B60L 5/28

Zariadenie na ustavenie trolejových tyčí trolejového zberača do polohy rovnobežnej s osou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288400

Dátum: 01.08.2016

Autor: Dolák Miroslav

MPK: B60L 5/16, B60L 5/28

Značky: polohy, rovnobežnej, trolejových, zariadenie, tyčí, vozidla, trolejového, ustavenie, zberača

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na ustavenie trolejových tyčí (3) trojelového zberača spojeného s točňou (5) natáčavo ustavenou na ráme (1) vozidla do polohy rovnobežnej s osou vozidla. Každá z tyčí (3) je ustavená na samostatnej točni (5), ktorá je vybavená vencom (51). Na ráme (1) je ustavený pohonný mechanizmus (2) vybavený pastorkom (21). Veniec (51) je s pastorkom (21) spoločne opásaný ťažným elementom (4).

Usporiadanie zberača prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14677

Dátum: 26.06.2009

Autori: Maass Jörg-torsten, Tessmer Wolfram, Kremlacek Johannes

MPK: B60L 5/28, B60L 3/04

Značky: prúdu, zberača, usporiadanie

Text:

...pre vnútorný priestor vozidla a obrátene musieť použiť čo možno najmenší podiel pre strešnú konštrukciu, lebo sa prostredníctvom väčšieho vnútorného priestoru zvýši k dispozícii existujúci využiteľný priestor predovšetkým precestujúcich. Okrem toho konštrukcie na streche na základesvojho aerodynamicky nepriaznivého tvaru poškodzujú aerodynamiku V silnejšej miere, ako by to bolo pri príslušnomFR 02865973 A 1 opisuje do základného rámu zberača...

Prúdový zberač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282882

Dátum: 02.12.2002

Autori: Ütrecht Werner, Korth Hans-joachim

MPK: B60L 5/28

Značky: zberač, prúdový

Zhrnutie / Anotácia:

Druhý koniec (26) spúšťacieho pohonu (22) na vozidlovej strane je pri začlenení druhých izolátorov (29) kĺbovo pripojený na pomocnom ráme (33), ktorý je odpojiteľne upravený k základňovému rámu (3) upevnenom na vozidlovej streche (2) a má dve navzájom rovnobežne upravené nosné ťahadlá (34), ktoré sú jedným zo svojich koncových úsekov (35) upevnené na základňovom ráme (3) a svojimi opačnými koncovými úsekmi (36) sú vzájomne spojené, pričom...

Regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263064

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mašek Václav

MPK: B60L 5/28, B60L 5/32

Značky: elektrických, sběrače, zařízení, elektrického, regulační, proudu, lokomotiv

Text:

...se ukazují určité nedostatky,spočívající ve složitém způsobu seřizování, netěsností systému,nestabílnosti při rychle se opakující manipuleci, nestabilnosti po delším provozu a závislost na aerodynamických pomšrech. ovlivněných provozovanou rychlostí.Výše uvedené nevýhody odstraňuje regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv, jehož podstata spočívá V tom, že těleso regulace je opatřeno jedenácti kanál~ ky a čtyřmi...

Polopantografový nebo pantografový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256844

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Bohumil, Mašek Václav, Palík František

MPK: B60L 5/28

Značky: proudu, polopantografový, elektrických, vozidel, trakčních, pantografový, sběrač

Text:

...pracovního zdvihu sběrače. Tlakový válec kromě uvedené činnosti plní i funkci ovládací manipulace. Do provozně funkčního stavu je sběrač proudu uveden přivedenim vzduchu do tlakového válce. Stažení sběrače proudu nastane po vypuštěni vzduchu, působením gravitačních sil mechanismu.Hlavni výhodou polopantografového nebo pantografového sbě 2 - 256 844rače proudu elektrických trakčních vozidel podle vynálezu je podstatné snížení hmotnosti...

Zařízení pro regulaci chodu sběrače proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228636

Dátum: 01.01.1986

Autori: Syrový Milan, Hruška Jan

MPK: B60L 5/28

Značky: regulaci, sběrače, chodu, zařízení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro regulací chodu sběrače proudu, zvláště elektrických kolejových vozidel pro vyšší rychlosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vypouštěcí větvi je před výpustným otvorem zařazen výpustný ventil, který je uspořádaný mezi opěrnou pružinou a pružinou. Tato pružina je umístěna proti pístu pohonu sběrače, opěrná pružina je opatřena regulačním prvkem. Je výhodné, aby paralelně k výpustnímu ventilu byla zařazena alespoň...