B60L 15/20

Zariadenie na elektrické dobíjanie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14109

Dátum: 18.02.2010

Autor: Nagy Olivér

MPK: B60L 15/20, B60L 11/18, G07B 15/00...

Značky: vozidiel, dobíjanie, elektrické, zariadenie

Text:

...DSRC alebo WAVE.0006 Podľa ďalšieho charakteristického znaku tohto vynálezu môžu byťparametre procesu elektrického dobíjania riadené na základe údajov, ktoréEP 2 362 363 34533 vysielač/prijímač načíta z rádiovej jednotky. Tieto údaje môžu priamo udávat hodnoty parametrov elektrického dobíjania, napríklad dobíjacieho prúdu,dobíjacieho napätia, charakteristiky dobíjania atď., alebo sa môžu odvolávať na tieto parametre elektrického dobíjania...

Spôsob dobíjania elektromobilov v geograficky rozmiestnených dobíjacích staniciach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14108

Dátum: 18.02.2010

Autori: Güner Refi-tugrul, Nagy Olivér, Toplak Erwin

MPK: B60L 11/18, B60L 15/20, G07B 15/00...

Značky: dobíjania, staniciach, rozmiestnených, elektromobilov, dobíjacích, geograficky, spôsob

Text:

...účely nepotrebujespôsob podľa tohto vynálezu zo strany užívateľov žiadnu infraštruktúru, ktorá by presahovala rámec existujúcich palubných jednotiek systémov výberu cestného mýta, a aj zo strany prevádzkovateľa potrebuje len jednu centrálu, ktorá bude vykonávať priraďovanie medzi požiadavkami na dobitie a dobíjacími stanicami,rovnako ako niekoľko komunikačných zariadení v dobíjacích staniciach.0009 Pre potreby spôsobu, ktorý je predmetom...

Zařízení pro řízení pohonů lokomotiv s řízenými polovodičovými měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 260244

Dátum: 15.12.1998

Autori: Králička Jiří, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/20

Značky: řízenými, pohonů, měniči, řízení, lokomotiv, polovodičovými, zařízení

Text:

...obvodů galvanického oddělení.Zařízení podle vynálezu odstraňuje dosavadní nevýhody a nedostatky a jeho výhodou je zjednodušení obvodového uspořádání zařízení, možnost jeho využití při řízení různých druhů lokomotiv s polovodičovými měníči z jednoho unifikovaného řídícího stanoviště a pri vícenásobném řízení lokomotiv. Další výhodou je snížení počtu interních signálů, což umožňuje výrazné zjednodušení diagnostických systémů používaných v...

Zapojení regulátoru brzdného momentu cize buzeného trakčního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266619

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skala Václav, Sůsa Jaroslav

MPK: B60L 15/20

Značky: momentu, motorů, zapojení, buzeného, regulátoru, trakčního, brzdného

Text:

...si jej z požadovaného budicíhc proudu. zapojení umožňuje diaqnostikovat zařízení pomocí diagnostického vstupu v případě, že nejsou k dispozici signály o skutečně hodnotě kotevního proudu. .Příklad praktického provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese.zapojení podle vynálezu sestava z regulátoru A opatřeného šesti vstupy,na jehož zadávací vstup il je připojena první vstupní svorka 5 a na ní vstup prvního indikačního obvodu g....

Zařízení pro regulaci napětí motorů na kompresorech střídavé elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266514

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mičkal Vladimír

MPK: B60L 15/20

Značky: motorů, regulaci, napětí, střídavé, zařízení, lokomotívy, elektrické, kompresorech

Text:

...sledovače g. První vstup g emitorového sledovače g je spojen s výstupem filtru 1, jehož první vstup 3 je připojen na výstup prvního omezovače É. Druhý vstup Q filtru 1 je připojen jednak na druhý vstup É emitorového sledovače Q a jednak na výstup zdroje 2 stabilizovaného záporného napětí. svorka g pro vstup signálu skutečně hodnoty napětí na motoru kompresoru je připojena na druhý vstup Š regulátoru lg, jehož první vstup g je připojenna...

Zapojení pro zadávání žádané hodnoty proudu trakčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261158

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hazdra František, Pohl Jiří

MPK: H02P 9/10, B60L 15/20

Značky: trakčního, zadávání, hodnoty, zapojení, žádané, proudu, generátoru

Text:

...žádané hodnoty výkonového omezení jízdním řadičem Q a jeho druhý vstup je spojen s výshąem sumátoru lg, který je svým prvním vstupem jednak spojen s výstupem funkčního měniče lg zadání žádané hodnoty výkonového omezení otáčkami, jehož vstupje spojen s výstupem převodníku gg otáček tepelného motoru A a svým druhým Vstupem je spojen s výstupem čidla § vlastní spotřeby vozidla. V dalším provedení zapojení podle vynálezu je na vstup sumátoru lg...

Řídicí obvod elektrického trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260855

Dátum: 12.01.1989

Autori: Eret Václav, Filip Zdeněk, Hofschnaidr Jiří

MPK: B60L 15/20

Značky: vozidla, obvod, elektrického, řídící, trakčního

Text:

...s výstupem nepřimeho- řídícího kontroléru, přičemž mezi ovládač jízdy a relé regulace výkonu nahoru, je zapojen blokovací člen, jehož vstup je spojen s výstupem ze stykačů zeslabování buzení.Výhodou řešení podle vynálezu je kromě podstatne zjednodušene konstrukce, vyloučena- možnost nespravných manipulací ohrožujících přístroje a trakční stroje. Toto uspořádání současně vytváří predpoklady pro zavedení automatízace řízení vozidla.Příkladné...

Zapojení sdruženého elektronického regulátoru otáček a zatížení naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260605

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kadaník Ladislav, Štraus Jaroslav, Pohl Jiří

MPK: B60L 15/20

Značky: sdruženého, otáček, motorů, naftových, elektronického, regulátoru, zatížení, zapojení

Text:

...obsahuje následující obvodové prvky. Generátor 1 žádané hodnoty otéček naftového motoru, který je vytvořen na bazi operačních zesilovačü. Regulátor 2 buzení trakčního generátoru, který je vytvořen na bázi polovodlčových prvků, Ústřední člen 3 regulátoru naftového motoru je typu PID. Obvod 4 pro výběr minimtrje vytvořen rovněž za pomoci polovodlčových prvků. Koncový yesilovač 5 proporcipnalního akčního členu dodávky palivaŤje vytvořen...

Zapojení pro adaptaci regulátoru kotevního proudu cize buzených trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259477

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hazdra František, Pohl Jiří

MPK: B60L 15/20, B60L 7/04

Značky: kotevního, regulátoru, proudu, zapojení, motorů, trakčních, adaptaci, buzených

Text:

...s příslušným bezkontaktním elektronickým spínačem 144, 143, 143, jehož řídící vstup je spojen s výstupem odpovídající ho adaptačního komparátoru 8.1, .2, 8.n.Ke vstupu každého z komparátorů 8.1, 8.2, 8.n je připojen výstup jeho sčítacího členu 9.1, 9.2, 9.n. do jehož jednoho vstupu je zapojen výstup příslušného zdroje 5.1, 5.2, 5.nreferenčních členů § 4 ł, § 43, § 43 je zapojen výstup prvního obvodu ll výběru max. hodnoty kotevního proudu a do...

Zapojení řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257681

Dátum: 16.05.1988

Autor: Štekl Miloslav

MPK: H02M 7/12, B60L 15/20

Značky: měniče, polovodičového, řízeného, zapojení

Text:

...způeoby řízení. .Příkladné zapojení řízeného poloyodičového měniče podle vynálezu je schemeticky znázorněno na přiloženém výkresu.A Anoda páté diody lg e prvního tyristoru ł je připojenak jednomu vývodu zátěže łg a anoda pátého tyristoru Q a první diody g je připojena k jednomu vývodu zátěže gg. Katode pátého tyrietoru§ a páté diody 32, jakož i anode-šesté diody łi a šeatého tyrietoru Š jsou připojeny k jednomu vývodu vinutí...

Zařízení pro řízení momentu motorů trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257636

Dátum: 16.05.1988

Autor: Skala Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: řízení, zařízení, trakčních, momentu, vozidel, motorů

Text:

...Druhý vstup 302 prvního hradlovacího obvodu Q je připojen na první výstup 503 rozho dovacího bloku 5. Výstup 303 prvního hradlovacího obvodu Q je přípojen na první vstup 601 bloku 6 omezení derívace, jehož výstup 603 je připojen na první výstupní svorku Q zařízenía současně na pátý vstup 505 rozhodovacího bloku §.Druhý vstup 602 bloku 6 omezení derivace je připojen na výstup 403 druhého hradlovacíhoobvodu Q, jehož prvni vstup 333 je připojen...

Skluzový regulátor pro trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253530

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sůsa Jaroslav, Skala Václav

MPK: B60L 15/20

Značky: vozidla, trakční, regulátor, skluzový

Text:

...zesilovače 3. Jeho výstup je připojon na signálový vstup Q řízeného omezovače 1, realizovaného např.operačním zesilovečem, jehož výstup je připojen jednak na vstup indikačního obvodu Ž a jednak na výstupní svorku Q. Řízený omezovač 5, který omezuje výstupní signál, je opatřen omezovacím vstupem g, který je připojen na druhou vstupní svorku Ě. Rychlostní vstup g každého součtového členu g je připojen na výstup obvodu-Ě vyhodnocení rýchlosti...

Elektrické zapojení reverzačního budícího měniče zvláště pro stejnosměrná trakční vozidla s rekuperací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251631

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří, Ibl Stanislav, Rejent Jan

MPK: H02P 3/08, B60L 15/20

Značky: zapojení, zvláště, rekuperací, reverzačního, vozidla, stejnosměrná, elektrické, měniče, trakční, budicího

Text:

...3, ktorý jo podlo obr. 2 v Morganově jodnotyriatorovém zapojení tvořený tyristorom g 4, kondenzátorem głg a indukčností 343 a nabíjocím odporom 3,5, tvoři s nulovou diodou 1 pulsní měnič so vstupním ss. zdrojom L. V obr. 2 jo ss. zdroj dorinován filtrační indukčností lL 1 a filtračním kondonzátorom 14 g. Na joho výstup je stojnosmlrnými poly připojon můstok rovorsočuích tyristord gůl, 5,3, 4, a 3,1. Kozí atřídavě svorky tohoto můstku jo...

Způsob ovládání motorového vozíku hasicího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245456

Dátum: 15.06.1987

Autori: Železov Živko Jordanov, Livšic Vladimír Josifovie, Bogdanov Todor Damjanov, Golovin Vladimír Ivanovie

MPK: B60L 15/20

Značky: hasicího, ovládání, způsob, motorového, vozíků

Text:

...6), aananan neoóxonnuyn nuz panuouepnoro pacnpenenenna xoxca n rymnnzuou narone cnopocrs nepeuemenua-4 suexwponosa no npeuenn nnnzeunn KORGOBOPO nxpora H 8 onpeneneauou yuacmxe no naqana aenonneuns noxcou ayWMHBHOPO naroxa.Ha xoxconumannunawena k anmouamuuecnu nonyqanr cnrnanu 0 nnurenuu mraarn 3 M nonconoro nnpora B neva 5 na onpeuenenaon, aapanee nuópannou, yqacrne 3 Havane unnmeuua u 3 nnne uunynscon nanpazeuua nepenamr aa anexrponoa no...

Zařízení pro ovládání pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kýr Ladislav, Janda Josef

MPK: B60L 15/20

Značky: zařízení, vozidla, pohonů, trakčního, ovládání

Text:

...z prvního povelového členu g§, jehož výstup je připojen jednak na vstup prvního tvarovaoího členn gg, jednak na vstup prvního výkonového spínače ąg, jehož výstup je připojen na trakční pohon §. Výstup prvního tvarovacího členu gg je připojen na první vstup Éprvního logického součínu lg, jehož výstup je přes druhý izolačnípřevodnk gta druhý zesilovač 3 připojen na druhý vstup Q regulátoru. Dále zařízení sestava z třetího povelového č 1 enuQ...

Zariadenie pre ovládanie pohonu pneumotora regulácie transformátora pozostávajúceho z medzikusu a inverzných elektroventílov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230863

Dátum: 15.11.1986

Autori: Tomčík Ferdinand, Škárka Miloslav

MPK: B60L 15/20

Značky: inverzných, transformátora, ovládanie, pohonů, medzikusu, regulácie, pozostávajúceho, pneumotora, zariadenie, elektroventílov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zostavené z medzikusu opatrených vzduchovými kanálmi a z dvoch inverzných elektropneuventilov umožňuje spoľahlivý rozvod vzduchu pre plynulý a bezporuchový chod pneumotora regulácie transformátora u elektrických rušňov 25 kV 50 Hz.