B60L 15/32

Spôsob elektronickej regulácie mechanického prevodu elektromotora alebo generátora a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6524

Dátum: 03.09.2013

Autor: Šulek Stanislav

MPK: B60L 15/32, B60L 11/00, H02P 5/00...

Značky: mechanického, elektronickej, spôsob, generátora, regulácie, elektromotora, spôsobu, vykonávanie, tohto, převodů, zariadenie

Text:

...elektromotora a keďže sú štandardné elektromotory spojené cez mechanický prevod, majú rôzne otáčky a točivé momenty, ktoré sú prenášané na Výstupný hriadeľ elektromotora a tým sa dosahujú lepšie prevádzkové parametre, napr. vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde a podobne. Výhodou je budenie každého štandardného elektromotora statorovým vinutim štandardného elektromotora. Vyšší točivý moment pri nižšom elektrickom prúde...

Obvod pro kontinuelní přepojení odporů a zrychlovače tramvají

Načítavanie...

Číslo patentu: 266611

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: zrychlovače, přepojení, tramvají, odporu, kontinuelní, obvod

Text:

...třetího stykače a přes náběhový odpor 55. Na zápornýpól generovaného napětí gg je zapojen jednak začátek gg druhé poloviny ggglzrychlovačepřes první kontakt łgg druhého stykače, jednak konec gg téže poloviny zrychlovače přes první kontakt łgg čtvrtého stykače a přes brzdovy odpor gg. Paralelně k náběhovému odporu BMje zapojen kontakt łgł prvního rozjezdového stykače, paralelně k brzdovému odporu je zapojen kontakt łgg druhého rozjezdového...

Vynálezy kategórie «B60L 15/32» v ZSSR.

Zapojení pro regulaci zrychlovače při nebrzděném výběhu setrvačnosti tramvaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264206

Dátum: 13.06.1989

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: výběhu, zrychlovače, tramvaje, zapojení, regulaci, setrvačnosti, nebrzděném

Text:

...relé přes odpor RCP cívky přípravy. Začátek zrychlovače ZR je přes první kontakt lB 1 prvního brzdového stykače připojen na vývod kotvy k 3 třetího motoru, zatímco regulovatelný jezdec Z zrychlovače ZR je připojen přes první kontakt 1 B 2 druhého brzdového stykače na přívod kot vy k 2 druhého motoru.Podle obr. 2 je přívod kotvy PM pilotmotoru připojen přes pře ínací kontakt ITB přepojovacího relé jedna na středový v od V obou polovin...

Zapojení pro sério-paralelní přepojení trakčních motorů tramvají

Načítavanie...

Číslo patentu: 264205

Dátum: 13.06.1989

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: sério-paralelní, zapojení, přepojení, motorů, trakčních, tramvají

Text:

...1 T 1 přepojovacího relé, k němuž je paralelné připojen první kontaktZR 1 zrychlovače sériově řazený s kontaktem 1 PR paměťového relé, jsoupřipojeny jednak paralelně řazené cívky S 1, S 2 prvního a druhého skupinového stykače, jednak cívka PR paměťového relé, jednak cívka UR přerušovacího relé přes druhou diodu D 2 a přes kondenzátor C 1, k němuž je paralelně připojen vybíjecí odpor RV zapojený v sérii -s třetí diodou D 3, jejíž Ěnoda je...

Zařízení pro řízení dvojice pohonů trakčního vozidla s pulsními měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 233027

Dátum: 15.08.1986

Autori: Raba František, Kýr Ladislav

MPK: B60L 15/32

Značky: trakčního, měniči, vozidla, řízení, zařízení, pulsními, dvojice, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení trakčního vozidla, kde pro pohon je použito dvou trakčních motorů. K tomuto účelu je použito jednoho zadávacího členu pro režim "jízda" i režim "brzda" ovládaného dvěma mechanickými ovládači. Pro regulaci proudu trakčními motory je použito tyristorové regulace se dvěma pulsními měniči a dvěma regulátory. Z jednoho regulátoru je řízeno zeslabování budicího pole obou trakčních motorů. Zařízení podle vynálezu zajišťuje souběh...