B60P 3/40

Dopravný prostriedok pre listy rotora veternej elektrárne a/alebo segmenty veže a transportný stojan pre dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16290

Dátum: 05.04.2011

Autori: Ressel Dirk, Janke Mirko, Lülker Frank

MPK: F03D 1/00, B60P 3/40

Značky: veže, segmenty, prostriedok, dopravný, transportný, lišty, stojan, veternej, rotora, elektrárne

Text:

...v podstate nula. V druhom prevádzkovom stave je prvé otáčavé ložisko nastavené tak, aby druhý koniec prvého úseku ukazoval dolu, a druhé otáčavé ložisko je nastavené tak, aby jeho druhý koniec ukazovaldolu. V takom úseku je medzi prvou rovinou otáčania arovinou adaptéra na list plánovanýuhol. Tým medzi listom rotora a transportným stojanom existuje tiež uhol, ktorý je väčší než0013 Vynález sa týka taktiež nenárokovaného dopravného...

Transportné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17861

Dátum: 08.04.2010

Autori: Lülker Frank, Cyrus Bernd

MPK: B61D 3/16, B60P 3/40, F03D 1/00...

Značky: zariadenie, transportné

Text:

...pozorovaní je pohyb hrotu listu rotora vzhľadom na zmienený prvok vozidla taký malý, že svetlú oblasť prvku vozidla, ktorá je označovaná aj ako prejazdný prierez,- teda oblasť, v ktorej sa pri transporte musí nachádzať všetok transportovaný tovar - neopúšťa,tak toto jednako nemôže byť zaistené, lebo, napríklad, nie sú presne známe možné amplitúdy0011 Základom vynálezu bola teda úloha odstrániť pokial možno vyššie uvedené...

Samohybné ťažké nákladné modulové transportné vozidlo na zdvihnutie a vzpriamené transportovanie fundamentu zariadenia na využitie energie vetra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11423

Dátum: 08.06.2009

Autor: Beichelt Lothar

MPK: F03D 1/00, B60P 3/40

Značky: zariadenia, využitie, energie, samohybné, vzpriamené, zdvihnutie, vozidlo, vetra, modulové, nákladné, fundamentu, ťažké, transportné, transportovanie

Text:

...zahmuje mobilný transportný systémpresne tri samohybné ťažké nákladné modulové transportné vozidlá.0014 Konečne sa môže predpokladať, že mobilný transportný systém je vytvorený na transport trojnohého fundamentu, hlavne tiipílu. Hlavne sa môže pri fundamente jednať o fundament podľa nemeckého úžitkového vzoru DE 20 2004 020 720 Ul prihlasovateľa.0015 Základom vynálezu je prekvapujúci poznatok, že využitím zariadenia na vyrovnávanie...

Podávacie zariadenie jazdného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7575

Dátum: 05.12.2006

Autori: Hein Andreas, Matheisl Michael, Klein Wolfgang

MPK: B66B 31/00, B60P 3/40

Značky: systému, podávacie, zariadenie, jazdného

Text:

...pevnost, schopnostÚloha vytýčená vynálezom spočíva v racionalizáciivýrobnej montáže jazdných systémov a predovšetkým- vytvorení podávacieho zariadenia jazdného systému,omocou ktorého e možné azdn s sténl očas fáz repra P prisunút a odsunút z montážnej stanice a- vytvorení spôsobu zostavy jazdného systému.Riešenie tejto úlohy spočíva podľa vynálezu- V podávacom zariadení jazdného systému podľa význakov nezávislého patentového nároku 1 a- v...

Dopravný prostriedok pre nadrozmerný kusový náklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3635

Dátum: 21.12.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: B60P 3/40, B64F 5/00, F03D 11/00...

Značky: dopravný, kusový, nadrozmerný, náklad, prostriedok

Text:

...rotora,pričom list rotora je svojím najširším miestom (toto je napr. 6 metrov alebo viac) prevážaný v priamej polohe. Pri dosiahnutí premostenia diaľnice je teraz celý list rotora otočený o približne90 ° - obr. 2 - takže prejazd pod premostením diaľnice je možný.0012 Obrázok 3 ukazuje polohu upínacieho zariadenia listu rotora prívesu pred pootočenímlistu rotora, obrázok 4 ukazuje polohu listu rotora po pootočení.0013 Obrázok 5 ukazuje...

Mechanizovaný přepravní a montážní vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 263740

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lukes Vladimír

MPK: B60P 3/40

Značky: přepravní, mechanizovaný, montážní

Text:

...korby 1 je blíže k přednímu konci umístěna kabina Ž s řídícím panelem Q mechanismů a sedačkou 1. Za kabinou 2 je vytvořena pomocné plošina § pro prepravu kratšího materiálu. Na opačné straně korby 1 je přes celou její délku vytvořena přepravní plošina 2, na níž jsou ukládány dlouhé potrubní díly JQ. Na předním a zadním konci korby 1 je před kabinou 5 a za pomocnou ploěinou § umístěn nosný prvek 12.Na každém nosném prvku L 5 je výkyvně uloženo...

Úložná konstrukce zejména pro přepravu dlouhých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257932

Dátum: 15.06.1988

Autori: Koudelka Josef, Gottfried Zdeněk

MPK: B60P 7/12, B60P 3/40

Značky: dílců, dlouhých, konstrukce, zejména, prepravu, úložná

Text:

...v nárysu a obr. 4 uvádí zadní nosnou konstrukcí v boPřední nosné konstrukce, podle konkrétního provedení předmětu vynálezu, sestává ze dvou podélných nosníkü l, na kterých je přivařen příčný nosník g.iK příčnému nosníku g jsou pomocí předních přestavitelných čepů 5 připevněny přední přestevitelné opěry Q. Cela konstrukce je k přednímu nosnému rámu návěsu.připevněne svorníky ina konzolami Q, které jsou montážně přivařeny k přednímu...

Automobil k přepravě dlouhých břemen. zejména objemových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244544

Dátum: 16.02.1987

Autor: Malý Ctibor

MPK: B60P 3/40

Značky: objemových, automobil, přepravě, zejména, břemen, bloků, dlouhých

Text:

...na pame Konnxa. anemearm cuenKm H HanpaaĽHDEB enemenwu COCTOHT M 3 Bnyrpenneñ H Hapymnoñ Hanpannnmmx, coennnênnum npyr c npyrom nepemmqxamm M COGĽHHMTBHBnwm uanLueM. ľoxosxn aarocuenxn onnoocnoro npnuena-pocnycxa MMGET BepwnKansnym npopeas, qro no 3 BonHeT H 0 mHeHCHpOEaTB BHHHHMG äepoe HocTeñnopor, M npn xonocwum npoóerax HEBGCMTL onnoocnmñ npnuen-pocnycx norpymeunm B Hanpasneunn nnneana ua pamy maccn. B nasemennom cocwoxnnn onnoocnoro...