B60M

Zariadenie na diagnostiku statických parametrov trolejového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7127

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hargaš Libor, Šindler Peter

MPK: B60M 1/13, G01B 11/04, G01B 11/02...

Značky: parametrov, trolejového, statických, vedenia, zariadenie, diagnostiku

Text:

...fotodiódy. Vzdialenosť medzi jednotlivými fotodiódami je l cm, pričom sú rovnomerne rozmiestnené po celom snímači polohy trolejového drôtu. Údaje získané zo snímača polohy trolejového drôtu sú prenášané do riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka získava ďalšie informácie zo snímačov výkyvov a snímača výšky. Vyhodnocovanie získaných údajov sa realizuje v riadiacej jednotke v reálnom čase. Pri procese vyhodnocovania zároveň dochádza aj ku korekcii...

Zapojenie na elektrický ohrev trakčného vedenia a spôsob vytvorenia skratovej slučky a riadenia elektrického ohrevu trakčného vedenia využívajúci toto zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7108

Dátum: 05.05.2015

Autor: Čupka Dušan

MPK: B60M 3/04

Značky: elektricky, slučky, elektrického, vedenia, spôsob, riadenia, skratovej, trakčného, vytvorenia, zapojenie, ohřevu, využívajúci, ohrev

Text:

...acej stanice sprostredkovaný režim ohrevu trakčného vedenia, pričom po prijatí povelu na zavedenie elektrického ohrevu trakčného vedenia digitálne nadprúdové ochrany aktivujú nadprúdové chránenie zodpovedajúce vypočítanému prúdu skratovej slučky a potlačia nastavenie nadprúdovej ochrannej funkcie platné pre normálnu prevádzku.Je výhodné, ak po vytvorení skratovej slučky elektrického ohrevu trakčného vedenia lokálne riadiace systémy...

Spôsob detekcie poškodenia napájacieho trolejového vedenia a sústava na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288261

Dátum: 30.03.2015

Autori: Mlyńczak Jakub, Pawelak Marian

MPK: B60M 1/26, B60M 1/28, G01R 31/08...

Značky: napájacieho, spôsob, vedenia, trolejového, sústava, uskutočňovanie, spôsobu, tohto, detekcie, poškodenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob detekcie poškodenia napájacieho trakčného vedenia spočíva v tom, že sa vykonáva monitorovanie stavu vychýlenia aspoň jedného z ramien (2) a/alebo páky (3) napínacej sústavy trolejového vedenia. Signál zo zariadenia (1) na sledovanie polohy elementov napínacej sústavy, výhodne z akcelerátora alebo digitálnej vodováhy, generovaný v dôsledku rýchlych zmien polohy ramena (2) a/alebo páky (3), a signály vyvolané zmenami okolitej teploty a...

Spôsob pripájania modulov vysokonapäťového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6836

Dátum: 02.07.2014

Autori: Pčola Marcel, Buday Jozef, Havrila Rastislav

MPK: B60L 1/00, B60M 3/00, B60L 1/02...

Značky: meniča, vysokonapäťového, modulov, spôsob, pripájania

Text:

...tranzistory pracujúce s vysokou spínacou frekvenciou ( l 0 až 20 kHz). Predložený systém umožňuje paralelné zapojenie modulov vysokonapäťového meniča vrátane vstupného filtra každej skupiny modulov, ďalej sériové zapojenie modulov meniča so zmenou zapojenia filtra dolnej skupiny modulov a pripojenie autotransformátora napájajúceho sériovo zapojené moduly meniča s prekonfigurovaným filtrom. Systém teda môže pracovať V troch rôznych...

Ochranná traverza lanovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17565

Dátum: 04.06.2012

Autori: Riebenstahl Mario, Koehler Wolfgang

MPK: B60M 1/28, H02G 1/04

Značky: ochranná, traverza, lanovodu

Text:

...vyžaduje zachytávanie nahradzovaného lana vonkajšieho vedenia počas zachádzania zariadenia medzi napríklad existujúce laná vonkajšieho vedenia. Hlavne musí byť dbané na to, aby sa lano vonkajšiehovedenia pri vťahovaní alebo vyťahovaní nezaseklo medzi kladky v zariadení, aby sa z nehonáhlymi nepredvídanými skrutmi lana opäť nevyšmyklo alebo aby pri pretrhnutí lana nespadolvoľný koniec napríklad na vodiče trakčného vedenia, vedúceho prúd,...

Vynálezy kategórie «B60M» v ZSSR.

Oceľová bránová nosná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5636

Dátum: 04.01.2011

Autori: Straková Eva, Zahradník Ivan, Křtěnský Štěpán

MPK: E04C 3/00, B60M 1/00

Značky: ocelová, nosná, bránová, konštrukcia

Text:

...Bočná časť 1 brány ďalej zahŕňa tretie rúrkové teleso 5 v tvare oblúka, ktoré je situované medzi dvojicu zvislých rúrkových telies 3 tak, že rovina, preložená oblúkom tretieho rúrkového telesa 5, je kolmá na rovinu preloženej obidvomi zvislými rúrkovými telesarni à. Spodný koniec tretieho rúrkového telesa 5 je vybavený upevňovacou doskou g. Vyčnieva pod dvojicou zvislých rúrkových telies g smerom dole a von z brány a oblúkom zasahuje...

Oceľová bránová nosná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5634

Dátum: 04.01.2011

Autori: Straková Eva, Křtěnský Štěpán, Zahradník Ivan

MPK: E04C 3/00, B60M 1/00

Značky: nosná, konštrukcia, ocelová, bránová

Text:

...časti oceľovej bránovej nosnej konštrukcie pre trakčné vedenie dráh železnice a mestskej hromadnej dopravy sú jednotlivo tvorené do oblúka tvarovaným rúrkovým telesom 1 s pätkovou doskou is priechodnými otvormi Luspôsobenými na rozoberateľné pripevnenie k svomíkom základovej konštrukcie. Obe tieto bočné časti sú navzájom spojené vrcholovým rúrkovým telesom §v tvare oblúka. Do oblúka tvarované rúrkové teleso lje vybavené v oblasti...

Spôsob a zariadenie na napájanie koľajového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17896

Dátum: 18.11.2009

Autori: Altamura Renato, Trentini Daniele

MPK: B60M 3/02

Značky: napájanie, koľajového, zariadenie, spôsob, obvodů

Text:

...vnajhoršom prípade minimálny prúd na prvej náprave vlaku) prostrednictvom pôsobenia, a to bez spôsobenia skreslenia zasielaných kódov, na hodnotu napätia, dodávanéhovysielačom. Jeden aspekt tohto vynálezu sa týka zariadenia podľa nároku l.0010 Ďalší aspekt tohto vynálezu sa týka spôsobu podľa nároku 8.Prehľad obrázkov na yjkresoch0011 Charakteristické znaky a výhody spôsobu a zariadenia podľa tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho...

Silnoprúdové vedenie na elektrické vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 286326

Dátum: 27.06.2008

Autori: Del Naja Alcide, Siciliano Vito

MPK: B60M 1/00

Značky: vozidlo, elektrické, vedenie, silnoprúdové

Zhrnutie / Anotácia:

Silnoprúdové vedenie (1) na elektrické vozidlo (80), na ktorého dutom podlhovastom izolačnom kryte (4) je umiestnený určitý počet vodivých dosák (34), ktoré sú vyrovnane zoradené za sebou v smere jazdy (8) vozidla a ležia v podstate v rovnakej rovine ako vodorovný povrch (ST) cesty. V kryte (4) sa nachádza elasticky deformovateľná pásová vodivá súčasť (60), ktorá je vedená v smere jazdy a má časť (65) z feromagnetického materiálu. Magnetické...

Modulové silnoprúdové vedenie na elektrické vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285953

Dátum: 05.11.2007

Autori: Siciliano Vito, Del Naja Alcide

MPK: B60M 1/00

Značky: silnoprúdové, modulové, vozidlo, elektrické, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Modulové silnoprúdové vedenie (1) je vymedzené počtom podlhovastých krytov (4), v každom kryte sa nachádza polarizované vedenie (27) a pásová časť (60), ktorá elasticky mení svoj tvar a má určitú dĺžku, pričom na túto pásovú časť (60) pôsobí magnetické pole generované elektrickým vozidlom (80) s cieľom pritiahnuť úsek (60a) pásovej časti (60) do dotykovej polohy, čím sa vytvára elektrické spojenie medzi prvým polarizovaným vedením (27) a...

Zariadenie na kompenzáciu zmien dĺžky napínaných káblov, s v podstate konštantným ťahovým napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10085

Dátum: 19.09.2007

Autori: Capacchione Renato, Maggi Fiorino, Femminis Luciano

MPK: B60M 1/26

Značky: dĺžky, podstatě, káblov, ťahovým, zmien, zariadenie, napätím, konštantným, kompenzáciu, napínaných

Text:

...výklenkov zaistiť, ale predstavovalo by to neprimerane vysoké náklady. Ďalšou nevýhodou tohto systému sú vysoké náklady na inštaláciu, spôsobené predovšetkým nutnosťou použitiapomocných štruktúr na nesenie, vedenie a ochranu protizávaží.0009 Ďalší systém je založený na použití plynom ovládaného kompenzátora. V tomto systéme je jeden koniec kábla pripojený k zariadeniu, ktoré zahmuje jednotku pružina/tlmič so stlačeným plynom, obvykle dusíkom,...

Rýchlo nabíjajúci sa energiu dodávajúci systém pre dopravné prostriedky s elektrickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15545

Dátum: 01.08.2007

Autor: Ippolito Massimo

MPK: B60L 8/00, B60L 5/42, B60L 11/18...

Značky: energiu, pohonom, elektrickým, dopravné, dodávajúci, nabíjajúci, prostriedky, systém, rýchlo

Text:

...zverejneného vynálezu je vyriešenie komplikovanejších problémov s doterajším stavom techniky ato poskytnutím rýchlo nabíjajúceho sa energiu dodávajúceho systému pre dopravné prostriedky, zvlášť hromadného typu, s elektrickým pohonom, ktorý poskytuje využívanie super-kapacítorov namiesto alebo spolu so známymi akumulátormi, čoumožňuje podstatné zníženie časov nabíjania.0010 Iný predmet zverejneného vynálezu poskytuje rýchlo nabíjajúci sa...

Silnoprúdové vedenie na elektrické vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 285791

Dátum: 16.07.2007

Autori: Siciliano Vito, Del Naja Alcide

MPK: B60M 1/00

Značky: vedenie, vozidla, elektrické, silnoprúdové

Zhrnutie / Anotácia:

Silnoprúdové vedenie (1), v ktorého podlhovastom kryte (4) je umiestnené prvé a druhé polarizované vedenie (27, 23), základová časť (63), podobajúca sa pásu, ktorá je zhotovená z feromagnetického materiálu, elektrická dotyková časť (71), umiestnená na základovej časti (63), a uvoľňovateľné spojovacie zariadenie (64, 72) na spojovanie základovej časti a elektrickej dotykovej časti. Uvoľňovateľné spojovacie zariadenie (64, 72) umožňuje...

Silnoprúdové vedenie na elektrické vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 285778

Dátum: 12.07.2007

Autori: Del Naja Alcide, Siciliano Vito

MPK: B60M 1/00

Značky: elektrické, vedenie, vozidla, silnoprúdové

Zhrnutie / Anotácia:

Silnoprúdové vedenie (1), v ktorého dutom, podlhovastom kryte (4) je umiestnené polarizované vedenie (27) a pásová časť (60), elasticky meniaca svoj tvar, ktorá je v pokojovej polohe normálne vedená a v podstate bez tvarových zmien po celej dĺžke krytu vtedy, keď toto vedenie nie je v priamom spojení s vozidlom. Pásová súčasť (60) je vo vzťahu vzájomného pôsobenia s magnetickým poľom generovaným elektrickým vozidlom (80), ktoré je v priamom...

Systém a podružná stanica elektrického napájania trakčnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3564

Dátum: 18.07.2005

Autori: Cornic Daniel, Moreau Patrice

MPK: B60M 3/00

Značky: siete, stanica, trakčnej, napájania, elektrického, podružná, systém

Text:

...tu bude podrobne opísaná iba podružná stanica 20.0014 Podružná stanica 20 obsahuje vstup 26 nízkeho striedavého napätia, ktoré sa má usmerňovať. a výstup 28 usmerneného rovnomerného napätia.0015 Ako nizke napätie je tu označované napätie nižšie ako 1000 VAC, presnejšie ako nízke napätie kategórie B, alebo nnB, je označované napätie medzi 500 a 1 000 V AC.0016 Vstup 26 je tu prostredníctvom elektrického spojenia 30 pripojený k sieti B, čo je...

Vonkajší jednopólový odpájač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3893

Dátum: 03.08.2004

Autori: Ivanko František, Cziel Ján

MPK: B60M 1/00

Značky: jednopólový, vonkajší, odpájač

Text:

...na obr. 1. Na obr. 4 je znázomený vonkajší jednopólový odpájač podľa technického riešenia, kde ízolátor prívodného vodiča je umiestnený vzákryte s ízolátorom pevného a pohyblivého kontaktu. Na obr. 5 je znázornený pôdorysný pohľad na samotný rám,znázomený na obr. 4 a na obr. 6 je znázomený bokorys odpájača, znázomeného na obr. 4.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV danom príklade prevedenia má vonkajší jednopólový odpájač rám 1...

Transportný systém s indukčným prenosom energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19098

Dátum: 02.02.2004

Autor: Kozsar Wolfgang

MPK: B60L 5/00, B60M 7/00

Značky: indukčným, systém, transportný, energie, prenosom

Text:

...vzor, t.j. môže byť sfarbené odlíšne, výhodne vo farbe, ktorá je voči podlahe kontrastná. Toto uskutočnenie je výhodné tým, že na poskytovanie signálu podlahovej dráhy nie je potrebný žiadny dodatočný prostriedok. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu signál podlahovej dráhy poskytuje dodatočná dráha, ktorá tvorí optický vzor. Touto dodatočnou dráhou môže byť fólia,pás alebo náter, ktorým je vybavené izolačné dráhové teleso. Altematívne...

Profil na nesenie troľajnicového drôtu u pevného nadzemného železničného elektrifikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 469

Dátum: 05.06.2003

Autori: Suárez Esteban Berta, Royuela Modron Rafael, Vera Alvarez Carlos Jesus, González Fernández Francisco Javier, Rodriguez Miranda Pablo, De Matias Jiménez Ildefonso, Blanquer Jaraiz Jorge Francisco, Paulin Jennifer, Vadillo Vallejo Jesus, Melis Maynar Manuel, Centellas Garcia Isaac

MPK: B60M 1/00

Značky: nadzemného, elektrifikačného, pevného, troľajnicového, nesenie, drôtu, profil, železničného, systému

Text:

...systému, a to aj pri veľmi vysokýchjeho rovnomernosti, rovnako ako jeho väčšej komplexnosti, čo umožňuje pôsobenie na rôzne faktory za účelomoptimalizácie celkového výkonu systému.Tento typ nadzemného vedenia však vyžaduje Vynaloženie vyššieho úsilia pri montáži a údržbe, rovnako ako Vynaloženie Výrazne vyšších nákladov na údržbu, pretože máVeľký počet zostavných prvkov.Ďalšia nevýhoda tohto systému spočíva V tony že má väčšie požiadavky 2...

Napájacie vedenie na elektrické vozidlo a prepravný systém napájaný týmto napájacím vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 283360

Dátum: 12.05.2003

Autori: Siciliano Vito, Del Naja Alcide

MPK: B60M 5/00

Značky: vedením, napájacie, systém, prepravný, napájacím, elektrické, napájaný, vedenie, týmto, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Napájacie vedenie (1) na elektrické vozidlo (80), v ktorom dutá predĺžená izolačná skriňa (4) nesie vo svojej hornej časti množstvo vodivých platní (34) usporiadaných v smere pohybu (8) elektrického vozidla (8), ktoré sú oddelené izolačnými členmi (37) vloženými medzi susediace vodivé platne (34). V skrini (4) je zložený elasticky deformovateľný pásikový vodivý člen (60), ktorý je usporiadaný v smere pohybu vozidla. Pásikový člen obsahuje pás z...

Lisovacie oko, najmä na koľajnicové elektrovodivé prepojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3370

Dátum: 06.11.2002

Autor: Gonda František

MPK: H01R 4/64, B60M 5/00

Značky: najmä, lisovacie, prepojenia, elektrovodivé, koľajnicové

Text:

...dvoch častí, vyrobených z hliníkovej zliatiny. Jednu čast tvorí nátrubok-3 22, na ktorého jednej strane je privarenć upevňovacie ramienko Ä zL-profilu, do ktorého sú vyvŕtane dva upevňovacie otvory QA.Upevňovacia plocha 212 (viď obr. 2) ramienka g je vedená rovnobežne sosou nátrubku z a symetricky umiestnená voči tejto osi.Odblanený koniec prepojovacíeho elektrovodivého lana l , vedúceho od stykového transformátora (na obr. nenaznačené),...

Kladkový napínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 72

Dátum: 29.10.2002

Autor: Liegel Hans

MPK: H02G 7/02, B60M 1/26

Značky: napínač, kladkový

Text:

...použije trecia brzda. Pritom trenie vznikajúce medzi pohybujúcim sa, prípadne otáčajúcim sa, astacionárnym brzdovým elementom slúži na brzdenienapínacej kladky až do jej stavu pokoja. Trecia brzda by mala byť po zastavení súčasne použitá ako pripevňovacia aretácia. Inými slovami slúži trecia brzda V záchytnom a upínacom zariadení nielen akospomalovacia brzda, ale aj ako zádržná brzda.V prípade poruchy sa trecia brzda mäkko uvedie do...

Koľajnicový kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3143

Dátum: 05.02.2002

Autor: Gonda František

MPK: B60M 5/00, H01R 4/64

Značky: koľajnicový, kontakt

Text:

...vložku i a vonkajšiu vložku á prostredníctvom skmtkového spoja à na ramienku 21 lisovacie oko z s nátrubkom g na zalisovanie prepojovacieho lana (na obr. nenaznačenć). Vnútomá vložka i je vyhotovená v tvare-3 Kontakt je z jednej strany chránený voči zmenám povetemostných podmienok umiestnením predného tesnenia gg medzi stojnu 1 l a vonkajšiu vložku j a z druhej strany zadným tesnením 61 umiestneným medzi stojnú L 1 a tesniacu misku...

Napájací zdroj železničných zabezpečovacích zariadení pripojený na trakčné trolejové vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2212

Dátum: 12.07.1999

Autori: Boček Václav, Beneš Zdeněk, Srb Stanislav, Faran Antonín, Štangler Lubomír

MPK: H02M 1/00, B60M 3/00

Značky: železničných, trakčné, zariadení, pripojený, zdroj, vedenie, napájací, zabezpečovacích, trolejové

Text:

...pripojeného naNa obr. 1 je znázornený priklad blokovej schémy napájacieho zdroja železničných zabezpečovacích zariadení pripojeného na trakčné trolejové vedenie 001 v sérii 5 odpojovačom 002transformátora 005 je pripojená na koľajnicu 006. Výstup 0053 8transformátora 005 je pripojený na vstup 0081 meniča 00napätí a výstup 0082 meniča 008 fázových napäti je pripojený na prvý vstup 0091 stykačového súboru 009. Záložný sieťový napájač010 je...

Priečkový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1432

Dátum: 09.04.1997

Autor: Mikloš Ján

MPK: B60M 1/20, E04H 12/08

Značky: stožiar, priečkový

Text:

...a zvýšenie životnosti povrchovej úpravy. Vodorovná orientácia výstužných priečok a priečných výstuh umožňuje použiť priečkové stožiare ako montážne riešenie s plnením funkcie rebríka, čím tieto náklady nie sú potrebné tak. ako v doterajšom stave. Po vtlačení pilót do zemného lôžka je možné okamžite osadzovať priečkové stožiare,čím montáž elektrifikovanej trate je veľmi rýchla. Čiastočnánevýhoda je v prácnosti pri výrobe priečkového...

Trolejový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1331

Dátum: 08.01.1997

Autor: Skalník Jaroslav

MPK: B60M 1/18

Značky: spínač, trolejový

Text:

...gumy.Použitím profilu kontaktnej gumy v tvare plochého pásikapostaveného užšou stranou kolmo na trolej sa zlepší prechodovýodpor. Odstráni sa nebezpečie nežiadúceho dotyku s trolejou2 vplyvom vetra alebo kmitanim. Kontaktné pas.iky je potom možné upevniť blízko troleja. Z toho vyplýva zníženie presahov do prejazdného profilu električkovćho zberača potrebných z dôvodov naklaňania ttoleje. Zmenšia sa rozmery a tým aj hmotnost. Guma sama tlmí...

Stroj na kontinuálne kladenie trolejového drôtu a/alebo nosného lana elektrického troleja koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281275

Dátum: 02.10.1996

Autori: Gruber Leopold Rudolf, Oellerer Friedrich

MPK: B60M 1/28, B61D 15/00

Značky: nosného, elektrického, kladenie, drôtu, koľaje, trolejového, kontinuálně, stroj, troleja

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na kontinuálne kladenie trolejového drôtu (2) a/alebo nosného lana (3) pri zachovaní ťažného napätia predpísaného pre kladenú trolej má na podvozkoch (4) uložený strojový rám (6). Na ňom je okolo osi (16) drôtového bubna (15) otočný a v pozdĺžnom smere osi posuvne uložený drôtový bubon (15) a výškovo a bočne prestaviteľný žeriavový výložník (18) s otočne uloženou vratnou kladkou (17). V smere odťahovania trolejového drôtu (2) je medzi...

Pracovný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 280730

Dátum: 09.08.1995

Autori: Oellerer Friedrich, Theurer Josef, Gruber Leopold Rudolf

MPK: B60M 1/28, B61D 15/00, B66F 11/04...

Značky: vozeň, pracovný

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovný vozeň (1) pozostáva z vozňového rámu (3), uloženého na podvozkoch (2), a z na ňom upravenej vozňovej nadstavby (4) s trakčnou kabínou (5). Pracovný vozeň (1) má ďalej výškovo prestaviteľnú pracovnú plošinu (12) a prídavnú pracovnú plošinu (15), ktoré sú prostredníctvom upevňovacích zariadení (16) uvoľniteľne spojiteľné s vozňovou nadstavbou (4). Na pracovnej plošine (12) sú upravené spojovacie zariadenia (13) na voliteľné spojenie s...

Zariadenie na ukladanie drôtu, lana alebo podobného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279163

Dátum: 08.06.1994

Autor: Pach Karl

MPK: B60M 1/28

Značky: ukladanie, zariadenie, podobného, předmětů, drôtu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ukladanie drôtu, lana alebo podobného predmetu predstavuje koľajové vozidlo (1) s dvoma bubnami (2, 3) na drôt. Na ložnej ploche koľajového vozidla sú umiestnené dve ramená (4, 5). Ramená (4, 5) sú na ložnej ploche koľajového vozidla uložené každé na jednej točni (6). Na voľnom konci každého ramena je v ložisku (7) umiestnené ústrojenstvo (8) na výjazd, zavedenie, prípadne zadržanie drôtu (9). Na zdvíhanie a spustenie ramien (4,...

Trolejový kříž

Načítavanie...

Číslo patentu: 277451

Dátum: 17.03.1993

Autor: Nesiba Zdeněk

MPK: B60M 1/14, B60M 1/12

Značky: trolejový, kříž

Stroj na kontrolu troleje vrchného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278636

Dátum: 13.05.1992

Autori: Gruber Leopold Rudolf, Theurer Josef

MPK: B61D 15/00, B60M 1/28

Značky: troleje, stroj, vedenia, vrchného, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na kontrolu troleja (18) vrchného vedenia pozostáva z rámu (2) stroja (1), ktorý je opatrený podvozkami (3) pojazdnými po koľajniciach koľaje (4). Tento rám (2) stroja má trakčný pohon (39) a skriňu (14) voza. Na ráme (2) stroja a/alebo na skrini (14) voza je uložený výškovo prestaviteľný merací rám (5), ktorého spodná koncová oblasť (8) je uložená na náprave (44) a/alebo na časti podvozka (3), ktorý je na nej priamo uložený.

Výhybka pro vodicí a napájecí systém manipulačně dopravního prostředku vedeného drážkou v podlaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266007

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lenner Raimund, Žáček Oldřich

MPK: B60M 1/12, B60M 1/14

Značky: drážkou, systém, podlaze, napájecí, manipulačné, výhybka, vedeného, vodiči, prostředků, dopravního

Text:

...obr. 3 znázorňuje schéma též vyhýbky přestavené pro přímý směr, obr. 4 schéma vyhýbky pro směr přímý a vlevo, obr. 5schéma vyhýbky pro směr vpravo nebo vlevo a na obr. 6 je řez rovinou A-A z obr. 1.Pevnou část vodicí drážky ve vyhýbce (obr. 1), navazující plynule na všechny tři větve vodicí a napájecí drážky, tvoří třídílný kryt á skříně l vyhýbky. Pevnou část napájecí troleje ve vyhýbce tvoří trolejové vodiče gg, plynule navazující na...

Zařízení pro aretaci přesuvny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265407

Dátum: 13.10.1989

Autori: Řihák Josef, Valihrach Otakar

MPK: B60M 1/32

Značky: zařízení, aretaci, presuvný

Text:

...lg opatřena šikmou drážkou ll, do které zapadá pero lg vytvořené na boku svislé posuvné zarážky lg v rozvidlení na zadním konci aretačního klínu lg je na spojovacím čepu lg kyvně uloženo táhlo gg, jehož druhý konec je prostřednictvím otočného čepu gl spojen s kotoučem gg. který spolu s táhlem 33 vytváří kolenový mechanismus pohonu aretace. Kotouč gg je naklínován na hřídeli gg, na které je naklínován i segment 35, jednoramenná páka gg, na...

Elektrické trolejové vedení se sběračem proudu, zejména pro důlní prostory ohrožené třaskavými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264311

Dátum: 12.07.1989

Autori: Warnke, Lachner Hans

MPK: B60M 1/34

Značky: plyny, trolejové, sběračem, vedení, prostory, ohrožené, elektrické, třaskavými, zejména, důlní, proudu

Text:

...je spojen s ventilovým členem upraveným posuvné V těsnicí štěrbině. Takovćto těsnicí prvky, které jsou uspořáñány na sběrači proudu, mají zanedbatelně malý třeci odpor a kromř toho další výhodu spočívající v tom, že na aerostaticky uložených součástkách nedochází k žâdnému otěru.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, který je popsánza pomoci připojených výkresů. Na obr. 1 je znázorněn řez trolejovým vedením a...

Trolejová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 262717

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vracovský Josef

MPK: B60M 1/24

Značky: trolejová, spojka

Text:

...V jednom případě jsou lišty zhotoveny z izolantu, V jiném z vodiče.Vnější vzdálenosti líšt menší než je vnitřní rozměr hlavy sběrače je zaručeno stranové vedení sběrače vůči troleji. Vněj ší vzdáleností líšt větší než je šířka drážky uhlíku sběrače pak plynulé výškově neproměnlivé překonání takto řešené trolejové spojky podle vynálezu. To proto, že pri najetĺ na trolejovou spojku podle vynálezu vybíhá trolej vzhůru, načež dosedne uhlík...

Křížový díl

Načítavanie...

Číslo patentu: 262552

Dátum: 14.03.1989

Autor: Vracovský Josef

MPK: B60M 1/14

Značky: křížový

Text:

...svorek zdola k desce je umožněno přivést trolej až ke středu kŕížového dílu. Stěrač pak je stale veden po trolejovém drátu, což vyloučí četně příčiny přeskoků a prodlouží životnost jak troleje tak i sběrače. Přesah svorek přes okraje desky umožní tužší spojení s dalšími díly a dále plynulejší najíždění sběrače na takto řeäený křížový díl. Každá ze svorek svým spojením s deskou alespoň jednou z lišt dává predpoklad snadné aplikace v...

Zařízení pro pohyblivé vedení elektrického vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257429

Dátum: 16.05.1988

Autor: Abendrothová Ludmila

MPK: B60M 7/00

Značky: elektrického, vedení, zařízení, vodiče, pohyblivé

Text:

...V pár nících, k nimž jsou vzpěrami.připevñěñe.půltrubková vodítkaelektrického přivodního kabelu, přičemž na jedné ze vzpěr půltrubkového vodítka je s vůlł, výřezem usezena.vodící tyč podvoz~ ku kolejového vozidle. iElektrický kabel vedený zeřizenim.podle vynálezu netrpí otěrem o hrany kabelové drážky, která díky kluznému vodítku mů~ že být podstatné užši než v dřívějším provedení. Úzká drážkaV pojezdové úrovni také zvyšuje bezpečnost...