetkých platní, čím nastane znefunkčnenie volantu t.j. prenosu otáčavého pohybu volantovej platne a na nej upevneného volantu na volantovú tyč a tým je umožnené vedenie vozidla. Na tento účel sa nevylučuje ani použitie iných spôsobov spoľahlivého...

Zabezpečovacie zariadenie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2468

Dátum: 16.05.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: zabezpečovacie, zariadenie, vozidiel

Text:

...spojené s puzdrom l. Na vedenie kľukového hriadeľa g sú v puzdre 1 uložené s odstupom dva vodiace knižky Q, gQ, zaistené proti posuvu pomocou kolíkov 31, 12. Na kľukovom hriadeli g sú známym spôsobom uložené ojnice 61, 6 g, z ktorých je ku každej pevne prichytený koniec jedného ohybného hriadeľa Ľ, E. Ohybné hriadele Ľ, Ľ sú z puzdra 1 vyvedené otvormi do vedení Q, Q, ktoré sú upevnené na puzdre l, napríklad zvarom 91, 2. Pomocou vedení Q,...

Zariadenie na aretáciu, najmä radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2466

Dátum: 16.05.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: vozidiel, najmä, motorových, páky, aretáciu, radiacej, zariadenie

Text:

...radiace ťahadlá alebo lanká spojené s radiacou pákou 3, ťahadlá ručnej brzdy a pod. Voľný koniec aretačného kolika á je opatrený navzájom rôznobežnými plochami 12 priliehajúcimi v zamknutej polohe na radiacu páku § na jej aretáciu v pozdĺžnom smere Ľ a v priečnom smere B. V danom pripade sú dve navzájom rôznobežné plochy 12 vytvorené kolmo na seba vo vybraní koncovej časti aretačného kolika 5.Poloha a pohyb aretačného kolika á a tým aj...

Zariadenie na zamknutie radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2465

Dátum: 16.05.2000

Autori: Van Ruiten Henricus Theodorus, Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: radiacej, páky, motorových, vozidiel, zariadenie, zamknutie

Text:

...kolik Q. Aretačný kolik Q je uložený posuvne vo vedení 6 upravenom na držiaku Z,ktorý je svýhodou upevnený vo vnútri tunela ll motorového vozidla, zktorého vystupujeradiaca páka § a v ktorom sú upravené radiace ťahadlá alebo lanká spojené s radiacou pákou §, ťahadlá ručnej brzdy a pod. Na držiaku Z je upevnený plášť 12 bovdenu 10, napríklad pomocouskrutky E. Na držiaku Z je prostredníctvom čapu l 7 okolo zvislej osi Q výkyvne uložená...

Poistné zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 522

Dátum: 10.08.1994

Autor: Vlačiha Ján

MPK: B60R 25/02

Značky: zariadenie, poistné, vozidla, motorové

Text:

...uzazknutiĺ hál-iu v dolnej polohe zabraňuje priečnik odohratie zariadenia z pedálov. Ere- každy typ vozidla je potrebnézariadenie príslušných výrobných rozmerov.Technické riešenie je vyobrazené na obr. l v pohľade spredu a na obrázku 2 v poh-ľade z boku. Na čalšom výkrese na obr. 3 je znázornená .manipulácia so. zariadením.Príklad Dreved en 57.5Zariadenie podľa obrázku l pozostáva z- tvarovaného. plechu- lopantky , opatrenej vodzítkom...

Zariadenie na mechanické zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 45

Dátum: 07.07.1993

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: krádeži, vozidiel, proti, mechanické, zabezpečenie, zariadenie, motorových

Text:

...což zaručuje, že i při nahodilém uzamäení lze 5 vozidlem bezpćně zaetavit, Ľoä u zabudovanýchzamků řízení je pri nahodilem uzamćení téměř vyloučeno.Technicke řešení bude blíäe osvětleno pomocí výkresu nakterém je schematicky znazorněno příkladne provedení proffřf li, aj or QxFd pqiĺt-pç in j g gel-m tgšgniZařízení podle obrazku zahrnuje samostatnou zamkovou bezpečnostní. vlozku 2. ktera je zabudovana do nedemontovatelne části L těleea E zámku...

Kombinované bezpečnostní zařízení pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 266872

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blažek Jan, Hurník František

MPK: B60R 25/02

Značky: kombinované, bezpečnostní, zařízení, automobily

Text:

...podle vynálczu spočívá ve vytvoření víceúčelového jednoduchého, výrobně i nákladově nenáročného zařízení, které ie využitelné pro ochranu automobilu před zcizením zamezením možnosti pohybu s řadící pákou, dále pro vyproštění osob z bezpečnostních pásů jejich přeřezáním a nakonec pro možnost úniku osob z automobilu se zablokovanými dveřmi. Při umístění tohoto zařízení na stabilním místě v držáku umístěném mezi přednímí sedadly v...

Zařízení pro zabránění odcizení vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255863

Dátum: 15.03.1988

Autor: De La Orden Azuaga Manuel

MPK: B60R 25/02

Značky: zařízení, odcizení, zabránění, vozidla

Text:

...v dalším nazýván spojovací válec l, zatímco kratší válec 5 menším průměrem je v dalším nazýván unášecí valec 3. Sloupek řízení, který prochází spojovacím válcem ł, je rozdělen na dvě části, a to horní část 3, která je přímo spojena s volantem, a spodní částí 3, která je spojena s prvky řízení, zajiščujícími řízení kol vozidla. V poloze pro zabránění odcizení vozidla je horní část 3 od spodní části 4 mechanicky oddělena, zatímco V poloze pro...